Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vũng Tàu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 15:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.78mps
  • Hướng gió: 129º SE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 15:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.83mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 15:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.57mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 89%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 15:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.82mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 15:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.71mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 60%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 15:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 28ºC 93% 8.51mps 121º ESE 0mm 71%
  6:00 mây dày đặc 28ºC 97% 7.79mps 132º SE 0mm 72%
  9:00 mây dày đặc 27ºC 100% 7.83mps 117º ESE 0mm 75%
  12:00 mây dày đặc 27ºC 92% 8.92mps 114º ESE 0mm 76%
  15:00 mây dày đặc 27ºC 89% 8.57mps 108º ESE 0mm 76%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 98% 8.46mps 106º ESE 0mm 75%
  21:00 mây dày đặc 27ºC 97% 8.82mps 100º E 0mm 74%
  24:00 mây dày đặc 28ºC 92% 8.03mps 104º ESE 0mm 69%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vũng Tàu

Thứ 7

Dự báo ngày 13-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 10.93mps 108º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.86mps 103º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 9.38mps 108º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.97mps 116º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.55mps 134º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.94mps 171º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.34mps 187º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.06mps 167º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.95mps 159º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.35mps 181º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.9mps 160º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.49mps 142º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.39mps 134º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.86mps 162º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.25mps 143º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm