Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thủ Dầu Một. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (27-11-2022)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mưa rải rác
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (27-11-2022)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.6mm
  • Sức gió: 2.81mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (28-11-2022)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 17%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (28-11-2022)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.09mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (28-11-2022)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 33%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 07:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 31ºC 40% 2.24mps 98º E 0.2mm 70%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 53% 3.9mps 142º SE 2.12mm 75%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 44% 2.81mps 141º SE 0.6mm 90%
  12:00 ít mây 24ºC 17% 2.28mps 146º SE 0mm 93%
  15:00 ít mây 23ºC 17% 2.12mps 130º SE 0mm 94%
  18:00 mây rải rác 23ºC 32% 2.09mps 108º ESE 0mm 95%
  21:00 mây rải rác 24ºC 40% 2.09mps 91º E 0mm 91%
  24:00 mây rải rác 29ºC 25% 2.79mps 102º ESE 0mm 71%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thủ Dầu Một

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-11-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.9mps 142º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-11-2022
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.54mps 156º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-11-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.91mps 158º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-11-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.72mps 3º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-12-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.8mps 1º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-12-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.11mps 2º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-12-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.41mps 7º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-12-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.08mps 92º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-12-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.14mps 131º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-12-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.47mps 143º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-12-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.63mps 163º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-12-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.63mps 158º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-12-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.94mps 338º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-12-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.43mps 209º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-12-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.55mps 29º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm