Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 20:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.94mm
  • Sức gió: 2.28mps
  • Hướng gió: 284º WNW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 20:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.31mm
  • Sức gió: 7.19mps
  • Hướng gió: 321º NW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 20:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.31mm
  • Sức gió: 4.87mps
  • Hướng gió: 291º WNW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 20:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.69mm
  • Sức gió: 4.11mps
  • Hướng gió: 294º WNW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 20:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.5mm
  • Sức gió: 3.46mps
  • Hướng gió: 323º NW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 20:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 16ºC 100% 8.97mps 341º NNW 0.69mm 90%
  6:00 mưa rải rác 16ºC 100% 8.05mps 326º NW 1.06mm 85%
  9:00 mưa rải rác 15ºC 100% 7.19mps 321º NW 1.31mm 86%
  12:00 mưa rải rác 15ºC 100% 6.02mps 316º NW 0.5mm 83%
  15:00 mưa rải rác 16ºC 100% 4.87mps 291º WNW 0.31mm 81%
  18:00 mưa rải rác 15ºC 100% 3.64mps 292º WNW 0.5mm 81%
  21:00 mưa rải rác 16ºC 100% 4.11mps 294º WNW 0.69mm 82%
  24:00 mưa rải rác 16ºC 100% 3.56mps 309º NW 1.31mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 7.19mps 321º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.49mps 313º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 7.44mps 3º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 7.53mps 358º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 7.89mps 1º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.65mps 320º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.41mps 330º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.62mps 92º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.6mps 116º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.14mps 117º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.19mps 99º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
ít mây

ít Mây

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.15mps 48º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
ít mây

ít Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.85mps 103º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.62mps 84º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.93mps 113º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm