Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hội An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mưa rải rác
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.004999999999999mm
  • Sức gió: 4.03mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.155mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.695mm
  • Sức gió: 2.71mps
  • Hướng gió: 123º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.72mps
  • Hướng gió: 116º ESE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 22:57
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 80% 5.63mps 109º ESE 0.047499999999999mm 95%
  6:00 mây rải rác 25ºC 48% 4.64mps 122º ESE 0mm 97%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 76% 4.03mps 127º SE 0.004999999999999mm 100%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 92% 3.02mps 132º SE 0.1mm 100%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 88% 2.21mps 148º SSE 0.155mm 100%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 92% 2.41mps 120º ESE 0.075000000000003mm 100%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 88% 2.71mps 123º ESE 1.695mm 100%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 12% 4.47mps 119º ESE 0.010000000000002mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hội An

Thứ 6

Dự báo ngày 16-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.06mps 101º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.71mps 123º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.87mps 124º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.56mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.02mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-03-2018
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.07mps 340º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.13mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-03-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.61mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.12mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 992mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.49mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.47mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.65mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.92mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.73mps 113º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.65mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 987mbar
Xem thêm