Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (18-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 13:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.97mps
  • Hướng gió: 57º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1033mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (18-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  clear sky
  24ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 13:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.09mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1030mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (18-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  clear sky
  15ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 13:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1032mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (19-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 13:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.065mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 216º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1030mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (19-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 13:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.035mm
  • Sức gió: 1.91mps
  • Hướng gió: 180º S
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1030mb
 • Cập nhật lúc 13:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 0% 2.07mps 62º ENE 0.055mm 94%
  6:00 mây rải rác 24ºC 48% 2.48mps 109º ESE 0mm 79%
  9:00 clear sky 24ºC 0% 3.09mps 117º ESE 0mm 68%
  12:00 clear sky 18ºC 0% 2.48mps 113º ESE 0mm 82%
  15:00 clear sky 15ºC 0% 2.22mps 120º ESE 0mm 96%
  18:00 ít mây 13ºC 20% 1.26mps 166º SSE 0mm 94%
  21:00 mưa rải rác 14ºC 80% 1.31mps 216º SW 0.065mm 98%
  24:00 mưa rải rác 15ºC 80% 1.96mps 237º WSW 0.14mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2017
ít mây

ít Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.95mps 92º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1037mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.15mps 58º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1036mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.97mps 151º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.01mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.09mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.8mps 138º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.22mps 190º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.31mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.45mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.97mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.48mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 5.13mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.34mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.59mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.8mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm