Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Lãnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (19-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mưa rải rác
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (19-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.16mps
  • Hướng gió: 314º NW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (19-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.38mm
  • Sức gió: 5.91mps
  • Hướng gió: 349º N
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (20-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.025mm
  • Sức gió: 2.49mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (20-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.004999999999999mm
  • Sức gió: 2.16mps
  • Hướng gió: 183º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 09:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 64% 1.41mps 253º WSW 0.015000000000001mm 100%
  6:00 nhiều mây 27ºC 80% 3.57mps 300º WNW 0mm 92%
  9:00 mây rải rác 29ºC 44% 4.16mps 314º NW 0mm 83%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 80% 4.81mps 353º N 1.3475mm 82%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 100% 5.91mps 349º N 0.38mm 91%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 92% 4.12mps 308º NW 1.86mm 99%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 100% 2.49mps 256º WSW 1.025mm 99%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 80% 2.27mps 232º SW 0.575mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Lãnh

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-11-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.57mps 300º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.59mps 153º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-11-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.35mps 108º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.13mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-11-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.14mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.5mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.18mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1025mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.53mps 74º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.22mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.86mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.06mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.77mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.29mps 201º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.1mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.55mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm