Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hội An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.87944 Kinh độ: 108.334999

  mưa rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 210º SSW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.87944 Kinh độ: 108.334999

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 978mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.87944 Kinh độ: 108.334999

  nhiều mây
  34ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 313º NW
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 976mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.87944 Kinh độ: 108.334999

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1375mm
  • Sức gió: 1.47mps
  • Hướng gió: 272º W
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 977mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.87944 Kinh độ: 108.334999

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 247º WSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 978mb
 • Cập nhật lúc 19:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 24% 1.12mps 231º SW 0.0625mm 97%
  6:00 mây rải rác 24ºC 32% 1.12mps 239º WSW 0mm 96%
  9:00 quang mây 27ºC 8% 1.26mps 252º WSW 0mm 92%
  12:00 quang mây 33ºC 0% 1.77mps 293º WNW 0mm 72%
  15:00 nhiều mây 34ºC 64% 2.66mps 313º NW 0mm 63%
  18:00 mây dày đặc 32ºC 92% 2.43mps 317º NW 0mm 64%
  21:00 mưa rải rác 28ºC 64% 1.47mps 272º W 0.1375mm 76%
  24:00 quang mây 26ºC 0% 1.67mps 257º WSW 0mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hội An

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.16mps 316º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.57mps 299º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.26mps 298º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.21mps 275º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.65mps 336º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.09mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.52mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.29mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.76mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.35mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.31mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.52mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.15mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.7mps 159º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.81mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 985mbar
Xem thêm