Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bến Tre. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (25-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.88mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 206º SSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.37mps
  • Hướng gió: 191º S
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (26-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.51mm
  • Sức gió: 1.78mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (26-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.82mm
  • Sức gió: 1.4mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 05:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 27ºC 56% 1.31mps 206º SSW 3.88mm 97%
  6:00 mây dày đặc 27ºC 88% 1.32mps 186º S 0mm 97%
  9:00 mây dày đặc 27ºC 88% 1.37mps 191º S 0mm 97%
  12:00 mưa vừa 25ºC 64% 0.87mps 303º WNW 4.625mm 100%
  15:00 ít mây 27ºC 24% 1.26mps 8º N 0mm 98%
  18:00 ít mây 30ºC 20% 1.76mps 190º S 0mm 89%
  21:00 mưa rải rác 31ºC 56% 1.78mps 145º SE 0.51mm 87%
  24:00 mưa rải rác 30ºC 36% 2.06mps 114º ESE 0.665mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bến Tre

Thứ 5

Dự báo ngày 25-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.42mps 214º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-05-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.76mps 191º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.62mps 111º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.39mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-05-2017
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.72mps 113º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.12mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.48mps 293º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.61mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.62mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.56mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.56mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.99mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.63mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.99mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.52mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1017mbar
Xem thêm