Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vũng Tàu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mưa rải rác
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.36mps
  • Hướng gió: 211º SSW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.98mm
  • Sức gió: 7.55mps
  • Hướng gió: 207º SSW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.38mm
  • Sức gió: 5.35mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.89mps
  • Hướng gió: 242º WSW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 18%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 5.25mps
  • Hướng gió: 172º S
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 17:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 30ºC 86% 6.14mps 179º S 0.81mm 71%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 92% 7.38mps 186º S 1.63mm 74%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 97% 7.55mps 207º SSW 0.98mm 80%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 96% 6.1mps 228º SW 0.76mm 81%
  15:00 mưa rải rác 28ºC 93% 5.35mps 243º WSW 0.38mm 80%
  18:00 ít mây 27ºC 19% 4.84mps 244º WSW 0mm 82%
  21:00 ít mây 28ºC 18% 4.89mps 242º WSW 0mm 81%
  24:00 ít mây 30ºC 16% 3.37mps 239º WSW 0mm 69%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vũng Tàu

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.1mps 193º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.39mps 202º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.25mps 268º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.65mps 273º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.09mps 253º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8mps 241º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.73mps 270º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.49mps 250º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.66mps 256º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.74mps 257º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.43mps 286º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.76mps 224º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.85mps 209º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.95mps 210º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.97mps 247º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm