Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phú Quốc. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (02-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2167 Kinh độ: 103.9667

  mưa rải rác
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 04:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.31mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (02-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2167 Kinh độ: 103.9667

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 04:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5225mm
  • Sức gió: 8.41mps
  • Hướng gió: 41º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (02-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2167 Kinh độ: 103.9667

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 04:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.16mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (02-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2167 Kinh độ: 103.9667

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 04:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 10.51mm
  • Sức gió: 7.11mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (03-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2167 Kinh độ: 103.9667

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 04:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 10.43mm
  • Sức gió: 8.41mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 04:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 88% 5.37mps 33º NNE 0.1675mm 100%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 100% 5.62mps 5º N 1.9mm 100%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 92% 8.41mps 41º NE 0.5225mm 100%
  12:00 mây dày đặc 27ºC 100% 9.25mps 48º NE 0mm 100%
  15:00 mây dày đặc 28ºC 92% 8.16mps 48º NE 0mm 99%
  18:00 mưa rải rác 29ºC 92% 7.56mps 48º NE 0.77mm 96%
  21:00 mưa vừa 26ºC 68% 7.11mps 71º ENE 10.51mm 100%
  24:00 mưa to 24ºC 92% 6.52mps 59º ENE 20.445mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phú Quốc

Thứ 4

Dự báo ngày 01-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.31mps 54º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-11-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 9.25mps 49º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-11-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 13.01mps 64º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 12.06mps 55º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.71mps 290º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.49mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-11-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.04mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.31mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.46mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-11-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.23mps 172º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.9mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.64mps 166º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.74mps 133º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.57mps 139º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.72mps 148º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm