Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tân An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mưa to
  30ºC

  Dông Kèm Mưa Nhỏ

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.49mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.35mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 27º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.07mm
  • Sức gió: 2.9mps
  • Hướng gió: 307º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 254º WSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 23:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa to 25ºC 88% 1.07mps 79º E 15.9825mm 97%
  6:00 mưa vừa 24ºC 92% 1.77mps 60º ENE 4.345mm 99%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 80% 1.76mps 113º ESE 0.49mm 99%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 92% 2.3mps 23º NNE 0.2475mm 99%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 92% 2.57mps 27º NNE 2.35mm 99%
  18:00 mưa vừa 24ºC 92% 2.63mps 325º NW 7.705mm 100%
  21:00 mưa vừa 24ºC 92% 2.9mps 307º NW 3.07mm 100%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 92% 2.07mps 314º NW 0.125mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tân An

Thứ 5

Dự báo ngày 12-10-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.41mps 222º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-10-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.63mps 325º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.01mps 270º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.02mps 249º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.67mps 326º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.54mps 331º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.02mps 329º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.96mps 319º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.28mps 327º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.48mps 315º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.94mps 341º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.38mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.72mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.1mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.87mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1023mbar
Xem thêm