Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cà Mau. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (29-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1792 Kinh độ: 105.1458

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 175º S
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (29-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1792 Kinh độ: 105.1458

  trời quang mây
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.65mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1792 Kinh độ: 105.1458

  trời quang mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1792 Kinh độ: 105.1458

  trời quang mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.46mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1792 Kinh độ: 105.1458

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.04mm
  • Sức gió: 3.86mps
  • Hướng gió: 123º ESE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 18:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 32ºC 20% 2.78mps 136º SE 0mm 65%
  6:00 ít mây 31ºC 24% 2.61mps 142º SE 0mm 63%
  9:00 trời quang mây 28ºC 0% 2.65mps 124º SE 0mm 77%
  12:00 trời quang mây 25ºC 0% 3.67mps 124º SE 0mm 93%
  15:00 trời quang mây 24ºC 0% 2.87mps 118º ESE 0mm 100%
  18:00 trời quang mây 23ºC 0% 2.66mps 106º ESE 0mm 100%
  21:00 trời quang mây 24ºC 0% 3.46mps 106º ESE 0mm 98%
  24:00 trời quang mây 30ºC 8% 4.11mps 112º ESE 0mm 71%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cà Mau

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
ít mây

ít Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.78mps 137º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.86mps 124º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.52mps 105º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.15mps 276º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-04-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.99mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.66mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.87mps 140º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.36mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.36mps 98º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.34mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.77mps 77º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.86mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.63mps 121º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.85mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.92mps 133º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm