Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hội An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa vừa
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.82mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.51mm
  • Sức gió: 4.74mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 81%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.87mm
  • Sức gió: 4.31mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.37mm
  • Sức gió: 3.96mps
  • Hướng gió: 53º NE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.59mm
  • Sức gió: 4.6mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 06:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 27ºC 99% 4.7mps 70º ENE 5.69mm 89%
  6:00 mưa vừa 26ºC 91% 5.04mps 68º ENE 5.74mm 89%
  9:00 mưa vừa 24ºC 81% 4.74mps 65º ENE 5.51mm 92%
  12:00 mưa vừa 24ºC 93% 4.51mps 65º ENE 5.33mm 92%
  15:00 mưa vừa 24ºC 96% 4.31mps 58º ENE 4.87mm 92%
  18:00 mưa vừa 24ºC 94% 4.09mps 50º NE 4.3mm 92%
  21:00 mưa vừa 24ºC 91% 3.96mps 53º NE 4.37mm 91%
  24:00 mưa vừa 25ºC 66% 4.2mps 56º NE 4.2mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hội An

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.12mps 75º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.69mps 46º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.04mps 52º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.2mps 50º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.26mps 35º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.5mps 101º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.62mps 110º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.66mps 102º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.51mps 102º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
ít mây

ít Mây

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.18mps 111º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.52mps 97º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.63mps 231º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.72mps 256º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 9.08mps 95º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 10.11mps 106º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm