Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bạc Liêu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (20-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  mưa vừa
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 14:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.81mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (20-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 14:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.87mps
  • Hướng gió: 255º WSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (21-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 14:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (21-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  clear sky
  28ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 14:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.61mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (21-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 14:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.81mm
  • Sức gió: 5.82mps
  • Hướng gió: 238º WSW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 14:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 28ºC 24% 5.11mps 233º SW 3.07mm 100%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 80% 5.12mps 243º WSW 1.025mm 94%
  9:00 nhiều mây 29ºC 68% 4.87mps 255º WSW 0mm 92%
  12:00 mây rải rác 28ºC 36% 4.56mps 263º W 0mm 97%
  15:00 nhiều mây 27ºC 68% 4mps 252º WSW 0mm 100%
  18:00 mây rải rác 27ºC 44% 4.11mps 248º WSW 0mm 100%
  21:00 clear sky 28ºC 8% 4.61mps 240º WSW 0mm 99%
  24:00 ít mây 29ºC 24% 5.07mps 240º WSW 0mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bạc Liêu

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.11mps 234º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.82mps 239º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.45mps 250º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.47mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.34mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.92mps 219º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.21mps 208º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.99mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.77mps 171º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.93mps 182º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.9mps 195º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.99mps 199º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.09mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 8.17mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.97mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm