Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Mỹ Tho. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (15-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  mưa vừa
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 13:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (16-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 13:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.545mm
  • Sức gió: 5.28mps
  • Hướng gió: 219º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (16-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 13:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.099999999999998mm
  • Sức gió: 5.81mps
  • Hướng gió: 205º SSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (16-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 13:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.080000000000002mm
  • Sức gió: 4.91mps
  • Hướng gió: 258º WSW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (16-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 13:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.35mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1025mb
 • Cập nhật lúc 13:26
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 28ºC 76% 3.17mps 188º S 3.065mm 100%
  6:00 nhiều mây 27ºC 64% 3.88mps 201º SSW 0mm 100%
  9:00 mưa vừa 24ºC 92% 5.28mps 219º SW 3.545mm 100%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 88% 3.47mps 192º SSW 1.64mm 100%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 76% 5.81mps 205º SSW 0.099999999999998mm 94%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 88% 7.51mps 231º SW 1.07mm 92%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 92% 4.91mps 258º WSW 0.080000000000002mm 90%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 92% 1.62mps 230º SW 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Mỹ Tho

Thứ 6

Dự báo ngày 15-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.98mps 226º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.81mps 205º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.81mps 179º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.88mps 291º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-09-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.72mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-09-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.92mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-09-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.47mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.71mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.41mps 210º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.9mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.37mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.59mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.93mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.72mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.69mps 201º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm