Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Trà Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (19-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.63mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (19-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.11mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.11mps
  • Hướng gió: 53º NE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.46mps
  • Hướng gió: 59º ENE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 9.15mps
  • Hướng gió: 76º ENE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 18:37
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 27ºC 92% 7.8mps 59º ENE 0mm 76%
  6:00 mây dày đặc 25ºC 100% 6.63mps 54º NE 0mm 85%
  9:00 nhiều mây 25ºC 80% 5.11mps 49º NE 0mm 88%
  12:00 nhiều mây 25ºC 68% 4.63mps 61º ENE 0mm 90%
  15:00 mây rải rác 25ºC 48% 4.11mps 53º NE 0mm 88%
  18:00 nhiều mây 25ºC 56% 4.66mps 37º NE 0mm 86%
  21:00 nhiều mây 28ºC 68% 7.46mps 59º ENE 0mm 72%
  24:00 ít mây 29ºC 24% 9.32mps 70º ENE 0mm 70%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Trà Vinh

Thứ 6

Dự báo ngày 19-12-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.2mps 58º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-12-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.21mps 37º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-12-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.37mps 34º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-12-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.31mps 38º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.99mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.9mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.84mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.24mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.79mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.93mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.55mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-12-2014
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.09mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-12-2014
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.66mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.14mps 88º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-01-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.44mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1023mbar
Xem thêm