Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cần Thơ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (26-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 10:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.96mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (26-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  quang mây
  38ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 10:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.02mps
  • Hướng gió: 89º E
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (26-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  quang mây
  32ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 10:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.02mps
  • Hướng gió: 105º ESE
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (27-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 10:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.85mps
  • Hướng gió: 119º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (27-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 10:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1025mb
 • Cập nhật lúc 10:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 27ºC 0% 2.92mps 118º ESE 0mm 94%
  6:00 quang mây 35ºC 0% 3.96mps 108º ESE 0mm 71%
  9:00 quang mây 38ºC 0% 4.02mps 89º E 0mm 58%
  12:00 quang mây 37ºC 0% 3.67mps 84º E 0mm 53%
  15:00 quang mây 32ºC 0% 4.02mps 105º ESE 0mm 61%
  18:00 quang mây 30ºC 0% 4.36mps 124º SE 0mm 82%
  21:00 quang mây 26ºC 0% 2.85mps 119º ESE 0mm 94%
  24:00 quang mây 25ºC 0% 2.56mps 118º ESE 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cần Thơ

Thứ 2

Dự báo ngày 26-01-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.02mps 99º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-01-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.08mps 48º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-01-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.22mps 89º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-01-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.71mps 76º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-01-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.83mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-01-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.44mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.13mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.55mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-02-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.7mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-02-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.5mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-02-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.85mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-02-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.82mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-02-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.86mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1026mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-02-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.95mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-02-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.38mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết CẦN THƠ

  Cần Thơ là một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam đồng thời cũng là thành phố hiện đại và lớn nhất của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông.

  Cần Thơ có khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt

  Mùa mưa: kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11

  Chiếm 92-97% tổng lượng mưa cả năm. Mưa tập trung nhất vào tháng 9 và tháng 10, khoảng 270mm.

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau

  Lượng mưa chỉ vào khoảng 100mm, chiểm 3-8% lượng mưa cả năm. Tháng 2 là tháng ít mưa nhất, khoảng 2mm.

  Mặc dù nhiệt độ không khí thay đổi theo mùa nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng trong năm nhìn chung không lớn, khoảng 2,5oC. Nhiệt độ trung bình năm đạt 26,6ºC, nhiệt độ cao nhất là 34,4ºC, thấp nhất là 19,7ºC. Tổng số giờ nắng trong năm là 2300 giờ. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, khoảng 7,4ºC. Và sự chênh lệch này cũng thay đổi theo mùa: vào mùa hè, do độ ẩm không khí cao nên mức chênh lệch thấp, chỉ vào khoảng trên dưới 6ºC; vào mùa đông, không khí trở nên khô hanh hơn nên mức chênh lệch này tăng lên khoảng 8,9ºC.

  Độ ẩm trung bình là 83%, lượng mưa trung bình năm đạt 1.635 mm, số ngày mưa trung bình là 189 ngày, lượng mưa có sự phân hóa theo vùng song không rõ rệt, khu vực Tây Bắc có lượng mưa lớn hơn khu vực Đông Nam thành phố.

  Nhìn chung, khí hậu Cần Thơ khá ổn định, ít có thiên tai. Nhưng mùa khô kéo dài với lượng mưa quá thấp thường gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng; mùa mưa thường trùng với mùa lũ sông Hậu nên các vùng trũng hay bị ngập úng.