Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Trà Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  nhiều mây
  29ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 16:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4mm
  • Sức gió: 5.21mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 16:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.45mps
  • Hướng gió: 249º WSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  quang mây
  23ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 16:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.02mps
  • Hướng gió: 278º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  quang mây
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 16:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.17mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 16:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.67mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 16:05
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 29ºC 56% 4.5mps 230º SW 0mm 82%
  6:00 mưa vừa 27ºC 36% 5.21mps 240º WSW 4mm 86%
  9:00 quang mây 26ºC 0% 3.45mps 249º WSW 0mm 88%
  12:00 quang mây 24ºC 0% 3.11mps 264º W 0mm 96%
  15:00 quang mây 23ºC 8% 2.02mps 278º W 0mm 100%
  18:00 quang mây 23ºC 0% 2.66mps 262º W 0mm 100%
  21:00 quang mây 24ºC 0% 3.17mps 250º WSW 0mm 100%
  24:00 quang mây 28ºC 0% 3.84mps 244º WSW 0mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Trà Vinh

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.41mps 228º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.78mps 270º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.77mps 252º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.3mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.6mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.8mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-09-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.1mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-09-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.59mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.05mps 210º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.39mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-09-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.34mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.17mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.01mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.45mps 290º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm