Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Long Xuyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3833 Kinh độ: 105.4167

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.78mps
  • Hướng gió: 107º ESE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3833 Kinh độ: 105.4167

  mưa rải rác
  33ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.115mm
  • Sức gió: 5.07mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3833 Kinh độ: 105.4167

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.06mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (08-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3833 Kinh độ: 105.4167

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02mm
  • Sức gió: 2.49mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (08-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3833 Kinh độ: 105.4167

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.94mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 22:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 34ºC 32% 4.78mps 107º ESE 0mm 74%
  6:00 mưa vừa 32ºC 20% 4.67mps 113º ESE 5.185mm 88%
  9:00 mưa rải rác 33ºC 36% 5.07mps 130º SE 1.115mm 68%
  12:00 ít mây 29ºC 24% 5.26mps 118º ESE 0mm 73%
  15:00 ít mây 26ºC 20% 4.06mps 118º ESE 0mm 85%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 56% 2.42mps 118º ESE 0.03mm 92%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 48% 2.49mps 112º ESE 0.02mm 93%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 56% 3.47mps 104º ESE 0.02mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Long Xuyên

Thứ 6

Dự báo ngày 07-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.67mps 113º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.18mps 108º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.9mps 118º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.31mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.74mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-04-2017
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.39mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 13-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.08mps 176º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.93mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.73mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.98mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.34mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.52mps 121º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.2mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.98mps 197º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.84mps 211º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm