Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vũng Tàu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3486 Kinh độ: 107.0765

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.52mps
  • Hướng gió: 105º ESE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3486 Kinh độ: 107.0765

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.82mps
  • Hướng gió: 164º SSE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3486 Kinh độ: 107.0765

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.42mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3486 Kinh độ: 107.0765

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.76mps
  • Hướng gió: 29º NNE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 85%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3486 Kinh độ: 107.0765

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 3º N
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 23%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 19:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 23ºC 91% 1.92mps 9º N 0mm 85%
  6:00 mây dày đặc 28ºC 94% 0.37mps 173º S 0mm 66%
  9:00 mây dày đặc 28ºC 94% 2.82mps 164º SSE 0mm 67%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 41% 3.47mps 138º SE 0.13mm 70%
  15:00 nhiều mây 26ºC 56% 3.42mps 110º ESE 0mm 77%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 98% 3.24mps 108º ESE 0.13mm 78%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 85% 2.76mps 29º NNE 0mm 81%
  24:00 mây rải rác 23ºC 44% 2.03mps 59º ENE 0mm 83%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vũng Tàu

Thứ 5

Dự báo ngày 21-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.37mps 173º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.68mps 348º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.29mps 346º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.12mps 20º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.29mps 7º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.83mps 156º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.68mps 84º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.35mps 91º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.85mps 65º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-11-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.52mps 79º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.1mps 105º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2mps 336º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.52mps 28º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.56mps 87º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.9mps 165º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm