Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bạc Liêu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (23-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  mưa rải rác
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.01mps
  • Hướng gió: 102º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (24-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.125mm
  • Sức gió: 4.56mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (24-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.01mm
  • Sức gió: 5.2mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (24-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.01mm
  • Sức gió: 5.84mps
  • Hướng gió: 105º ESE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (24-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.9mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1024mb
 • Cập nhật lúc 23:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 27ºC 92% 5.01mps 102º ESE 0.01mm 99%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 88% 4.81mps 117º ESE 0.11mm 100%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 100% 4.56mps 117º ESE 0.125mm 100%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 80% 4.76mps 108º ESE 0.045mm 99%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 92% 5.2mps 99º E 0.01mm 94%
  18:00 mưa rải rác 28ºC 64% 5.79mps 96º E 0.035mm 92%
  21:00 mưa rải rác 28ºC 32% 5.84mps 105º ESE 0.01mm 91%
  24:00 ít mây 27ºC 12% 5.38mps 98º E 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bạc Liêu

Thứ 5

Dự báo ngày 23-03-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.97mps 110º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.79mps 97º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-03-2017
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.31mps 99º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.96mps 104º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.31mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 9.14mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.82mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.19mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.11mps 88º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.4mps 92º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.9mps 88º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.78mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.18mps 169º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.7mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm