Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hội An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa rải rác
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.74mps
  • Hướng gió: 221º SW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.69mm
  • Sức gió: 2.74mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.54mm
  • Sức gió: 3.29mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 201º SSW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.59mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 347º NNW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 22:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 99% 4.33mps 33º NNE 0.25mm 72%
  6:00 mưa rải rác 28ºC 100% 4.43mps 30º NNE 0.4mm 74%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 99% 2.74mps 135º SE 1.69mm 87%
  12:00 mưa vừa 24ºC 100% 4.97mps 240º WSW 11.04mm 94%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 100% 3.29mps 229º SW 0.54mm 91%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 100% 3.64mps 245º WSW 0mm 90%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 100% 1.62mps 201º SSW 0mm 85%
  24:00 mưa rải rác 28ºC 100% 1.89mps 227º SW 0.32mm 74%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hội An

Thứ 4

Dự báo ngày 17-07-2024
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.65mps 237º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.95mps 356º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.38mps 38º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.85mps 32º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.64mps 19º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.81mps 24º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.89mps 234º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 9.33mps 244º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 12.06mps 245º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 9.07mps 253º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.71mps 245º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.66mps 226º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.55mps 29º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.79mps 220º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.9mps 217º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar
Xem thêm