Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Lãnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  ít mây
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 05:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (20-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  clear sky
  31ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 05:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.62mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (20-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mưa vừa
  30ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 05:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.045mm
  • Sức gió: 5.21mps
  • Hướng gió: 224º SW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 05:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.12mps
  • Hướng gió: 221º SW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 05:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.32mps
  • Hướng gió: 196º SSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 05:59
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 25ºC 20% 1.11mps 186º S 0mm 97%
  6:00 clear sky 27ºC 8% 2.01mps 186º S 0mm 94%
  9:00 clear sky 31ºC 0% 3.62mps 204º SSW 0mm 86%
  12:00 ít mây 33ºC 20% 4.56mps 212º SSW 0mm 76%
  15:00 mưa vừa 30ºC 56% 5.21mps 224º SW 4.045mm 82%
  18:00 mưa vừa 27ºC 64% 3.9mps 217º SW 4.08mm 83%
  21:00 nhiều mây 27ºC 76% 3.12mps 221º SW 0mm 87%
  24:00 nhiều mây 27ºC 80% 3.57mps 209º SSW 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Lãnh

Thứ 6

Dự báo ngày 19-05-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.41mps 259º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.62mps 204º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-05-2017
ít mây

ít Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.37mps 214º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.39mps 207º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.37mps 185º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.87mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.59mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.73mps 206º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.44mps 185º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.96mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.58mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.83mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.22mps 185º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.83mps 171º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.98mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm