Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Trà Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (24-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  clear sky
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 181º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (24-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mưa rải rác
  33ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5675mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (24-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.125mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 281º W
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (25-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 172º S
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (25-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.07mps
  • Hướng gió: 186º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 06:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 26ºC 8% 1.97mps 168º SSE 0mm 100%
  6:00 clear sky 31ºC 8% 2.46mps 146º SE 0mm 76%
  9:00 mưa rải rác 33ºC 12% 2.12mps 148º SSE 0.5675mm 72%
  12:00 mưa to 25ºC 36% 1.73mps 205º SSW 15.465mm 100%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 56% 0.81mps 281º W 2.125mm 97%
  18:00 nhiều mây 26ºC 68% 1.5mps 152º SSE 0mm 95%
  21:00 mây rải rác 26ºC 32% 2.56mps 172º S 0mm 98%
  24:00 nhiều mây 26ºC 56% 2.16mps 183º S 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Trà Vinh

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-04-2017
ít mây

ít Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.36mps 182º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-04-2017
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.46mps 147º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.08mps 181º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.41mps 191º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.77mps 228º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.48mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.66mps 104º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.53mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.09mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.55mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.81mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.6mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.44mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.15mps 201º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.31mps 221º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm