Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hội An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  ít mây
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 20:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.5mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  ít mây
  40ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 20:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 78º ENE
  • Độ ẩm: 34%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 20:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 20:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 46%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 20:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 20:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 31ºC 18% 1.76mps 237º WSW 0mm 68%
  6:00 ít mây 38ºC 16% 1.66mps 225º SW 0mm 41%
  9:00 ít mây 40ºC 20% 0.88mps 78º ENE 0mm 34%
  12:00 nhiều mây 31ºC 80% 1.84mps 72º ENE 0mm 62%
  15:00 nhiều mây 27ºC 79% 1.01mps 136º SE 0mm 75%
  18:00 mây rải rác 26ºC 30% 0.85mps 214º SW 0mm 80%
  21:00 mây rải rác 25ºC 46% 1.36mps 244º WSW 0mm 77%
  24:00 mây rải rác 25ºC 26% 1.5mps 242º WSW 0mm 75%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hội An

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-05-2019
ít mây

ít Mây

38ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.66mps 226º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.81mps 218º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-05-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.1mps 286º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-05-2019
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.06mps 53º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.44mps 159º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.43mps 173º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.85mps 223º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.31mps 115º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.02mps 78º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-05-2019
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.03mps 71º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.08mps 205º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.29mps 192º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.3mps 220º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.57mps 230º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.38mps 66º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm