Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Rạch Giá. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mây dày đặc
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.9mps
  • Hướng gió: 57º ENE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 53%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.56mm
  • Sức gió: 4.12mps
  • Hướng gió: 116º ESE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.4mps
  • Hướng gió: 82º E
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.94mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mưa vừa
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.1mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 07:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 27ºC 100% 3.74mps 83º E 0mm 78%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 100% 4.09mps 80º E 0.25mm 77%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 100% 4.12mps 116º ESE 0.56mm 88%
  12:00 mây dày đặc 25ºC 100% 3.21mps 110º ESE 0mm 90%
  15:00 mây dày đặc 24ºC 97% 2.4mps 82º E 0mm 92%
  18:00 mây dày đặc 24ºC 94% 2.5mps 73º ENE 0mm 90%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 91% 2.94mps 49º NE 0mm 90%
  24:00 mây dày đặc 27ºC 95% 2.92mps 36º NE 0mm 78%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Rạch Giá

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 10.21mps 81º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.58mps 124º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.4mps 95º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.84mps 128º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.06mps 135º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.04mps 158º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3mps 179º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.73mps 132º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.18mps 128º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.37mps 152º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.58mps 203º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.75mps 153º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.76mps 260º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.66mps 230º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.06mps 234º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm