Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Trà Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (23-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  quang mây
  31ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 14:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.71mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (23-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 14:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 193º SSW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (24-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 14:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.61mps
  • Hướng gió: 224º SW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (24-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 14:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.11mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (24-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  nhiều mây
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 14:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.76mps
  • Hướng gió: 221º SW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 14:29
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 31ºC 8% 2.71mps 167º SSE 0mm 81%
  6:00 nhiều mây 30ºC 68% 3.91mps 176º S 0mm 80%
  9:00 nhiều mây 28ºC 56% 2.87mps 193º SSW 0mm 84%
  12:00 ít mây 27ºC 24% 2.51mps 244º WSW 0mm 93%
  15:00 mây rải rác 26ºC 44% 2.61mps 224º SW 0mm 97%
  18:00 mây rải rác 26ºC 48% 3.01mps 248º WSW 0mm 96%
  21:00 quang mây 27ºC 0% 3.11mps 234º SW 0mm 94%
  24:00 quang mây 30ºC 0% 3.32mps 228º SW 0mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Trà Vinh

Thứ 7

Dự báo ngày 23-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.91mps 182º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.42mps 232º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.11mps 242º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-08-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.03mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-08-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.71mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-08-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.82mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.85mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.11mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.68mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.68mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.85mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.46mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.84mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.38mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.46mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm