Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (22-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 279º W
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (22-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 307º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (22-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5mm
  • Sức gió: 3.42mps
  • Hướng gió: 34º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (22-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 350º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 337º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 00:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 22ºC 32% 1.32mps 279º W 0mm 99%
  6:00 mây rải rác 22ºC 36% 1.97mps 289º WNW 0mm 100%
  9:00 mây dày đặc 23ºC 88% 2.31mps 307º NW 0mm 100%
  12:00 mây dày đặc 25ºC 92% 2.66mps 347º NNW 0mm 98%
  15:00 mưa vừa 25ºC 92% 3.42mps 34º NE 5mm 100%
  18:00 mưa vừa 24ºC 92% 3.22mps 47º NE 6mm 100%
  21:00 mưa vừa 22ºC 76% 1.42mps 350º N 7mm 100%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.98mps 303º WNW 3mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 3

Dự báo ngày 21-10-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.32mps 11º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-10-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.16mps 356º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-10-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.86mps 339º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.57mps 325º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.14mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 998mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.95mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.36mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.22mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.65mps 77º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.39mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.56mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.08mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 997mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.69mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.24mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.72mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 999mbar
Xem thêm