Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.98mps
  • Hướng gió: 15º NNE
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 66%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.8mps
  • Hướng gió: 154º SSE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.25mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 43º NE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.69mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 44º NE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6.32mm
  • Sức gió: 4.71mps
  • Hướng gió: 10º N
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 11:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 31ºC 62% 3.14mps 41º NE 0.15mm 60%
  6:00 mây dày đặc 31ºC 85% 1.41mps 65º ENE 0mm 59%
  9:00 mây dày đặc 27ºC 100% 0.8mps 154º SSE 0mm 74%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 100% 0.73mps 355º N 1.01mm 84%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 100% 0.82mps 43º NE 1.25mm 89%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 100% 1.53mps 17º NNE 0.86mm 87%
  21:00 mưa vừa 24ºC 100% 1.36mps 44º NE 5.69mm 94%
  24:00 mưa vừa 24ºC 100% 3.43mps 4º N 4.97mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.31mps 337º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.17mps 8º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.54mps 0º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.4mps 356º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.56mps 344º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.57mps 70º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.72mps 100º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.09mps 338º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.42mps 113º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.38mps 112º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.77mps 110º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.29mps 120º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.34mps 77º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.39mps 100º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.31mps 40º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm