Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.52mps
  • Hướng gió: 348º NNW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.31mm
  • Sức gió: 2.18mps
  • Hướng gió: 340º NNW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.28mm
  • Sức gió: 5.23mps
  • Hướng gió: 352º N
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa to
  26ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 41.38mm
  • Sức gió: 9.5mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.41mm
  • Sức gió: 7.74mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 10:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 90% 3.26mps 343º NNW 2.65mm 74%
  6:00 mưa vừa 27ºC 96% 2.77mps 1º N 3.84mm 80%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 100% 2.18mps 340º NNW 2.31mm 85%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 100% 2.38mps 329º NNW 0.91mm 88%
  15:00 mưa vừa 23ºC 100% 5.23mps 352º N 7.28mm 97%
  18:00 mưa to 24ºC 100% 7.24mps 6º N 39.2mm 97%
  21:00 mưa to 26ºC 100% 9.5mps 31º NNE 41.38mm 93%
  24:00 mưa to 26ºC 100% 9.11mps 53º NE 12.67mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.74mps 357º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa rất to

Mưa Rất To

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 10.19mps 33º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.16mps 70º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.54mps 31º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.76mps 352º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 9.66mps 38º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 13.27mps 90º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.91mps 2º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.5mps 7º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.72mps 18º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.71mps 10º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.58mps 64º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4mps 338º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.45mps 23º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 10.32mps 70º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm