Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bến Tre. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (04-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.11mps
  • Hướng gió: 293º WNW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (05-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 10º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (05-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.42mps
  • Hướng gió: 43º NE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (05-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.17mm
  • Sức gió: 3.42mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (05-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.37mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 07:40
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 23ºC 80% 4.11mps 293º WNW 0mm 75%
  6:00 mây dày đặc 23ºC 88% 4.17mps 300º WNW 0mm 81%
  9:00 nhiều mây 21ºC 80% 1.52mps 10º N 0mm 99%
  12:00 ít mây 23ºC 12% 4.56mps 310º NW 0mm 96%
  15:00 mây dày đặc 23ºC 88% 3.42mps 43º NE 0mm 95%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 92% 2.11mps 357º N 0.05mm 80%
  21:00 mưa rải rác 28ºC 76% 3.42mps 103º ESE 0.17mm 79%
  24:00 mưa rải rác 29ºC 92% 2.8mps 183º S 0.27mm 75%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bến Tre

Thứ 7

Dự báo ngày 04-11-2017
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.21mps 281º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.11mps 358º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.52mps 344º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-11-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.06mps 334º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-11-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.14mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-11-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.77mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-11-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.83mps 182º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-11-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.8mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.85mps 306º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.86mps 92º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.34mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.51mps 68º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.48mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.45mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.65mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm