Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hội An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (15-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 340º NNW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.36mm
  • Sức gió: 4.91mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.07mm
  • Sức gió: 6.97mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 11.25mps
  • Hướng gió: 15º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.03mm
  • Sức gió: 11.01mps
  • Hướng gió: 19º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1029mb
 • Cập nhật lúc 02:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 92% 3.67mps 39º NE 0.2975mm 100%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 100% 3.81mps 30º NNE 0.235mm 100%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 92% 4.91mps 30º NNE 0.36mm 100%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 88% 5.72mps 38º NE 0.105mm 100%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 100% 6.97mps 36º NE 0.07mm 99%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 100% 8.36mps 25º NNE 0.565mm 100%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 92% 11.25mps 15º NNE 1mm 100%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 100% 10.32mps 13º NNE 1.84mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hội An

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.01mps 47º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.97mps 36º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1027mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 9.72mps 8º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 8.27mps 357º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1031mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.72mps 347º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.08mps 354º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.1mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 8.18mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.83mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.2mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.92mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-12-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.29mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.87mps 331º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.84mps 327º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 995mbar
Xem thêm