Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Rạch Giá. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (25-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 06:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.38mm
  • Sức gió: 3.96mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (25-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 06:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 202º SSW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 06:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 169º S
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 06:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.004999999999999mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 172º S
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 06:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.09mm
  • Sức gió: 3.93mps
  • Hướng gió: 212º SSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 06:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 30ºC 12% 3.96mps 234º SW 0.38mm 89%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 36% 2.51mps 194º SSW 2.38mm 95%
  9:00 nhiều mây 26ºC 56% 2.22mps 202º SSW 0mm 95%
  12:00 mây rải rác 26ºC 44% 2.3mps 195º SSW 0mm 96%
  15:00 mây rải rác 26ºC 44% 2.66mps 169º S 0mm 97%
  18:00 mây rải rác 26ºC 32% 2.86mps 153º SSE 0mm 98%
  21:00 mưa rải rác 30ºC 24% 2.87mps 172º S 0.004999999999999mm 93%
  24:00 mây rải rác 31ºC 32% 3.07mps 204º SSW 0mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Rạch Giá

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.77mps 215º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.87mps 172º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.26mps 181º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.41mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.2mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.14mps 147º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.91mps 134º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.44mps 185º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.78mps 176º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.4mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.14mps 186º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.66mps 184º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.38mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.16mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.82mps 197º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm