Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Lãnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (28-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.84mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (28-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.46mps
  • Hướng gió: 226º SW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.11mm
  • Sức gió: 5.38mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mưa vừa
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.13mm
  • Sức gió: 4.51mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mây dày đặc
  33ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.75mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 03:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 30ºC 100% 4.28mps 282º WNW 0mm 55%
  6:00 mây dày đặc 32ºC 100% 4.17mps 247º WSW 0mm 51%
  9:00 mây dày đặc 30ºC 100% 6.46mps 226º SW 0mm 70%
  12:00 mưa rải rác 29ºC 100% 6.42mps 233º SW 1.19mm 77%
  15:00 mưa rải rác 28ºC 100% 5.38mps 244º WSW 1.11mm 81%
  18:00 mưa rải rác 28ºC 100% 4.68mps 246º WSW 2.27mm 81%
  21:00 mưa vừa 28ºC 100% 4.51mps 243º WSW 3.13mm 80%
  24:00 mưa rải rác 31ºC 100% 5.89mps 248º WSW 0.54mm 66%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Lãnh

Thứ 3

Dự báo ngày 28-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.63mps 231º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.19mps 239º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.3mps 227º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.7mps 250º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mưa to

Mưa To

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.33mps 206º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.56mps 269º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.38mps 269º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.23mps 249º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.63mps 254º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.15mps 265º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.9mps 250º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.22mps 266º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.52mps 259º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.59mps 260º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.46mps 253º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm