Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cần Thơ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (21-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  nhiều mây
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.22mps
  • Hướng gió: 219º SW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (21-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.5mm
  • Sức gió: 0.85mps
  • Hướng gió: 198º SSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (22-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 217º SW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (22-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (22-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  ít mây
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.98mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 17:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 31ºC 56% 3.81mps 214º SW 0mm 75%
  6:00 nhiều mây 30ºC 76% 4.22mps 219º SW 0mm 70%
  9:00 mưa vừa 24ºC 64% 0.85mps 198º SSW 5.5mm 97%
  12:00 ít mây 23ºC 24% 0.91mps 204º SSW 0mm 95%
  15:00 nhiều mây 24ºC 76% 0.96mps 217º SW 0mm 94%
  18:00 mây rải rác 24ºC 48% 1.11mps 229º SW 0mm 95%
  21:00 quang mây 25ºC 8% 1.76mps 256º WSW 0mm 97%
  24:00 ít mây 30ºC 12% 2.02mps 233º SW 0mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cần Thơ

Thứ 5

Dự báo ngày 21-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.22mps 220º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.02mps 233º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.05mps 237º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-08-2014
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.46mps 233º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.65mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.4mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.89mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.76mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.43mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.88mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.27mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.76mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.63mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.59mps 301º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.09mps 277º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết CẦN THƠ

  Cần Thơ là một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam đồng thời cũng là thành phố hiện đại và lớn nhất của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông.

  Cần Thơ có khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt

  Mùa mưa: kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11

  Chiếm 92-97% tổng lượng mưa cả năm. Mưa tập trung nhất vào tháng 9 và tháng 10, khoảng 270mm.

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau

  Lượng mưa chỉ vào khoảng 100mm, chiểm 3-8% lượng mưa cả năm. Tháng 2 là tháng ít mưa nhất, khoảng 2mm.

  Mặc dù nhiệt độ không khí thay đổi theo mùa nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng trong năm nhìn chung không lớn, khoảng 2,5oC. Nhiệt độ trung bình năm đạt 26,6ºC, nhiệt độ cao nhất là 34,4ºC, thấp nhất là 19,7ºC. Tổng số giờ nắng trong năm là 2300 giờ. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, khoảng 7,4ºC. Và sự chênh lệch này cũng thay đổi theo mùa: vào mùa hè, do độ ẩm không khí cao nên mức chênh lệch thấp, chỉ vào khoảng trên dưới 6ºC; vào mùa đông, không khí trở nên khô hanh hơn nên mức chênh lệch này tăng lên khoảng 8,9ºC.

  Độ ẩm trung bình là 83%, lượng mưa trung bình năm đạt 1.635 mm, số ngày mưa trung bình là 189 ngày, lượng mưa có sự phân hóa theo vùng song không rõ rệt, khu vực Tây Bắc có lượng mưa lớn hơn khu vực Đông Nam thành phố.

  Nhìn chung, khí hậu Cần Thơ khá ổn định, ít có thiên tai. Nhưng mùa khô kéo dài với lượng mưa quá thấp thường gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng; mùa mưa thường trùng với mùa lũ sông Hậu nên các vùng trũng hay bị ngập úng.