Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sóc Trăng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mưa rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.76mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.005mm
  • Sức gió: 5.88mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.17mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.005mm
  • Sức gió: 5.36mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (08-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.01mm
  • Sức gió: 4.59mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 22:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 36% 4.76mps 93º E 0.015mm 89%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 80% 5.47mps 93º E 0.06mm 90%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 80% 5.88mps 100º E 0.005mm 74%
  12:00 nhiều mây 30ºC 64% 5.92mps 103º ESE 0mm 71%
  15:00 ít mây 30ºC 12% 6.17mps 104º ESE 0mm 71%
  18:00 mây rải rác 27ºC 48% 5.71mps 103º ESE 0mm 83%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 92% 5.36mps 103º ESE 0.005mm 87%
  24:00 mây dày đặc 27ºC 100% 4.57mps 102º ESE 0mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sóc Trăng

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.96mps 93º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.88mps 101º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-04-2017
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.41mps 87º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-04-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.13mps 123º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.44mps 176º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.17mps 196º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-04-2017
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.2mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 13-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.45mps 138º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.71mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.45mps 104º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.48mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.41mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.32mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.63mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.17mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm