Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Trà Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (18-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (18-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.96mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (19-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 16º NNE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (19-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.96mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (19-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.87mps
  • Hướng gió: 297º WNW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 21:28
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 32ºC 76% 1.86mps 215º SW 0mm 76%
  6:00 mây dày đặc 32ºC 88% 2.4mps 236º SW 0mm 71%
  9:00 nhiều mây 29ºC 64% 2.96mps 233º SW 0mm 77%
  12:00 nhiều mây 27ºC 76% 2.43mps 244º WSW 0mm 86%
  15:00 mây dày đặc 25ºC 88% 2.06mps 16º NNE 0mm 91%
  18:00 mây rải rác 24ºC 48% 2.26mps 23º NNE 0mm 96%
  21:00 mây rải rác 25ºC 36% 2.96mps 23º NNE 0mm 96%
  24:00 nhiều mây 28ºC 80% 2.37mps 31º NNE 0mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Trà Vinh

Thứ 3

Dự báo ngày 18-07-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.86mps 215º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-07-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.87mps 298º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-07-2017
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.91mps 350º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.49mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.38mps 220º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.67mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.57mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.16mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.18mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.78mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.43mps 211º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.59mps 211º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.53mps 228º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 31-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.56mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.98mps 221º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm