Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Trà Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (29-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 15:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4mm
  • Sức gió: 3.87mps
  • Hướng gió: 267º W
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 15:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.26mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (30-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 15:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.21mps
  • Hướng gió: 247º WSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (30-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 15:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.41mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (30-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 15:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 9mm
  • Sức gió: 4.22mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 15:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 80% 5.86mps 250º WSW 1mm 90%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 92% 4.77mps 264º W 2mm 100%
  9:00 nhiều mây 25ºC 68% 4.26mps 232º SW 0mm 96%
  12:00 nhiều mây 25ºC 76% 4.36mps 234º SW 0mm 93%
  15:00 mây rải rác 25ºC 36% 4.21mps 247º WSW 0mm 96%
  18:00 mây rải rác 25ºC 44% 4.66mps 238º WSW 0mm 97%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 92% 5.41mps 237º WSW 0mm 98%
  24:00 mưa rải rác 27ºC 44% 7mps 250º WSW 2mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Trà Vinh

Thứ 3

Dự báo ngày 29-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.11mps 265º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.16mps 238º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.12mps 235º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.11mps 257º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.5mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.64mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.79mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.58mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.37mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.88mps 219º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.9mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.01mps 206º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.95mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-08-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.4mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.17mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm