Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  nhiều mây
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 89%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.98mm
  • Sức gió: 2.48mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 89%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 71%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 144º SE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 58%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.4mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 18:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 25ºC 66% 1.19mps 38º NE 0mm 92%
  6:00 mưa rải rác 30ºC 79% 0.79mps 67º ENE 1.01mm 75%
  9:00 mưa rải rác 30ºC 89% 2.48mps 132º SE 2.98mm 75%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 100% 3.51mps 131º SE 0.94mm 76%
  15:00 nhiều mây 26ºC 71% 2.51mps 133º SE 0mm 89%
  18:00 ít mây 26ºC 18% 1.86mps 164º SSE 0mm 91%
  21:00 nhiều mây 26ºC 58% 0.97mps 144º SE 0mm 93%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 99% 0.75mps 86º E 0.3mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Thứ 3

Dự báo ngày 29-09-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.79mps 67º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-09-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.4mps 113º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.06mps 101º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.75mps 68º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.96mps 191º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.9mps 130º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.29mps 111º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.64mps 103º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.49mps 90º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.27mps 66º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.08mps 22º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.54mps 11º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.75mps 3º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.89mps 359º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.38mps 11º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm