Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (29-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  nhiều mây
  17ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 00:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.71mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (30-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  nhiều mây
  15ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 00:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (30-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 00:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 21º NNE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (30-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 00:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.51mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (30-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.33333 Kinh độ: 105.900002

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 00:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 2.67mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 00:42
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 17ºC 56% 3.06mps 112º ESE 0mm 95%
  6:00 quang mây 16ºC 0% 1.71mps 118º ESE 0mm 98%
  9:00 nhiều mây 15ºC 56% 0.81mps 115º ESE 0mm 97%
  12:00 nhiều mây 15ºC 76% 1.32mps 247º WSW 0mm 100%
  15:00 mây dày đặc 19ºC 92% 1.21mps 21º NNE 0mm 96%
  18:00 nhiều mây 21ºC 76% 3.67mps 105º ESE 0mm 87%
  21:00 nhiều mây 20ºC 64% 4.51mps 111º ESE 0mm 86%
  24:00 mây dày đặc 18ºC 92% 3.77mps 104º ESE 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 5

Dự báo ngày 29-01-2015
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.31mps 132º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.25mps 105º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-01-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.13mps 113º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.1mps 19º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.12mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.98mps 350º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.77mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 6.67mps 349º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 6.39mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 4.65mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.39mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.93mps 353º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.35mps 340º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.06mps 347º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.55mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1001mbar
Xem thêm