Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (19-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  nhiều mây
  14ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 07:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.5mps
  • Hướng gió: 328º NNW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (19-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  nhiều mây
  17ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 07:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.76mps
  • Hướng gió: 4º N
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (19-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  ít mây
  13ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 07:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.68mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  quang mây
  11ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 07:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.15mps
  • Hướng gió: 308º NW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  ít mây
  10ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 07:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 306º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 07:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 14ºC 56% 3.5mps 328º NNW 0mm 88%
  6:00 nhiều mây 17ºC 68% 4.71mps 342º NNW 0mm 81%
  9:00 nhiều mây 17ºC 76% 4.76mps 4º N 0mm 75%
  12:00 mây rải rác 17ºC 44% 3.9mps 23º NNE 0mm 77%
  15:00 ít mây 13ºC 12% 2.68mps 22º NNE 0mm 89%
  18:00 quang mây 12ºC 8% 1.61mps 340º NNW 0mm 97%
  21:00 quang mây 11ºC 0% 2.15mps 308º NW 0mm 96%
  24:00 quang mây 10ºC 0% 2.16mps 300º WNW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 6

Dự báo ngày 19-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 6.11mps 347º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-12-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.99mps 6º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.37mps 318º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 6.36mps 358º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.56mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-12-2014
mưa to

Mưa To

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 6.48mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.25mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.78mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.93mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 7.04mps 350º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 7.53mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 7.49mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 7.16mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.08mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.58mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 999mbar
Xem thêm