Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Lãnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (29-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.462 Kinh độ: 105.6358

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 201º SSW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (29-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.462 Kinh độ: 105.6358

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.24mm
  • Sức gió: 1.1mps
  • Hướng gió: 173º S
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.462 Kinh độ: 105.6358

  trời quang mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.62mps
  • Hướng gió: 137º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.462 Kinh độ: 105.6358

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.56mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.462 Kinh độ: 105.6358

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.49mm
  • Sức gió: 3.11mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 18:13
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 32ºC 32% 2.33mps 143º SE 0mm 64%
  6:00 mưa rải rác 31ºC 64% 2.66mps 133º SE 0.63mm 59%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 56% 1.1mps 173º S 1.24mm 77%
  12:00 mây rải rác 26ºC 36% 3.02mps 148º SSE 0mm 82%
  15:00 trời quang mây 24ºC 8% 3.62mps 137º SE 0mm 88%
  18:00 ít mây 23ºC 12% 2.81mps 133º SE 0mm 95%
  21:00 ít mây 24ºC 12% 3.56mps 133º SE 0mm 90%
  24:00 ít mây 30ºC 12% 4.01mps 118º ESE 0mm 70%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Lãnh

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.33mps 144º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.11mps 110º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-03-2018
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.52mps 110º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-04-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.45mps 159º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-04-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.16mps 147º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.75mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.83mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.92mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-04-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.25mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.63mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.05mps 74º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.27mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.7mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.74mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.11mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm