Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sóc Trăng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 01:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.45mm
  • Sức gió: 3.56mps
  • Hướng gió: 258º WSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 01:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 9.13mm
  • Sức gió: 4.33mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 01:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.635mm
  • Sức gió: 3.75mps
  • Hướng gió: 290º WNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 01:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 278º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (14-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 01:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.32mps
  • Hướng gió: 274º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 01:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 48% 3.15mps 256º WSW 0.0050000000000008mm 98%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 92% 3.77mps 250º WSW 0.1675mm 97%
  9:00 mưa vừa 24ºC 92% 4.33mps 253º WSW 9.13mm 100%
  12:00 mưa vừa 25ºC 92% 4.13mps 289º WNW 3.8mm 100%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 80% 3.75mps 290º WNW 0.635mm 99%
  18:00 mây rải rác 25ºC 48% 3.59mps 269º W 0mm 98%
  21:00 nhiều mây 25ºC 56% 2.86mps 278º W 0mm 100%
  24:00 mây rải rác 25ºC 36% 3.53mps 269º W 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sóc Trăng

Thứ 5

Dự báo ngày 12-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.56mps 258º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-10-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.33mps 254º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.83mps 289º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.32mps 268º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.81mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.23mps 329º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.88mps 326º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 7.07mps 319º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.98mps 331º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.55mps 313º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.83mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.23mps 317º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.19mps 148º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.39mps 350º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.4mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1025mbar
Xem thêm