Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hội An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  nhiều mây
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mây dày đặc
  33ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.93mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.07mps
  • Hướng gió: 126º SE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.28mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.11mps
  • Hướng gió: 213º SSW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 18:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 26ºC 59% 3.11mps 226º SW 0mm 79%
  6:00 nhiều mây 31ºC 83% 1.8mps 154º SSE 0mm 58%
  9:00 mây dày đặc 33ºC 95% 4.93mps 98º E 0mm 52%
  12:00 mây dày đặc 32ºC 99% 6.12mps 101º E 0mm 61%
  15:00 mây dày đặc 29ºC 100% 4.07mps 126º SE 0mm 75%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 100% 2.34mps 187º S 0mm 80%
  21:00 mây dày đặc 27ºC 100% 2.28mps 229º SW 0mm 76%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 95% 2.43mps 218º SW 0mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hội An

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.8mps 154º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.74mps 149º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.47mps 173º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.69mps 150º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.53mps 134º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.61mps 148º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.78mps 158º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
ít mây

ít Mây

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.5mps 45º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.73mps 223º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.97mps 91º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.6mps 133º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.05mps 123º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.03mps 127º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.49mps 110º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.49mps 49º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm