Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cần Thơ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0333 Kinh độ: 105.7833

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.06mps
  • Hướng gió: 34º NE
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0333 Kinh độ: 105.7833

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.77mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (17-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0333 Kinh độ: 105.7833

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 19º NNE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0333 Kinh độ: 105.7833

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.91mps
  • Hướng gió: 25º NNE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0333 Kinh độ: 105.7833

  clear sky
  29ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.86mps
  • Hướng gió: 33º NNE
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1025mb
 • Cập nhật lúc 02:22
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 33ºC 24% 5.06mps 34º NE 0mm 60%
  6:00 mưa rải rác 32ºC 56% 4.2mps 45º NE 0.015mm 58%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 88% 2.87mps 92º E 0.77mm 75%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 64% 1.96mps 109º ESE 0.34mm 87%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 32% 1.12mps 19º NNE 0.015mm 93%
  18:00 ít mây 23ºC 12% 5.22mps 33º NNE 0mm 77%
  21:00 ít mây 23ºC 12% 6.91mps 25º NNE 0mm 75%
  24:00 nhiều mây 27ºC 68% 8.62mps 27º NNE 0mm 62%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cần Thơ

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.27mps 360º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.62mps 28º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.72mps 15º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.28mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.34mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.39mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.74mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.55mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.35mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.65mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.65mps 345º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.88mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.2mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.45mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.6mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết CẦN THƠ

  Cần Thơ là một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam đồng thời cũng là thành phố hiện đại và lớn nhất của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông.

  Cần Thơ có khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt

  Mùa mưa: kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11

  Chiếm 92-97% tổng lượng mưa cả năm. Mưa tập trung nhất vào tháng 9 và tháng 10, khoảng 270mm.

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau

  Lượng mưa chỉ vào khoảng 100mm, chiểm 3-8% lượng mưa cả năm. Tháng 2 là tháng ít mưa nhất, khoảng 2mm.

  Mặc dù nhiệt độ không khí thay đổi theo mùa nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng trong năm nhìn chung không lớn, khoảng 2,5oC. Nhiệt độ trung bình năm đạt 26,6ºC, nhiệt độ cao nhất là 34,4ºC, thấp nhất là 19,7ºC. Tổng số giờ nắng trong năm là 2300 giờ. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, khoảng 7,4ºC. Và sự chênh lệch này cũng thay đổi theo mùa: vào mùa hè, do độ ẩm không khí cao nên mức chênh lệch thấp, chỉ vào khoảng trên dưới 6ºC; vào mùa đông, không khí trở nên khô hanh hơn nên mức chênh lệch này tăng lên khoảng 8,9ºC.

  Độ ẩm trung bình là 83%, lượng mưa trung bình năm đạt 1.635 mm, số ngày mưa trung bình là 189 ngày, lượng mưa có sự phân hóa theo vùng song không rõ rệt, khu vực Tây Bắc có lượng mưa lớn hơn khu vực Đông Nam thành phố.

  Nhìn chung, khí hậu Cần Thơ khá ổn định, ít có thiên tai. Nhưng mùa khô kéo dài với lượng mưa quá thấp thường gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng; mùa mưa thường trùng với mùa lũ sông Hậu nên các vùng trũng hay bị ngập úng.