Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (27-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.39mps
  • Hướng gió: 178º S
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (27-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.21mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (27-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.32mps
  • Hướng gió: 126º SE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 150º SSE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1025mb
 • Cập nhật lúc 10:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 26ºC 88% 3.39mps 178º S 0mm 90%
  6:00 mây dày đặc 27ºC 88% 4.28mps 177º S 0mm 81%
  9:00 ít mây 26ºC 12% 4.21mps 160º SSE 0mm 80%
  12:00 mây rải rác 23ºC 32% 2.97mps 143º SE 0mm 94%
  15:00 mây dày đặc 22ºC 88% 2.32mps 126º SE 0mm 97%
  18:00 mây dày đặc 23ºC 92% 2.06mps 128º SE 0mm 98%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.76mps 131º SE 1mm 99%
  24:00 mây rải rác 23ºC 44% 1.86mps 134º SE 0mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Thứ 5

Dự báo ngày 27-11-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.84mps 166º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.61mps 156º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.18mps 137º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.19mps 357º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.78mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.91mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.37mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.3mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.12mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.83mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.14mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.36mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-12-2014
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.72mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-12-2014
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.8mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.41mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm