Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Long Xuyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3905 Kinh độ: 105.4338

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 01:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 149º SSE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3905 Kinh độ: 105.4338

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 01:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3905 Kinh độ: 105.4338

  mưa rải rác
  32ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 01:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 325º NW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3905 Kinh độ: 105.4338

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 01:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.1mps
  • Hướng gió: 356º N
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3905 Kinh độ: 105.4338

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 01:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.64mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 01:26
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 25ºC 68% 1.77mps 149º SSE 0mm 93%
  6:00 nhiều mây 24ºC 68% 1.12mps 174º S 0mm 96%
  9:00 nhiều mây 26ºC 76% 1.32mps 232º SW 0mm 95%
  12:00 ít mây 30ºC 20% 0.86mps 124º SE 0mm 94%
  15:00 mưa rải rác 32ºC 32% 0.86mps 325º NW 0.14mm 87%
  18:00 mưa vừa 29ºC 44% 2.32mps 131º SE 9.11mm 91%
  21:00 mây rải rác 28ºC 44% 0.1mps 356º N 0mm 90%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 64% 0.57mps 330º NNW 1.3mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Long Xuyên

Thứ 6

Dự báo ngày 25-05-2018
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.71mps 103º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.86mps 125º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.97mps 41º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.21mps 96º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.03mps 138º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.01mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.26mps 129º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.47mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.72mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.22mps 113º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.38mps 184º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.3mps 228º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.87mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.8mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.31mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm