Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Rạch Giá. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mây dày đặc
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 05:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.49mps
  • Hướng gió: 245º WSW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 05:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.39mm
  • Sức gió: 8.57mps
  • Hướng gió: 249º WSW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 05:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.83mps
  • Hướng gió: 248º WSW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 05:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.39mps
  • Hướng gió: 251º WSW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 89%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 05:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.83mps
  • Hướng gió: 254º WSW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 05:15
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 31ºC 100% 7.29mps 266º W 0mm 71%
  6:00 mưa rải rác 31ºC 100% 8.46mps 253º WSW 0.46mm 72%
  9:00 mưa rải rác 30ºC 99% 8.57mps 249º WSW 0.39mm 77%
  12:00 mây dày đặc 30ºC 100% 7.4mps 258º WSW 0mm 77%
  15:00 mây dày đặc 30ºC 100% 6.83mps 248º WSW 0mm 76%
  18:00 mây dày đặc 30ºC 100% 6.68mps 247º WSW 0mm 76%
  21:00 mây dày đặc 30ºC 89% 6.39mps 251º WSW 0mm 73%
  24:00 mưa rải rác 31ºC 100% 7.35mps 251º WSW 0.11mm 66%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Rạch Giá

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 8.74mps 250º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 8.01mps 252º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.73mps 260º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.83mps 243º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.06mps 280º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.48mps 266º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.96mps 260º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.26mps 305º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.27mps 243º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.64mps 258º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.71mps 248º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.06mps 256º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.23mps 247º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.25mps 247º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 8.11mps 251º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm