Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cần Thơ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (01-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 08:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.15mps
  • Hướng gió: 248º WSW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (01-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 08:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.76mps
  • Hướng gió: 254º WSW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (01-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 08:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.56mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (02-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 08:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.33mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (02-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 08:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.91mps
  • Hướng gió: 255º WSW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 08:41
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 26ºC 92% 5.15mps 248º WSW 0mm 91%
  6:00 mây rải rác 29ºC 36% 5.66mps 253º WSW 0mm 83%
  9:00 mây rải rác 31ºC 48% 6.76mps 254º WSW 0mm 77%
  12:00 nhiều mây 29ºC 68% 6.71mps 260º W 0mm 76%
  15:00 mây rải rác 28ºC 44% 5.56mps 259º W 0mm 78%
  18:00 nhiều mây 26ºC 64% 4.61mps 255º WSW 0mm 84%
  21:00 nhiều mây 26ºC 76% 4.33mps 252º WSW 0mm 87%
  24:00 nhiều mây 25ºC 56% 4.02mps 251º WSW 0mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cần Thơ

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.76mps 255º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.07mps 253º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.98mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.15mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.54mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.81mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.62mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.2mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.02mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-08-2014
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.58mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.85mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.76mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.97mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.24mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết CẦN THƠ

  Cần Thơ là một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam đồng thời cũng là thành phố hiện đại và lớn nhất của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông.

  Cần Thơ có khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt

  Mùa mưa: kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11

  Chiếm 92-97% tổng lượng mưa cả năm. Mưa tập trung nhất vào tháng 9 và tháng 10, khoảng 270mm.

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau

  Lượng mưa chỉ vào khoảng 100mm, chiểm 3-8% lượng mưa cả năm. Tháng 2 là tháng ít mưa nhất, khoảng 2mm.

  Mặc dù nhiệt độ không khí thay đổi theo mùa nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng trong năm nhìn chung không lớn, khoảng 2,5oC. Nhiệt độ trung bình năm đạt 26,6ºC, nhiệt độ cao nhất là 34,4ºC, thấp nhất là 19,7ºC. Tổng số giờ nắng trong năm là 2300 giờ. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, khoảng 7,4ºC. Và sự chênh lệch này cũng thay đổi theo mùa: vào mùa hè, do độ ẩm không khí cao nên mức chênh lệch thấp, chỉ vào khoảng trên dưới 6ºC; vào mùa đông, không khí trở nên khô hanh hơn nên mức chênh lệch này tăng lên khoảng 8,9ºC.

  Độ ẩm trung bình là 83%, lượng mưa trung bình năm đạt 1.635 mm, số ngày mưa trung bình là 189 ngày, lượng mưa có sự phân hóa theo vùng song không rõ rệt, khu vực Tây Bắc có lượng mưa lớn hơn khu vực Đông Nam thành phố.

  Nhìn chung, khí hậu Cần Thơ khá ổn định, ít có thiên tai. Nhưng mùa khô kéo dài với lượng mưa quá thấp thường gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng; mùa mưa thường trùng với mùa lũ sông Hậu nên các vùng trũng hay bị ngập úng.