Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Trà Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (05-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  mưa vừa
  29ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.54mm
  • Sức gió: 4.41mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (05-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.71mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (06-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.45mps
  • Hướng gió: 221º SW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (06-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  quang mây
  32ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.77mps
  • Hướng gió: 212º SSW
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (06-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.93472 Kinh độ: 106.345284

  mưa rải rác
  33ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.925mm
  • Sức gió: 3.51mps
  • Hướng gió: 201º SSW
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 18:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 29ºC 8% 4.41mps 190º S 4.54mm 89%
  6:00 mây dày đặc 29ºC 92% 4.11mps 205º SSW 0mm 74%
  9:00 quang mây 28ºC 0% 3.71mps 215º SW 0mm 84%
  12:00 quang mây 26ºC 0% 3.12mps 221º SW 0mm 91%
  15:00 quang mây 25ºC 0% 2.45mps 221º SW 0mm 96%
  18:00 quang mây 27ºC 0% 2.12mps 214º SW 0mm 89%
  21:00 quang mây 32ºC 0% 2.77mps 212º SSW 0mm 68%
  24:00 ít mây 34ºC 20% 2.4mps 219º SW 0mm 58%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Trà Vinh

Thứ 3

Dự báo ngày 05-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.01mps 213º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.77mps 212º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.51mps 199º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.62mps 209º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.87mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.83mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.19mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.26mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.92mps 178º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.19mps 229º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.52mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.02mps 189º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.16mps 184º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.53mps 170º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.95mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm