Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (22-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 05:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 236º SW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (22-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  ít mây
  33ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 05:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 213º SSW
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (22-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  clear sky
  34ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 05:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.8mps
  • Hướng gió: 168º SSE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (22-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 05:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.46mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 05:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.71mps
  • Hướng gió: 176º S
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 05:37
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 27ºC 36% 2.06mps 236º SW 0mm 78%
  6:00 ít mây 29ºC 24% 2.92mps 234º SW 0mm 77%
  9:00 ít mây 33ºC 24% 2.51mps 213º SSW 0mm 68%
  12:00 clear sky 35ºC 0% 4.96mps 178º S 0mm 61%
  15:00 clear sky 34ºC 0% 5.8mps 168º SSE 0mm 63%
  18:00 ít mây 30ºC 20% 4.87mps 149º SSE 0mm 70%
  21:00 mây rải rác 30ºC 36% 5.46mps 147º SSE 0mm 73%
  24:00 ít mây 30ºC 12% 5.67mps 170º S 0mm 71%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Thứ 4

Dự báo ngày 21-06-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.46mps 199º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-06-2017
ít mây

ít Mây

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.51mps 213º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-06-2017
ít mây

ít Mây

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.31mps 187º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-06-2017
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.46mps 189º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.13mps 296º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.73mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.96mps 316º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.89mps 317º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.04mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.95mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.47mps 199º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.01mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.83mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.48mps 206º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.23mps 194º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm