Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  ít mây
  22ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.98mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.05mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.125mm
  • Sức gió: 4.81mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.075mm
  • Sức gió: 3.76mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  trời quang mây
  22ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.72mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 21:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 22ºC 24% 5.01mps 127º SE 0mm 96%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 0% 5.21mps 146º SE 0.005mm 91%
  9:00 mây rải rác 22ºC 32% 6.05mps 141º SE 0mm 92%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 76% 5.07mps 139º SE 0.005mm 93%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 100% 4.81mps 136º SE 0.125mm 93%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 100% 4.31mps 142º SE 0.145mm 94%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 76% 3.76mps 136º SE 0.075mm 94%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 20% 6.37mps 123º ESE 0.05mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 6

Dự báo ngày 16-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.46mps 66º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.37mps 124º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.03mps 123º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.36mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.69mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 6.17mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.84mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-03-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.39mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.74mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 998mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.35mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.24mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.52mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.84mps 113º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.16mps 142º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.42mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 991mbar
Xem thêm