Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tân An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  clear sky
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 07:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 07:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0225mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 07:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.225mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 07:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.365mm
  • Sức gió: 2.05mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 07:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.2475mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 26º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 07:02
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 24ºC 8% 1.21mps 8º N 0mm 94%
  6:00 mây rải rác 23ºC 44% 1.52mps 88º E 0mm 95%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 76% 2.06mps 100º E 0.0225mm 97%
  12:00 mưa vừa 24ºC 100% 2.46mps 316º NW 9.9175mm 100%
  15:00 mưa vừa 24ºC 76% 1.96mps 109º ESE 7.225mm 100%
  18:00 nhiều mây 28ºC 56% 2.06mps 168º SSE 0mm 91%
  21:00 mưa vừa 24ºC 80% 2.05mps 253º WSW 5.365mm 100%
  24:00 mưa vừa 22ºC 76% 1.21mps 119º ESE 4.025mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tân An

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.32mps 12º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.46mps 316º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.06mps 201º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.97mps 187º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.34mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.43mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.59mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.79mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.11mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.31mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.67mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.6mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.56mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.48mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.02mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm