Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cần Thơ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (24-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  mưa rải rác
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 08:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.37mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (25-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 08:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0024999999999999mm
  • Sức gió: 3.31mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (25-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 08:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 218º SW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (25-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 08:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.11mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (25-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 08:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.76mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 08:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 0% 5.16mps 244º WSW 0.215mm 73%
  6:00 quang mây 27ºC 0% 4.37mps 253º WSW 0mm 80%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 20% 3.31mps 244º WSW 0.0024999999999999mm 86%
  12:00 ít mây 26ºC 20% 2.76mps 228º SW 0mm 90%
  15:00 ít mây 28ºC 20% 2.86mps 218º SW 0mm 83%
  18:00 nhiều mây 32ºC 68% 4.32mps 238º WSW 0mm 71%
  21:00 mây rải rác 32ºC 48% 6.11mps 244º WSW 0mm 68%
  24:00 nhiều mây 31ºC 64% 6.61mps 237º WSW 0mm 66%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cần Thơ

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.66mps 243º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.17mps 234º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.19mps 223º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.15mps 236º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.63mps 203º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.65mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.97mps 220º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.94mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.99mps 226º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.81mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.26mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.72mps 209º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.64mps 221º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.51mps 221º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.12mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết CẦN THƠ

  Cần Thơ là một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam đồng thời cũng là thành phố hiện đại và lớn nhất của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông.

  Cần Thơ có khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt

  Mùa mưa: kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11

  Chiếm 92-97% tổng lượng mưa cả năm. Mưa tập trung nhất vào tháng 9 và tháng 10, khoảng 270mm.

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau

  Lượng mưa chỉ vào khoảng 100mm, chiểm 3-8% lượng mưa cả năm. Tháng 2 là tháng ít mưa nhất, khoảng 2mm.

  Mặc dù nhiệt độ không khí thay đổi theo mùa nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng trong năm nhìn chung không lớn, khoảng 2,5oC. Nhiệt độ trung bình năm đạt 26,6ºC, nhiệt độ cao nhất là 34,4ºC, thấp nhất là 19,7ºC. Tổng số giờ nắng trong năm là 2300 giờ. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, khoảng 7,4ºC. Và sự chênh lệch này cũng thay đổi theo mùa: vào mùa hè, do độ ẩm không khí cao nên mức chênh lệch thấp, chỉ vào khoảng trên dưới 6ºC; vào mùa đông, không khí trở nên khô hanh hơn nên mức chênh lệch này tăng lên khoảng 8,9ºC.

  Độ ẩm trung bình là 83%, lượng mưa trung bình năm đạt 1.635 mm, số ngày mưa trung bình là 189 ngày, lượng mưa có sự phân hóa theo vùng song không rõ rệt, khu vực Tây Bắc có lượng mưa lớn hơn khu vực Đông Nam thành phố.

  Nhìn chung, khí hậu Cần Thơ khá ổn định, ít có thiên tai. Nhưng mùa khô kéo dài với lượng mưa quá thấp thường gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng; mùa mưa thường trùng với mùa lũ sông Hậu nên các vùng trũng hay bị ngập úng.