Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Mỹ Tho. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  mây dày đặc
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 236º SW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.36mm
  • Sức gió: 3.3mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.39mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.97mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.32mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 04:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 34ºC 100% 4.36mps 262º W 0mm 48%
  6:00 mây dày đặc 34ºC 100% 3.68mps 252º WSW 0mm 48%
  9:00 mưa rải rác 30ºC 100% 3.3mps 225º SW 0.36mm 68%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 100% 2.79mps 236º SW 0.59mm 81%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 99% 2.87mps 231º SW 0.39mm 88%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 99% 2.3mps 226º SW 0.25mm 92%
  21:00 mây dày đặc 28ºC 99% 2.97mps 229º SW 0mm 85%
  24:00 mưa rải rác 31ºC 100% 3.84mps 244º WSW 2.86mm 65%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Mỹ Tho

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.47mps 270º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.64mps 249º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.27mps 243º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.78mps 197º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.13mps 233º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.73mps 312º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.17mps 280º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.68mps 276º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.06mps 173º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.13mps 258º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.33mps 243º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.82mps 240º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.1mps 275º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.39mps 273º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.7mps 238º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm