Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 01:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.92mps
  • Hướng gió: 185º S
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  trời quang mây
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 01:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.42mps
  • Hướng gió: 179º S
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  trời quang mây
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 01:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.01mps
  • Hướng gió: 198º SSW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  trời quang mây
  31ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 01:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.45mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 01:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.06mps
  • Hướng gió: 186º S
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 01:12
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 29ºC 12% 7.92mps 185º S 0mm 90%
  6:00 mây rải rác 29ºC 36% 7.32mps 181º S 0mm 92%
  9:00 trời quang mây 28ºC 8% 7.42mps 179º S 0mm 92%
  12:00 trời quang mây 29ºC 0% 6.16mps 181º S 0mm 88%
  15:00 trời quang mây 30ºC 8% 5.01mps 198º SSW 0mm 84%
  18:00 trời quang mây 31ºC 0% 5.32mps 198º SSW 0mm 84%
  21:00 trời quang mây 31ºC 0% 6.45mps 204º SSW 0mm 83%
  24:00 trời quang mây 30ºC 0% 5.52mps 203º SSW 0mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 6

Dự báo ngày 25-05-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 7.31mps 183º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-05-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.16mps 182º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.87mps 183º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-05-2018
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.01mps 356º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.39mps 190º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.98mps 185º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.46mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.61mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.9mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 992mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.36mps 203º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.14mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.67mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.9mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.41mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.16mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 991mbar
Xem thêm