Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cà Mau. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 06:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.23mm
  • Sức gió: 5.47mps
  • Hướng gió: 119º ESE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 06:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.46mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (08-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 06:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.59mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (08-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 06:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.04mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (08-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 06:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.17mm
  • Sức gió: 5.27mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 06:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 30ºC 48% 5.47mps 119º ESE 2.23mm 73%
  6:00 mưa rải rác 28ºC 56% 5.31mps 112º ESE 0.975mm 82%
  9:00 nhiều mây 27ºC 80% 4.46mps 110º ESE 0mm 88%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 68% 3.47mps 103º ESE 0.0099999999999998mm 91%
  15:00 nhiều mây 26ºC 76% 3.59mps 103º ESE 0mm 93%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 80% 4.07mps 100º E 0.0099999999999998mm 89%
  21:00 nhiều mây 30ºC 64% 5.04mps 98º E 0mm 76%
  24:00 mưa rải rác 30ºC 48% 5.21mps 103º ESE 1.2mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cà Mau

Thứ 6

Dự báo ngày 07-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.77mps 114º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.21mps 103º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.4mps 149º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.52mps 183º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.29mps 195º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.48mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 13-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.16mps 159º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-04-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.87mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.36mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.39mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.5mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.76mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.27mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.11mps 142º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.33mps 142º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm