Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 10:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 8.5mm
  • Sức gió: 2.96mps
  • Hướng gió: 341º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 10:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 10.5mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 352º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 10:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 8mm
  • Sức gió: 1.3mps
  • Hướng gió: 3º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 10:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 308º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (26-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mưa to
  22ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 10:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 14mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 276º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 10:41
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 22ºC 92% 2.96mps 332º NNW 6.5mm 100%
  6:00 mưa vừa 23ºC 92% 2.96mps 341º NNW 8.5mm 100%
  9:00 mưa vừa 23ºC 92% 2.66mps 352º N 10.5mm 100%
  12:00 mưa vừa 23ºC 92% 2.32mps 354º N 10.5mm 100%
  15:00 mưa vừa 22ºC 92% 1.3mps 3º N 8mm 100%
  18:00 mưa vừa 22ºC 92% 2.17mps 328º NNW 6mm 100%
  21:00 mưa vừa 22ºC 92% 2.41mps 308º NW 7mm 100%
  24:00 mưa vừa 22ºC 92% 2.01mps 295º WNW 9mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.91mps 357º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.11mps 297º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.16mps 292º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.88mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.85mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.01mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.26mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.44mps 345º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 990mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.48mps 360º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.44mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.15mps 201º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.7mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa to

Mưa To

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.3mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.93mps 0º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm