Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (23-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mưa rải rác
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (23-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (24-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (24-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  nhiều mây
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 183º S
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (24-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mưa vừa
  30ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5mm
  • Sức gió: 1.6mps
  • Hướng gió: 181º S
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 18:25
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 0% 1.41mps 147º SSE 2mm 88%
  6:00 ít mây 27ºC 20% 2.87mps 104º ESE 0mm 83%
  9:00 quang mây 26ºC 8% 2.01mps 125º SE 0mm 92%
  12:00 quang mây 25ºC 8% 1.06mps 222º SW 0mm 92%
  15:00 quang mây 25ºC 0% 1.26mps 253º WSW 0mm 92%
  18:00 quang mây 27ºC 0% 1.86mps 253º WSW 0mm 91%
  21:00 nhiều mây 31ºC 64% 0.97mps 183º S 0mm 78%
  24:00 mưa rải rác 31ºC 20% 0.31mps 38º NE 1mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 7

Dự báo ngày 23-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.71mps 89º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.22mps 243º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-08-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.01mps 204º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-08-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.02mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-08-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.57mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-08-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.87mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-08-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.78mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.83mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 992mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.13mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.16mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.53mps 319º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.03mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.11mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.38mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.5mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 990mbar
Xem thêm