Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (25-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.3275mm
  • Sức gió: 2.78mps
  • Hướng gió: 203º SSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (25-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.41mps
  • Hướng gió: 168º SSE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (25-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  clear sky
  25ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.57mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.06mps
  • Hướng gió: 168º SSE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.01mm
  • Sức gió: 2.92mps
  • Hướng gió: 345º NNW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 22:45
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 92% 2.78mps 203º SSW 0.3275mm 99%
  6:00 mưa rải rác 32ºC 0% 3.77mps 184º S 0.0049999999999999mm 87%
  9:00 mây rải rác 31ºC 48% 4.41mps 168º SSE 0mm 77%
  12:00 clear sky 27ºC 0% 3.86mps 156º SSE 0mm 83%
  15:00 clear sky 25ºC 8% 3.57mps 157º SSE 0mm 93%
  18:00 clear sky 24ºC 8% 2.85mps 163º SSE 0mm 95%
  21:00 ít mây 24ºC 24% 3.06mps 168º SSE 0mm 93%
  24:00 clear sky 26ºC 8% 2.76mps 186º S 0mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.78mps 204º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.92mps 345º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.31mps 17º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.77mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.19mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.39mps 124º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.25mps 173º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.12mps 153º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.14mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.44mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.79mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.91mps 147º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.82mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.8mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.48mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm