Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 21:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.91mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 22%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 21:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.44mm
  • Sức gió: 4.66mps
  • Hướng gió: 1º N
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 62%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 21:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.76mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 21:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.89mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 38%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  trời quang mây
  21ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 21:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.46mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 6%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 21:00
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 41% 4.41mps 335º NNW 0.63mm 77%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 88% 3.54mps 334º NNW 0.63mm 79%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 62% 4.66mps 1º N 0.44mm 79%
  12:00 trời quang mây 24ºC 2% 3.46mps 66º ENE 0mm 71%
  15:00 ít mây 24ºC 12% 3.76mps 101º E 0mm 72%
  18:00 nhiều mây 23ºC 69% 2.23mps 113º ESE 0mm 71%
  21:00 mây rải rác 22ºC 38% 1.89mps 233º SW 0mm 77%
  24:00 trời quang mây 22ºC 3% 2.96mps 279º W 0mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 6

Dự báo ngày 22-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.54mps 334º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-11-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.45mps 278º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.9mps 284º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.85mps 337º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.16mps 291º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.18mps 322º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 10.11mps 35º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-11-2019
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.67mps 50º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 7.12mps 292º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 8.18mps 39º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.2mps 32º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 8.33mps 13º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-12-2019
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 9.2mps 6º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-12-2019
mưa to

Mưa To

15ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 9.61mps 330º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.54mps 349º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1025mbar
Xem thêm