Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bến Tre. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mây dày đặc
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.82mps
  • Hướng gió: 9º N
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 55%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.3mps
  • Hướng gió: 107º ESE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.17mps
  • Hướng gió: 95º E
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 33º NNE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 78%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.3mm
  • Sức gió: 2.7mps
  • Hướng gió: 76º ENE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 07:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 27ºC 100% 4.08mps 92º E 0mm 72%
  6:00 mây dày đặc 27ºC 99% 4.14mps 105º ESE 0mm 76%
  9:00 mây dày đặc 25ºC 99% 3.3mps 107º ESE 0mm 85%
  12:00 mây dày đặc 25ºC 92% 3.88mps 102º ESE 0mm 83%
  15:00 mây dày đặc 25ºC 96% 3.17mps 95º E 0mm 86%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 95% 1.69mps 60º ENE 0.11mm 95%
  21:00 nhiều mây 24ºC 78% 1.81mps 33º NNE 0mm 91%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 95% 2.23mps 34º NE 0mm 68%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bến Tre

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.59mps 78º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.48mps 98º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.93mps 120º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.77mps 116º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.51mps 112º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.72mps 105º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.11mps 128º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4mps 89º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.83mps 110º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.15mps 87º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.6mps 142º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.72mps 343º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.82mps 313º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.31mps 250º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.44mps 136º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm