Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (19-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây dày đặc
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 13:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 330º NNW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (19-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 13:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.17mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (20-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 13:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.92mps
  • Hướng gió: 260º W
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (20-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 13:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.97mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (20-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 13:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 13:29
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 31ºC 92% 2.53mps 51º NE 0mm 87%
  6:00 mưa rải rác 30ºC 92% 3.32mps 85º E 0.0024999999999995mm 83%
  9:00 mây dày đặc 28ºC 88% 2.17mps 103º ESE 0mm 87%
  12:00 mây dày đặc 26ºC 92% 1.44mps 112º ESE 0mm 94%
  15:00 nhiều mây 25ºC 64% 0.92mps 260º W 0mm 95%
  18:00 ít mây 25ºC 24% 1.57mps 318º NW 0mm 97%
  21:00 nhiều mây 26ºC 64% 1.97mps 22º NNE 0mm 96%
  24:00 mưa rải rác 30ºC 36% 2.07mps 59º ENE 0.010000000000002mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Thứ 7

Dự báo ngày 19-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.1mps 10º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.07mps 59º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.99mps 136º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-08-2017
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.74mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-08-2017
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.94mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-08-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.02mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-08-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.55mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-08-2017
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.41mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-08-2017
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.66mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-08-2017
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.2mps 286º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-08-2017
mưa to

Mưa To

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.44mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.86mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-08-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.6mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-09-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.91mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.85mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm