Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thủ Dầu Một. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mưa vừa
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  trời quang mây
  26ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.2mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  trời quang mây
  23ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.76mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.76mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.82mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 22:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 31ºC 32% 3.83mps 110º ESE 3.75mm 76%
  6:00 mưa rải rác 28ºC 24% 4.39mps 95º E 0.325mm 81%
  9:00 trời quang mây 26ºC 0% 4.2mps 112º ESE 0mm 89%
  12:00 trời quang mây 24ºC 0% 4.17mps 115º ESE 0mm 94%
  15:00 trời quang mây 23ºC 0% 3.76mps 114º ESE 0mm 95%
  18:00 trời quang mây 24ºC 8% 4.31mps 115º ESE 0mm 90%
  21:00 ít mây 29ºC 12% 4.76mps 112º ESE 0mm 77%
  24:00 mưa rải rác 31ºC 36% 4.87mps 117º ESE 0.004999999999999mm 68%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thủ Dầu Một

Thứ 6

Dự báo ngày 16-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.84mps 131º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.87mps 118º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.33mps 48º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.94mps 99º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.88mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.69mps 281º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.31mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.42mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.78mps 298º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.25mps 283º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.25mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.36mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.19mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.89mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm