Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hội An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.07mps
  • Hướng gió: 284º WNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa to
  24ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 18.23mm
  • Sức gió: 10.31mps
  • Hướng gió: 292º WNW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa to
  26ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 20.41mm
  • Sức gió: 21.17mps
  • Hướng gió: 338º NNW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 985mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa to
  24ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 17.59mm
  • Sức gió: 16.39mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 986mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.02mm
  • Sức gió: 3.89mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 994mb
 • Cập nhật lúc 11:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 25ºC 100% 6.66mps 286º WNW 10.45mm 93%
  6:00 mưa to 24ºC 100% 8.17mps 290º WNW 21.57mm 93%
  9:00 mưa to 24ºC 100% 10.31mps 292º WNW 18.23mm 91%
  12:00 mưa to 25ºC 100% 14.52mps 317º NW 21.1mm 92%
  15:00 mưa to 26ºC 100% 21.17mps 338º NNW 20.41mm 95%
  18:00 mưa to 25ºC 100% 20.68mps 22º NNE 15.35mm 94%
  21:00 mưa to 24ºC 100% 16.39mps 84º E 17.59mm 92%
  24:00 mưa vừa 25ºC 100% 11.25mps 142º SE 7.76mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hội An

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 15.65mps 326º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 24.57mps 359º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.93mps 230º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.32mps 17º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.8mps 1º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 16.64mps 253º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 10.52mps 138º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.86mps 30º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.56mps 11º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.98mps 23º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.1mps 39º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.69mps 26º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.06mps 4º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 11.34mps 341º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.34mps 121º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm