Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bạc Liêu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  nhiều mây
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.01mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  clear sky
  28ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.11mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  clear sky
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.87mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.26mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015mm
  • Sức gió: 5.3mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 02:21
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 28ºC 80% 2.86mps 148º SSE 0mm 94%
  6:00 clear sky 29ºC 8% 3.52mps 148º SSE 0mm 95%
  9:00 clear sky 28ºC 8% 4.11mps 141º SE 0mm 94%
  12:00 clear sky 28ºC 0% 3.4mps 125º SE 0mm 96%
  15:00 clear sky 27ºC 0% 3.87mps 114º ESE 0mm 97%
  18:00 nhiều mây 27ºC 80% 4.28mps 105º ESE 0mm 97%
  21:00 mây dày đặc 27ºC 92% 4.26mps 83º E 0mm 98%
  24:00 mưa rải rác 27ºC 80% 4.52mps 70º ENE 0.05mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bạc Liêu

Thứ 2

Dự báo ngày 13-11-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.86mps 148º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.3mps 71º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-11-2017
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.55mps 81º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.88mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.13mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.54mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.08mps 88º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.84mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-11-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.94mps 77º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-11-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.85mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-11-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.92mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-11-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.39mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-11-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.91mps 78º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-11-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.64mps 71º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-11-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.44mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1023mbar
Xem thêm