Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  trời quang mây
  34ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 20:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.6mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  trời quang mây
  41ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 20:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 251º WSW
  • Độ ẩm: 25%
  • Độ che phủ: 10%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây rải rác
  34ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 20:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.95mps
  • Hướng gió: 161º SSE
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 20:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.31mps
  • Hướng gió: 153º SSE
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 20:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.84mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 89%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 20:09
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 30ºC 0% 4.16mps 217º SW 0mm 57%
  6:00 trời quang mây 37ºC 10% 4.41mps 246º WSW 0mm 37%
  9:00 trời quang mây 41ºC 10% 3.21mps 251º WSW 0mm 25%
  12:00 ít mây 40ºC 20% 5.18mps 158º SSE 0mm 32%
  15:00 mây rải rác 34ºC 32% 5.95mps 161º SSE 0mm 51%
  18:00 mây rải rác 33ºC 25% 4.99mps 160º SSE 0mm 55%
  21:00 mây rải rác 31ºC 32% 3.31mps 153º SSE 0mm 65%
  24:00 nhiều mây 30ºC 79% 2.66mps 185º S 0mm 64%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-05-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.41mps 247º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.97mps 356º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.47mps 345º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.45mps 79º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.71mps 157º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.94mps 190º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.75mps 170º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.96mps 113º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.04mps 45º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.07mps 64º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.6mps 15º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.46mps 19º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.4mps 260º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.04mps 247º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.31mps 173º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm