Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hội An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  ít mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.12mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  trời quang mây
  26ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.53mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  trời quang mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 162º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  trời quang mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.53mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 18:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 24ºC 20% 2.71mps 243º WSW 0mm 100%
  6:00 mây rải rác 26ºC 36% 0.25mps 28º NNE 0mm 100%
  9:00 ít mây 27ºC 20% 3.12mps 91º E 0mm 97%
  12:00 trời quang mây 27ºC 0% 4.33mps 99º E 0mm 98%
  15:00 trời quang mây 26ºC 0% 3.53mps 124º SE 0mm 100%
  18:00 trời quang mây 25ºC 0% 3.32mps 142º SE 0mm 100%
  21:00 trời quang mây 24ºC 0% 2.86mps 162º SSE 0mm 100%
  24:00 trời quang mây 23ºC 8% 2.01mps 211º SSW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hội An

Thứ 6

Dự báo ngày 16-11-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.25mps 28º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.56mps 113º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-11-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.57mps 311º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.47mps 71º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.81mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.79mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-11-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.72mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-11-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.82mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-11-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.67mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 996mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.41mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.74mps 345º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.1mps 350º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.21mps 341º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.98mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.1mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 998mbar
Xem thêm