Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cẩm Phả. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (23-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0167 Kinh độ: 107.3

  mưa rải rác
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 19:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.28mps
  • Hướng gió: 57º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (24-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0167 Kinh độ: 107.3

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 19:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.585mm
  • Sức gió: 6.42mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (24-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0167 Kinh độ: 107.3

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 19:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.18mm
  • Sức gió: 5.41mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1031mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (24-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0167 Kinh độ: 107.3

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 19:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.01mm
  • Sức gió: 4.32mps
  • Hướng gió: 55º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (24-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0167 Kinh độ: 107.3

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 19:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.16mm
  • Sức gió: 5.36mps
  • Hướng gió: 56º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1029mb
 • Cập nhật lúc 19:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 17ºC 92% 6.17mps 56º NE 0.09mm 100%
  6:00 mưa rải rác 16ºC 92% 6.25mps 41º NE 0.285mm 100%
  9:00 mưa rải rác 14ºC 92% 6.42mps 30º NNE 0.585mm 100%
  12:00 mưa rải rác 13ºC 92% 6.11mps 29º NNE 0.25mm 100%
  15:00 mưa rải rác 14ºC 92% 5.41mps 31º NNE 0.18mm 100%
  18:00 mưa rải rác 15ºC 92% 4.32mps 38º NE 0.02mm 100%
  21:00 mưa rải rác 16ºC 92% 4.32mps 55º NE 0.01mm 100%
  24:00 mưa rải rác 16ºC 92% 4.91mps 58º ENE 0.05mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cẩm Phả

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2017
ít mây

ít Mây

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.97mps 44º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1034mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2017
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.02mps 59º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1034mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2017
ít mây

ít Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.84mps 74º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1034mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.62mps 64º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.3mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.92mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.6mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.1mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.93mps 99º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.78mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.38mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.49mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.92mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.97mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.56mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1017mbar
Xem thêm