Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bến Tre. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2448 Kinh độ: 106.3735

  trời quang mây
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 09:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.34mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2448 Kinh độ: 106.3735

  trời quang mây
  33ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 09:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 257º WSW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2448 Kinh độ: 106.3735

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 09:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.17mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 196º SSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2448 Kinh độ: 106.3735

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 09:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2448 Kinh độ: 106.3735

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 09:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.16mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 09:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 28ºC 0% 2.38mps 251º WSW 0mm 95%
  6:00 trời quang mây 31ºC 0% 2.34mps 256º WSW 0mm 82%
  9:00 trời quang mây 33ºC 8% 2.21mps 257º WSW 0mm 73%
  12:00 mưa vừa 28ºC 32% 3.32mps 214º SW 3.465mm 97%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 44% 1.27mps 196º SSW 1.17mm 97%
  18:00 nhiều mây 26ºC 64% 3.21mps 205º SSW 0mm 97%
  21:00 ít mây 25ºC 24% 2.87mps 229º SW 0mm 99%
  24:00 trời quang mây 24ºC 8% 2.51mps 231º SW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bến Tre

Thứ 6

Dự báo ngày 22-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.34mps 257º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.56mps 256º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-06-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.42mps 272º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.08mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.96mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.48mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.48mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.33mps 228º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.68mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.97mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.08mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.9mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.78mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.39mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.29mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm