Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (07-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.28mm
  • Sức gió: 5.57mps
  • Hướng gió: 345º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (07-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.27mps
  • Hướng gió: 355º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (07-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.5mps
  • Hướng gió: 359º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (08-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.43mps
  • Hướng gió: 276º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (08-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.26mps
  • Hướng gió: 329º NNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 12:09
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 29ºC 64% 5.22mps 326º NW 2.3mm 100%
  6:00 mưa rải rác 30ºC 56% 5.57mps 345º NNW 0.28mm 100%
  9:00 mây rải rác 30ºC 48% 6.27mps 355º N 0mm 100%
  12:00 ít mây 30ºC 12% 4.46mps 4º N 0mm 100%
  15:00 quang mây 30ºC 8% 2.5mps 359º N 0mm 99%
  18:00 ít mây 30ºC 12% 1.31mps 287º WNW 0mm 99%
  21:00 mây rải rác 30ºC 44% 3.43mps 276º W 0mm 100%
  24:00 mây rải rác 30ºC 36% 4.32mps 305º NW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 3

Dự báo ngày 07-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.42mps 330º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-07-2015
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.11mps 344º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.53mps 358º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.36mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.47mps 349º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.57mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.28mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.08mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.5mps 229º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 9.07mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.92mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 8.67mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 986mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 8.21mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.83mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.1mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 984mbar
Xem thêm