Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (28-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 201º SSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (29-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 353º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (29-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (29-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (29-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.066673

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.95mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 23:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 44% 1.76mps 201º SSW 0.5mm 93%
  6:00 mây rải rác 25ºC 32% 1.97mps 298º WNW 0mm 99%
  9:00 ít mây 24ºC 24% 1.41mps 353º N 0mm 100%
  12:00 ít mây 25ºC 24% 1.93mps 0º N 0mm 99%
  15:00 mây rải rác 29ºC 48% 1.86mps 357º N 0mm 95%
  18:00 nhiều mây 30ºC 80% 2.01mps 103º ESE 0mm 88%
  21:00 mây rải rác 30ºC 36% 2.57mps 113º ESE 0mm 83%
  24:00 quang mây 28ºC 8% 2.11mps 119º ESE 0mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Thứ 2

Dự báo ngày 28-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.31mps 176º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-07-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.41mps 89º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.47mps 127º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.12mps 153º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
ít mây

ít Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.71mps 161º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 0.71mps 217º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.24mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.04mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.04mps 317º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.56mps 301º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.71mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.35mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.94mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.05mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.5mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm