Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.65mps
  • Hướng gió: 305º NW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.58mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 298º WNW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.37mm
  • Sức gió: 2.29mps
  • Hướng gió: 302º WNW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.43mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 293º WNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.7mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 316º NW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 06:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 100% 3.84mps 307º NW 2.74mm 94%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 100% 3.1mps 302º WNW 1.66mm 93%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 100% 2.22mps 298º WNW 1.58mm 95%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 100% 2.28mps 311º NW 1.02mm 94%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 100% 2.29mps 302º WNW 0.37mm 95%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 100% 2.49mps 298º WNW 0.55mm 95%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 100% 2.06mps 293º WNW 0.43mm 94%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 100% 2.54mps 313º NW 0.16mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.41mps 310º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.23mps 319º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.13mps 296º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 7.05mps 341º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.8mps 319º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.89mps 86º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.7mps 81º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.52mps 95º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.89mps 87º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
ít mây

ít Mây

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.24mps 95º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.27mps 90º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.69mps 80º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.91mps 72º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.68mps 347º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 8.75mps 29º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm