Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 02:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 02:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.13mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 02:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.4mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 02:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 11º N
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây dày đặc
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 02:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.4mps
  • Hướng gió: 29º NNE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 02:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 14ºC 100% 1.76mps 3º N 0mm 76%
  6:00 mây dày đặc 15ºC 100% 1.18mps 71º ENE 0mm 74%
  9:00 mây dày đặc 16ºC 100% 1.13mps 80º E 0mm 78%
  12:00 mây dày đặc 15ºC 100% 1.82mps 69º ENE 0mm 82%
  15:00 mây dày đặc 15ºC 100% 1.4mps 54º NE 0mm 85%
  18:00 mây dày đặc 15ºC 100% 0.81mps 63º ENE 0mm 86%
  21:00 mây dày đặc 15ºC 100% 1.12mps 11º N 0mm 86%
  24:00 mây dày đặc 16ºC 100% 1.44mps 355º N 0mm 83%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

14ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.77mps 354º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.22mps 74º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.51mps 347º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.2mps 347º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.69mps 347º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.04mps 148º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.15mps 142º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.44mps 126º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.49mps 119º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.48mps 1º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.03mps 91º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.79mps 350º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.95mps 98º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.12mps 147º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.65mps 125º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm