Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (15-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.15mm
  • Sức gió: 7.31mps
  • Hướng gió: 1º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1032mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (15-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.85mm
  • Sức gió: 10.82mps
  • Hướng gió: 17º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1031mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.5mm
  • Sức gió: 9.81mps
  • Hướng gió: 356º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1033mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.61mm
  • Sức gió: 11.62mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1035mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.06mm
  • Sức gió: 13.37mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1037mb
 • Cập nhật lúc 02:15
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 92% 8.53mps 2º N 0.16mm 100%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 92% 9.52mps 10º N 0.58mm 100%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 92% 10.82mps 17º NNE 0.85mm 100%
  12:00 mưa rải rác 19ºC 92% 10.06mps 7º N 1mm 100%
  15:00 mưa rải rác 19ºC 92% 9.81mps 356º N 1.5mm 100%
  18:00 mưa rải rác 18ºC 92% 10.67mps 352º N 0.8mm 100%
  21:00 mưa rải rác 18ºC 92% 11.62mps 357º N 0.61mm 100%
  24:00 mưa rải rác 18ºC 92% 12.36mps 0º N 1.81mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 7.31mps 2º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 12.36mps 1º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1037mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 11.67mps 360º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1042mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 8.3mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 10mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 7.28mps 354º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 8.36mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 8.85mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
mưa to

Mưa To

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 7.66mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 6.14mps 354º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 6mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5.95mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.14mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.57mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.42mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm