Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bạc Liêu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.47mps
  • Hướng gió: 76º ENE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.72mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.83mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 6.51mps
  • Hướng gió: 77º ENE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.27mm
  • Sức gió: 7.94mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 07:55
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 27ºC 100% 8.11mps 80º E 0mm 80%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 100% 7.01mps 74º ENE 0.12mm 84%
  9:00 mây dày đặc 25ºC 99% 6.72mps 79º E 0mm 87%
  12:00 mây dày đặc 25ºC 100% 6.8mps 81º E 0mm 87%
  15:00 mây dày đặc 26ºC 92% 7.83mps 83º E 0mm 86%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 86% 7.01mps 80º E 0mm 85%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 87% 6.51mps 77º ENE 0.14mm 84%
  24:00 mưa rải rác 28ºC 92% 7.78mps 74º ENE 0.19mm 73%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bạc Liêu

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 10.25mps 58º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.95mps 82º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.79mps 88º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.44mps 63º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.64mps 81º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.25mps 73º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.95mps 73º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.23mps 95º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.14mps 100º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.18mps 98º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.39mps 97º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.77mps 218º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.71mps 306º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.32mps 243º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.95mps 140º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm