Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thủ Dầu Một. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.938mm
  • Sức gió: 1.7mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.438mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.5mm
  • Sức gió: 1.15mps
  • Hướng gió: 272º W
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.562mm
  • Sức gió: 0.43mps
  • Hướng gió: 320º NW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 02:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 100% 2.64mps 36º NE 1.438mm 95%
  6:00 mây dày đặc 27ºC 100% 1.69mps 79º E 0mm 83%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 98% 1.7mps 71º ENE 1.938mm 73%
  12:00 mưa vừa 25ºC 100% 1.64mps 136º SE 6.562mm 91%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 100% 3.21mps 142º SE 2.438mm 93%
  18:00 mưa vừa 24ºC 99% 1.67mps 188º S 3.5mm 91%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 99% 1.15mps 272º W 1.5mm 96%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 100% 1.17mps 273º W 1mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thủ Dầu Một

Thứ 7

Dự báo ngày 21-09-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.69mps 79º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-09-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.57mps 97º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.62mps 39º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.56mps 359º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.36mps 12º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-09-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.08mps 320º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-09-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.48mps 347º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.47mps 52º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.23mps 71º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.24mps 12º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.3mps 53º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.71mps 43º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.06mps 61º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-10-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.83mps 53º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-10-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.49mps 33º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm