Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Trà Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.43mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.88mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.53mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.8mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 66%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.31mm
  • Sức gió: 5.11mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 07:32
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 28ºC 100% 6.52mps 84º E 0mm 71%
  6:00 mây dày đặc 27ºC 97% 5.28mps 96º E 0mm 78%
  9:00 mây dày đặc 25ºC 97% 4.88mps 98º E 0mm 85%
  12:00 mây dày đặc 26ºC 99% 5.47mps 94º E 0mm 82%
  15:00 mây dày đặc 25ºC 98% 5.53mps 92º E 0mm 81%
  18:00 nhiều mây 25ºC 74% 3.99mps 82º E 0mm 85%
  21:00 nhiều mây 25ºC 66% 2.8mps 54º NE 0mm 89%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 98% 2.89mps 48º NE 0mm 69%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Trà Vinh

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.11mps 60º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.81mps 92º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.8mps 80º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.53mps 105º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4mps 88º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.08mps 107º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.04mps 90º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.09mps 88º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.06mps 97º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.79mps 89º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.56mps 80º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.33mps 185º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.57mps 309º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.39mps 250º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.06mps 154º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm