Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  nhiều mây
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 03:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.79mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  nhiều mây
  32ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 03:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.19mps
  • Hướng gió: 195º SSW
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 03:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.67mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 03:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.55mps
  • Hướng gió: 227º SW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mây dày đặc
  39ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 03:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.25mps
  • Hướng gió: 18º NNE
  • Độ ẩm: 39%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 999mb
 • Cập nhật lúc 03:33
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 37ºC 61% 1.84mps 246º WSW 0mm 44%
  6:00 nhiều mây 37ºC 65% 2.32mps 217º SW 0mm 44%
  9:00 nhiều mây 32ºC 74% 3.19mps 195º SSW 0mm 58%
  12:00 nhiều mây 32ºC 84% 3.54mps 225º SW 0mm 57%
  15:00 mây dày đặc 31ºC 90% 2.67mps 223º SW 0mm 60%
  18:00 mây dày đặc 30ºC 95% 2.51mps 223º SW 0mm 65%
  21:00 mây dày đặc 31ºC 98% 2.55mps 227º SW 0mm 64%
  24:00 mây dày đặc 35ºC 100% 1.66mps 291º WNW 0mm 50%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.54mps 225º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.14mps 65º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.22mps 317º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.7mps 226º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.73mps 214º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.81mps 213º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.53mps 226º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.05mps 55º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.29mps 15º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.2mps 286º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.27mps 279º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.85mps 198º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.35mps 205º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.49mps 216º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.09mps 220º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm