Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sóc Trăng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (28-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 04:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.49mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (28-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 04:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.73mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 04:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.89mps
  • Hướng gió: 238º WSW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 04:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.67mm
  • Sức gió: 3.15mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 04:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.84mps
  • Hướng gió: 263º W
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 04:33
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 34ºC 100% 5.46mps 291º WNW 0mm 48%
  6:00 mây dày đặc 34ºC 100% 6.86mps 290º WNW 0mm 48%
  9:00 mây dày đặc 30ºC 100% 5.73mps 259º W 0mm 64%
  12:00 mây dày đặc 29ºC 100% 5.01mps 240º WSW 0mm 72%
  15:00 mây dày đặc 29ºC 100% 4.89mps 238º WSW 0mm 74%
  18:00 mây dày đặc 28ºC 100% 3.55mps 240º WSW 0mm 76%
  21:00 mưa rải rác 28ºC 100% 3.15mps 234º SW 0.67mm 78%
  24:00 mưa rải rác 30ºC 100% 5.02mps 246º WSW 0.47mm 66%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sóc Trăng

Thứ 3

Dự báo ngày 28-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.94mps 296º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.59mps 272º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.58mps 268º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.64mps 191º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.25mps 186º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.1mps 305º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.65mps 290º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.3mps 295º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.31mps 291º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.83mps 278º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.53mps 273º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.61mps 276º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.93mps 270º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.84mps 260º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.16mps 280º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm