Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cần Thơ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0333 Kinh độ: 105.7833

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.0325mm
  • Sức gió: 2.37mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0333 Kinh độ: 105.7833

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.4mps
  • Hướng gió: 281º W
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0333 Kinh độ: 105.7833

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.68mm
  • Sức gió: 1.93mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0333 Kinh độ: 105.7833

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.32mm
  • Sức gió: 3.52mps
  • Hướng gió: 297º WNW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0333 Kinh độ: 105.7833

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 271º W
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 01:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 25ºC 48% 2.37mps 256º WSW 3.0325mm 90%
  6:00 mây rải rác 25ºC 44% 1.66mps 256º WSW 0mm 96%
  9:00 nhiều mây 24ºC 64% 1.4mps 281º W 0mm 97%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 80% 2.97mps 18º NNE 0.0049999999999999mm 100%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 92% 1.93mps 357º N 2.68mm 100%
  18:00 mưa vừa 25ºC 88% 3.85mps 330º NNW 4.625mm 100%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 92% 3.52mps 297º WNW 0.32mm 90%
  24:00 nhiều mây 25ºC 68% 2.16mps 279º W 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cần Thơ

Thứ 5

Dự báo ngày 12-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.47mps 241º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.93mps 358º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.18mps 295º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.92mps 268º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.81mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.23mps 329º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.88mps 326º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 7.07mps 319º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.98mps 331º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.55mps 313º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.83mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.23mps 317º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.19mps 148º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.39mps 350º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.4mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1025mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết CẦN THƠ

  Cần Thơ là một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam đồng thời cũng là thành phố hiện đại và lớn nhất của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông.

  Cần Thơ có khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt

  Mùa mưa: kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11

  Chiếm 92-97% tổng lượng mưa cả năm. Mưa tập trung nhất vào tháng 9 và tháng 10, khoảng 270mm.

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau

  Lượng mưa chỉ vào khoảng 100mm, chiểm 3-8% lượng mưa cả năm. Tháng 2 là tháng ít mưa nhất, khoảng 2mm.

  Mặc dù nhiệt độ không khí thay đổi theo mùa nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng trong năm nhìn chung không lớn, khoảng 2,5oC. Nhiệt độ trung bình năm đạt 26,6ºC, nhiệt độ cao nhất là 34,4ºC, thấp nhất là 19,7ºC. Tổng số giờ nắng trong năm là 2300 giờ. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, khoảng 7,4ºC. Và sự chênh lệch này cũng thay đổi theo mùa: vào mùa hè, do độ ẩm không khí cao nên mức chênh lệch thấp, chỉ vào khoảng trên dưới 6ºC; vào mùa đông, không khí trở nên khô hanh hơn nên mức chênh lệch này tăng lên khoảng 8,9ºC.

  Độ ẩm trung bình là 83%, lượng mưa trung bình năm đạt 1.635 mm, số ngày mưa trung bình là 189 ngày, lượng mưa có sự phân hóa theo vùng song không rõ rệt, khu vực Tây Bắc có lượng mưa lớn hơn khu vực Đông Nam thành phố.

  Nhìn chung, khí hậu Cần Thơ khá ổn định, ít có thiên tai. Nhưng mùa khô kéo dài với lượng mưa quá thấp thường gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng; mùa mưa thường trùng với mùa lũ sông Hậu nên các vùng trũng hay bị ngập úng.