Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cẩm Phả. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0167 Kinh độ: 107.3

  mưa to
  26ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 12.8675mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 188º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0167 Kinh độ: 107.3

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0049999999999955mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0167 Kinh độ: 107.3

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.91mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0167 Kinh độ: 107.3

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.71mm
  • Sức gió: 5.54mps
  • Hướng gió: 179º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0167 Kinh độ: 107.3

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.995mm
  • Sức gió: 1.15mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 06:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa to 25ºC 76% 0.71mps 188º S 12.8675mm 100%
  6:00 mưa vừa 26ºC 92% 0.16mps 67º ENE 4.4mm 100%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 80% 1.62mps 141º SE 0.0049999999999955mm 100%
  12:00 nhiều mây 29ºC 56% 3.26mps 152º SSE 0mm 97%
  15:00 ít mây 29ºC 20% 3.91mps 148º SSE 0mm 99%
  18:00 mây rải rác 28ºC 48% 5.01mps 168º SSE 0mm 99%
  21:00 mưa rải rác 28ºC 64% 5.54mps 179º S 1.71mm 100%
  24:00 mưa vừa 27ºC 80% 3.09mps 178º S 9.735mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cẩm Phả

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.16mps 67º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.41mps 188º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.78mps 180º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.23mps 182º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.73mps 185º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.11mps 196º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.48mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.42mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.43mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.85mps 286º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.31mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.41mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.57mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.62mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-07-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.16mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 999mbar
Xem thêm