Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hội An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  nhiều mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 20:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 320º NW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 20:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.89mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 20:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.18mm
  • Sức gió: 2.65mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 20:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.29mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 248º WSW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 20:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.72mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 20:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 26ºC 59% 2.64mps 243º WSW 0mm 90%
  6:00 nhiều mây 29ºC 80% 0.77mps 270º W 0mm 73%
  9:00 mây dày đặc 30ºC 92% 4.89mps 22º NNE 0mm 70%
  12:00 mây dày đặc 29ºC 99% 4.53mps 31º NNE 0mm 77%
  15:00 mưa vừa 27ºC 98% 2.65mps 117º ESE 5.18mm 84%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 100% 2.7mps 229º SW 1.97mm 85%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 100% 3.21mps 248º WSW 0.29mm 85%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 100% 3.22mps 255º WSW 0mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hội An

Thứ 3

Dự báo ngày 29-09-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.77mps 270º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-09-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.94mps 231º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.61mps 273º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.04mps 143º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.17mps 99º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.04mps 88º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.93mps 53º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.36mps 20º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.41mps 357º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa rất to

Mưa Rất To

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.15mps 51º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa cực to

Mưa Cực To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.34mps 265º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.71mps 7º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
mưa cực to

Mưa Cực To

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.68mps 269º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.35mps 218º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.15mps 242º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm