Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Lãnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (20-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 20:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.115mm
  • Sức gió: 2.88mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (20-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 20:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.515mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 316º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (20-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 20:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.95mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (21-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 20:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.465mm
  • Sức gió: 3.91mps
  • Hướng gió: 278º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (21-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 20:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 11.84mm
  • Sức gió: 4.92mps
  • Hướng gió: 249º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 20:40
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 92% 2.88mps 243º WSW 0.115mm 98%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 88% 4.86mps 259º W 0.33mm 96%
  9:00 mưa vừa 24ºC 92% 3.21mps 316º NW 5.515mm 100%
  12:00 mưa vừa 25ºC 92% 2.55mps 271º W 3.39mm 100%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 88% 2.11mps 244º WSW 0.95mm 98%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 92% 2.72mps 258º WSW 0.039999999999999mm 97%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 92% 3.91mps 278º W 2.465mm 100%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 92% 2.31mps 249º WSW 2.29mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Lãnh

Thứ 5

Dự báo ngày 20-07-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.21mps 316º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-07-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.06mps 271º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.71mps 239º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.61mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.31mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.49mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.42mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.27mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.15mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.99mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.08mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 31-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.48mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.07mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.16mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.45mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1016mbar
Xem thêm