Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mây rải rác
  13ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 04:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 290º WNW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 5%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  nhiều mây
  16ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 04:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.53mps
  • Hướng gió: 5º N
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 53%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  ít mây
  15ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 04:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.25mps
  • Hướng gió: 306º NW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 23%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mây rải rác
  14ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 04:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.05mps
  • Hướng gió: 289º WNW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 28%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 04:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.38mps
  • Hướng gió: 356º N
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 53%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 04:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 19ºC 48% 3.9mps 354º N 0mm 58%
  6:00 nhiều mây 20ºC 73% 3.91mps 19º NNE 0mm 60%
  9:00 nhiều mây 16ºC 53% 1.53mps 5º N 0mm 69%
  12:00 mây rải rác 15ºC 34% 1.22mps 319º NW 0mm 73%
  15:00 ít mây 15ºC 23% 2.25mps 306º NW 0mm 76%
  18:00 ít mây 14ºC 18% 2.73mps 296º WNW 0mm 80%
  21:00 mây rải rác 14ºC 28% 2.05mps 289º WNW 0mm 77%
  24:00 mây rải rác 19ºC 27% 3.39mps 324º NW 0mm 61%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.29mps 17º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.41mps 0º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.89mps 356º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.67mps 14º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.07mps 358º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.59mps 320º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.74mps 332º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.23mps 313º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.02mps 321º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.75mps 347º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.23mps 21º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.63mps 315º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.82mps 307º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.01mps 325º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.58mps 25º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm