Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  trời quang mây
  34ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 42ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 19:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.17mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 46%
  • Độ che phủ: 5%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  trời quang mây
  42ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 42ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 19:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.65mps
  • Hướng gió: 236º SW
  • Độ ẩm: 25%
  • Độ che phủ: 9%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  trời quang mây
  34ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 42ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 19:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.03mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 45%
  • Độ che phủ: 9%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 42ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 19:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.49mps
  • Hướng gió: 227º SW
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 25%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  nhiều mây
  32ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 42ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 19:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.28mps
  • Hướng gió: 236º SW
  • Độ ẩm: 50%
  • Độ che phủ: 61%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 19:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 33ºC 0% 5.18mps 236º SW 0mm 47%
  6:00 trời quang mây 39ºC 9% 6.26mps 239º WSW 0mm 33%
  9:00 trời quang mây 42ºC 9% 4.65mps 236º SW 0mm 25%
  12:00 ít mây 41ºC 16% 3.79mps 232º SW 0mm 28%
  15:00 trời quang mây 34ºC 9% 3.03mps 232º SW 0mm 45%
  18:00 ít mây 32ºC 14% 3.26mps 223º SW 0mm 50%
  21:00 mây rải rác 31ºC 25% 2.49mps 227º SW 0mm 51%
  24:00 mây rải rác 30ºC 49% 2.13mps 232º SW 0mm 54%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-05-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

39ºC
 • Cao nhất: 42ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.26mps 240º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-05-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

40ºC
 • Cao nhất: 42ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.55mps 245º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.04mps 10º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.68mps 46º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.77mps 223º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.47mps 234º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.01mps 240º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.66mps 268º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.39mps 358º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.75mps 3º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.47mps 257º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.44mps 217º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.58mps 226º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.78mps 233º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.05mps 218º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm