Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Trà Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mưa to
  24ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 05:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 13.61mm
  • Sức gió: 1.53mps
  • Hướng gió: 301º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (27-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 05:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 57º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (27-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 05:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.165mm
  • Sức gió: 2.52mps
  • Hướng gió: 38º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 05:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 05:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 89º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 05:39
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa to 22ºC 92% 1.53mps 301º WNW 13.61mm 100%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 80% 1.21mps 98º E 0.28mm 100%
  9:00 mây dày đặc 24ºC 92% 1.07mps 57º ENE 0mm 100%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 100% 1.86mps 22º NNE 0.059999999999999mm 100%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 92% 2.52mps 38º NE 0.165mm 100%
  18:00 mưa rải rác 28ºC 44% 2.02mps 60º ENE 0.010000000000002mm 95%
  21:00 nhiều mây 30ºC 76% 1.76mps 125º SE 0mm 85%
  24:00 mưa vừa 27ºC 56% 2.03mps 168º SSE 4.38mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Trà Vinh

Thứ 6

Dự báo ngày 26-05-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.96mps 242º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.02mps 60º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-05-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.01mps 160º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.09mps 133º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.57mps 126º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.13mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.02mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.89mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.24mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.36mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.35mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.95mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.61mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.93mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm