Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tân An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mây dày đặc
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.84mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.17mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 95º E
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.32mps
  • Hướng gió: 17º NNE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 73%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.17mm
  • Sức gió: 1.93mps
  • Hướng gió: 62º ENE
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 61%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 06:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 28ºC 100% 2.21mps 143º SE 0mm 74%
  6:00 mây dày đặc 28ºC 100% 2.76mps 124º SE 0mm 78%
  9:00 mây dày đặc 25ºC 100% 3.17mps 135º SE 0mm 87%
  12:00 mây dày đặc 24ºC 98% 1.84mps 120º ESE 0mm 90%
  15:00 mây dày đặc 24ºC 99% 1.77mps 95º E 0mm 93%
  18:00 mây dày đặc 24ºC 99% 1.76mps 32º NNE 0mm 93%
  21:00 nhiều mây 24ºC 73% 2.32mps 17º NNE 0mm 91%
  24:00 mây rải rác 29ºC 45% 2.61mps 19º NNE 0mm 71%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tân An

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.75mps 98º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.27mps 136º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.93mps 130º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.57mps 135º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.81mps 150º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.67mps 134º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.13mps 135º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.88mps 135º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.57mps 133º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4mps 136º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.91mps 144º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.62mps 329º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.77mps 328º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.54mps 271º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.74mps 131º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm