Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây dày đặc
  37ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 17:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.6mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 39%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây dày đặc
  38ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 17:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.27mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 38%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 17:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.62mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 17:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.27mps
  • Hướng gió: 183º S
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 17:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.57mps
  • Hướng gió: 197º SSW
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 17:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 29ºC 100% 3.63mps 199º SSW 0mm 75%
  6:00 mây dày đặc 34ºC 100% 4.64mps 230º SW 0mm 49%
  9:00 mây dày đặc 38ºC 99% 4.27mps 237º WSW 0mm 38%
  12:00 mây dày đặc 39ºC 98% 4.4mps 181º S 0mm 35%
  15:00 mây dày đặc 32ºC 98% 5.62mps 163º SSE 0mm 58%
  18:00 mây dày đặc 31ºC 100% 3.42mps 187º S 0mm 63%
  21:00 mây dày đặc 30ºC 100% 4.27mps 183º S 0mm 62%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 100% 4.61mps 186º S 0mm 65%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

38ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.27mps 237º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.68mps 220º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.67mps 211º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 3.54mps 218º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 3.3mps 199º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 3.84mps 209º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

41ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.75mps 232º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

41ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.62mps 232º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

41ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 3.91mps 225º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

41ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.6mps 233º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa to

Mưa To

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.97mps 242º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.65mps 148º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.34mps 158º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.3mps 156º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.13mps 168º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm