Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bến Tre. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mưa vừa
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.49mps
  • Hướng gió: 227º SW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.78mm
  • Sức gió: 2.16mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.49mm
  • Sức gió: 2.02mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.25mps
  • Hướng gió: 245º WSW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 4.2mps
  • Hướng gió: 268º W
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 81%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 23:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 24ºC 100% 2.59mps 239º WSW 6.28mm 95%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 100% 2.61mps 245º WSW 1.52mm 97%
  9:00 mưa vừa 23ºC 100% 2.16mps 229º SW 3.78mm 98%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 100% 1.82mps 224º SW 0.1mm 97%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 100% 2.02mps 243º WSW 0.49mm 98%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 100% 2.1mps 253º WSW 0.23mm 97%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 100% 1.25mps 245º WSW 0mm 95%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.01mps 262º W 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bến Tre

Thứ 4

Dự báo ngày 17-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.5mps 228º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.35mps 261º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.8mps 268º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.67mps 260º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.62mps 252º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.69mps 258º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.03mps 271º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.62mps 267º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.39mps 259º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.12mps 270º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.04mps 257º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.04mps 256º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.98mps 258º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.29mps 254º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.92mps 254º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm