Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Lãnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mây dày đặc
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.34mps
  • Hướng gió: 339º NNW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.16mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.92mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.09mps
  • Hướng gió: 26º NNE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.68mm
  • Sức gió: 2.49mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 83%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 06:32
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 29ºC 100% 2.79mps 102º ESE 0mm 72%
  6:00 mây dày đặc 28ºC 100% 3.24mps 114º ESE 0mm 75%
  9:00 mây dày đặc 26ºC 99% 3.16mps 133º SE 0mm 84%
  12:00 mây dày đặc 24ºC 98% 1.91mps 127º SE 0mm 89%
  15:00 mây dày đặc 24ºC 99% 1.92mps 146º SE 0mm 90%
  18:00 nhiều mây 23ºC 82% 1.43mps 61º ENE 0mm 92%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 88% 2.09mps 26º NNE 0mm 90%
  24:00 nhiều mây 29ºC 72% 2.45mps 9º N 0mm 70%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Lãnh

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.12mps 95º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.13mps 155º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.39mps 146º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.62mps 144º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.26mps 10º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.97mps 174º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.88mps 149º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.65mps 110º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.32mps 155º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.91mps 171º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.85mps 162º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.2mps 232º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.75mps 326º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.66mps 226º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.26mps 182º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm