Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.45mps
  • Hướng gió: 171º S
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.9mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.62mps
  • Hướng gió: 159º SSE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.13mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.93mps
  • Hướng gió: 183º S
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 23:32
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 24ºC 100% 4.61mps 156º SSE 9.54mm 95%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 100% 4.38mps 179º S 0.66mm 89%
  9:00 mây dày đặc 26ºC 100% 4.9mps 170º S 0mm 81%
  12:00 mây dày đặc 25ºC 100% 4.38mps 159º SSE 0mm 83%
  15:00 mây dày đặc 25ºC 100% 4.62mps 159º SSE 0mm 82%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 100% 4.2mps 171º S 0mm 81%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 100% 4.13mps 170º S 0mm 82%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 97% 3.86mps 189º S 0mm 79%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa rất to

Mưa Rất To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.47mps 231º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.13mps 209º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.8mps 207º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.93mps 210º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.74mps 217º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.63mps 222º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.69mps 215º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.2mps 221º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.97mps 215º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.67mps 231º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.48mps 220º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.48mps 320º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.26mps 154º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.02mps 190º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.75mps 218º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm