Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phú Quốc. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (19-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2167 Kinh độ: 103.9667

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 14:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.1mps
  • Hướng gió: 287º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (19-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2167 Kinh độ: 103.9667

  clear sky
  28ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 14:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.98mps
  • Hướng gió: 263º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (19-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2167 Kinh độ: 103.9667

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 14:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.67mps
  • Hướng gió: 268º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (20-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2167 Kinh độ: 103.9667

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 14:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.92mps
  • Hướng gió: 263º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (20-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2167 Kinh độ: 103.9667

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 14:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.92mm
  • Sức gió: 5.82mps
  • Hướng gió: 263º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 14:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 28ºC 20% 5.1mps 287º WNW 0mm 100%
  6:00 clear sky 28ºC 0% 3.95mps 281º W 0mm 100%
  9:00 clear sky 28ºC 0% 4.98mps 263º W 0mm 100%
  12:00 ít mây 28ºC 12% 5.57mps 259º W 0mm 100%
  15:00 nhiều mây 28ºC 56% 4.67mps 268º W 0mm 100%
  18:00 mây rải rác 28ºC 36% 4.37mps 268º W 0mm 100%
  21:00 mây dày đặc 28ºC 92% 4.92mps 263º W 0mm 100%
  24:00 mưa vừa 26ºC 92% 5.82mps 266º W 3.1025mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phú Quốc

Thứ 7

Dự báo ngày 19-08-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.98mps 264º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.46mps 259º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.61mps 282º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-08-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.26mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-08-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.35mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-08-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.21mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-08-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 9.27mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 8.16mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 9.47mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 9.06mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.96mps 279º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.87mps 280º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 9.45mps 280º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.05mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.23mps 274º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm