Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bến Tre. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (16-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 13:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.64mm
  • Sức gió: 3.47mps
  • Hướng gió: 192º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (16-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 13:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.07mm
  • Sức gió: 7.51mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (16-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 13:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (17-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 13:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (17-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 13:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1024mb
 • Cập nhật lúc 13:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 88% 3.47mps 192º SSW 1.64mm 100%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 76% 5.81mps 205º SSW 0.099999999999998mm 94%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 88% 7.51mps 231º SW 1.07mm 92%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 92% 4.91mps 258º WSW 0.080000000000002mm 90%
  15:00 mây dày đặc 25ºC 92% 1.62mps 230º SW 0mm 96%
  18:00 nhiều mây 24ºC 64% 1.35mps 143º SE 0mm 99%
  21:00 mây rải rác 24ºC 32% 1.42mps 122º ESE 0mm 98%
  24:00 clear sky 24ºC 0% 1.51mps 111º ESE 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bến Tre

Thứ 7

Dự báo ngày 16-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.81mps 205º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.81mps 179º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.88mps 291º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.18mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.91mps 279º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-09-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.25mps 287º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-09-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.22mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.01mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.28mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.37mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.63mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.88mps 228º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.84mps 228º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.78mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.53mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm