Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (02-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  ít mây
  34ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 13:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.07mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (02-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mây rải rác
  35ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 13:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.3mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (02-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 13:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.06mps
  • Hướng gió: 213º SSW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (03-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 13:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (03-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 13:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 13:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 33ºC 12% 2.07mps 240º WSW 0mm 84%
  6:00 mây rải rác 35ºC 36% 2.02mps 244º WSW 0mm 76%
  9:00 mây rải rác 35ºC 44% 2.3mps 215º SW 0mm 72%
  12:00 quang mây 32ºC 0% 4.26mps 222º SW 0mm 72%
  15:00 quang mây 30ºC 8% 4.06mps 213º SSW 0mm 78%
  18:00 quang mây 29ºC 8% 3.87mps 219º SW 0mm 82%
  21:00 ít mây 29ºC 20% 4mps 233º SW 0mm 82%
  24:00 mây rải rác 28ºC 36% 2.71mps 229º SW 0mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.07mps 215º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.61mps 238º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.21mps 244º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.33mps 281º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.39mps 274º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.27mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.27mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-08-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.09mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 967mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-08-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.18mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-08-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.04mps 206º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-08-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.93mps 190º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-08-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.1mps 229º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.7mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.97mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-08-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.43mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 966mbar
Xem thêm