Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (18-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.18mps
  • Hướng gió: 185º S
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (18-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 2.52mps
  • Hướng gió: 210º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (18-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.78mps
  • Hướng gió: 199º SSW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (18-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.62mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (19-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 195º SSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 02:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 25ºC 32% 2.92mps 177º S 0mm 95%
  6:00 mây dày đặc 24ºC 92% 2.18mps 185º S 0mm 99%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 92% 2.52mps 210º SSW 0.5mm 100%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 88% 2.36mps 199º SSW 1mm 100%
  15:00 nhiều mây 27ºC 80% 1.78mps 199º SSW 0mm 95%
  18:00 ít mây 29ºC 24% 1.55mps 180º S 0mm 89%
  21:00 mây rải rác 26ºC 36% 0.62mps 135º SE 0mm 93%
  24:00 mây rải rác 25ºC 32% 1.16mps 161º SSE 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 4

Dự báo ngày 17-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.92mps 151º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.21mps 163º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.78mps 214º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-09-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.18mps 282º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 969mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.83mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.46mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.05mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-09-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.25mps 71º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-09-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.63mps 95º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.74mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.16mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 971mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.33mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.04mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.96mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.78mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 972mbar
Xem thêm