Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hội An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  clear sky
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1375mm
  • Sức gió: 3.66mps
  • Hướng gió: 86º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.049999999999999mm
  • Sức gió: 4.18mps
  • Hướng gió: 251º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.35mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  clear sky
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.8mps
  • Hướng gió: 251º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 06:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 26ºC 0% 1.89mps 232º SW 0mm 100%
  6:00 clear sky 28ºC 0% 1.12mps 115º ESE 0mm 97%
  9:00 mưa rải rác 30ºC 0% 3.66mps 86º E 0.1375mm 91%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 8% 1.66mps 146º SE 1.48mm 100%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 20% 4.18mps 251º WSW 0.049999999999999mm 100%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 20% 2.9mps 240º WSW 0.0050000000000008mm 100%
  21:00 clear sky 26ºC 0% 1.35mps 220º SW 0mm 100%
  24:00 clear sky 26ºC 0% 1.66mps 221º SW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hội An

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.12mps 116º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.17mps 291º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.47mps 147º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.06mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.42mps 335º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.22mps 92º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.72mps 172º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.42mps 122º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.08mps 209º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.7mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.31mps 226º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.71mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.04mps 285º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.89mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.15mps 226º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 983mbar
Xem thêm