Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  30ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 14:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.77mps
  • Hướng gió: 227º SW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  clear sky
  31ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 14:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.17mps
  • Hướng gió: 211º SSW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  clear sky
  30ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 14:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.62mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 14:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.4mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  clear sky
  31ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 14:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.56mps
  • Hướng gió: 239º WSW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 14:26
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 30ºC 44% 4.72mps 237º WSW 0.145mm 92%
  6:00 mưa rải rác 31ºC 0% 4.87mps 230º SW 0.1mm 88%
  9:00 clear sky 31ºC 0% 7.17mps 211º SSW 0mm 86%
  12:00 clear sky 31ºC 0% 8.16mps 220º SW 0mm 89%
  15:00 clear sky 30ºC 0% 7.62mps 223º SW 0mm 91%
  18:00 clear sky 30ºC 0% 8.41mps 235º SW 0mm 91%
  21:00 ít mây 30ºC 12% 8.4mps 240º WSW 0mm 91%
  24:00 mây rải rác 30ºC 48% 8.37mps 244º WSW 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 2

Dự báo ngày 31-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.87mps 231º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.12mps 229º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.82mps 229º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.49mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.36mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.76mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 06-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.23mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 07-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.91mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 08-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 09-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.13mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 10-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.1mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.62mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.15mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.22mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.16mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 987mbar
Xem thêm