Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vũng Tàu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mưa vừa
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 05:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.31mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 05:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.4mps
  • Hướng gió: 188º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 05:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.16mm
  • Sức gió: 3.46mps
  • Hướng gió: 279º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 05:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.73mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 05:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.76mps
  • Hướng gió: 191º S
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 05:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 25ºC 76% 5.86mps 309º NW 3.5125mm 100%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 12% 1.41mps 228º SW 0.012499999999999mm 100%
  9:00 mây rải rác 27ºC 44% 3.4mps 188º S 0mm 100%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 48% 3.41mps 225º SW 0.625mm 100%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 44% 3.46mps 279º W 0.16mm 100%
  18:00 ít mây 25ºC 12% 1.77mps 252º WSW 0mm 100%
  21:00 ít mây 26ºC 12% 1.73mps 220º SW 0mm 100%
  24:00 ít mây 28ºC 12% 2.26mps 227º SW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vũng Tàu

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.31mps 233º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.26mps 228º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.57mps 130º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.33mps 158º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.43mps 195º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.14mps 220º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.59mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.12mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.6mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.76mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.37mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.35mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.21mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.33mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.6mps 201º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm