Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thủ Dầu Một. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mây rải rác
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.7mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.7mps
  • Hướng gió: 248º WSW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.17mps
  • Hướng gió: 242º WSW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (02-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015mm
  • Sức gió: 3.46mps
  • Hướng gió: 239º WSW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (02-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.14mm
  • Sức gió: 3.56mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 15:00
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 30ºC 32% 4.74mps 236º SW 0mm 87%
  6:00 nhiều mây 31ºC 80% 6.05mps 245º WSW 0mm 80%
  9:00 nhiều mây 30ºC 80% 6.7mps 248º WSW 0mm 76%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 88% 5.56mps 249º WSW 1.195mm 79%
  15:00 clear sky 26ºC 8% 4.17mps 242º WSW 0mm 83%
  18:00 clear sky 25ºC 0% 3.81mps 239º WSW 0mm 89%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 92% 3.46mps 239º WSW 0.015mm 91%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 92% 3.77mps 238º WSW 0.08mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thủ Dầu Một

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.74mps 236º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.56mps 234º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.61mps 243º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.46mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.6mps 219º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 06-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.19mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 07-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.25mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 08-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.45mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 09-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.74mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 10-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.15mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.5mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.79mps 274º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.03mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.24mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.53mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm