Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bến Tre. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mưa vừa
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.7mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  clear sky
  23ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  clear sky
  29ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 227º SW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.3425mm
  • Sức gió: 2.52mps
  • Hướng gió: 193º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.28mps
  • Hướng gió: 175º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 21:29
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 24ºC 68% 1.36mps 305º NW 3.98mm 100%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 20% 1.31mps 261º W 0.58mm 100%
  9:00 clear sky 23ºC 8% 1.17mps 163º SSE 0mm 100%
  12:00 clear sky 25ºC 0% 1.88mps 188º S 0mm 100%
  15:00 clear sky 29ºC 0% 2.31mps 227º SW 0mm 88%
  18:00 ít mây 32ºC 12% 2.76mps 221º SW 0mm 75%
  21:00 mưa vừa 26ºC 36% 2.52mps 193º SSW 4.3425mm 100%
  24:00 mưa vừa 24ºC 56% 1.16mps 240º WSW 3.03mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bến Tre

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.7mps 205º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.31mps 227º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.72mps 238º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.79mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.23mps 189º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.78mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.88mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.82mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.56mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.15mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.13mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.26mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.84mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.55mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.59mps 201º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm