Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cà Mau. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  clear sky
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.85mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.1325mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 265º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.58mps
  • Hướng gió: 203º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.47mm
  • Sức gió: 3.66mps
  • Hướng gió: 207º SSW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.46mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 21:28
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 26ºC 0% 1.85mps 223º SW 0mm 93%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 36% 1.96mps 253º WSW 0.6525mm 100%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 0% 1.86mps 265º W 1.1325mm 100%
  12:00 clear sky 24ºC 0% 1.52mps 221º SW 0mm 100%
  15:00 clear sky 26ºC 0% 1.58mps 203º SSW 0mm 100%
  18:00 clear sky 30ºC 0% 2.56mps 204º SSW 0mm 91%
  21:00 mưa rải rác 30ºC 36% 3.66mps 207º SSW 0.47mm 86%
  24:00 mưa vừa 28ºC 24% 2.47mps 222º SW 3.22mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cà Mau

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.16mps 234º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.66mps 207º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.91mps 231º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.9mps 205º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.55mps 183º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.84mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.06mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.99mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.25mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.23mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.39mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.95mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.8mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.44mps 217º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.98mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm