Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vũng Tàu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3486 Kinh độ: 107.0765

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.56mps
  • Hướng gió: 277º W
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3486 Kinh độ: 107.0765

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.625mm
  • Sức gió: 6.75mps
  • Hướng gió: 293º WNW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3486 Kinh độ: 107.0765

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.09mps
  • Hướng gió: 278º W
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3486 Kinh độ: 107.0765

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 287º WNW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3486 Kinh độ: 107.0765

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.26mps
  • Hướng gió: 315º NW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 20:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 25ºC 100% 5.1mps 282º WNW 0mm 87%
  6:00 mây dày đặc 26ºC 100% 5.84mps 300º WNW 0mm 85%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 91% 6.75mps 293º WNW 0.625mm 70%
  12:00 mưa rải rác 29ºC 64% 7.04mps 286º WNW 0.562mm 70%
  15:00 nhiều mây 26ºC 74% 5.09mps 278º W 0mm 82%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 100% 3.68mps 281º W 0mm 83%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 100% 4.1mps 287º WNW 0mm 85%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 100% 3.71mps 302º WNW 0mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vũng Tàu

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.84mps 300º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.26mps 302º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.22mps 316º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.4mps 291º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.87mps 278º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.57mps 252º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 10.1mps 244º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 9.01mps 252º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.7mps 254º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.5mps 318º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.17mps 258º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.25mps 265º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.02mps 251º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.33mps 271º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.23mps 195º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm