Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thủ Dầu Một. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.7mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.55mps
  • Hướng gió: 343º NNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.034999999999997mm
  • Sức gió: 1.75mps
  • Hướng gió: 74º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.07mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.48mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 214º SW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 07:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 24ºC 88% 3.9mps 287º WNW 0mm 96%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.6mps 311º NW 0.045000000000002mm 96%
  9:00 nhiều mây 23ºC 76% 1.55mps 343º NNW 0mm 99%
  12:00 nhiều mây 22ºC 80% 0.96mps 51º NE 0mm 100%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 64% 1.75mps 74º ENE 0.034999999999997mm 99%
  18:00 mây rải rác 28ºC 32% 1.42mps 138º SE 0mm 95%
  21:00 mây rải rác 30ºC 32% 2.07mps 233º SW 0mm 90%
  24:00 mưa rải rác 30ºC 36% 2.11mps 228º SW 0.0050000000000026mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thủ Dầu Một

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.11mps 278º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.42mps 139º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.62mps 261º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.9mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.71mps 196º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.79mps 211º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.76mps 220º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.74mps 220º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.72mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.98mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.19mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.4mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.83mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.16mps 206º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.05mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm