Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hội An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa rải rác
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.5mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.09mm
  • Sức gió: 4.35mps
  • Hướng gió: 355º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6.02mm
  • Sức gió: 2.52mps
  • Hướng gió: 278º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 8.17mm
  • Sức gió: 4.16mps
  • Hướng gió: 282º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 3.87mps
  • Hướng gió: 298º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 01:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 64% 3.31mps 291º WNW 0.0050000000000008mm 100%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 88% 3.41mps 335º NNW 2.68mm 100%
  9:00 mưa vừa 26ºC 88% 4.35mps 355º N 3.09mm 100%
  12:00 mưa to 25ºC 92% 3.41mps 324º NW 14.66mm 100%
  15:00 mưa vừa 24ºC 88% 2.52mps 278º W 6.02mm 100%
  18:00 mưa vừa 24ºC 92% 3.21mps 278º W 8.95mm 100%
  21:00 mưa vừa 24ºC 88% 4.16mps 282º WNW 8.17mm 100%
  24:00 mưa vừa 24ºC 80% 4.01mps 274º W 6.97mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hội An

Thứ 5

Dự báo ngày 12-10-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.41mps 335º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.31mps 297º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.17mps 329º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 9.86mps 320º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 12.31mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.78mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.89mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.53mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.95mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.43mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 988mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.05mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.55mps 330º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.65mps 344º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.44mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.94mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 994mbar
Xem thêm