Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thủ Dầu Một. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.09mps
  • Hướng gió: 260º W
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.57mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.27mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.71mps
  • Hướng gió: 219º SW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mưa rải rác
  36ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.18mm
  • Sức gió: 4.61mps
  • Hướng gió: 262º W
  • Độ ẩm: 39%
  • Độ che phủ: 51%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 17:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 33ºC 83% 3.83mps 252º WSW 0.48mm 65%
  6:00 mưa rải rác 33ºC 92% 3.87mps 230º SW 0.11mm 57%
  9:00 mây dày đặc 31ºC 99% 3.57mps 220º SW 0mm 56%
  12:00 nhiều mây 28ºC 62% 4.51mps 227º SW 0mm 70%
  15:00 mây rải rác 27ºC 44% 3.27mps 229º SW 0mm 79%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 12% 2.03mps 217º SW 0.34mm 86%
  21:00 ít mây 28ºC 12% 3.71mps 219º SW 0mm 78%
  24:00 mây rải rác 34ºC 32% 4.3mps 260º W 0mm 51%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thủ Dầu Một

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.43mps 249º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.61mps 225º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.34mps 244º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.29mps 288º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.68mps 243º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.76mps 272º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.68mps 258º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.62mps 266º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.71mps 270º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.37mps 248º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.61mps 148º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.63mps 286º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.3mps 236º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.63mps 240º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.49mps 215º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm