Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hội An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.46mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.26mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.4mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.61mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.05mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 00:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 26ºC 100% 4.25mps 228º SW 0mm 80%
  6:00 mây dày đặc 28ºC 100% 3.25mps 215º SW 0mm 70%
  9:00 mây dày đặc 32ºC 100% 5.26mps 234º SW 0mm 53%
  12:00 mây dày đặc 31ºC 100% 3.98mps 258º WSW 0mm 58%
  15:00 mây dày đặc 29ºC 100% 4.4mps 240º WSW 0mm 60%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 98% 4.65mps 246º WSW 0mm 62%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 97% 4.61mps 244º WSW 0mm 66%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 100% 4.3mps 235º SW 0mm 67%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hội An

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.26mps 234º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.61mps 244º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.65mps 242º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.68mps 254º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.29mps 251º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.28mps 70º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.02mps 252º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.14mps 249º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.14mps 250º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.15mps 238º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.41mps 216º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.05mps 256º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.88mps 203º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.22mps 239º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.6mps 247º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm