Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phú Quốc. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (25-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2167 Kinh độ: 103.9667

  clear sky
  29ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.83mps
  • Hướng gió: 196º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (25-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2167 Kinh độ: 103.9667

  clear sky
  29ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.53mps
  • Hướng gió: 202º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (25-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2167 Kinh độ: 103.9667

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.835mm
  • Sức gió: 4.21mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (25-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2167 Kinh độ: 103.9667

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 251º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2167 Kinh độ: 103.9667

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.11mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 22:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 29ºC 8% 2.83mps 196º SSW 0mm 100%
  6:00 clear sky 29ºC 8% 2.66mps 186º S 0mm 100%
  9:00 clear sky 29ºC 8% 2.53mps 202º SSW 0mm 100%
  12:00 mây rải rác 30ºC 48% 3.87mps 226º SW 0mm 100%
  15:00 mưa rải rác 29ºC 76% 4.21mps 244º WSW 0.835mm 100%
  18:00 mây dày đặc 29ºC 100% 3.46mps 257º WSW 0mm 100%
  21:00 nhiều mây 30ºC 80% 2.87mps 251º WSW 0mm 100%
  24:00 mây rải rác 29ºC 48% 2.7mps 227º SW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phú Quốc

Thứ 2

Dự báo ngày 24-04-2017
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.77mps 217º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.87mps 227º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.07mps 216º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.67mps 249º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.47mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.98mps 135º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.86mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.15mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.3mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 3.87mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 3.8mps 214º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.45mps 200º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.11mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.28mps 197º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.01mps 186º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm