Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.17mm
  • Sức gió: 5.7mps
  • Hướng gió: 337º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.17mm
  • Sức gió: 5.7mps
  • Hướng gió: 337º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.029999999999999mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 4º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 315º NW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.26mps
  • Hướng gió: 281º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 13:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 92% 5.51mps 332º NNW 0.15mm 100%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 92% 6.01mps 330º NNW 0.16mm 100%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 100% 5.7mps 337º NNW 0.17mm 100%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 88% 4.75mps 0º N 0.03mm 100%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 92% 2.56mps 4º N 0.029999999999999mm 100%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 56% 2.02mps 339º NNW 0.02mm 100%
  21:00 nhiều mây 23ºC 68% 1.76mps 315º NW 0mm 99%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 48% 1.86mps 303º WNW 0.0125mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.75mps 335º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.7mps 338º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.42mps 354º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.01mps 120º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.19mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-03-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.28mps 65º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 11.04mps 338º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.89mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.86mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.13mps 78º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.84mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.34mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.53mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.22mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.59mps 119º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm