Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tân An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  nhiều mây
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.7mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.91mps
  • Hướng gió: 247º WSW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (02-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.01mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (02-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.035mm
  • Sức gió: 4.32mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (02-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.12mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 14:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 31ºC 64% 7.08mps 243º WSW 0mm 74%
  6:00 nhiều mây 30ºC 68% 7.3mps 245º WSW 0mm 73%
  9:00 mây rải rác 28ºC 48% 5.91mps 247º WSW 0mm 75%
  12:00 mây rải rác 27ºC 32% 4.42mps 237º WSW 0mm 78%
  15:00 ít mây 26ºC 24% 4.01mps 235º SW 0mm 86%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 92% 3.76mps 234º SW 0.01mm 86%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 92% 4.32mps 231º SW 0.035mm 89%
  24:00 mưa rải rác 29ºC 68% 5.01mps 232º SW 0.05mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tân An

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.08mps 244º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.12mps 236º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.46mps 254º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.96mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.81mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 06-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.05mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 07-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.84mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 08-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.09mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 09-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.29mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 10-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.95mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.96mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.45mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.13mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.55mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.39mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm