Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hội An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mưa rải rác
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.38mm
  • Sức gió: 6.94mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 13%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 7.86mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 9%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.56mm
  • Sức gió: 7.5mps
  • Hướng gió: 57º ENE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 38%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.69mm
  • Sức gió: 6.69mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 46%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 20:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 100% 8.19mps 61º ENE 0.81mm 74%
  6:00 mây rải rác 25ºC 26% 6.45mps 56º NE 0mm 73%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 13% 6.94mps 45º NE 0.38mm 77%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 0% 7.37mps 46º NE 0.63mm 77%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 9% 7.86mps 52º NE 0.5mm 78%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 36% 8.38mps 56º NE 0.63mm 79%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 38% 7.5mps 57º ENE 0.56mm 76%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 27% 6.72mps 61º ENE 0.38mm 76%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hội An

Thứ 5

Dự báo ngày 21-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.45mps 56º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.59mps 58º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.95mps 251º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-11-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.33mps 287º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-11-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.79mps 36º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-11-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 9.5mps 68º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-11-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 9.88mps 71º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-11-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 10.95mps 49º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 10.55mps 58º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 9.08mps 61º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.4mps 53º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-12-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.42mps 31º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-12-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.73mps 84º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.92mps 71º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-12-2019
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 9.51mps 40º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm