Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cà Mau. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 03:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 03:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 247º WSW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 03:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.43mps
  • Hướng gió: 242º WSW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 03:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.12mm
  • Sức gió: 2.17mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mây dày đặc
  35ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 03:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.58mps
  • Hướng gió: 264º W
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 03:13
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 32ºC 100% 4.3mps 280º W 0mm 57%
  6:00 mây dày đặc 31ºC 100% 3.38mps 276º W 0mm 64%
  9:00 mây dày đặc 28ºC 100% 1.81mps 247º WSW 0mm 80%
  12:00 mây dày đặc 27ºC 100% 2.01mps 232º SW 0mm 83%
  15:00 mây dày đặc 27ºC 100% 1.43mps 242º WSW 0mm 85%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 100% 1.55mps 219º SW 0.88mm 89%
  21:00 mưa rải rác 28ºC 100% 2.17mps 223º SW 0.12mm 80%
  24:00 mây dày đặc 33ºC 97% 4.43mps 249º WSW 0mm 53%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cà Mau

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.31mps 276º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.71mps 267º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.86mps 273º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.58mps 228º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.64mps 219º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.67mps 294º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.29mps 272º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.44mps 255º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.31mps 257º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.58mps 260º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.39mps 266º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.62mps 262º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.37mps 275º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.82mps 273º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-06-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.79mps 273º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm