Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (12-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  15ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 00:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  13ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 00:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.325mm
  • Sức gió: 4.01mps
  • Hướng gió: 340º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 00:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.7725mm
  • Sức gió: 4.22mps
  • Hướng gió: 340º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (13-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 00:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1125mm
  • Sức gió: 4.05mps
  • Hướng gió: 355º N
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (13-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 00:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.215mm
  • Sức gió: 3.4mps
  • Hướng gió: 346º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1027mb
 • Cập nhật lúc 00:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 14ºC 92% 2.67mps 31º NNE 0.725mm 100%
  6:00 mưa rải rác 14ºC 76% 3mps 9º N 1.0875mm 100%
  9:00 mưa rải rác 13ºC 100% 4.01mps 340º NNW 1.325mm 100%
  12:00 mưa rải rác 13ºC 80% 3.62mps 357º N 0.6625mm 100%
  15:00 mưa rải rác 14ºC 92% 4.22mps 340º NNW 0.7725mm 100%
  18:00 mưa rải rác 16ºC 92% 4.26mps 343º NNW 0.3275mm 100%
  21:00 mưa rải rác 18ºC 88% 4.05mps 355º N 0.1125mm 90%
  24:00 mưa rải rác 18ºC 92% 3.6mps 356º N 0.155mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.32mps 40º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.26mps 344º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 5.31mps 345º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.57mps 348º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1031mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 6.44mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 7.75mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 8.15mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 3.61mps 354º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 1.89mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 0.18mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 2.88mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.52mps 341º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.24mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.4mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.99mps 343º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm