Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 16:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 320º NW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 16:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.85mm
  • Sức gió: 2.52mps
  • Hướng gió: 330º NNW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa to
  24ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 16:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 21.315mm
  • Sức gió: 3.67mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 16:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 10.35mm
  • Sức gió: 4.11mps
  • Hướng gió: 268º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 16:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.52000000000001mm
  • Sức gió: 3.76mps
  • Hướng gió: 285º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 16:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 68% 5.16mps 345º NNW 0.21mm 98%
  6:00 mưa vừa 26ºC 92% 3.92mps 23º NNE 5.955mm 100%
  9:00 mưa rải rác 31ºC 32% 2.52mps 330º NNW 1.85mm 92%
  12:00 mưa rải rác 31ºC 92% 2.21mps 96º E 0.32mm 84%
  15:00 mưa to 24ºC 92% 3.67mps 48º NE 21.315mm 100%
  18:00 mưa to 24ºC 100% 2.57mps 251º WSW 23.215mm 99%
  21:00 mưa vừa 24ºC 92% 4.11mps 268º W 10.35mm 100%
  24:00 mưa vừa 24ºC 92% 3.76mps 287º WNW 7.18mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Thứ 3

Dự báo ngày 17-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.31mps 339º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-07-2018
mưa rất to

Mưa Rất To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.52mps 331º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-07-2018
mưa rất to

Mưa Rất To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.46mps 280º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-07-2018
mưa rất to

Mưa Rất To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.02mps 239º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.83mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.76mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.48mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-07-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.75mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.4mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.53mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.3mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.62mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.54mps 122º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.78mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.24mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm