Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  ít mây
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.42mps
  • Hướng gió: 359º N
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.02mps
  • Hướng gió: 353º N
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.71mps
  • Hướng gió: 335º NNW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  ít mây
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.71mps
  • Hướng gió: 7º N
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 341º NNW
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1002mb
 • Cập nhật lúc 18:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 28ºC 20% 2.16mps 70º ENE 0mm 70%
  6:00 mây rải rác 26ºC 36% 1.11mps 112º ESE 0mm 84%
  9:00 ít mây 25ºC 20% 2.02mps 353º N 0mm 84%
  12:00 mây rải rác 25ºC 48% 2.97mps 351º N 0mm 87%
  15:00 mây dày đặc 27ºC 88% 3.71mps 335º NNW 0mm 81%
  18:00 quang mây 31ºC 0% 5.57mps 357º N 0mm 68%
  21:00 ít mây 32ºC 24% 5.71mps 7º N 0mm 63%
  24:00 quang mây 32ºC 0% 4.13mps 352º N 0mm 60%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
ít mây

ít Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.77mps 331º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.46mps 352º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.71mps 11º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.21mps 116º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.32mps 282º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.36mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.48mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.95mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.08mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.98mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.25mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.84mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.19mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 8.04mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 989mbar
Xem thêm