Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hội An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mưa rải rác
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.88mps
  • Hướng gió: 4º N
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.39mps
  • Hướng gió: 37º NE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.99mps
  • Hướng gió: 16º NNE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.14mps
  • Hướng gió: 346º NNW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 61%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.8794 Kinh độ: 108.335

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.76mps
  • Hướng gió: 16º NNE
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 05:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 96% 4.74mps 14º NNE 0.16mm 72%
  6:00 mây dày đặc 21ºC 93% 4.88mps 22º NNE 0mm 69%
  9:00 mây dày đặc 21ºC 88% 4.39mps 37º NE 0mm 63%
  12:00 mây dày đặc 20ºC 93% 2.4mps 25º NNE 0mm 65%
  15:00 mây dày đặc 20ºC 86% 2.99mps 16º NNE 0mm 69%
  18:00 nhiều mây 20ºC 78% 3.03mps 4º N 0mm 67%
  21:00 nhiều mây 20ºC 61% 3.14mps 346º NNW 0mm 69%
  24:00 mây dày đặc 22ºC 94% 5.18mps 357º N 0mm 58%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hội An

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.47mps 27º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.12mps 16º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.58mps 3º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.11mps 7º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.91mps 306º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.68mps 67º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.94mps 47º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.1mps 21º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.15mps 10º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.69mps 28º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.01mps 28º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.78mps 23º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.56mps 44º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.13mps 24º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 9.51mps 57º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar
Xem thêm