Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Trà Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (23-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  quang mây
  32ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.96mps
  • Hướng gió: 194º SSW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (23-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.43mm
  • Sức gió: 3.11mps
  • Hướng gió: 214º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (23-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 188º S
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (24-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 210º SSW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (24-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  quang mây
  32ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.62mps
  • Hướng gió: 213º SSW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 13:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 32ºC 8% 3.96mps 194º SSW 0mm 76%
  6:00 mưa rải rác 33ºC 68% 5.21mps 205º SSW 0.27mm 68%
  9:00 mưa vừa 26ºC 48% 3.11mps 214º SW 7.43mm 98%
  12:00 nhiều mây 28ºC 76% 1.66mps 214º SW 0mm 90%
  15:00 ít mây 27ºC 24% 1.41mps 188º S 0mm 94%
  18:00 nhiều mây 27ºC 80% 1.41mps 186º S 0mm 94%
  21:00 quang mây 27ºC 0% 1.5mps 210º SSW 0mm 95%
  24:00 quang mây 28ºC 8% 2.21mps 225º SW 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Trà Vinh

Thứ 7

Dự báo ngày 23-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.37mps 189º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4mps 185º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.54mps 208º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.59mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-05-2015
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.19mps 206º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.78mps 208º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.57mps 200º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.78mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.97mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.9mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.39mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.23mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.76mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar
Xem thêm