Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (30-06-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  quang mây
  32ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 20:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.11mps
  • Hướng gió: 154º SSE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (01-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 20:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 126º SE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (01-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 20:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.91mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (01-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  quang mây
  37ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 20:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.46mps
  • Hướng gió: 239º WSW
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (01-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  quang mây
  34ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 20:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.66mps
  • Hướng gió: 176º S
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 20:12
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 33ºC 0% 4.46mps 177º S 0mm 55%
  6:00 ít mây 30ºC 12% 4.32mps 148º SSE 0mm 63%
  9:00 ít mây 29ºC 12% 1.56mps 126º SE 0mm 75%
  12:00 quang mây 28ºC 0% 2.86mps 246º WSW 0mm 68%
  15:00 quang mây 30ºC 0% 3.91mps 232º SW 0mm 67%
  18:00 quang mây 35ºC 0% 4.66mps 240º WSW 0mm 59%
  21:00 quang mây 37ºC 0% 4.46mps 239º WSW 0mm 54%
  24:00 quang mây 38ºC 0% 4.17mps 227º SW 0mm 49%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Thứ 3

Dự báo ngày 30-06-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.46mps 177º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-07-2015
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.66mps 240º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-07-2015
quang mây

Quang Mây

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 3.6mps 236º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-07-2015
quang mây

Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.1mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.25mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.68mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.76mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.26mps 320º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.03mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.3mps 280º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.03mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.68mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.95mps 228º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.35mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.86mps 171º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm