Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mưa rải rác
  31ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.27mps
  • Hướng gió: 171º S
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.2mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (11-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.91mps
  • Hướng gió: 219º SW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (11-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  nhiều mây
  32ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.36mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  nhiều mây
  33ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.63mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 999mb
 • Cập nhật lúc 17:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 33ºC 32% 4.56mps 248º WSW 1mm 54%
  6:00 mây rải rác 31ºC 32% 5.74mps 237º WSW 0mm 55%
  9:00 mây rải rác 29ºC 48% 5.2mps 234º SW 0mm 63%
  12:00 nhiều mây 28ºC 64% 4.46mps 237º WSW 0mm 67%
  15:00 mây dày đặc 28ºC 92% 3.91mps 219º SW 0mm 71%
  18:00 nhiều mây 28ºC 64% 3.5mps 230º SW 0mm 72%
  21:00 nhiều mây 32ºC 56% 4.36mps 241º WSW 0mm 58%
  24:00 nhiều mây 33ºC 80% 6.02mps 250º WSW 0mm 54%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 5

Dự báo ngày 10-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.56mps 248º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-07-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.02mps 251º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-07-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.41mps 232º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.34mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.16mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.1mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.78mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-07-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.93mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.7mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.17mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 963mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.32mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.21mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-07-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.07mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.1mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.14mps 196º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 964mbar
Xem thêm