Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tân An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (06-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  ít mây
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  clear sky
  25ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.58mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0050000000000008mm
  • Sức gió: 3.96mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0050000000000008mm
  • Sức gió: 5.11mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  clear sky
  28ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.92mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 22:45
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 27ºC 12% 4.68mps 135º SE 0mm 81%
  6:00 clear sky 26ºC 0% 4.21mps 133º SE 0mm 87%
  9:00 clear sky 25ºC 0% 3.58mps 130º SE 0mm 91%
  12:00 clear sky 24ºC 0% 3.48mps 121º ESE 0mm 93%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 0% 3.96mps 113º ESE 0.0050000000000008mm 89%
  18:00 ít mây 30ºC 24% 4.72mps 110º ESE 0mm 83%
  21:00 mưa rải rác 31ºC 32% 5.11mps 121º ESE 0.0050000000000008mm 72%
  24:00 clear sky 31ºC 0% 5.96mps 128º SE 0mm 64%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tân An

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.91mps 128º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-04-2017
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.72mps 110º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-04-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.06mps 120º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.11mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.89mps 150º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.6mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.1mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 13-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.11mps 119º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.6mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.05mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.5mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.02mps 321º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-04-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.72mps 137º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-04-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.29mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.15mps 134º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm