Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thủ Dầu Một. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 350º N
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mưa to
  24ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 14.24mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 102º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.42mm
  • Sức gió: 1.71mps
  • Hướng gió: 68º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.57mm
  • Sức gió: 1.87mps
  • Hướng gió: 356º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.049999999999997mm
  • Sức gió: 3.24mps
  • Hướng gió: 306º NW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 01:21
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 33ºC 32% 2.45mps 275º W 0mm 87%
  6:00 mưa rải rác 30ºC 32% 2.51mps 253º WSW 2.59mm 92%
  9:00 mưa to 24ºC 88% 1.17mps 102º ESE 14.24mm 100%
  12:00 mưa vừa 24ºC 92% 1.86mps 50º NE 4.98mm 100%
  15:00 mưa vừa 23ºC 92% 1.71mps 68º ENE 4.42mm 100%
  18:00 mưa vừa 22ºC 92% 2.01mps 58º ENE 10.55mm 100%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.87mps 356º N 1.57mm 100%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 92% 3.21mps 342º NNW 1.94mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thủ Dầu Một

Thứ 5

Dự báo ngày 12-10-2017
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.11mps 335º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-10-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.21mps 342º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.57mps 279º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.28mps 284º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.08mps 308º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.88mps 313º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.34mps 316º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.2mps 312º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.65mps 325º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.65mps 303º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.47mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.19mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.63mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.67mps 276º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.83mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1014mbar
Xem thêm