Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cà Mau. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1792 Kinh độ: 105.1458

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 09:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 263º W
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1792 Kinh độ: 105.1458

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 09:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.81mm
  • Sức gió: 2.61mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1792 Kinh độ: 105.1458

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 09:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.72mps
  • Hướng gió: 264º W
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1792 Kinh độ: 105.1458

  trời quang mây
  26ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 09:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 255º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1792 Kinh độ: 105.1458

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 09:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 272º W
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 09:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 29ºC 20% 1.71mps 232º SW 0mm 94%
  6:00 ít mây 32ºC 20% 2.06mps 263º W 0mm 85%
  9:00 mưa rải rác 31ºC 36% 2.61mps 253º WSW 1.81mm 88%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 44% 3.07mps 273º W 2.23mm 87%
  15:00 nhiều mây 28ºC 76% 2.72mps 264º W 0mm 88%
  18:00 mây rải rác 27ºC 44% 3.21mps 254º WSW 0mm 93%
  21:00 trời quang mây 26ºC 0% 2.12mps 255º WSW 0mm 100%
  24:00 ít mây 25ºC 20% 1.76mps 246º WSW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cà Mau

Thứ 5

Dự báo ngày 21-06-2018
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.61mps 224º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.61mps 254º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-06-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.51mps 261º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.38mps 277º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.09mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.26mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.37mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.97mps 215º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.67mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.91mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.75mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.93mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.97mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.43mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.58mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm