Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sóc Trăng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  clear sky
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.47mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (17-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0099999999999998mm
  • Sức gió: 2.07mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (17-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 310º NW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.97mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.23mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1025mb
 • Cập nhật lúc 02:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 24ºC 8% 0.96mps 144º SE 0mm 96%
  6:00 ít mây 23ºC 20% 0.31mps 91º E 0mm 94%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 56% 2.07mps 31º NNE 0.0099999999999998mm 92%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 32% 1.75mps 8º N 0.62mm 100%
  15:00 ít mây 22ºC 24% 1.96mps 310º NW 0mm 98%
  18:00 nhiều mây 26ºC 64% 3.56mps 5º N 0mm 81%
  21:00 nhiều mây 27ºC 64% 4.97mps 31º NNE 0mm 73%
  24:00 nhiều mây 28ºC 56% 3.56mps 42º NE 0mm 68%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sóc Trăng

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.12mps 170º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.56mps 5º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
ít mây

ít Mây

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.91mps 7º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.37mps 2º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.34mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.39mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.74mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.55mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.35mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.65mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.65mps 345º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.88mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.2mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.45mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.6mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm