Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tân An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mây dày đặc
  35ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 15:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.76mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 46%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 15:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.24mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 15:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.99mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 72%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 15:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.51mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mây dày đặc
  35ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 15:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.37mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 40%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 15:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 33ºC 100% 6.42mps 129º SE 0mm 45%
  6:00 mây dày đặc 33ºC 94% 6.41mps 128º SE 0mm 44%
  9:00 mây dày đặc 28ºC 95% 5.24mps 131º SE 0mm 66%
  12:00 nhiều mây 27ºC 76% 5.18mps 126º SE 0mm 71%
  15:00 nhiều mây 27ºC 72% 3.99mps 131º SE 0mm 74%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 94% 3.32mps 134º SE 0mm 76%
  21:00 mây dày đặc 28ºC 97% 4.51mps 113º ESE 0mm 67%
  24:00 mây dày đặc 33ºC 100% 5.81mps 120º ESE 0mm 44%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tân An

Thứ 7

Dự báo ngày 13-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.02mps 138º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.56mps 136º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.99mps 135º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.61mps 137º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.41mps 139º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.67mps 148º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.14mps 164º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.01mps 141º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.31mps 140º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.49mps 135º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.41mps 136º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.73mps 124º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.17mps 131º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.23mps 128º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.03mps 130º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm