Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Rạch Giá. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (29-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  trời quang mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (29-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 1.85mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.2mm
  • Sức gió: 2.42mps
  • Hướng gió: 166º SSE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.42mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 123º ESE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 18:15
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 31ºC 0% 2.13mps 167º SSE 0mm 79%
  6:00 mưa rải rác 30ºC 12% 2.21mps 213º SSW 0.4mm 77%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 36% 1.85mps 215º SW 1mm 79%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 56% 1.87mps 243º WSW 0.21mm 84%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 88% 2.42mps 166º SSE 0.2mm 96%
  18:00 mưa vừa 23ºC 80% 2.41mps 139º SE 4.14mm 100%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 56% 2.86mps 125º SE 1.42mm 100%
  24:00 nhiều mây 28ºC 56% 3.31mps 123º ESE 0mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Rạch Giá

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.13mps 167º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.86mps 123º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-03-2018
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.67mps 121º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-04-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.17mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-04-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.78mps 293º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-04-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.98mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.25mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.94mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-04-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.8mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.53mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.61mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.52mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.86mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.34mps 141º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.88mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm