Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (30-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  quang mây
  31ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 33ºC

  Cập nhật lúc 19:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.57mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (30-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 33ºC

  Cập nhật lúc 19:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.255mm
  • Sức gió: 4.76mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (31-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  quang mây
  31ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 33ºC

  Cập nhật lúc 19:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.36mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (31-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  quang mây
  32ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 33ºC

  Cập nhật lúc 19:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.81mps
  • Hướng gió: 209º SSW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (31-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 33ºC

  Cập nhật lúc 19:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.12mps
  • Hướng gió: 95º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 19:40
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 31ºC 0% 4.57mps 94º E 0mm 88%
  6:00 mây rải rác 31ºC 44% 7.35mps 106º ESE 0mm 89%
  9:00 mưa rải rác 31ºC 36% 4.76mps 190º S 1.255mm 88%
  12:00 quang mây 32ºC 8% 6.77mps 222º SW 0mm 87%
  15:00 quang mây 31ºC 0% 6.36mps 200º SSW 0mm 88%
  18:00 quang mây 31ºC 8% 6.52mps 203º SSW 0mm 90%
  21:00 quang mây 32ºC 8% 3.81mps 209º SSW 0mm 87%
  24:00 quang mây 31ºC 8% 1.15mps 110º ESE 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 7

Dự báo ngày 30-05-2015
quang mây

Quang Mây

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 33ºC
 • Sức gió: 5.17mps 239º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.21mps 230º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.57mps 236º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-06-2015
quang mây

Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 6.06mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 4.03mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 32ºC
 • Sức gió: 5.18mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 5.57mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 5.78mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.41mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.5mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.91mps 189º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.48mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-06-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.96mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-06-2015
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.82mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 7.71mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 987mbar
Xem thêm