Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sóc Trăng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.07mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.06mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.52mps
  • Hướng gió: 89º E
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.24mps
  • Hướng gió: 73º ENE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.91mm
  • Sức gió: 6.2mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 77%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 07:17
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 27ºC 100% 7.06mps 84º E 0mm 77%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 100% 5.41mps 87º E 0.11mm 83%
  9:00 mây dày đặc 25ºC 100% 5.06mps 91º E 0mm 87%
  12:00 mây dày đặc 25ºC 99% 5.81mps 87º E 0mm 85%
  15:00 mây dày đặc 25ºC 99% 6.52mps 89º E 0mm 83%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 91% 5.45mps 84º E 0mm 83%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 88% 4.24mps 73º ENE 0mm 86%
  24:00 nhiều mây 29ºC 80% 4.83mps 61º ENE 0mm 71%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sóc Trăng

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.43mps 56º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.62mps 86º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.64mps 83º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.14mps 114º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.57mps 75º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.24mps 73º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.18mps 53º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.66mps 96º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.46mps 109º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.25mps 96º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.63mps 89º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.94mps 180º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.28mps 309º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.54mps 254º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.73mps 139º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm