Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thủ Dầu Một. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mưa rải rác
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 20:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.43mps
  • Hướng gió: 175º S
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 20:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.71mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (23-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 20:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.4mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 20:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.47mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 20:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.02mm
  • Sức gió: 3.11mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 20:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 34ºC 32% 4.26mps 117º ESE 1.63mm 81%
  6:00 mưa vừa 32ºC 20% 4.51mps 125º SE 4.645mm 76%
  9:00 ít mây 28ºC 12% 4.71mps 124º SE 0mm 76%
  12:00 clear sky 25ºC 8% 3.97mps 118º ESE 0mm 84%
  15:00 ít mây 24ºC 12% 3.4mps 127º SE 0mm 92%
  18:00 clear sky 23ºC 8% 3.26mps 124º SE 0mm 96%
  21:00 ít mây 24ºC 12% 3.47mps 112º ESE 0mm 93%
  24:00 mây rải rác 29ºC 44% 3.21mps 105º ESE 0mm 78%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thủ Dầu Một

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.26mps 118º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.11mps 134º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.21mps 31º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.55mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.8mps 133º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.1mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.62mps 68º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.06mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.14mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.57mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.73mps 329º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.95mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.93mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.3mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.04mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm