Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sóc Trăng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.82mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mưa vừa
  30ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.77mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 119º ESE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.7mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 149º SSE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 01:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 27ºC 76% 1.82mps 94º E 0mm 95%
  6:00 ít mây 27ºC 20% 1.87mps 120º ESE 0mm 93%
  9:00 ít mây 29ºC 12% 2.57mps 136º SE 0mm 88%
  12:00 trời quang mây 32ºC 0% 2.51mps 122º ESE 0mm 77%
  15:00 mưa vừa 30ºC 56% 2.86mps 119º ESE 7.77mm 91%
  18:00 mưa rải rác 32ºC 48% 2.67mps 128º SE 0.9mm 75%
  21:00 mây rải rác 29ºC 48% 2.7mps 124º SE 0mm 79%
  24:00 mây rải rác 28ºC 44% 2.52mps 131º SE 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sóc Trăng

Thứ 6

Dự báo ngày 25-05-2018
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.96mps 97º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.51mps 122º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.87mps 43º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.01mps 114º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.41mps 132º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.22mps 126º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.32mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.66mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.85mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.66mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.02mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.94mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.71mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.13mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.97mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm