Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cà Mau. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (16-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.99mm
  • Sức gió: 4.83mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (16-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.43mm
  • Sức gió: 3.81mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (16-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.67mps
  • Hướng gió: 199º SSW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (17-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 152º SSE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (17-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 176º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1024mb
 • Cập nhật lúc 11:21
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 24ºC 92% 5.97mps 210º SSW 8.75mm 100%
  6:00 mưa vừa 25ºC 92% 7.86mps 214º SW 7.92mm 100%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 92% 3.81mps 240º WSW 1.43mm 95%
  12:00 nhiều mây 30ºC 56% 4.21mps 226º SW 0mm 84%
  15:00 nhiều mây 27ºC 64% 2.67mps 199º SSW 0mm 91%
  18:00 nhiều mây 26ºC 76% 2.2mps 174º S 0mm 97%
  21:00 nhiều mây 26ºC 80% 2.22mps 152º SSE 0mm 98%
  24:00 nhiều mây 26ºC 76% 2.11mps 159º SSE 0mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cà Mau

Thứ 6

Dự báo ngày 15-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.83mps 216º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-09-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.86mps 214º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.91mps 198º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-09-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.23mps 228º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.64mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.27mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.82mps 280º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.08mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.54mps 184º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.62mps 147º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.7mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.57mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.82mps 191º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.42mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.89mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm