Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.2mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây dày đặc
  36ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.71mps
  • Hướng gió: 209º SSW
  • Độ ẩm: 43%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.86mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.1mps
  • Hướng gió: 96º E
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 218º SW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Cập nhật lúc 18:39
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 27ºC 100% 1.46mps 222º SW 0.437mm 82%
  6:00 mây dày đặc 32ºC 100% 1.19mps 228º SW 0mm 61%
  9:00 mây dày đặc 36ºC 100% 1.71mps 209º SSW 0mm 43%
  12:00 mây dày đặc 35ºC 100% 4.57mps 136º SE 0mm 51%
  15:00 mây dày đặc 30ºC 100% 3.86mps 136º SE 0mm 72%
  18:00 mây dày đặc 29ºC 100% 2.14mps 152º SSE 0mm 79%
  21:00 mây dày đặc 28ºC 93% 1.1mps 96º E 0mm 85%
  24:00 mây dày đặc 28ºC 100% 0.58mps 249º WSW 0mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.93mps 173º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.71mps 209º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.85mps 182º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.73mps 230º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.97mps 281º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 0.86mps 139º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.12mps 221º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.44mps 131º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.01mps 333º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.74mps 258º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.53mps 106º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-08-2019
mưa to

Mưa To

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1mps 121º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.23mps 143º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.61mps 154º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.52mps 167º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm