Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hội An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mưa vừa
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 03:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.53mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 03:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.020000000000001mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 03:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.435mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 03:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015000000000001mm
  • Sức gió: 2.5mps
  • Hướng gió: 33º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 03:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.265mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1024mb
 • Cập nhật lúc 03:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 22ºC 92% 0.96mps 170º S 3.9125mm 100%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 24% 1.53mps 229º SW 0.25mm 100%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 0% 1.77mps 259º W 0.020000000000001mm 100%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 64% 1.01mps 302º WNW 0.195mm 100%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 20% 1.76mps 45º NE 0.435mm 100%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 8% 2.77mps 31º NNE 0.029999999999999mm 99%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 92% 2.5mps 33º NNE 0.015000000000001mm 100%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.86mps 6º N 0.095000000000001mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hội An

Thứ 7

Dự báo ngày 19-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.8mps 328º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.01mps 303º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-01-2019
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.11mps 315º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 9.11mps 11º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.88mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.09mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-01-2019
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.99mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 9.19mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1033mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.23mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-01-2019
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.85mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.84mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.89mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.17mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.27mps 122º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.13mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm