Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phú Quốc. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (21-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2167 Kinh độ: 103.9667

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.26mps
  • Hướng gió: 271º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (22-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2167 Kinh độ: 103.9667

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.66mps
  • Hướng gió: 263º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (22-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2167 Kinh độ: 103.9667

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.485mm
  • Sức gió: 8.06mps
  • Hướng gió: 278º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (22-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2167 Kinh độ: 103.9667

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.81mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (22-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2167 Kinh độ: 103.9667

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.88mps
  • Hướng gió: 254º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 05:28
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 28ºC 76% 4.51mps 260º W 0mm 100%
  6:00 nhiều mây 28ºC 64% 5.56mps 254º WSW 0mm 100%
  9:00 nhiều mây 28ºC 68% 5.66mps 263º W 0mm 100%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 92% 6.76mps 266º W 1.885mm 100%
  15:00 mưa vừa 25ºC 88% 8.06mps 278º W 4.485mm 100%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 44% 4.31mps 264º W 2.595mm 100%
  21:00 mây rải rác 27ºC 36% 4.81mps 241º WSW 0mm 100%
  24:00 nhiều mây 28ºC 76% 4.56mps 243º WSW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phú Quốc

Thứ 4

Dự báo ngày 21-06-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.26mps 272º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.81mps 242º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.12mps 243º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.44mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.51mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.63mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 5.92mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.28mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.6mps 203º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.96mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.25mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.71mps 221º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.61mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.06mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.31mps 288º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm