Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tân An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (27-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mưa rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (28-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.78mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (28-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  clear sky
  29ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.82mps
  • Hướng gió: 53º NE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (28-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.45mm
  • Sức gió: 3.02mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (28-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.65mm
  • Sức gió: 3.11mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1025mb
 • Cập nhật lúc 23:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 24% 1.72mps 43º NE 1.31mm 96%
  6:00 ít mây 24ºC 20% 2.51mps 17º NNE 0mm 96%
  9:00 nhiều mây 23ºC 80% 1.78mps 28º NNE 0mm 96%
  12:00 clear sky 23ºC 8% 1.98mps 93º E 0mm 93%
  15:00 clear sky 29ºC 8% 1.82mps 53º NE 0mm 87%
  18:00 mưa rải rác 31ºC 64% 2.48mps 99º E 0.19mm 73%
  21:00 mưa rải rác 30ºC 48% 3.02mps 127º SE 2.45mm 79%
  24:00 mưa vừa 25ºC 12% 2.56mps 127º SE 7.59mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tân An

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.68mps 301º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.82mps 53º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.25mps 51º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.7mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.22mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.21mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.91mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.08mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.01mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.49mps 88º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.66mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.04mps 194º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.11mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.01mps 140º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.22mps 195º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm