Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tân An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.536 Kinh độ: 106.4048

  mưa rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.536 Kinh độ: 106.4048

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.325mm
  • Sức gió: 3.13mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.536 Kinh độ: 106.4048

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.71mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.536 Kinh độ: 106.4048

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.56mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.536 Kinh độ: 106.4048

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.17mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 22:57
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 33ºC 36% 3.06mps 129º SE 0.945mm 85%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 32% 3.31mps 124º SE 0.12mm 84%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 0% 3.13mps 115º ESE 1.325mm 91%
  12:00 trời quang mây 24ºC 8% 3.12mps 118º ESE 0mm 94%
  15:00 ít mây 23ºC 20% 2.71mps 118º ESE 0mm 95%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 24% 3.41mps 119º ESE 0.0099999999999998mm 95%
  21:00 ít mây 28ºC 24% 4.56mps 122º ESE 0mm 86%
  24:00 mây rải rác 31ºC 36% 4.77mps 124º SE 0mm 72%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tân An

Thứ 6

Dự báo ngày 16-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.41mps 117º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-03-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.77mps 124º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.83mps 75º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.72mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.29mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-03-2018
mưa to

Mưa To

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.67mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.13mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.42mps 354º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.02mps 332º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.78mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.38mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.52mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.76mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.02mps 134º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.15mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm