Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Mỹ Tho. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (17-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  mưa vừa
  33ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (17-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.33mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (18-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.015mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 251º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (18-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.725mm
  • Sức gió: 1.92mps
  • Hướng gió: 283º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (18-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.03mps
  • Hướng gió: 258º WSW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 09:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 29ºC 24% 1.27mps 8º N 6.49mm 95%
  6:00 mưa rải rác 28ºC 76% 1.92mps 114º ESE 0.12mm 92%
  9:00 mây rải rác 27ºC 36% 2.33mps 109º ESE 0mm 94%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 88% 1.18mps 147º SSE 0.085mm 98%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.61mps 251º WSW 1.015mm 100%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.96mps 299º WNW 1.495mm 100%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 92% 1.92mps 283º WNW 0.725mm 100%
  24:00 mưa rải rác 30ºC 12% 1.91mps 254º WSW 0.030000000000001mm 83%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Mỹ Tho

Thứ 6

Dự báo ngày 17-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.41mps 87º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-11-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.92mps 284º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-11-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.97mps 287º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-11-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.2mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.35mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.74mps 74º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.46mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.47mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.38mps 74º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.31mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.77mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.3mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.48mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.66mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.35mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm