Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hội An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mây rải rác
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.86mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  clear sky
  24ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.26mps
  • Hướng gió: 128º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.95mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  clear sky
  22ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.62mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 20:37
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 23ºC 44% 2.56mps 160º SSE 0mm 96%
  6:00 ít mây 25ºC 12% 2.66mps 132º SE 0mm 88%
  9:00 clear sky 26ºC 0% 5.86mps 118º ESE 0mm 84%
  12:00 clear sky 25ºC 8% 6.36mps 120º ESE 0mm 84%
  15:00 clear sky 24ºC 8% 6.26mps 128º SE 0mm 90%
  18:00 clear sky 23ºC 0% 5.22mps 136º SE 0mm 95%
  21:00 ít mây 22ºC 20% 3.95mps 145º SE 0mm 96%
  24:00 mây rải rác 22ºC 48% 2.86mps 146º SE 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hội An

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
ít mây

ít Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.27mps 148º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.86mps 119º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.16mps 133º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.87mps 38º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.15mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 997mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.8mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.35mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.62mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.96mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.19mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3mps 343º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.91mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 992mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.6mps 65º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.78mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.73mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 987mbar
Xem thêm