Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 05:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 260º W
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 05:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.43mps
  • Hướng gió: 254º WSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 05:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 1.75mps
  • Hướng gió: 255º WSW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 05:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.18mps
  • Hướng gió: 158º SSE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 05:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 0.46mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 05:17
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 25ºC 44% 0.88mps 260º W 0mm 97%
  6:00 mây dày đặc 26ºC 88% 1.62mps 258º WSW 0mm 98%
  9:00 nhiều mây 30ºC 80% 0.43mps 254º WSW 0mm 88%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 80% 1.81mps 76º ENE 0.5mm 100%
  15:00 mưa rải rác 30ºC 76% 1.75mps 255º WSW 0.5mm 83%
  18:00 nhiều mây 29ºC 80% 1.07mps 97º E 0mm 84%
  21:00 nhiều mây 27ºC 76% 0.18mps 158º SSE 0mm 92%
  24:00 nhiều mây 26ºC 76% 0.76mps 308º NW 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 6

Dự báo ngày 25-07-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.88mps 260º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.81mps 77º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-07-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.06mps 77º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.06mps 318º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.02mps 32º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.62mps 178º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.48mps 323º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.67mps 338º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.56mps 309º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 962mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.39mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.75mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.48mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.63mps 226º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.93mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.12mps 312º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 967mbar
Xem thêm