Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Long Xuyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3833 Kinh độ: 105.4167

  mây rải rác
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 10º N
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3833 Kinh độ: 105.4167

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.51mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 280º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3833 Kinh độ: 105.4167

  clear sky
  22ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3833 Kinh độ: 105.4167

  clear sky
  30ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 218º SW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3833 Kinh độ: 105.4167

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.125mm
  • Sức gió: 3.97mps
  • Hướng gió: 219º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 06:59
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 29ºC 44% 2.86mps 231º SW 0mm 84%
  6:00 mây rải rác 27ºC 32% 2.7mps 219º SW 0mm 85%
  9:00 mưa vừa 24ºC 44% 1.66mps 280º W 3.51mm 100%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 0% 1.06mps 129º SE 2.5625mm 99%
  15:00 clear sky 22ºC 0% 1.42mps 147º SSE 0mm 98%
  18:00 clear sky 24ºC 0% 2.03mps 155º SSE 0mm 100%
  21:00 clear sky 30ºC 0% 2.66mps 218º SW 0mm 92%
  24:00 ít mây 31ºC 20% 3.11mps 225º SW 0mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Long Xuyên

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.61mps 11º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.11mps 225º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.76mps 237º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.36mps 211º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.45mps 189º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.64mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.03mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.99mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.45mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.09mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.28mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.58mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.6mps 220º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.62mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.46mps 229º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm