Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hội An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (13-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (13-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.020000000000001mm
  • Sức gió: 4.01mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (14-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0099999999999998mm
  • Sức gió: 1.87mps
  • Hướng gió: 348º NNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (14-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.045mm
  • Sức gió: 0.58mps
  • Hướng gió: 247º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (14-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 47º NE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 22:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 92% 0.66mps 31º NNE 0.125mm 97%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 88% 2.11mps 22º NNE 0.004999999999999mm 95%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 92% 4.01mps 0º N 0.020000000000001mm 99%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 80% 2.3mps 350º N 0.035mm 98%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 100% 1.87mps 348º NNW 0.0099999999999998mm 99%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 92% 0.81mps 286º WNW 0.035mm 100%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 8% 0.58mps 247º WSW 0.045mm 100%
  24:00 clear sky 25ºC 0% 1.67mps 21º NNE 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hội An

Thứ 5

Dự báo ngày 13-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.61mps 175º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-04-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.67mps 21º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.3mps 140º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-04-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.04mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.72mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.48mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.08mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.58mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-04-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.97mps 317º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.75mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.03mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-04-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.7mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.05mps 338º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.51mps 0º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.56mps 330º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 991mbar
Xem thêm