Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.49mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 73%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.16mm
  • Sức gió: 3.13mps
  • Hướng gió: 25º NNE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 77%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.84mps
  • Hướng gió: 3º N
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.19mm
  • Sức gió: 1.59mps
  • Hướng gió: 307º NW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 18:57
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 100% 3.69mps 58º ENE 0.27mm 92%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 100% 2.45mps 61º ENE 0.3mm 88%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 93% 3.13mps 25º NNE 0.16mm 77%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 80% 3.99mps 33º NNE 0.1mm 84%
  15:00 nhiều mây 21ºC 77% 1.86mps 14º NNE 0mm 92%
  18:00 nhiều mây 21ºC 77% 2.01mps 357º N 0mm 93%
  21:00 mây dày đặc 21ºC 88% 0.84mps 3º N 0mm 93%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 98% 1.09mps 303º WNW 0.11mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 7

Dự báo ngày 27-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.89mps 36º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.06mps 50º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.34mps 71º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.47mps 55º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.53mps 90º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.68mps 71º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.81mps 74º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.61mps 19º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.22mps 11º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.64mps 38º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.48mps 92º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.47mps 72º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.35mps 44º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.07mps 68º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.58mps 42º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1017mbar
Xem thêm