Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hội An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mây rải rác
  27ºC

  Dông Kèm Mưa Nhỏ

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 10º N
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.785mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 25º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.48mm
  • Sức gió: 2.82mps
  • Hướng gió: 35º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.035mm
  • Sức gió: 0.26mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.61mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 15:57
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 26ºC 32% 2.66mps 214º SW 0mm 100%
  6:00 ít mây 29ºC 24% 1.17mps 171º S 0mm 96%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 64% 1.52mps 25º NNE 0.785mm 100%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 68% 1.51mps 33º NNE 1.685mm 100%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 76% 2.82mps 35º NE 1.48mm 100%
  18:00 mây rải rác 27ºC 48% 3.27mps 75º ENE 0mm 100%
  21:00 mưa rải rác 28ºC 64% 0.26mps 30º NNE 0.035mm 100%
  24:00 mây dày đặc 28ºC 88% 1.26mps 273º W 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hội An

Thứ 4

Dự báo ngày 18-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.17mps 172º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-07-2018
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.67mps 205º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.13mps 197º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.65mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.32mps 295º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.3mps 293º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.72mps 303º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.07mps 286º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.27mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.98mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.57mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 980mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.81mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-07-2018
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.46mps 285º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.92mps 302º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.55mps 288º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 982mbar
Xem thêm