Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Trà Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  mưa rải rác
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 12:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.63mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 12:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.66mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 12:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.32mps
  • Hướng gió: 102º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (02-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 12:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 105º ESE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (02-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 12:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.12mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1024mb
 • Cập nhật lúc 12:59
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 88% 2.57mps 32º NNE 1mm 100%
  6:00 mây dày đặc 29ºC 92% 3.08mps 82º E 0mm 94%
  9:00 mây rải rác 29ºC 48% 3.66mps 112º ESE 0mm 92%
  12:00 ít mây 27ºC 20% 2.76mps 105º ESE 0mm 97%
  15:00 quang mây 27ºC 0% 3.32mps 102º ESE 0mm 99%
  18:00 ít mây 27ºC 12% 2.76mps 111º ESE 0mm 98%
  21:00 mây dày đặc 27ºC 92% 2.11mps 105º ESE 0mm 97%
  24:00 nhiều mây 28ºC 76% 2.07mps 106º ESE 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Trà Vinh

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2mps 45º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.57mps 91º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.41mps 337º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.26mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.52mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.9mps 353º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.46mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.93mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.62mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.83mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.86mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.49mps 305º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 13-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.64mps 313º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.92mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-11-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.53mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1025mbar
Xem thêm