Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây rải rác
  12ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 04:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.39mps
  • Hướng gió: 315º NW
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 29%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây rải rác
  18ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 04:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.24mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 43%
  • Độ che phủ: 31%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  nhiều mây
  16ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 04:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.54mps
  • Hướng gió: 260º W
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 53%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 04:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.64mps
  • Hướng gió: 325º NW
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 89%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 04:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.49mps
  • Hướng gió: 25º NNE
  • Độ ẩm: 28%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 04:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 21ºC 31% 2.24mps 12º NNE 0mm 31%
  6:00 mây rải rác 22ºC 41% 1.5mps 61º ENE 0mm 28%
  9:00 mây rải rác 18ºC 31% 2.24mps 131º SE 0mm 43%
  12:00 ít mây 17ºC 24% 1.03mps 123º ESE 0mm 50%
  15:00 nhiều mây 16ºC 53% 0.54mps 260º W 0mm 53%
  18:00 nhiều mây 15ºC 80% 1.25mps 316º NW 0mm 56%
  21:00 mây dày đặc 14ºC 89% 1.64mps 325º NW 0mm 56%
  24:00 mây dày đặc 21ºC 89% 1.49mps 334º NNW 0mm 36%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.08mps 351º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.01mps 114º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.25mps 354º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.85mps 123º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.95mps 122º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.34mps 337º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.42mps 349º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.64mps 120º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
ít mây

ít Mây

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.4mps 351º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.28mps 6º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.68mps 121º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
ít mây

ít Mây

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.68mps 124º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.47mps 110º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.51mps 7º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.54mps 4º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm