Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cà Mau. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1792 Kinh độ: 105.1458

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.31mm
  • Sức gió: 4.47mps
  • Hướng gió: 53º NE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1792 Kinh độ: 105.1458

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.7mps
  • Hướng gió: 72º ENE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (20-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1792 Kinh độ: 105.1458

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.73mps
  • Hướng gió: 72º ENE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1792 Kinh độ: 105.1458

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.74mps
  • Hướng gió: 67º ENE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1792 Kinh độ: 105.1458

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.96mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 23:25
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 92% 4.47mps 53º NE 0.31mm 92%
  6:00 nhiều mây 26ºC 80% 5.41mps 68º ENE 0mm 89%
  9:00 nhiều mây 25ºC 80% 5.7mps 72º ENE 0mm 92%
  12:00 mây dày đặc 25ºC 88% 6.29mps 72º ENE 0mm 91%
  15:00 nhiều mây 25ºC 68% 6.73mps 72º ENE 0mm 91%
  18:00 mây rải rác 25ºC 48% 6.78mps 67º ENE 0mm 90%
  21:00 mây rải rác 28ºC 36% 7.74mps 67º ENE 0mm 81%
  24:00 mây rải rác 29ºC 36% 7.98mps 78º ENE 0mm 75%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cà Mau

Thứ 6

Dự báo ngày 19-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.4mps 53º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-01-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.98mps 78º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.52mps 82º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.15mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.59mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.76mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.31mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.01mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.78mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.54mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.41mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.8mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.35mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-02-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 9.72mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-02-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.2mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1023mbar
Xem thêm