Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vũng Tàu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mưa rải rác
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (02-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0099999999999998mm
  • Sức gió: 7.62mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (02-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0099999999999998mm
  • Sức gió: 7.64mps
  • Hướng gió: 249º WSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (02-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.62mm
  • Sức gió: 5.45mps
  • Hướng gió: 246º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (02-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.46mps
  • Hướng gió: 246º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 13:17
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 0% 4.06mps 234º SW 0.0025000000000004mm 98%
  6:00 clear sky 27ºC 0% 5.83mps 243º WSW 0mm 99%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 8% 7.62mps 256º WSW 0.0099999999999998mm 100%
  12:00 clear sky 27ºC 8% 6.76mps 241º WSW 0mm 100%
  15:00 mưa rải rác 28ºC 44% 7.64mps 249º WSW 0.0099999999999998mm 99%
  18:00 mưa rải rác 28ºC 76% 6.37mps 247º WSW 0.31mm 95%
  21:00 mưa vừa 26ºC 68% 5.45mps 246º WSW 7.62mm 100%
  24:00 mưa rải rác 27ºC 24% 5.83mps 245º WSW 0.0099999999999998mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vũng Tàu

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.22mps 234º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.64mps 250º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.51mps 234º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-08-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.92mps 237º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 9.39mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 06-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.26mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 07-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.73mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 08-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.26mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 09-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.27mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 10-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.09mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.99mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.23mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.84mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.26mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.33mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1017mbar
Xem thêm