Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tân An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.536 Kinh độ: 106.4048

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.536 Kinh độ: 106.4048

  trời quang mây
  27ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 197º SSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.536 Kinh độ: 106.4048

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.536 Kinh độ: 106.4048

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.94mm
  • Sức gió: 1.95mps
  • Hướng gió: 63º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.536 Kinh độ: 106.4048

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 129º SE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 01:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 26ºC 88% 2.52mps 146º SE 0mm 90%
  6:00 nhiều mây 26ºC 68% 1.32mps 165º SSE 0mm 95%
  9:00 trời quang mây 27ºC 0% 1.77mps 197º SSW 0mm 92%
  12:00 mây rải rác 31ºC 44% 1.96mps 146º SE 0mm 83%
  15:00 mây rải rác 32ºC 36% 2.06mps 136º SE 0mm 75%
  18:00 mưa vừa 31ºC 64% 1.97mps 205º SSW 3.235mm 75%
  21:00 mưa vừa 24ºC 48% 1.95mps 63º ENE 7.94mm 98%
  24:00 mây rải rác 24ºC 48% 1.27mps 123º ESE 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tân An

Thứ 6

Dự báo ngày 25-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.11mps 120º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.96mps 147º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.07mps 11º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.11mps 108º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.83mps 138º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.88mps 121º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.98mps 135º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.24mps 133º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.56mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.59mps 166º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.82mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.61mps 208º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.54mps 203º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.11mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.8mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm