Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.24mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 46%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa vừa
  29ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.36mm
  • Sức gió: 5.78mps
  • Hướng gió: 128º SE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.88mm
  • Sức gió: 3.43mps
  • Hướng gió: 154º SSE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 41%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.28mm
  • Sức gió: 1.88mps
  • Hướng gió: 184º S
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.27mps
  • Hướng gió: 196º SSW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 70%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 23:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 100% 8.36mps 106º ESE 2.53mm 86%
  6:00 mưa vừa 26ºC 100% 5.89mps 127º SE 3.38mm 84%
  9:00 mưa vừa 29ºC 100% 5.78mps 128º SE 3.36mm 74%
  12:00 mưa rải rác 29ºC 51% 5.47mps 145º SE 2.01mm 72%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 41% 3.43mps 154º SSE 0.88mm 86%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 91% 2.54mps 162º SSE 0.45mm 89%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 91% 1.88mps 184º S 0.28mm 90%
  24:00 nhiều mây 24ºC 60% 1.48mps 185º S 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.57mps 87º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.64mps 186º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.11mps 176º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.67mps 152º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.84mps 146º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.56mps 150º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.5mps 153º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.18mps 162º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.25mps 339º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.36mps 330º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.86mps 3º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.26mps 183º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.84mps 157º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.26mps 135º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.11mps 145º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm