Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (24-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 03:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.37mps
  • Hướng gió: 192º SSW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (24-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 03:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 187º S
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (24-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mưa vừa
  29ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 03:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4mm
  • Sức gió: 2.05mps
  • Hướng gió: 158º SSE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (24-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 03:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (25-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 03:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 196º SSW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 03:42
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 24ºC 0% 0.76mps 136º SE 0mm 94%
  6:00 ít mây 23ºC 12% 0.27mps 36º NE 0mm 97%
  9:00 ít mây 24ºC 20% 1.06mps 187º S 0mm 95%
  12:00 quang mây 29ºC 8% 1.4mps 145º SE 0mm 86%
  15:00 mưa vừa 29ºC 12% 2.05mps 158º SSE 4mm 93%
  18:00 quang mây 31ºC 8% 0.8mps 174º S 0mm 76%
  21:00 quang mây 28ºC 8% 2.06mps 118º ESE 0mm 79%
  24:00 quang mây 26ºC 8% 1.01mps 142º SE 0mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 4

Dự báo ngày 23-04-2014
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.51mps 131º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.75mps 150º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.64mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.77mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 993mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-04-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.25mps 334º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.92mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.16mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.18mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.6mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.96mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.33mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 996mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-05-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.61mps 137º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.99mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-05-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.73mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-05-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.91mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 991mbar
Xem thêm