Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vũng Tàu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3486 Kinh độ: 107.0765

  trời quang mây
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3486 Kinh độ: 107.0765

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.6mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3486 Kinh độ: 107.0765

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.16mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3486 Kinh độ: 107.0765

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.41mps
  • Hướng gió: 96º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3486 Kinh độ: 107.0765

  trời quang mây
  27ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.57mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 22:40
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 31ºC 8% 6.33mps 99º E 0mm 95%
  6:00 trời quang mây 29ºC 8% 6.51mps 97º E 0mm 99%
  9:00 mây rải rác 28ºC 44% 6.6mps 94º E 0mm 98%
  12:00 nhiều mây 27ºC 56% 6.47mps 99º E 0mm 98%
  15:00 mây dày đặc 26ºC 100% 6.16mps 97º E 0mm 99%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 100% 6.56mps 100º E 0.03mm 99%
  21:00 mây rải rác 27ºC 48% 6.41mps 96º E 0mm 94%
  24:00 trời quang mây 28ºC 0% 6.47mps 96º E 0mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vũng Tàu

Thứ 6

Dự báo ngày 16-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.89mps 94º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-03-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.41mps 96º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1025mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.82mps 89º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.98mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.64mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.69mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.6mps 132º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.16mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.19mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.23mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.58mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.37mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.86mps 95º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.22mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.17mps 141º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm