Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vũng Tàu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3486 Kinh độ: 107.0765

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3486 Kinh độ: 107.0765

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.42mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3486 Kinh độ: 107.0765

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.14mm
  • Sức gió: 3.61mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3486 Kinh độ: 107.0765

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.75mps
  • Hướng gió: 119º ESE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3486 Kinh độ: 107.0765

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 01:26
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 27ºC 44% 3.62mps 116º ESE 0mm 100%
  6:00 nhiều mây 27ºC 68% 3.32mps 128º SE 0mm 100%
  9:00 mây rải rác 28ºC 32% 3.42mps 125º SE 0mm 98%
  12:00 mây rải rác 30ºC 32% 3.31mps 114º ESE 0mm 92%
  15:00 mưa rải rác 31ºC 24% 3.61mps 122º ESE 1.14mm 92%
  18:00 ít mây 30ºC 24% 4.07mps 133º SE 0mm 91%
  21:00 mây rải rác 29ºC 32% 3.75mps 119º ESE 0mm 96%
  24:00 mây rải rác 29ºC 48% 3.42mps 126º SE 0mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vũng Tàu

Thứ 6

Dự báo ngày 25-05-2018
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.46mps 97º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.31mps 114º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.52mps 38º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-05-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.36mps 95º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-05-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.3mps 137º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.14mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.27mps 119º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.03mps 104º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.16mps 125º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.02mps 153º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.07mps 195º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.26mps 204º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.01mps 219º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.28mps 221º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.76mps 215º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm