Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vũng Tàu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.87mps
  • Hướng gió: 95º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.32mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.01mps
  • Hướng gió: 102º ESE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (08-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.61mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (08-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.56mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1024mb
 • Cập nhật lúc 22:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 28ºC 48% 7.93mps 95º E 0mm 93%
  6:00 mây rải rác 28ºC 32% 7.52mps 102º ESE 0mm 90%
  9:00 ít mây 28ºC 12% 7.32mps 108º ESE 0mm 92%
  12:00 nhiều mây 27ºC 56% 7.31mps 104º ESE 0mm 98%
  15:00 nhiều mây 27ºC 80% 7.01mps 102º ESE 0mm 98%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 100% 6.57mps 100º E 0mm 99%
  21:00 nhiều mây 27ºC 68% 6.61mps 101º E 0mm 99%
  24:00 nhiều mây 27ºC 80% 7.69mps 87º E 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vũng Tàu

Thứ 6

Dự báo ngày 07-04-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.93mps 96º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-04-2017
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.56mps 94º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.1mps 103º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-04-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.69mps 140º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.49mps 171º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.7mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 13-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.83mps 125º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.55mps 92º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-04-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.8mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.95mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.61mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.26mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.81mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.14mps 138º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-04-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.45mps 133º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm