Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.46mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 46%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.87mm
  • Sức gió: 2.39mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 47%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.25mps
  • Hướng gió: 178º S
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 3º N
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 67%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.82mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 83%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 23:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 95% 2.54mps 72º ENE 0.12mm 84%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 73% 3.15mps 83º E 0.14mm 83%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 47% 2.39mps 124º SE 1.87mm 96%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 42% 2.2mps 154º SSE 0.6mm 96%
  15:00 mây rải rác 21ºC 32% 0.25mps 178º S 0mm 97%
  18:00 nhiều mây 21ºC 51% 0.44mps 292º WNW 0mm 97%
  21:00 nhiều mây 21ºC 67% 0.71mps 3º N 0mm 96%
  24:00 mây dày đặc 23ºC 95% 1.18mps 51º NE 0mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.28mps 80º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.77mps 74º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.96mps 75º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.41mps 86º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.04mps 69º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.13mps 32º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.73mps 45º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5.18mps 335º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.7mps 323º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.41mps 313º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.83mps 47º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.37mps 30º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.56mps 37º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.77mps 95º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5.23mps 42º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar
Xem thêm