Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Rạch Giá. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (15-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.2525mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 78º ENE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (16-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.77mps
  • Hướng gió: 185º S
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (16-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 265º W
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (16-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.47mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (16-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.41mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 105º ESE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 23:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 88% 0.66mps 78º ENE 0.2525mm 72%
  6:00 mây dày đặc 25ºC 88% 2.01mps 165º SSE 0mm 79%
  9:00 mây dày đặc 24ºC 88% 2.77mps 185º S 0mm 84%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 88% 2.46mps 209º SSW 0.0125mm 86%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 64% 1.96mps 265º W 0.015mm 82%
  18:00 nhiều mây 28ºC 68% 4.12mps 4º N 0mm 69%
  21:00 nhiều mây 30ºC 64% 3.47mps 22º NNE 0mm 65%
  24:00 nhiều mây 30ºC 68% 2.66mps 60º ENE 0mm 63%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Rạch Giá

Thứ 2

Dự báo ngày 15-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.29mps 8º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.47mps 22º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.97mps 58º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-01-2018
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.96mps 340º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.48mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.11mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.8mps 88º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.97mps 333º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.8mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.2mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.39mps 189º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.59mps 228º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.57mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.4mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.06mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm