Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cần Thơ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  nhiều mây
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  quang mây
  31ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.73mps
  • Hướng gió: 214º SW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7mm
  • Sức gió: 1.85mps
  • Hướng gió: 212º SSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (03-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  quang mây
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.17mps
  • Hướng gió: 248º WSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 06:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 26ºC 80% 1.71mps 207º SSW 0mm 97%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 0% 2.01mps 244º WSW 2mm 97%
  9:00 quang mây 31ºC 8% 2.21mps 244º WSW 0mm 87%
  12:00 mưa vừa 30ºC 44% 2.86mps 258º WSW 5mm 92%
  15:00 nhiều mây 29ºC 76% 1.73mps 214º SW 0mm 85%
  18:00 mây rải rác 25ºC 48% 2.11mps 197º SSW 0mm 96%
  21:00 mưa vừa 24ºC 24% 1.85mps 212º SSW 7mm 96%
  24:00 ít mây 25ºC 24% 2.51mps 238º WSW 0mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cần Thơ

Thứ 5

Dự báo ngày 02-10-2014
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.21mps 245º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.66mps 272º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.23mps 293º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.72mps 285º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-10-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.81mps 293º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.43mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.85mps 335º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.04mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.18mps 327º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.59mps 360º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-10-2014
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.8mps 332º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.29mps 311º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.02mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.8mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.29mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết CẦN THƠ

  Cần Thơ là một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam đồng thời cũng là thành phố hiện đại và lớn nhất của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông.

  Cần Thơ có khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt

  Mùa mưa: kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11

  Chiếm 92-97% tổng lượng mưa cả năm. Mưa tập trung nhất vào tháng 9 và tháng 10, khoảng 270mm.

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau

  Lượng mưa chỉ vào khoảng 100mm, chiểm 3-8% lượng mưa cả năm. Tháng 2 là tháng ít mưa nhất, khoảng 2mm.

  Mặc dù nhiệt độ không khí thay đổi theo mùa nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng trong năm nhìn chung không lớn, khoảng 2,5oC. Nhiệt độ trung bình năm đạt 26,6ºC, nhiệt độ cao nhất là 34,4ºC, thấp nhất là 19,7ºC. Tổng số giờ nắng trong năm là 2300 giờ. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, khoảng 7,4ºC. Và sự chênh lệch này cũng thay đổi theo mùa: vào mùa hè, do độ ẩm không khí cao nên mức chênh lệch thấp, chỉ vào khoảng trên dưới 6ºC; vào mùa đông, không khí trở nên khô hanh hơn nên mức chênh lệch này tăng lên khoảng 8,9ºC.

  Độ ẩm trung bình là 83%, lượng mưa trung bình năm đạt 1.635 mm, số ngày mưa trung bình là 189 ngày, lượng mưa có sự phân hóa theo vùng song không rõ rệt, khu vực Tây Bắc có lượng mưa lớn hơn khu vực Đông Nam thành phố.

  Nhìn chung, khí hậu Cần Thơ khá ổn định, ít có thiên tai. Nhưng mùa khô kéo dài với lượng mưa quá thấp thường gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng; mùa mưa thường trùng với mùa lũ sông Hậu nên các vùng trũng hay bị ngập úng.