Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vũng Tàu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (10-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.61mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (10-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.27mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (11-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.07mps
  • Hướng gió: 74º ENE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (11-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.17mps
  • Hướng gió: 64º ENE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (11-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  clear sky
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.61mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1026mb
 • Cập nhật lúc 20:09
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 28ºC 12% 4.61mps 97º E 0mm 87%
  6:00 ít mây 27ºC 20% 7.35mps 95º E 0mm 88%
  9:00 ít mây 26ºC 24% 8.27mps 90º E 0mm 91%
  12:00 mây rải rác 26ºC 48% 8.61mps 76º ENE 0mm 92%
  15:00 nhiều mây 26ºC 76% 8.07mps 74º ENE 0mm 93%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 68% 8.12mps 72º ENE 0.3mm 97%
  21:00 nhiều mây 25ºC 76% 7.17mps 64º ENE 0mm 96%
  24:00 ít mây 26ºC 12% 7.06mps 62º ENE 0mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vũng Tàu

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.11mps 98º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7mps 100º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.47mps 99º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.31mps 42º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.9mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.5mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.73mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.54mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.1mps 71º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.17mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-03-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.97mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-03-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.6mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.43mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.71mps 121º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-03-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm