Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sóc Trăng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.755mm
  • Sức gió: 6.05mps
  • Hướng gió: 248º WSW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (02-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.91mps
  • Hướng gió: 238º WSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (02-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0099999999999998mm
  • Sức gió: 5.37mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (02-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.46mm
  • Sức gió: 6.92mps
  • Hướng gió: 221º SW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (02-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02mm
  • Sức gió: 4.72mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 14:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 68% 4.81mps 247º WSW 0.0050000000000008mm 84%
  6:00 clear sky 27ºC 0% 3.72mps 247º WSW 0mm 89%
  9:00 clear sky 26ºC 8% 3.91mps 238º WSW 0mm 93%
  12:00 clear sky 26ºC 8% 4.26mps 232º SW 0mm 94%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 24% 5.37mps 240º WSW 0.0099999999999998mm 94%
  18:00 mây rải rác 30ºC 44% 5.61mps 226º SW 0mm 86%
  21:00 mưa rải rác 30ºC 68% 6.92mps 221º SW 0.46mm 85%
  24:00 mưa vừa 28ºC 68% 5.72mps 238º WSW 7.53mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sóc Trăng

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.05mps 248º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.92mps 222º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.51mps 221º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.3mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.48mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 06-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.23mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 07-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.07mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 08-08-2017
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.42mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 09-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.82mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 10-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.32mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.19mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.15mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.32mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.89mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.07mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm