Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thủ Dầu Một. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (06-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mưa rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (06-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mưa vừa
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6.935mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (06-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  clear sky
  25ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.91mps
  • Hướng gió: 119º ESE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  clear sky
  24ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.03mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.62mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 22:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 31ºC 12% 4.76mps 87º E 0.6175mm 75%
  6:00 mưa vừa 28ºC 24% 3.32mps 109º ESE 10.45mm 100%
  9:00 mưa vừa 28ºC 24% 2.56mps 134º SE 6.935mm 87%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 0% 4.68mps 118º ESE 1.04mm 84%
  15:00 clear sky 25ºC 0% 4.91mps 119º ESE 0mm 89%
  18:00 clear sky 25ºC 0% 4.23mps 120º ESE 0mm 91%
  21:00 clear sky 24ºC 8% 4.03mps 113º ESE 0mm 93%
  24:00 clear sky 25ºC 8% 4.31mps 108º ESE 0mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thủ Dầu Một

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.76mps 88º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.62mps 110º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.56mps 120º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.39mps 140º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.72mps 151º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.75mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.1mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 13-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.1mps 121º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.64mps 98º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.12mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.78mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.72mps 312º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.62mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.64mps 132º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.98mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm