Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (24-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 03:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.76mps
  • Hướng gió: 206º SSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (24-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 03:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.18mps
  • Hướng gió: 217º SW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (24-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  ít mây
  34ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 03:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 177º S
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (24-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 03:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.37mps
  • Hướng gió: 179º S
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (25-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 03:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.97mps
  • Hướng gió: 188º S
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 03:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 26ºC 0% 3.22mps 208º SSW 0mm 88%
  6:00 quang mây 25ºC 0% 2.76mps 206º SSW 0mm 92%
  9:00 quang mây 27ºC 0% 3.18mps 217º SW 0mm 89%
  12:00 quang mây 32ºC 0% 1.97mps 240º WSW 0mm 85%
  15:00 ít mây 34ºC 12% 1.32mps 177º S 0mm 74%
  18:00 ít mây 34ºC 12% 2.52mps 155º SSE 0mm 67%
  21:00 quang mây 30ºC 0% 4.37mps 179º S 0mm 69%
  24:00 quang mây 28ºC 0% 3.21mps 181º S 0mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Thứ 4

Dự báo ngày 23-07-2014
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.22mps 209º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-07-2014
ít mây

ít Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.32mps 178º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.76mps 146º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-07-2014
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.71mps 4º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-07-2014
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.82mps 328º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-07-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.32mps 337º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.94mps 71º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-07-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.98mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.4mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.72mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.62mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.19mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.91mps 148º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.88mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.74mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm