Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cẩm Phả. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0048 Kinh độ: 107.283

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.82mps
  • Hướng gió: 358º N
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0048 Kinh độ: 107.283

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.47mps
  • Hướng gió: 1º N
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0048 Kinh độ: 107.283

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.87mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0048 Kinh độ: 107.283

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.23mps
  • Hướng gió: 12º NNE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0048 Kinh độ: 107.283

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.01mm
  • Sức gió: 5.22mps
  • Hướng gió: 26º NNE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 19:45
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 29ºC 48% 4.81mps 3º N 0mm 86%
  6:00 mây rải rác 28ºC 32% 5.82mps 358º N 0mm 89%
  9:00 quang mây 28ºC 8% 6.47mps 1º N 0mm 91%
  12:00 ít mây 28ºC 12% 6.71mps 6º N 0mm 94%
  15:00 ít mây 29ºC 20% 5.87mps 14º NNE 0mm 88%
  18:00 mây rải rác 31ºC 48% 4.91mps 15º NNE 0mm 83%
  21:00 mây dày đặc 30ºC 92% 5.23mps 12º NNE 0mm 83%
  24:00 nhiều mây 30ºC 80% 4.92mps 17º NNE 0mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cẩm Phả

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.66mps 9º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.47mps 13º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.91mps 302º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.76mps 243º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 0.77mps 330º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.21mps 208º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.15mps 159º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 0.94mps 282º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.35mps 303º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.1mps 292º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.15mps 199º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.96mps 150º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.91mps 210º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.88mps 215º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 7.15mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm