Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (23-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 14:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.46mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (23-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 14:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.28mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (24-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 14:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 176º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (24-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 14:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 275º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (24-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 14:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.71mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 14:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 25ºC 8% 1.76mps 81º E 0mm 93%
  6:00 mây rải rác 24ºC 48% 2.71mps 113º ESE 0mm 90%
  9:00 mây rải rác 22ºC 48% 2.28mps 111º ESE 0mm 97%
  12:00 nhiều mây 21ºC 56% 2.08mps 115º ESE 0mm 100%
  15:00 nhiều mây 21ºC 56% 0.71mps 176º S 0mm 100%
  18:00 mây dày đặc 20ºC 92% 0.96mps 296º WNW 0mm 100%
  21:00 mây dày đặc 21ºC 92% 1.51mps 275º W 0mm 100%
  24:00 nhiều mây 23ºC 68% 1.76mps 298º WNW 0mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.82mps 67º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.66mps 279º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.72mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-11-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.55mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.05mps 98º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.29mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.27mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 996mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.18mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.81mps 65º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.91mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.58mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.73mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
mưa to

Mưa To

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 6.04mps 342º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-12-2014
mưa to

Mưa To

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 9.99mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 7.5mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm