Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phú Quốc. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (16-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2167 Kinh độ: 103.9667

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.17mps
  • Hướng gió: 268º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (16-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2167 Kinh độ: 103.9667

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.86mps
  • Hướng gió: 273º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (17-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2167 Kinh độ: 103.9667

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.32mps
  • Hướng gió: 279º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (17-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2167 Kinh độ: 103.9667

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.11mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 292º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (17-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2167 Kinh độ: 103.9667

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.865mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 317º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 01:21
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 28ºC 48% 5.17mps 268º W 0mm 100%
  6:00 mây rải rác 28ºC 48% 4.52mps 267º W 0mm 100%
  9:00 mây dày đặc 28ºC 88% 4.86mps 273º W 0mm 100%
  12:00 nhiều mây 28ºC 80% 3.86mps 283º WNW 0mm 100%
  15:00 nhiều mây 28ºC 80% 3.32mps 279º W 0mm 100%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 92% 3.72mps 288º WNW 2.455mm 100%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 92% 2.22mps 292º WNW 2.11mm 100%
  24:00 mây dày đặc 27ºC 92% 3.07mps 289º WNW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phú Quốc

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.96mps 272º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.22mps 293º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.32mps 79º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.76mps 316º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 9.07mps 290º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.31mps 274º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.62mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.24mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.17mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.32mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.19mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.95mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.02mps 311º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-10-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.45mps 318º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.51mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm