Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thủ Dầu Một. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.03mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.8mps
  • Hướng gió: 214º SW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.71mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 83%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 69º ENE
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 06:02
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 29ºC 59% 2.38mps 216º SW 0mm 73%
  6:00 nhiều mây 28ºC 80% 3.01mps 214º SW 0mm 76%
  9:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.8mps 214º SW 0mm 83%
  12:00 mây dày đặc 25ºC 100% 0.88mps 255º WSW 0mm 88%
  15:00 mây dày đặc 24ºC 99% 1.41mps 14º NNE 0mm 90%
  18:00 nhiều mây 24ºC 79% 2.41mps 356º N 0mm 93%
  21:00 nhiều mây 24ºC 83% 2.71mps 8º N 0mm 87%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 92% 2.41mps 8º N 0mm 67%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thủ Dầu Một

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.93mps 33º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.67mps 170º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.29mps 168º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.76mps 157º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.96mps 162º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.37mps 172º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.59mps 154º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.22mps 152º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.2mps 149º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.97mps 152º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.39mps 158º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.48mps 348º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.92mps 322º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.72mps 271º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.18mps 155º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm