Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (26-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  nhiều mây
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 07:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 33º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (26-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 07:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 59º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (26-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 07:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (26-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 07:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (27-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 07:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.56mps
  • Hướng gió: 13º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 07:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 21ºC 56% 1.77mps 129º SE 0mm 99%
  6:00 ít mây 21ºC 24% 1.23mps 135º SE 0mm 98%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 68% 1.51mps 59º ENE 1mm 100%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 92% 2.27mps 83º E 1mm 97%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 80% 2.51mps 83º E 2mm 100%
  18:00 mây rải rác 22ºC 48% 2.06mps 105º ESE 0mm 100%
  21:00 nhiều mây 22ºC 68% 1.56mps 122º ESE 0mm 100%
  24:00 nhiều mây 22ºC 64% 1.41mps 127º SE 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 4

Dự báo ngày 26-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.16mps 114º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-11-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.47mps 208º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.51mps 149º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.16mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 994mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.89mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
mưa to

Mưa To

17ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 6.85mps 329º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.09mps 340º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.76mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.62mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.34mps 334º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.13mps 349º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.59mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.4mps 124º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-12-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.25mps 153º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.81mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 994mbar
Xem thêm