Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thủ Dầu Một. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.96667 Kinh độ: 106.650002

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.6mps
  • Hướng gió: 330º NNW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.96667 Kinh độ: 106.650002

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.22mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 209º SSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.96667 Kinh độ: 106.650002

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.050000000000001mm
  • Sức gió: 4.47mps
  • Hướng gió: 254º WSW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.96667 Kinh độ: 106.650002

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.18mps
  • Hướng gió: 261º W
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.96667 Kinh độ: 106.650002

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.080000000000002mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 217º SW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 19:40
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.56mps 2º N 2.515mm 98%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 100% 1.87mps 121º ESE 2.44mm 99%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.62mps 209º SSW 0.22mm 98%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 92% 3.21mps 258º WSW 0.16mm 96%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 92% 4.47mps 254º WSW 0.050000000000001mm 91%
  18:00 mưa vừa 25ºC 92% 2.11mps 309º NW 4.615mm 100%
  21:00 mây dày đặc 28ºC 92% 2.18mps 261º W 0mm 89%
  24:00 mưa vừa 23ºC 68% 2.12mps 213º SSW 3.585mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thủ Dầu Một

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.62mps 339º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.32mps 256º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.66mps 242º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 988mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.41mps 221º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rất to

Mưa Rất To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.32mps 218º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.58mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.41mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.66mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.44mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.81mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.86mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.57mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.87mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.96mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.26mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm