Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (26-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  quang mây
  31ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 21:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.58mps
  • Hướng gió: 165º SSE
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 21:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5mps
  • Hướng gió: 172º S
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (27-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 21:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.41mps
  • Hướng gió: 198º SSW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (27-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  ít mây
  37ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 21:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.93mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (27-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  nhiều mây
  34ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 21:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.52mps
  • Hướng gió: 175º S
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 21:00
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 33ºC 0% 5.68mps 165º SSE 0mm 59%
  6:00 quang mây 31ºC 0% 5.35mps 158º SSE 0mm 65%
  9:00 quang mây 30ºC 0% 5mps 172º S 0mm 65%
  12:00 ít mây 29ºC 12% 4.9mps 186º S 0mm 68%
  15:00 quang mây 30ºC 8% 4.41mps 198º SSW 0mm 71%
  18:00 ít mây 35ºC 12% 5.22mps 229º SW 0mm 61%
  21:00 ít mây 37ºC 20% 4.93mps 232º SW 0mm 57%
  24:00 ít mây 37ºC 20% 4.38mps 206º SSW 0mm 54%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Thứ 3

Dự báo ngày 26-05-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 5.68mps 166º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-05-2015
ít mây

ít Mây

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.22mps 230º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-05-2015
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.85mps 219º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-05-2015
quang mây

Quang Mây

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.54mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.53mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 0.53mps 148º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.91mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.98mps 209º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.08mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 2.92mps 204º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 4.21mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 5.28mps 228º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 998mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.62mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.04mps 333º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.55mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1000mbar
Xem thêm