Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Long Xuyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3833 Kinh độ: 105.4167

  mưa rải rác
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.97mps
  • Hướng gió: 18º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3833 Kinh độ: 105.4167

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.32mm
  • Sức gió: 3.52mps
  • Hướng gió: 297º WNW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3833 Kinh độ: 105.4167

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 271º W
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (14-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3833 Kinh độ: 105.4167

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.29mps
  • Hướng gió: 277º W
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (14-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3833 Kinh độ: 105.4167

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.18mps
  • Hướng gió: 295º WNW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 01:21
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 92% 1.93mps 357º N 2.68mm 100%
  6:00 mưa vừa 25ºC 88% 3.85mps 330º NNW 4.625mm 100%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 92% 3.52mps 297º WNW 0.32mm 90%
  12:00 nhiều mây 25ºC 68% 2.16mps 279º W 0mm 92%
  15:00 nhiều mây 24ºC 76% 1.96mps 271º W 0mm 97%
  18:00 nhiều mây 24ºC 80% 2.91mps 267º W 0mm 97%
  21:00 mây rải rác 25ºC 48% 3.29mps 277º W 0mm 97%
  24:00 mây rải rác 26ºC 44% 2.62mps 306º NW 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Long Xuyên

Thứ 6

Dự báo ngày 13-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.93mps 358º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.18mps 295º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.92mps 268º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.21mps 278º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.43mps 338º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.41mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.69mps 323º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.96mps 291º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.88mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.58mps 308º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.94mps 287º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.44mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.18mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.27mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.81mps 290º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm