Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hội An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mây rải rác
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 23:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 168º SSE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 23%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 23:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.73mps
  • Hướng gió: 107º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 15%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 23:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.5mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 50%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 23:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.71mps
  • Hướng gió: 199º SSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 53%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 23:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.75mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 11%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 23:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 27ºC 50% 4.2mps 105º ESE 0mm 82%
  6:00 mây rải rác 25ºC 31% 5.16mps 111º ESE 0mm 86%
  9:00 ít mây 23ºC 15% 2.73mps 107º ESE 0mm 94%
  12:00 ít mây 22ºC 24% 2.88mps 125º SE 0mm 95%
  15:00 mây rải rác 22ºC 50% 2.5mps 167º SSE 0mm 96%
  18:00 nhiều mây 22ºC 69% 2.18mps 181º S 0mm 95%
  21:00 nhiều mây 22ºC 53% 1.71mps 199º SSW 0mm 93%
  24:00 ít mây 25ºC 12% 2.42mps 146º SE 0mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hội An

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.16mps 111º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.93mps 111º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.17mps 114º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.83mps 118º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.74mps 123º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.17mps 117º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.28mps 83º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.4mps 71º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.92mps 75º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.45mps 77º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.2mps 55º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.3mps 58º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.43mps 92º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.25mps 106º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.39mps 82º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1014mbar
Xem thêm