Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vũng Tàu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.34599 Kinh độ: 107.084259

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.7475mm
  • Sức gió: 9.27mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (09-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.34599 Kinh độ: 107.084259

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02mm
  • Sức gió: 8.91mps
  • Hướng gió: 260º W
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.34599 Kinh độ: 107.084259

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.18mm
  • Sức gió: 8.96mps
  • Hướng gió: 246º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.34599 Kinh độ: 107.084259

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 10.51mps
  • Hướng gió: 260º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.34599 Kinh độ: 107.084259

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.3mm
  • Sức gió: 10.21mps
  • Hướng gió: 263º W
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 19:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 92% 8.86mps 250º WSW 0.16mm 99%
  6:00 mưa rải rác 28ºC 68% 10.07mps 255º WSW 0.0099999999999998mm 97%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 92% 8.91mps 260º W 0.02mm 99%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 92% 8.7mps 249º WSW 0.02mm 99%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 92% 8.96mps 246º WSW 0.18mm 100%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 76% 10.31mps 243º WSW 0.07mm 100%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 92% 10.51mps 260º W 0.14mm 100%
  24:00 mưa rải rác 27ºC 88% 9.96mps 259º W 0.13mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vũng Tàu

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 11.27mps 252º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 11.07mps 256º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.81mps 268º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 9.56mps 232º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rất to

Mưa Rất To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 9.57mps 225º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.52mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.25mps 211º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.32mps 214º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.9mps 215º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.68mps 209º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.03mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.61mps 207º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.32mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.45mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.28mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm