Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.
[adsense width="468" height="60" dataadslot="3302730555"]

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (27-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 155º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (27-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.8925mm
  • Sức gió: 2.91mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (27-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0725mm
  • Sức gió: 3.31mps
  • Hướng gió: 126º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (27-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.66mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (28-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.98mps
  • Hướng gió: 151º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 04:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 25ºC 68% 2.57mps 155º SSE 0mm 100%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.67mps 123º ESE 0.265mm 100%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 92% 2.91mps 117º ESE 0.8925mm 100%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 88% 3.72mps 144º SE 0.7175mm 100%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 32% 3.31mps 126º SE 0.0725mm 100%
  18:00 ít mây 25ºC 20% 5.02mps 112º ESE 0mm 100%
  21:00 quang mây 25ºC 8% 5.66mps 131º SE 0mm 99%
  24:00 quang mây 25ºC 0% 6.55mps 145º SE 0mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.42mps 147º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.12mps 126º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-04-2015
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.97mps 139º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.76mps 68º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.33mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.21mps 215º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-05-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.37mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 992mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.8mps 183º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-05-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.27mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-05-2015
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.09mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.51mps 353º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.62mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.5mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.41mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 998mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.66mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 995mbar
Xem thêm

[adsense width="200" height="90" dataadslot="6380621358"] [adsense width="200" height="90" dataadslot="6380621358"]