Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (18-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:25am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  quang mây
  15ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 10:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.56mps
  • Hướng gió: 348º NNW
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1039mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (18-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:25am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  quang mây
  16ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 10:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.25mps
  • Hướng gió: 19º NNE
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1035mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (18-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:25am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  quang mây
  8ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 10:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.45mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1038mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (19-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:25am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  nhiều mây
  9ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 10:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.86mps
  • Hướng gió: 351º N
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1037mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (19-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:25am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  nhiều mây
  13ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 10:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.11mps
  • Hướng gió: 359º N
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1039mb
 • Cập nhật lúc 10:22
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 13ºC 0% 4.77mps 359º N 0mm 58%
  6:00 quang mây 17ºC 0% 3.41mps 21º NNE 0mm 57%
  9:00 quang mây 16ºC 0% 2.25mps 19º NNE 0mm 52%
  12:00 quang mây 10ºC 0% 1.56mps 14º NNE 0mm 78%
  15:00 quang mây 8ºC 0% 1.45mps 357º N 0mm 83%
  18:00 mây rải rác 8ºC 32% 3.02mps 349º N 0mm 70%
  21:00 nhiều mây 9ºC 56% 3.86mps 351º N 0mm 67%
  24:00 mây rải rác 9ºC 48% 4.66mps 7º N 0mm 67%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Thứ 5

Dự báo ngày 18-12-2014
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.36mps 9º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1037mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-12-2014
ít mây

ít Mây

15ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 3.9mps 27º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1037mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-12-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 2.31mps 343º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1032mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-12-2014
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 3.1mps 359º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1031mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-12-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 2.33mps 334º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-12-2014
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 3.08mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-12-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 4.51mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-12-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.27mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-12-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.22mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.79mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.32mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 4.76mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-12-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.3mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.68mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.99mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm