Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (16-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 00:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 10º N
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (17-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 00:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.2275mm
  • Sức gió: 7.37mps
  • Hướng gió: 351º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (17-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 00:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0049999999999999mm
  • Sức gió: 7.82mps
  • Hướng gió: 355º N
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (17-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 00:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.32mps
  • Hướng gió: 353º N
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (17-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 00:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0049999999999999mm
  • Sức gió: 5.85mps
  • Hướng gió: 353º N
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1026mb
 • Cập nhật lúc 00:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 19ºC 88% 7.66mps 358º N 0.0125mm 94%
  6:00 mưa rải rác 18ºC 92% 7.51mps 352º N 0.3mm 100%
  9:00 mưa rải rác 17ºC 80% 7.37mps 351º N 0.2275mm 100%
  12:00 mưa rải rác 18ºC 88% 7.29mps 354º N 0.06mm 97%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 88% 7.82mps 355º N 0.0049999999999999mm 88%
  18:00 nhiều mây 21ºC 76% 7.87mps 353º N 0mm 87%
  21:00 nhiều mây 21ºC 68% 7.32mps 353º N 0mm 86%
  24:00 nhiều mây 20ºC 68% 5.91mps 356º N 0mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 8.32mps 358º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 7.82mps 356º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.57mps 354º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.46mps 357º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.55mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.2mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.71mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.11mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.56mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.5mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.04mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-10-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.38mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-10-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.12mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-10-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 7.39mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-10-2017
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.61mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm