Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cẩm Phả. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0167 Kinh độ: 107.3

  mưa rải rác
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.91mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (14-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0167 Kinh độ: 107.3

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.76mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (14-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0167 Kinh độ: 107.3

  clear sky
  24ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.88mps
  • Hướng gió: 29º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (14-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0167 Kinh độ: 107.3

  clear sky
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.06mps
  • Hướng gió: 352º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (14-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0167 Kinh độ: 107.3

  clear sky
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.11mps
  • Hướng gió: 13º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 01:00
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 27ºC 76% 4.08mps 55º NE 0.0075mm 100%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 48% 5.62mps 39º NE 0.02mm 100%
  9:00 clear sky 26ºC 8% 5.76mps 28º NNE 0mm 100%
  12:00 ít mây 24ºC 12% 5.8mps 28º NNE 0mm 100%
  15:00 clear sky 24ºC 0% 4.88mps 29º NNE 0mm 100%
  18:00 clear sky 25ºC 0% 4.42mps 27º NNE 0mm 100%
  21:00 clear sky 27ºC 0% 3.06mps 352º N 0mm 100%
  24:00 clear sky 28ºC 0% 3.98mps 12º NNE 0mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cẩm Phả

Thứ 6

Dự báo ngày 13-10-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.91mps 51º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.42mps 27º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
ít mây

ít Mây

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.41mps 8º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 12.02mps 7º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 10.24mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 9.36mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.62mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.53mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.96mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.54mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.75mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.62mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.22mps 340º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.17mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 8.38mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm