Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sóc Trăng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mây rải rác
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.05mps
  • Hướng gió: 89º E
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015000000000001mm
  • Sức gió: 4.65mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.004999999999999mm
  • Sức gió: 4.01mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.35mm
  • Sức gió: 5.11mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  trời quang mây
  29ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.67mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 22:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 26ºC 48% 5.63mps 99º E 0mm 84%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 68% 4.59mps 94º E 0.004999999999999mm 91%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 88% 4.65mps 92º E 0.015000000000001mm 92%
  12:00 mây dày đặc 25ºC 92% 4.57mps 105º ESE 0mm 91%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 100% 4.01mps 104º ESE 0.004999999999999mm 91%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 76% 4.51mps 101º E 0.025000000000002mm 91%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 80% 5.11mps 94º E 0.35mm 97%
  24:00 trời quang mây 30ºC 0% 6.12mps 92º E 0mm 74%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sóc Trăng

Thứ 6

Dự báo ngày 16-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.09mps 93º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.12mps 93º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-03-2018
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.23mps 89º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.18mps 113º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.73mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-03-2018
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.82mps 132º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.15mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.52mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.1mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.05mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.47mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.62mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.56mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.46mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.15mps 139º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm