Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Rạch Giá. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (19-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 292º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (19-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (19-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.46mps
  • Hướng gió: 312º NW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (19-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.64mm
  • Sức gió: 5.11mps
  • Hướng gió: 15º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (20-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.245mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 09:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 24ºC 88% 1.41mps 292º WNW 0mm 100%
  6:00 mưa vừa 22ºC 92% 3.7mps 28º NNE 7.005mm 100%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 88% 1.36mps 45º NE 0.11mm 100%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 56% 3.07mps 319º NW 0.0075000000000003mm 100%
  15:00 nhiều mây 28ºC 64% 3.46mps 312º NW 0mm 94%
  18:00 mưa rải rác 29ºC 36% 3.26mps 324º NW 0.074999999999999mm 89%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 92% 5.11mps 15º NNE 2.64mm 99%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 80% 3.77mps 342º NNW 0.29mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Rạch Giá

Thứ 7

Dự báo ngày 18-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.67mps 359º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.07mps 319º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-11-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.71mps 180º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.75mps 102º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.3mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.81mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.9mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.92mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.61mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.52mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.3mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.96mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.08mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.26mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.07mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm