Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cà Mau. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mưa rải rác
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.93mps
  • Hướng gió: 74º ENE
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 58%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.24mm
  • Sức gió: 2.39mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.37mps
  • Hướng gió: 67º ENE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 38%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.98mps
  • Hướng gió: 95º E
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 11:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 29ºC 62% 4.31mps 86º E 1.21mm 67%
  6:00 mưa rải rác 28ºC 85% 3.94mps 101º E 1.7mm 72%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 99% 2.39mps 104º ESE 0.24mm 86%
  12:00 mây dày đặc 24ºC 100% 2.19mps 98º E 0mm 89%
  15:00 mây dày đặc 23ºC 86% 2.21mps 91º E 0mm 93%
  18:00 mây rải rác 23ºC 37% 2.38mps 74º ENE 0mm 95%
  21:00 mây rải rác 24ºC 38% 2.37mps 67º ENE 0mm 93%
  24:00 nhiều mây 29ºC 56% 4.44mps 87º E 0mm 64%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cà Mau

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.31mps 86º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.2mps 99º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.98mps 78º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.05mps 82º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.49mps 73º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.45mps 83º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.99mps 95º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.51mps 86º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.39mps 67º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.54mps 100º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.55mps 9º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.06mps 19º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.75mps 358º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.32mps 18º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.38mps 17º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm