Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mây rải rác
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.12mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 23%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  trời quang mây
  35ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.49mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 46%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.4mm
  • Sức gió: 3.2mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 17%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.37mps
  • Hướng gió: 176º S
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 23%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.24mps
  • Hướng gió: 222º SW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 46%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 17:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 26ºC 26% 1.16mps 219º SW 0mm 72%
  6:00 ít mây 33ºC 14% 0.42mps 285º WNW 0mm 52%
  9:00 trời quang mây 35ºC 8% 3.49mps 50º NE 0mm 46%
  12:00 mây rải rác 32ºC 25% 5.05mps 91º E 0mm 60%
  15:00 mưa rải rác 29ºC 17% 3.2mps 125º SE 0.4mm 75%
  18:00 trời quang mây 27ºC 10% 3.27mps 149º SSE 0mm 81%
  21:00 ít mây 26ºC 23% 2.37mps 176º S 0mm 82%
  24:00 nhiều mây 25ºC 71% 1.28mps 231º SW 0mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.49mps 50º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.43mps 55º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.51mps 66º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.69mps 68º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.17mps 190º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 3.34mps 223º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.04mps 221º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.97mps 218º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.55mps 208º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.85mps 198º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.5mps 94º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-07-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.83mps 64º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.36mps 67º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.77mps 53º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.22mps 56º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm