Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cần Thơ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0333 Kinh độ: 105.7833

  nhiều mây
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0333 Kinh độ: 105.7833

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.07mps
  • Hướng gió: 102º ESE
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0333 Kinh độ: 105.7833

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.16mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 55%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0333 Kinh độ: 105.7833

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.78mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0333 Kinh độ: 105.7833

  nhiều mây
  35ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.29mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 33%
  • Độ che phủ: 69%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 04:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 33ºC 51% 4.65mps 59º ENE 0mm 55%
  6:00 nhiều mây 33ºC 79% 6.59mps 102º ESE 0mm 49%
  9:00 nhiều mây 27ºC 56% 6.07mps 102º ESE 0mm 64%
  12:00 ít mây 26ºC 15% 6.25mps 111º ESE 0mm 74%
  15:00 nhiều mây 26ºC 55% 6.16mps 106º ESE 0mm 75%
  18:00 nhiều mây 25ºC 74% 5.52mps 101º E 0mm 73%
  21:00 nhiều mây 26ºC 76% 5.78mps 93º E 0mm 71%
  24:00 mây dày đặc 33ºC 91% 7.85mps 87º E 0mm 41%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cần Thơ

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.05mps 105º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.37mps 97º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.39mps 104º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.04mps 106º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.81mps 123º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.92mps 127º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.3mps 133º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.13mps 158º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.22mps 174º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.45mps 130º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.59mps 103º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.38mps 110º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.16mps 109º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.15mps 113º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.3mps 115º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết CẦN THƠ

  Cần Thơ là một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam đồng thời cũng là thành phố hiện đại và lớn nhất của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông.

  Cần Thơ có khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt

  Mùa mưa: kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11

  Chiếm 92-97% tổng lượng mưa cả năm. Mưa tập trung nhất vào tháng 9 và tháng 10, khoảng 270mm.

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau

  Lượng mưa chỉ vào khoảng 100mm, chiểm 3-8% lượng mưa cả năm. Tháng 2 là tháng ít mưa nhất, khoảng 2mm.

  Mặc dù nhiệt độ không khí thay đổi theo mùa nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng trong năm nhìn chung không lớn, khoảng 2,5oC. Nhiệt độ trung bình năm đạt 26,6ºC, nhiệt độ cao nhất là 34,4ºC, thấp nhất là 19,7ºC. Tổng số giờ nắng trong năm là 2300 giờ. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, khoảng 7,4ºC. Và sự chênh lệch này cũng thay đổi theo mùa: vào mùa hè, do độ ẩm không khí cao nên mức chênh lệch thấp, chỉ vào khoảng trên dưới 6ºC; vào mùa đông, không khí trở nên khô hanh hơn nên mức chênh lệch này tăng lên khoảng 8,9ºC.

  Độ ẩm trung bình là 83%, lượng mưa trung bình năm đạt 1.635 mm, số ngày mưa trung bình là 189 ngày, lượng mưa có sự phân hóa theo vùng song không rõ rệt, khu vực Tây Bắc có lượng mưa lớn hơn khu vực Đông Nam thành phố.

  Nhìn chung, khí hậu Cần Thơ khá ổn định, ít có thiên tai. Nhưng mùa khô kéo dài với lượng mưa quá thấp thường gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng; mùa mưa thường trùng với mùa lũ sông Hậu nên các vùng trũng hay bị ngập úng.