Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Trà Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.97mps
  • Hướng gió: 266º W
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.08mm
  • Sức gió: 2.36mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.91mps
  • Hướng gió: 242º WSW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.35mm
  • Sức gió: 2.75mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mưa rải rác
  32ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.93mm
  • Sức gió: 2.37mps
  • Hướng gió: 270º W
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 04:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 32ºC 100% 5.52mps 276º W 0mm 59%
  6:00 mây dày đặc 32ºC 100% 3.62mps 242º WSW 0mm 59%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 100% 2.36mps 243º WSW 2.08mm 81%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 100% 2.52mps 230º SW 0.44mm 83%
  15:00 mây dày đặc 27ºC 100% 2.91mps 242º WSW 0mm 87%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 100% 2.45mps 226º SW 0.11mm 89%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 100% 2.75mps 230º SW 0.35mm 86%
  24:00 mưa rải rác 33ºC 94% 4.89mps 257º WSW 0.27mm 52%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Trà Vinh

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.52mps 276º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.89mps 257º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.65mps 264º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.83mps 232º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.59mps 221º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.09mps 317º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.51mps 291º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.91mps 277º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.65mps 103º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3mps 235º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.06mps 257º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.53mps 300º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.4mps 283º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.95mps 286º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-06-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.08mps 286º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm