Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  trời quang mây
  22ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 21:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 21:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.47mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 31%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 21:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.68mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  ít mây
  20ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 21:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.59mps
  • Hướng gió: 201º SSW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 16%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 21:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.94mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 21:45
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 18ºC 0% 1.83mps 333º NNW 0mm 84%
  6:00 trời quang mây 24ºC 0% 1mps 43º NE 0mm 63%
  9:00 mây rải rác 25ºC 31% 2.47mps 147º SSE 0mm 60%
  12:00 mây dày đặc 24ºC 95% 2.46mps 148º SSE 0mm 62%
  15:00 nhiều mây 21ºC 76% 2.68mps 122º ESE 0mm 76%
  18:00 trời quang mây 20ºC 0% 1.45mps 129º SE 0mm 82%
  21:00 ít mây 20ºC 16% 0.59mps 201º SSW 0mm 84%
  24:00 nhiều mây 20ºC 53% 1.05mps 126º SE 0mm 83%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Thứ 6

Dự báo ngày 22-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1mps 43º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-11-2019
ít mây

ít Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.08mps 145º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.56mps 161º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.22mps 356º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.79mps 347º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.56mps 359º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.08mps 351º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-11-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.63mps 62º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.99mps 16º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.31mps 14º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.5mps 341º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.54mps 355º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.33mps 351º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-12-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.98mps 356º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.12mps 359º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1027mbar
Xem thêm