Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Trà Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.51mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (21-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (21-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 350º N
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (21-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 2.49mps
  • Hướng gió: 47º NE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.86mm
  • Sức gió: 1.79mps
  • Hướng gió: 73º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 23:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 25ºC 8% 4.51mps 84º E 0mm 77%
  6:00 nhiều mây 24ºC 64% 3.36mps 72º ENE 0mm 83%
  9:00 nhiều mây 24ºC 56% 2.01mps 58º ENE 0mm 87%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 100% 1.58mps 9º N 0.575mm 96%
  15:00 nhiều mây 26ºC 56% 1.81mps 350º N 0mm 87%
  18:00 mây rải rác 29ºC 36% 1.84mps 12º NNE 0mm 72%
  21:00 mưa rải rác 29ºC 68% 2.49mps 47º NE 0.11mm 70%
  24:00 mưa vừa 24ºC 92% 3.04mps 85º E 3.815mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Trà Vinh

Thứ 7

Dự báo ngày 20-01-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.21mps 93º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.84mps 13º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.37mps 45º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.42mps 92º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.65mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.9mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.14mps 122º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.06mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.28mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.17mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.9mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.87mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-02-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.81mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-02-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 7.18mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-02-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.68mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm