Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sóc Trăng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 05:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 05:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.027500000000002mm
  • Sức gió: 2.46mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  clear sky
  25ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 05:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 211º SSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 05:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 262º W
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  clear sky
  30ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 05:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 227º SW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1024mb
 • Cập nhật lúc 05:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 30ºC 44% 3.41mps 220º SW 0mm 88%
  6:00 mưa vừa 24ºC 76% 3.56mps 320º NW 7.9875mm 100%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 8% 2.46mps 220º SW 0.027500000000002mm 97%
  12:00 clear sky 26ºC 0% 2.85mps 211º SSW 0mm 93%
  15:00 clear sky 25ºC 0% 2.51mps 211º SSW 0mm 96%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 64% 2.31mps 253º WSW 0.004999999999999mm 96%
  21:00 ít mây 24ºC 20% 1.52mps 262º W 0mm 98%
  24:00 clear sky 26ºC 0% 1.73mps 286º WNW 0mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sóc Trăng

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.41mps 221º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.11mps 228º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.67mps 243º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.79mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.23mps 189º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.78mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.88mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.82mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.56mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.15mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.13mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.26mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.84mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.55mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.59mps 201º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm