Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.9325mm
  • Sức gió: 3.12mps
  • Hướng gió: 5º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.12mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.33mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 356º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 8.315mm
  • Sức gió: 2.16mps
  • Hướng gió: 301º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.98999999999999mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 336º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 00:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 76% 3.12mps 5º N 0.9325mm 100%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 92% 4.31mps 38º NE 0.0024999999999977mm 100%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 80% 3.21mps 81º E 0.12mm 100%
  12:00 mưa vừa 25ºC 92% 0.85mps 242º WSW 3.46mm 100%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 92% 0.96mps 356º N 0.33mm 100%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 92% 0.97mps 289º WNW 1.015mm 100%
  21:00 mưa vừa 25ºC 88% 2.16mps 301º WNW 8.315mm 100%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 68% 1.66mps 344º NNW 1.185mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 4

Dự báo ngày 11-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.11mps 353º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-10-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.66mps 344º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-10-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 9.53mps 32º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.74mps 347º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 993mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.83mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 8.95mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 12.22mps 353º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 9.44mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 8.69mps 344º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 9.82mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.51mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 994mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.17mps 353º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.02mps 326º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.86mps 182º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.67mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 994mbar
Xem thêm