Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cẩm Phả. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (05-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0167 Kinh độ: 107.3

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.72mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (05-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0167 Kinh độ: 107.3

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.57mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (05-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0167 Kinh độ: 107.3

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.77mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (05-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0167 Kinh độ: 107.3

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.33mm
  • Sức gió: 5.47mps
  • Hướng gió: 19º NNE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (06-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0167 Kinh độ: 107.3

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.05mm
  • Sức gió: 4.21mps
  • Hướng gió: 16º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1025mb
 • Cập nhật lúc 02:13
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 26ºC 80% 7.72mps 48º NE 0mm 91%
  6:00 mây dày đặc 22ºC 100% 8.96mps 35º NE 0mm 100%
  9:00 mây dày đặc 24ºC 92% 8.57mps 39º NE 0mm 99%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 92% 8.11mps 31º NNE 0.85mm 99%
  15:00 mây dày đặc 24ºC 88% 4.77mps 20º NNE 0mm 95%
  18:00 mây dày đặc 23ºC 92% 6.1mps 43º NE 0mm 97%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 68% 5.47mps 19º NNE 1.33mm 94%
  24:00 mây dày đặc 23ºC 92% 4.76mps 25º NNE 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cẩm Phả

Thứ 7

Dự báo ngày 04-11-2017
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.92mps 41º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1026mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.11mps 31º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.47mps 17º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-11-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.01mps 1º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.81mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.65mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.81mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.24mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.88mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-11-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.95mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.17mps 182º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.36mps 142º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.29mps 92º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.45mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-11-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.3mps 99º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm