Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cần Thơ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  mây dày đặc
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 344º NNW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (24-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.69mps
  • Hướng gió: 346º NNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (24-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.07mps
  • Hướng gió: 25º NNE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (24-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.5mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 197º SSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (24-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1024mb
 • Cập nhật lúc 00:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 23ºC 88% 1.31mps 56º NE 0mm 98%
  6:00 nhiều mây 23ºC 80% 1.42mps 344º NNW 0mm 98%
  9:00 nhiều mây 23ºC 76% 1.69mps 346º NNW 0mm 99%
  12:00 mây rải rác 24ºC 48% 2mps 8º N 0mm 100%
  15:00 mây rải rác 28ºC 36% 2.07mps 25º NNE 0mm 94%
  18:00 ít mây 30ºC 24% 1.94mps 21º NNE 0mm 85%
  21:00 mưa rải rác 28ºC 92% 0.77mps 197º SSW 1.5mm 98%
  24:00 mưa vừa 24ºC 48% 0.76mps 138º SE 5.5mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cần Thơ

Thứ 5

Dự báo ngày 23-10-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.31mps 57º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.07mps 25º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.96mps 86º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1025mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.76mps 121º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.67mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.04mps 288º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.13mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.94mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.76mps 281º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.2mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.94mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.9mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.75mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.12mps 183º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.68mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết CẦN THƠ

  Cần Thơ là một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam đồng thời cũng là thành phố hiện đại và lớn nhất của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông.

  Cần Thơ có khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt

  Mùa mưa: kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11

  Chiếm 92-97% tổng lượng mưa cả năm. Mưa tập trung nhất vào tháng 9 và tháng 10, khoảng 270mm.

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau

  Lượng mưa chỉ vào khoảng 100mm, chiểm 3-8% lượng mưa cả năm. Tháng 2 là tháng ít mưa nhất, khoảng 2mm.

  Mặc dù nhiệt độ không khí thay đổi theo mùa nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng trong năm nhìn chung không lớn, khoảng 2,5oC. Nhiệt độ trung bình năm đạt 26,6ºC, nhiệt độ cao nhất là 34,4ºC, thấp nhất là 19,7ºC. Tổng số giờ nắng trong năm là 2300 giờ. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, khoảng 7,4ºC. Và sự chênh lệch này cũng thay đổi theo mùa: vào mùa hè, do độ ẩm không khí cao nên mức chênh lệch thấp, chỉ vào khoảng trên dưới 6ºC; vào mùa đông, không khí trở nên khô hanh hơn nên mức chênh lệch này tăng lên khoảng 8,9ºC.

  Độ ẩm trung bình là 83%, lượng mưa trung bình năm đạt 1.635 mm, số ngày mưa trung bình là 189 ngày, lượng mưa có sự phân hóa theo vùng song không rõ rệt, khu vực Tây Bắc có lượng mưa lớn hơn khu vực Đông Nam thành phố.

  Nhìn chung, khí hậu Cần Thơ khá ổn định, ít có thiên tai. Nhưng mùa khô kéo dài với lượng mưa quá thấp thường gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng; mùa mưa thường trùng với mùa lũ sông Hậu nên các vùng trũng hay bị ngập úng.