Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hội An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mây dày đặc
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 150º SSE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mây dày đặc
  36ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.89mps
  • Hướng gió: 89º E
  • Độ ẩm: 45%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.188mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 246º WSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.72mps
  • Hướng gió: 271º W
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 266º W
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 18:37
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 28ºC 100% 1.68mps 261º W 0mm 80%
  6:00 mây dày đặc 34ºC 100% 1.27mps 227º SW 0mm 49%
  9:00 mây dày đặc 36ºC 100% 1.89mps 89º E 0mm 45%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 100% 1.33mps 42º NE 2mm 90%
  15:00 mưa vừa 23ºC 100% 1.17mps 246º WSW 4.188mm 97%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 100% 1.46mps 262º W 0.812mm 95%
  21:00 mây dày đặc 22ºC 100% 1.72mps 271º W 0mm 94%
  24:00 mây dày đặc 22ºC 100% 1.71mps 268º W 0mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hội An

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.27mps 228º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.76mps 225º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.06mps 240º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.34mps 225º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2019
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.73mps 239º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.73mps 236º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.81mps 243º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.94mps 248º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.45mps 251º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.98mps 229º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-08-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.94mps 243º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.62mps 219º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-08-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.07mps 126º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.55mps 90º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-08-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.11mps 329º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm