Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.145mm
  • Sức gió: 3.33mps
  • Hướng gió: 333º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1029mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.19mm
  • Sức gió: 3.92mps
  • Hướng gió: 315º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1030mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.86mps
  • Hướng gió: 341º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1029mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.2mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1029mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06mm
  • Sức gió: 6.81mps
  • Hướng gió: 355º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1030mb
 • Cập nhật lúc 03:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 92% 3.06mps 342º NNW 0.015mm 100%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 92% 3.33mps 333º NNW 0.145mm 100%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 92% 3.92mps 315º NW 0.19mm 100%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 92% 4.96mps 321º NW 0.04mm 100%
  15:00 nhiều mây 21ºC 64% 4.86mps 341º NNW 0mm 100%
  18:00 nhiều mây 21ºC 68% 4.67mps 355º N 0mm 100%
  21:00 nhiều mây 21ºC 76% 4.2mps 0º N 0mm 100%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 92% 5.41mps 358º N 0.055mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 7

Dự báo ngày 19-01-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.1mps 335º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1030mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.86mps 341º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 11.26mps 360º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1035mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 8.57mps 347º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1036mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.03mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.75mps 340º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.4mps 360º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1031mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 9.08mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1035mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.27mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1034mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.08mps 339º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1031mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.01mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.49mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.13mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.9mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.76mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm