Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hội An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  nhiều mây
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 02:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.5mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 02:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.688mm
  • Sức gió: 1.88mps
  • Hướng gió: 329º NNW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 02:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.187mm
  • Sức gió: 1.54mps
  • Hướng gió: 302º WNW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 42%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 02:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.125mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 302º WNW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 23%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.3274

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 02:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 35%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 02:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 25ºC 72% 1.67mps 281º W 0mm 92%
  6:00 mưa rải rác 32ºC 62% 0.76mps 46º NE 0.25mm 58%
  9:00 mưa vừa 27ºC 79% 1.88mps 329º NNW 5.688mm 92%
  12:00 mưa vừa 25ºC 70% 1.79mps 326º NW 4.438mm 92%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 42% 1.54mps 302º WNW 1.187mm 97%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 33% 1.42mps 292º WNW 0.375mm 96%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 23% 1.26mps 302º WNW 0.125mm 97%
  24:00 mây rải rác 20ºC 30% 1.03mps 278º W 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hội An

Thứ 7

Dự báo ngày 21-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.76mps 46º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.36mps 130º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.17mps 321º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.77mps 347º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-09-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.13mps 71º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-09-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.47mps 48º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.14mps 37º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.16mps 118º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.4mps 133º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.5mps 125º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.15mps 127º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.4mps 103º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.32mps 113º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-10-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.65mps 119º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-10-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.3mps 124º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm