Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cà Mau. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (25-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mây rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.21mm
  • Sức gió: 3.17mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.01mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (26-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.69mm
  • Sức gió: 4.08mps
  • Hướng gió: 180º S
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (26-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mưa vừa
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.1mm
  • Sức gió: 2.65mps
  • Hướng gió: 171º S
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 05:59
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 28ºC 48% 2.11mps 182º S 0mm 88%
  6:00 ít mây 27ºC 20% 2.67mps 169º S 0mm 95%
  9:00 ít mây 27ºC 20% 2.22mps 167º SSE 0mm 100%
  12:00 mây rải rác 26ºC 32% 2.32mps 168º SSE 0mm 100%
  15:00 mây rải rác 28ºC 32% 3.01mps 163º SSE 0mm 92%
  18:00 ít mây 31ºC 24% 3.46mps 165º SSE 0mm 83%
  21:00 mưa rải rác 31ºC 24% 4.08mps 180º S 1.69mm 85%
  24:00 mưa rải rác 30ºC 48% 3.91mps 186º S 0.415mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cà Mau

Thứ 5

Dự báo ngày 25-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.17mps 201º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.46mps 165º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.22mps 166º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.74mps 203º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.92mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.76mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.11mps 205º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.65mps 209º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.22mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.74mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.18mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.12mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.13mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.22mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.88mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1017mbar
Xem thêm