Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hội An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mây rải rác
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.03mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.53mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 17%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 27%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.21mm
  • Sức gió: 1.69mps
  • Hướng gió: 194º SSW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 77%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.24mps
  • Hướng gió: 209º SSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 19%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 19:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 22ºC 25% 0.59mps 222º SW 0mm 91%
  6:00 ít mây 24ºC 24% 1.44mps 79º E 0mm 84%
  9:00 ít mây 25ºC 17% 4.53mps 94º E 0mm 80%
  12:00 trời quang mây 24ºC 6% 4.64mps 81º E 0mm 86%
  15:00 mây rải rác 23ºC 27% 1.96mps 79º E 0mm 91%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 83% 0.93mps 153º SSE 0.14mm 90%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 77% 1.69mps 194º SSW 0.21mm 89%
  24:00 mây rải rác 22ºC 37% 1.85mps 192º SSW 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hội An

Thứ 7

Dự báo ngày 27-02-2021
ít mây

ít Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.29mps 92º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.68mps 117º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.3mps 134º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.99mps 107º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.96mps 103º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.68mps 163º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.44mps 140º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.16mps 129º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.18mps 121º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.86mps 117º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.37mps 133º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.69mps 131º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.58mps 95º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.42mps 70º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.7mps 61º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm