Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.25mps
  • Hướng gió: 251º WSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 66%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa vừa
  30ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.6mm
  • Sức gió: 2.78mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 60%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.19mps
  • Hướng gió: 248º WSW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 264º W
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 23:42
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 98% 1.23mps 286º WNW 1.51mm 88%
  6:00 mưa vừa 28ºC 98% 1.84mps 340º NNW 3.56mm 78%
  9:00 mưa vừa 30ºC 95% 2.78mps 31º NNE 4.6mm 73%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 90% 2.57mps 69º ENE 0.76mm 70%
  15:00 nhiều mây 27ºC 60% 1.31mps 106º ESE 0mm 81%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 95% 0.77mps 197º SSW 0mm 83%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 97% 1.19mps 248º WSW 0mm 86%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.46mps 273º W 0mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.84mps 340º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.16mps 347º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.73mps 333º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.35mps 327º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.57mps 85º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.4mps 325º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.07mps 334º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.85mps 64º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa rất to

Mưa Rất To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.58mps 66º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.23mps 102º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.56mps 341º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.11mps 351º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa rất to

Mưa Rất To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.36mps 22º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-10-2020
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.79mps 335º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-10-2020
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.02mps 314º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm