Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hội An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 9.4mps
  • Hướng gió: 344º NNW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 13.49mps
  • Hướng gió: 325º NW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 11.85mps
  • Hướng gió: 340º NNW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.51mps
  • Hướng gió: 333º NNW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.04mps
  • Hướng gió: 316º NW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 21:22
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 24ºC 100% 3.88mps 223º SW 0mm 81%
  6:00 mây dày đặc 24ºC 100% 5.6mps 332º NNW 0mm 80%
  9:00 mây dày đặc 23ºC 100% 13.49mps 325º NW 0mm 85%
  12:00 mây dày đặc 22ºC 100% 13.48mps 335º NNW 0mm 83%
  15:00 mây dày đặc 22ºC 100% 11.85mps 340º NNW 0mm 83%
  18:00 mây dày đặc 22ºC 100% 9.5mps 345º NNW 0mm 82%
  21:00 mây dày đặc 22ºC 100% 8.51mps 333º NNW 0mm 84%
  24:00 mây dày đặc 22ºC 98% 5.81mps 316º NW 0mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hội An

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.6mps 332º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.36mps 319º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.91mps 309º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.6mps 22º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 10.26mps 59º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.68mps 96º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.99mps 104º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.46mps 121º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.14mps 123º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.24mps 116º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.02mps 107º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.21mps 130º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
ít mây

ít Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.59mps 134º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
ít mây

ít Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.95mps 136º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.68mps 124º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm