Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Lãnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mưa vừa
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.94mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (21-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.52mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (21-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 4.01mps
  • Hướng gió: 249º WSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (21-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.745mm
  • Sức gió: 5.71mps
  • Hướng gió: 248º WSW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.145mm
  • Sức gió: 5.38mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 13:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 25ºC 64% 2.56mps 274º W 6.6625mm 98%
  6:00 mưa vừa 24ºC 56% 2.01mps 242º WSW 3.8025mm 98%
  9:00 nhiều mây 25ºC 76% 2.52mps 244º WSW 0mm 96%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 88% 3.11mps 266º W 0.015000000000001mm 98%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 88% 4.01mps 249º WSW 1mm 97%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 100% 4.71mps 247º WSW 2.46mm 100%
  21:00 mưa rải rác 28ºC 80% 5.71mps 248º WSW 0.745mm 89%
  24:00 mưa vừa 25ºC 88% 5.2mps 231º SW 3.16mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Lãnh

Thứ 4

Dự báo ngày 20-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.94mps 252º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.71mps 248º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-09-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.07mps 219º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-09-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.61mps 251º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.36mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.41mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.41mps 219º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.28mps 211º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.16mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.97mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.71mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.73mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.87mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.15mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.28mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm