Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bến Tre. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.56mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (08-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.02mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (08-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.49mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (08-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.06mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (08-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.42mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 06:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 25ºC 20% 5.56mps 114º ESE 0mm 76%
  6:00 mây dày đặc 25ºC 92% 4.66mps 110º ESE 0mm 84%
  9:00 mây dày đặc 26ºC 100% 4.02mps 109º ESE 0mm 84%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 92% 3.91mps 108º ESE 0.01mm 87%
  15:00 mây dày đặc 27ºC 92% 4.49mps 99º E 0mm 83%
  18:00 nhiều mây 30ºC 68% 5.76mps 97º E 0mm 69%
  21:00 mây dày đặc 32ºC 88% 6.06mps 103º ESE 0mm 62%
  24:00 clear sky 31ºC 8% 5.99mps 114º ESE 0mm 63%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bến Tre

Thứ 6

Dự báo ngày 07-04-2017
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.17mps 116º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-04-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.76mps 98º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.95mps 116º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.44mps 176º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.17mps 196º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-04-2017
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.2mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 13-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.45mps 138º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.71mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.45mps 104º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.48mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.41mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.32mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.63mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.17mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.04mps 135º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm