Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  nhiều mây
  23ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 10:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.12mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 10:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.47mm
  • Sức gió: 4.01mps
  • Hướng gió: 161º SSE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 10:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.92mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 53%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  ít mây
  20ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 10:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.36mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 15%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 10:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.38mm
  • Sức gió: 2.93mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 10:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 21ºC 83% 3.45mps 110º ESE 0mm 96%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 93% 3.42mps 142º SE 0.34mm 82%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 97% 4.01mps 161º SSE 0.47mm 75%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 98% 5.09mps 144º SE 0.43mm 74%
  15:00 nhiều mây 22ºC 53% 3.92mps 127º SE 0mm 84%
  18:00 trời quang mây 21ºC 0% 2.9mps 128º SE 0mm 89%
  21:00 ít mây 20ºC 15% 2.36mps 121º ESE 0mm 90%
  24:00 nhiều mây 20ºC 65% 2.92mps 118º ESE 0mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.77mps 153º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.4mps 123º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.63mps 154º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.05mps 157º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.8mps 119º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.26mps 168º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.85mps 164º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.09mps 161º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.63mps 147º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.51mps 155º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.44mps 153º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.61mps 156º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.51mps 150º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.6mps 155º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.2mps 167º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm