Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Lãnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (25-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.37mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.75mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  ít mây
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.07mps
  • Hướng gió: 181º S
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.77mps
  • Hướng gió: 214º SW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 06:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 24ºC 64% 1.76mps 204º SSW 3.37mm 97%
  6:00 mây dày đặc 24ºC 88% 1.97mps 203º SSW 0mm 96%
  9:00 mây dày đặc 25ºC 88% 1.75mps 167º SSE 0mm 96%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 68% 1.86mps 162º SSE 0.0050000000000026mm 97%
  15:00 mây rải rác 26ºC 32% 2.11mps 163º SSE 0mm 95%
  18:00 mây rải rác 30ºC 32% 2.62mps 165º SSE 0mm 86%
  21:00 ít mây 32ºC 12% 2.07mps 181º S 0mm 79%
  24:00 mưa vừa 28ºC 36% 3.86mps 205º SSW 5.085mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Lãnh

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.46mps 195º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.62mps 166º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.96mps 186º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.18mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.78mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.87mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.57mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.06mps 133º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.44mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.45mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.96mps 146º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.29mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.56mps 173º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.47mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.32mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm