Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (21-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  ít mây
  28ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.52mps
  • Hướng gió: 186º S
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (21-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  clear sky
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.81mps
  • Hướng gió: 196º SSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (21-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  clear sky
  28ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.8mps
  • Hướng gió: 179º S
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (21-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.3625mm
  • Sức gió: 5.31mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (22-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.225mm
  • Sức gió: 10.56mps
  • Hướng gió: 27º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1025mb
 • Cập nhật lúc 22:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 27ºC 24% 6.47mps 166º SSE 0mm 86%
  6:00 clear sky 28ºC 0% 5.62mps 178º S 0mm 86%
  9:00 clear sky 27ºC 0% 5.81mps 196º SSW 0mm 88%
  12:00 clear sky 28ºC 0% 4.73mps 181º S 0mm 86%
  15:00 clear sky 28ºC 0% 1.8mps 179º S 0mm 86%
  18:00 clear sky 28ºC 0% 1.76mps 87º E 0mm 86%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 0% 5.31mps 87º E 0.3625mm 97%
  24:00 mưa vừa 24ºC 100% 10.06mps 32º NNE 3.5225mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.17mps 215º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.73mps 182º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 8.27mps 0º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1029mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-04-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.21mps 16º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.66mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.6mps 221º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.96mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.88mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.39mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.64mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 996mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.5mps 150º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.33mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.75mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.33mps 210º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.43mps 208º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 990mbar
Xem thêm