Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cần Thơ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (19-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.46mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (19-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.51mps
  • Hướng gió: 25º NNE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (19-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.05mps
  • Hướng gió: 41º NE
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (19-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.26mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.03333 Kinh độ: 105.783333

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.11mps
  • Hướng gió: 38º NE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 04:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 24ºC 32% 6.46mps 23º NNE 0mm 72%
  6:00 nhiều mây 25ºC 64% 5.9mps 29º NNE 0mm 71%
  9:00 mây rải rác 28ºC 36% 6.51mps 25º NNE 0mm 66%
  12:00 nhiều mây 30ºC 64% 5.71mps 43º NE 0mm 61%
  15:00 mây dày đặc 30ºC 92% 5.05mps 41º NE 0mm 60%
  18:00 nhiều mây 28ºC 80% 5.31mps 29º NNE 0mm 67%
  21:00 mây dày đặc 27ºC 88% 3.26mps 23º NNE 0mm 72%
  24:00 nhiều mây 27ºC 64% 4.7mps 43º NE 0mm 68%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cần Thơ

Thứ 5

Dự báo ngày 18-12-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.81mps 16º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-12-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.31mps 27º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-12-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.21mps 37º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-12-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.37mps 34º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-12-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.31mps 38º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.99mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.9mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.84mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.24mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.79mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.93mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.37mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-12-2014
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.21mps 74º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-12-2014
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.33mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.14mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết CẦN THƠ

  Cần Thơ là một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam đồng thời cũng là thành phố hiện đại và lớn nhất của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông.

  Cần Thơ có khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt

  Mùa mưa: kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11

  Chiếm 92-97% tổng lượng mưa cả năm. Mưa tập trung nhất vào tháng 9 và tháng 10, khoảng 270mm.

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau

  Lượng mưa chỉ vào khoảng 100mm, chiểm 3-8% lượng mưa cả năm. Tháng 2 là tháng ít mưa nhất, khoảng 2mm.

  Mặc dù nhiệt độ không khí thay đổi theo mùa nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng trong năm nhìn chung không lớn, khoảng 2,5oC. Nhiệt độ trung bình năm đạt 26,6ºC, nhiệt độ cao nhất là 34,4ºC, thấp nhất là 19,7ºC. Tổng số giờ nắng trong năm là 2300 giờ. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, khoảng 7,4ºC. Và sự chênh lệch này cũng thay đổi theo mùa: vào mùa hè, do độ ẩm không khí cao nên mức chênh lệch thấp, chỉ vào khoảng trên dưới 6ºC; vào mùa đông, không khí trở nên khô hanh hơn nên mức chênh lệch này tăng lên khoảng 8,9ºC.

  Độ ẩm trung bình là 83%, lượng mưa trung bình năm đạt 1.635 mm, số ngày mưa trung bình là 189 ngày, lượng mưa có sự phân hóa theo vùng song không rõ rệt, khu vực Tây Bắc có lượng mưa lớn hơn khu vực Đông Nam thành phố.

  Nhìn chung, khí hậu Cần Thơ khá ổn định, ít có thiên tai. Nhưng mùa khô kéo dài với lượng mưa quá thấp thường gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng; mùa mưa thường trùng với mùa lũ sông Hậu nên các vùng trũng hay bị ngập úng.