Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hội An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  ít mây
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.54mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.25mm
  • Sức gió: 0.72mps
  • Hướng gió: 172º S
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 70%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.06mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 82%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.34mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 57%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.89mps
  • Hướng gió: 74º ENE
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 28%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 18:45
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 35ºC 20% 5.57mps 65º ENE 0mm 52%
  6:00 mây rải rác 33ºC 38% 3.66mps 105º ESE 0mm 58%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 70% 0.72mps 172º S 0.25mm 76%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 91% 3.24mps 208º SSW 0.73mm 84%
  15:00 nhiều mây 26ºC 82% 4.06mps 229º SW 0mm 86%
  18:00 nhiều mây 26ºC 73% 3.81mps 222º SW 0mm 84%
  21:00 nhiều mây 28ºC 57% 3.34mps 225º SW 0mm 71%
  24:00 ít mây 33ºC 23% 2.45mps 104º ESE 0mm 53%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hội An

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.59mps 73º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.15mps 78º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.78mps 73º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.78mps 48º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.58mps 51º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.95mps 31º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.8mps 85º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.83mps 11º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.04mps 265º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.12mps 263º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.87mps 252º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.34mps 243º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.5mps 240º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.4mps 244º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.46mps 231º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm