Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (01-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  ít mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 14:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (01-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 14:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  quang mây
  22ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 14:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.55mps
  • Hướng gió: 176º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  quang mây
  23ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 14:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 287º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 14:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.91mps
  • Hướng gió: 53º NE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 14:39
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 29ºC 20% 2.03mps 83º E 0mm 87%
  6:00 quang mây 29ºC 0% 2.56mps 92º E 0mm 82%
  9:00 quang mây 25ºC 8% 2.31mps 100º E 0mm 91%
  12:00 ít mây 24ºC 12% 2.56mps 129º SE 0mm 98%
  15:00 quang mây 22ºC 8% 1.55mps 176º S 0mm 100%
  18:00 quang mây 21ºC 0% 1.16mps 252º WSW 0mm 100%
  21:00 quang mây 23ºC 0% 1.81mps 287º WNW 0mm 100%
  24:00 quang mây 28ºC 0% 1.51mps 328º NNW 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 4

Dự báo ngày 01-10-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.98mps 92º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-10-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.66mps 210º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-10-2014
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.06mps 324º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.68mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 994mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-10-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.47mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.55mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-10-2014
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 9.99mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-10-2014
mưa to

Mưa To

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 9.28mps 332º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-10-2014
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.83mps 339º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.72mps 313º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.54mps 326º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 994mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.45mps 339º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-10-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.67mps 330º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-10-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.38mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-10-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.33mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 994mbar
Xem thêm