Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bạc Liêu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 17:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.67mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 73%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 17:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.56mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 17:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.81mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 39%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 17:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.17mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 81%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  nhiều mây
  32ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 17:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.36mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 59%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 17:33
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 31ºC 84% 7.06mps 113º ESE 0mm 54%
  6:00 nhiều mây 31ºC 76% 6.51mps 109º ESE 0mm 54%
  9:00 nhiều mây 28ºC 84% 5.56mps 117º ESE 0mm 71%
  12:00 mây rải rác 28ºC 47% 6.86mps 119º ESE 0mm 69%
  15:00 mây rải rác 27ºC 39% 4.81mps 113º ESE 0mm 72%
  18:00 nhiều mây 27ºC 61% 4.57mps 104º ESE 0mm 74%
  21:00 nhiều mây 28ºC 81% 5.17mps 100º E 0mm 69%
  24:00 mây dày đặc 31ºC 100% 6.26mps 112º ESE 0mm 56%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bạc Liêu

Thứ 7

Dự báo ngày 13-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.09mps 109º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.47mps 120º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.15mps 116º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.21mps 127º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.24mps 149º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.71mps 174º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.79mps 192º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.7mps 168º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.06mps 167º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.33mps 170º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.97mps 159º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.25mps 141º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.45mps 140º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.41mps 151º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.3mps 153º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm