Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thủ Dầu Một. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-01-2022)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  ít mây
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.54mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-01-2022)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.38mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 31%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (19-01-2022)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 321º NW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 55%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-01-2022)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.83mps
  • Hướng gió: 358º N
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 70%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-01-2022)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  nhiều mây
  32ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.09mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 39%
  • Độ che phủ: 55%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 01:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 31ºC 17% 2.19mps 357º N 0mm 44%
  6:00 mây rải rác 32ºC 27% 0.6mps 283º WNW 0mm 40%
  9:00 mây rải rác 27ºC 31% 5.38mps 157º SSE 0mm 58%
  12:00 ít mây 24ºC 12% 1.12mps 125º SE 0mm 69%
  15:00 nhiều mây 23ºC 55% 1.77mps 321º NW 0mm 72%
  18:00 nhiều mây 22ºC 83% 2.99mps 353º N 0mm 67%
  21:00 nhiều mây 21ºC 70% 2.83mps 358º N 0mm 72%
  24:00 mây rải rác 27ºC 36% 1.99mps 46º NE 0mm 53%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thủ Dầu Một

Thứ 3

Dự báo ngày 18-01-2022
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.71mps 163º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-01-2022
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.68mps 153º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-01-2022
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.08mps 159º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-01-2022
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.54mps 155º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-01-2022
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.48mps 159º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-01-2022
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.44mps 146º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-01-2022
ít mây

ít Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.78mps 142º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-01-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.67mps 143º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-01-2022
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.78mps 142º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-01-2022
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.04mps 158º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-01-2022
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.48mps 168º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-01-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.42mps 164º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-01-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.85mps 172º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 31-01-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.41mps 153º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-02-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.42mps 149º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm