Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (23-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 08:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 196º SSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (23-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  quang mây
  34ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 08:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.11mps
  • Hướng gió: 186º S
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (23-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 08:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.07mps
  • Hướng gió: 137º SE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (24-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 08:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.51mps
  • Hướng gió: 177º S
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (24-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 08:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.51mps
  • Hướng gió: 164º SSE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 08:33
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 29ºC 8% 3.56mps 187º S 0mm 89%
  6:00 ít mây 33ºC 20% 4.56mps 184º S 0mm 76%
  9:00 quang mây 34ºC 0% 4.11mps 186º S 0mm 67%
  12:00 quang mây 34ºC 0% 4.01mps 164º SSE 0mm 65%
  15:00 quang mây 29ºC 0% 5.07mps 137º SE 0mm 75%
  18:00 quang mây 28ºC 0% 4.96mps 156º SSE 0mm 84%
  21:00 ít mây 28ºC 24% 3.51mps 177º S 0mm 88%
  24:00 ít mây 27ºC 20% 3.56mps 155º SSE 0mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Thứ 7

Dự báo ngày 23-08-2014
mưa to

Mưa To

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.21mps 181º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-08-2014
mưa to

Mưa To

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.12mps 160º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-08-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.01mps 43º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.87mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-08-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.84mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-08-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.49mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-08-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.12mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.43mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.62mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.73mps 292º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.2mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.28mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.98mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.99mps 68º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.01mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm