Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Long Xuyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3833 Kinh độ: 105.4167

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 04:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.48mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3833 Kinh độ: 105.4167

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 04:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.93mps
  • Hướng gió: 119º ESE
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 89%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3833 Kinh độ: 105.4167

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 04:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.94mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3833 Kinh độ: 105.4167

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 04:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.29mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 81%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3833 Kinh độ: 105.4167

  nhiều mây
  36ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 04:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.67mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 31%
  • Độ che phủ: 53%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 04:02
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 33ºC 34% 3.3mps 51º NE 0mm 42%
  6:00 nhiều mây 33ºC 76% 3.97mps 78º ENE 0mm 39%
  9:00 mây dày đặc 29ºC 89% 7.93mps 119º ESE 0mm 56%
  12:00 ít mây 25ºC 12% 6.25mps 118º ESE 0mm 72%
  15:00 mây rải rác 25ºC 36% 4.94mps 117º ESE 0mm 75%
  18:00 nhiều mây 24ºC 76% 1.59mps 129º SE 0mm 79%
  21:00 nhiều mây 25ºC 81% 3.29mps 109º ESE 0mm 74%
  24:00 mây rải rác 33ºC 28% 6.44mps 85º E 0mm 41%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Long Xuyên

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.93mps 119º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.76mps 90º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.18mps 120º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.44mps 125º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.91mps 138º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.13mps 144º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.07mps 199º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.07mps 217º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.55mps 209º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.78mps 164º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.26mps 118º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.23mps 117º
 • Độ ẩm: 24%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
ít mây

ít Mây

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.1mps 123º
 • Độ ẩm: 24%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.55mps 106º
 • Độ ẩm: 26%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.14mps 118º
 • Độ ẩm: 26%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm