Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  clear sky
  31ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 06:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.36mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 06:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.41mps
  • Hướng gió: 175º S
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 06:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.255mm
  • Sức gió: 7.48mps
  • Hướng gió: 199º SSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 06:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.66mps
  • Hướng gió: 183º S
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  clear sky
  31ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 06:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.22mps
  • Hướng gió: 107º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 06:59
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 31ºC 8% 6.36mps 104º ESE 0mm 94%
  6:00 ít mây 30ºC 20% 7.07mps 138º SE 0mm 97%
  9:00 ít mây 31ºC 20% 6.41mps 175º S 0mm 93%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 68% 7.87mps 193º SSW 0.315mm 96%
  15:00 mưa rải rác 30ºC 32% 7.48mps 199º SSW 1.255mm 98%
  18:00 clear sky 30ºC 0% 5.06mps 182º S 0mm 99%
  21:00 ít mây 30ºC 24% 4.66mps 183º S 0mm 97%
  24:00 clear sky 31ºC 8% 3.11mps 107º ESE 0mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 7

Dự báo ngày 24-06-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 3.62mps 106º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.66mps 183º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.78mps 186º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.49mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.68mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 5.08mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.09mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.67mps 229º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 990mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.51mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.25mps 229º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.9mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.14mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 7.54mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.36mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.83mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 985mbar
Xem thêm