Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Trà Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (21-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 10:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.76mps
  • Hướng gió: 227º SW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (21-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  ít mây
  34ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 10:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.57mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (21-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  quang mây
  31ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 10:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.02mps
  • Hướng gió: 208º SSW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (22-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 10:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.92mps
  • Hướng gió: 257º WSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (22-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 10:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.62mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 10:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 30ºC 0% 4.22mps 229º SW 0mm 96%
  6:00 quang mây 33ºC 0% 4.76mps 227º SW 0mm 87%
  9:00 ít mây 34ºC 12% 4.57mps 231º SW 0mm 81%
  12:00 mây rải rác 33ºC 44% 4.12mps 236º SW 0mm 79%
  15:00 quang mây 31ºC 8% 4.02mps 208º SSW 0mm 84%
  18:00 quang mây 29ºC 8% 4.11mps 225º SW 0mm 92%
  21:00 ít mây 28ºC 12% 3.92mps 257º WSW 0mm 97%
  24:00 ít mây 27ºC 12% 3.37mps 256º WSW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Trà Vinh

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-09-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.76mps 228º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.88mps 252º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.79mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.25mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.9mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.93mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.69mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.87mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-09-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.69mps 229º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.74mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.15mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.38mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.92mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.5mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.33mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm