Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thủ Dầu Một. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mưa rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.687mm
  • Sức gió: 4.63mps
  • Hướng gió: 283º WNW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.563mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.59mps
  • Hướng gió: 280º W
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.58mps
  • Hướng gió: 303º WNW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 21:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 100% 3.4mps 270º W 1.562mm 94%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 100% 3.27mps 307º NW 0.188mm 88%
  9:00 mưa rải rác 30ºC 95% 4.63mps 283º WNW 0.687mm 69%
  12:00 mưa rải rác 29ºC 100% 5.24mps 285º WNW 1.375mm 75%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 100% 3.21mps 241º WSW 0.563mm 88%
  18:00 mây dày đặc 24ºC 100% 2.13mps 255º WSW 0mm 91%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 100% 1.59mps 280º W 0mm 90%
  24:00 mây dày đặc 24ºC 100% 0.82mps 301º WNW 0mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thủ Dầu Một

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.27mps 308º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.9mps 297º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.53mps 346º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.3mps 286º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.64mps 297º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.54mps 233º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.93mps 235º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.37mps 245º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.68mps 258º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.7mps 359º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.39mps 241º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.53mps 258º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.85mps 248º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.2mps 262º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.8mps 221º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm