Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Trà Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (18-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.145mm
  • Sức gió: 1.87mps
  • Hướng gió: 245º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.43mps
  • Hướng gió: 246º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (19-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.74mps
  • Hướng gió: 320º NW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (19-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.795mm
  • Sức gió: 2.27mps
  • Hướng gió: 166º SSE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (19-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.42mps
  • Hướng gió: 218º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 13:28
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 36% 1.87mps 245º WSW 0.145mm 100%
  6:00 nhiều mây 24ºC 56% 1.41mps 235º SW 0mm 100%
  9:00 mây rải rác 25ºC 48% 1.43mps 246º WSW 0mm 100%
  12:00 nhiều mây 26ºC 76% 2.45mps 278º W 0mm 97%
  15:00 nhiều mây 29ºC 76% 2.74mps 320º NW 0mm 89%
  18:00 mưa rải rác 29ºC 80% 4.02mps 350º N 0.2mm 87%
  21:00 mưa rải rác 28ºC 64% 2.27mps 166º SSE 0.795mm 92%
  24:00 nhiều mây 25ºC 64% 3.31mps 220º SW 0mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Trà Vinh

Thứ 2

Dự báo ngày 18-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.51mps 302º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.74mps 321º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-09-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.31mps 273º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-09-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.55mps 247º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-09-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.36mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-09-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.18mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.93mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.18mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.03mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.69mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.24mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.97mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.33mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.5mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.91mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm