Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (20-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  mưa rải rác
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 08:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 5º N
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (20-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 08:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.23mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (20-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 08:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.92mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (21-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 08:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.79mm
  • Sức gió: 2.96mps
  • Hướng gió: 34º NE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (21-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 08:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.029999999999999mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 27º NNE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 08:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 8% 2.46mps 37º NE 0.33mm 100%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 44% 4.89mps 53º NE 0.09mm 74%
  9:00 mây rải rác 32ºC 36% 3.23mps 91º E 0mm 72%
  12:00 mưa vừa 28ºC 68% 3.08mps 128º SE 3.265mm 87%
  15:00 quang mây 27ºC 0% 3.92mps 127º SE 0mm 79%
  18:00 mưa vừa 22ºC 92% 3.86mps 35º NE 3.355mm 96%
  21:00 mưa vừa 22ºC 64% 2.96mps 34º NE 4.79mm 96%
  24:00 mây dày đặc 22ºC 92% 2.51mps 6º N 0mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Thứ 2

Dự báo ngày 20-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.89mps 53º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.31mps 35º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-04-2015
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.77mps 92º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-04-2015
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.24mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.73mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.03mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.88mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.75mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.74mps 150º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.31mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.28mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.3mps 173º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.18mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.81mps 170º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.68mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm