Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Long Xuyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (17-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3833 Kinh độ: 105.4167

  mưa rải rác
  23ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 186º S
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (17-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3833 Kinh độ: 105.4167

  clear sky
  22ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.01mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (17-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3833 Kinh độ: 105.4167

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.57mps
  • Hướng gió: 34º NE
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3833 Kinh độ: 105.4167

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.28mps
  • Hướng gió: 26º NNE
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (18-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3833 Kinh độ: 105.4167

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.91mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1027mb
 • Cập nhật lúc 02:10
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 12% 1.17mps 289º WNW 0.0024999999999999mm 97%
  6:00 clear sky 21ºC 0% 2.45mps 4º N 0mm 94%
  9:00 clear sky 22ºC 8% 5.01mps 30º NNE 0mm 80%
  12:00 mây rải rác 27ºC 32% 8.41mps 26º NNE 0mm 62%
  15:00 ít mây 29ºC 24% 7.57mps 34º NE 0mm 55%
  18:00 clear sky 30ºC 0% 6.81mps 25º NNE 0mm 50%
  21:00 mây rải rác 26ºC 32% 6.28mps 26º NNE 0mm 55%
  24:00 mây rải rác 24ºC 44% 6.71mps 32º NNE 0mm 59%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Long Xuyên

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.01mps 187º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 8.41mps 27º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.06mps 15º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
ít mây

ít Mây

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 8.62mps 9º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 8.8mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.37mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.3mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 9.08mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.03mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.76mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.97mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.59mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-12-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.98mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.85mps 184º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.19mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm