Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Trà Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (17-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mưa rải rác
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (18-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.675mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 269º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (18-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.039999999999999mm
  • Sức gió: 1.91mps
  • Hướng gió: 318º NW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (18-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.92mm
  • Sức gió: 2.29mps
  • Hướng gió: 296º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (18-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.695mm
  • Sức gió: 1.92mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 09:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 88% 1.27mps 204º SSW 0.3425mm 92%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 20% 1.1mps 231º SW 1.8775mm 100%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 80% 0.66mps 269º W 0.675mm 100%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 56% 1.66mps 20º NNE 0.245mm 100%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 76% 1.91mps 318º NW 0.039999999999999mm 94%
  18:00 mưa rải rác 31ºC 0% 1.71mps 267º W 0.0099999999999998mm 76%
  21:00 mưa vừa 26ºC 8% 2.29mps 296º WNW 4.92mm 100%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 92% 2.82mps 213º SSW 1.065mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Trà Vinh

Thứ 6

Dự báo ngày 17-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.57mps 121º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.91mps 319º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.46mps 294º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-11-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.9mps 261º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.35mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.74mps 74º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.46mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.47mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.38mps 74º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.31mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.77mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.3mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.48mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.66mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.35mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm