Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (21-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  clear sky
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 20:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.15mm
  • Sức gió: 13.67mps
  • Hướng gió: 25º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1031mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  clear sky
  22ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 20:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 11.56mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  clear sky
  21ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 20:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.81mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 20:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.01mm
  • Sức gió: 5.36mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  clear sky
  22ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 20:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 12.05mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 20:39
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 22ºC 0% 11.2mps 134º SE 0mm 91%
  6:00 clear sky 22ºC 0% 11.58mps 141º SE 0mm 90%
  9:00 clear sky 22ºC 0% 11.56mps 141º SE 0mm 90%
  12:00 clear sky 22ºC 0% 9.36mps 146º SE 0mm 92%
  15:00 clear sky 21ºC 0% 7.81mps 147º SSE 0mm 94%
  18:00 ít mây 21ºC 12% 6.02mps 145º SE 0mm 95%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 0% 5.36mps 124º SE 0.01mm 93%
  24:00 clear sky 22ºC 0% 8.71mps 122º ESE 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar
Xem thêm