Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cần Thơ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (23-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  mưa rải rác
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.26mps
  • Hướng gió: 201º SSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (24-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  quang mây
  23ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.02mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (24-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.28mps
  • Hướng gió: 161º SSE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (24-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  nhiều mây
  33ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.51mps
  • Hướng gió: 176º S
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (24-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.06mps
  • Hướng gió: 159º SSE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 01:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 56% 3.08mps 146º SE 0.5mm 79%
  6:00 ít mây 24ºC 20% 2.42mps 159º SSE 0mm 86%
  9:00 quang mây 23ºC 8% 2.02mps 160º SSE 0mm 95%
  12:00 quang mây 25ºC 0% 2.78mps 150º SSE 0mm 93%
  15:00 quang mây 30ºC 0% 3.28mps 161º SSE 0mm 77%
  18:00 quang mây 33ºC 0% 2.93mps 173º S 0mm 64%
  21:00 nhiều mây 33ºC 56% 3.51mps 176º S 0mm 57%
  24:00 mây rải rác 30ºC 48% 3.24mps 168º SSE 0mm 58%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cần Thơ

Thứ 4

Dự báo ngày 23-04-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.18mps 125º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-04-2014
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.38mps 150º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-04-2014
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.57mps 158º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-04-2014
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.36mps 180º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-04-2014
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.42mps 169º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-04-2014
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.65mps 181º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.82mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.61mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.02mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.82mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.72mps 65º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.78mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.32mps 95º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.02mps 155º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.07mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết CẦN THƠ

  Cần Thơ là một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam đồng thời cũng là thành phố hiện đại và lớn nhất của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông.

  Cần Thơ có khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt

  Mùa mưa: kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11

  Chiếm 92-97% tổng lượng mưa cả năm. Mưa tập trung nhất vào tháng 9 và tháng 10, khoảng 270mm.

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau

  Lượng mưa chỉ vào khoảng 100mm, chiểm 3-8% lượng mưa cả năm. Tháng 2 là tháng ít mưa nhất, khoảng 2mm.

  Mặc dù nhiệt độ không khí thay đổi theo mùa nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng trong năm nhìn chung không lớn, khoảng 2,5oC. Nhiệt độ trung bình năm đạt 26,6ºC, nhiệt độ cao nhất là 34,4ºC, thấp nhất là 19,7ºC. Tổng số giờ nắng trong năm là 2300 giờ. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, khoảng 7,4ºC. Và sự chênh lệch này cũng thay đổi theo mùa: vào mùa hè, do độ ẩm không khí cao nên mức chênh lệch thấp, chỉ vào khoảng trên dưới 6ºC; vào mùa đông, không khí trở nên khô hanh hơn nên mức chênh lệch này tăng lên khoảng 8,9ºC.

  Độ ẩm trung bình là 83%, lượng mưa trung bình năm đạt 1.635 mm, số ngày mưa trung bình là 189 ngày, lượng mưa có sự phân hóa theo vùng song không rõ rệt, khu vực Tây Bắc có lượng mưa lớn hơn khu vực Đông Nam thành phố.

  Nhìn chung, khí hậu Cần Thơ khá ổn định, ít có thiên tai. Nhưng mùa khô kéo dài với lượng mưa quá thấp thường gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng; mùa mưa thường trùng với mùa lũ sông Hậu nên các vùng trũng hay bị ngập úng.