Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.37mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 78%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 1.04mps
  • Hướng gió: 322º NW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 13%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.25mm
  • Sức gió: 2.85mps
  • Hướng gió: 354º N
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 17%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.25mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 16:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 31ºC 68% 3.39mps 102º ESE 0.53mm 64%
  6:00 mưa rải rác 30ºC 85% 3.64mps 101º E 0.1mm 64%
  9:00 nhiều mây 26ºC 78% 2.11mps 115º ESE 0mm 84%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 19% 0.62mps 90º E 2.53mm 93%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 13% 1.04mps 322º NW 3mm 95%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 9% 1.82mps 10º N 2.06mm 95%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 17% 2.85mps 354º N 2.25mm 91%
  24:00 mưa vừa 29ºC 60% 1.95mps 29º NNE 4.37mm 74%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.9mps 102º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.2mps 0º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.47mps 357º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.22mps 15º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.37mps 40º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.71mps 351º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.08mps 16º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 9.45mps 352º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2023
mưa rất to

Mưa Rất To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 17.78mps 49º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.03mps 135º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.72mps 109º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.14mps 108º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.17mps 0º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.58mps 124º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.17mps 115º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm