Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Trà Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.52mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 171º S
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.53mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 3.08mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  nhiều mây
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.46mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 13:02
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 29ºC 64% 2.52mps 87º E 0mm 79%
  6:00 nhiều mây 30ºC 64% 1.46mps 169º S 0mm 76%
  9:00 nhiều mây 28ºC 76% 2.56mps 171º S 0mm 86%
  12:00 mây rải rác 26ºC 32% 2.55mps 166º SSE 0mm 94%
  15:00 ít mây 25ºC 24% 2.53mps 190º S 0mm 98%
  18:00 nhiều mây 25ºC 56% 2.67mps 222º SW 0mm 99%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 56% 3.08mps 235º SW 0.5mm 96%
  24:00 nhiều mây 29ºC 76% 3.72mps 230º SW 0mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Trà Vinh

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.01mps 48º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4mps 226º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.6mps 255º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.96mps 48º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.21mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.04mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.83mps 74º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.53mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.79mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-12-2014
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.38mps 338º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.15mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.67mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-12-2014
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.52mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-12-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.36mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.73mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1025mbar
Xem thêm