Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (22-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.5mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 317º NW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (22-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.59mps
  • Hướng gió: 301º WNW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 317º NW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.16mps
  • Hướng gió: 72º ENE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.69mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1024mb
 • Cập nhật lúc 18:39
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 56% 2.71mps 9º N 1mm 100%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 32% 1.27mps 317º NW 2.5mm 95%
  9:00 ít mây 22ºC 12% 2.59mps 301º WNW 0mm 95%
  12:00 mây rải rác 22ºC 36% 3.51mps 305º NW 0mm 97%
  15:00 mây rải rác 22ºC 48% 2.86mps 317º NW 0mm 97%
  18:00 nhiều mây 23ºC 56% 2.86mps 343º NNW 0mm 94%
  21:00 mây rải rác 28ºC 36% 3.16mps 72º ENE 0mm 83%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 92% 4.66mps 94º E 0mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Thứ 4

Dự báo ngày 22-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.57mps 40º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-10-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.61mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.91mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.11mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.47mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.35mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.16mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.97mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.79mps 88º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.33mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.84mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.56mps 350º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.83mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.62mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.72mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm