Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bến Tre. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.06mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 73%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.58mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  nhiều mây
  36ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.44mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 35%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 17:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 34ºC 100% 4.44mps 108º ESE 0mm 41%
  6:00 mây dày đặc 33ºC 100% 4.44mps 122º ESE 0mm 41%
  9:00 mây dày đặc 27ºC 100% 3.06mps 127º SE 0mm 69%
  12:00 mây dày đặc 27ºC 92% 3.03mps 123º ESE 0mm 75%
  15:00 nhiều mây 26ºC 73% 2.01mps 125º SE 0mm 78%
  18:00 nhiều mây 25ºC 68% 1.34mps 125º SE 0mm 83%
  21:00 nhiều mây 28ºC 79% 2.58mps 111º ESE 0mm 69%
  24:00 nhiều mây 34ºC 53% 4.07mps 100º E 0mm 43%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bến Tre

Thứ 7

Dự báo ngày 13-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.57mps 100º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.47mps 98º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.36mps 98º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.59mps 96º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.03mps 125º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.03mps 153º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.01mps 158º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 42ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.66mps 142º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.18mps 165º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.82mps 153º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.12mps 139º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.61mps 122º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.38mps 119º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.34mps 135º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.26mps 119º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm