Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  nhiều mây
  31ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 18:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.88mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 85%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 18:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.81mps
  • Hướng gió: 149º SSE
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 18:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.53mps
  • Hướng gió: 199º SSW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 69%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 18:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.47mps
  • Hướng gió: 203º SSW
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 31%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mây rải rác
  36ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 18:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.18mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 45%
  • Độ che phủ: 35%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 18:00
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 37ºC 53% 2.25mps 77º ENE 0mm 42%
  6:00 nhiều mây 36ºC 74% 3.39mps 86º E 0mm 46%
  9:00 mây dày đặc 31ºC 92% 3.81mps 149º SSE 0mm 64%
  12:00 nhiều mây 29ºC 72% 2.38mps 195º SSW 0mm 66%
  15:00 nhiều mây 28ºC 69% 1.53mps 199º SSW 0mm 70%
  18:00 mây rải rác 27ºC 31% 1.25mps 214º SW 0mm 71%
  21:00 mây rải rác 30ºC 31% 1.47mps 203º SSW 0mm 63%
  24:00 mây rải rác 36ºC 27% 0.74mps 347º NNW 0mm 43%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.81mps 149º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.18mps 50º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.82mps 69º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.06mps 19º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.25mps 90º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.37mps 38º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.44mps 42º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.52mps 251º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.25mps 185º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.1mps 193º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.65mps 213º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.98mps 216º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.59mps 209º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.36mps 215º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.09mps 211º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm