Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Mỹ Tho. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (29-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3606 Kinh độ: 106.3658

  mây rải rác
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (29-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3606 Kinh độ: 106.3658

  trời quang mây
  29ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.75mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3606 Kinh độ: 106.3658

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.37mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3606 Kinh độ: 106.3658

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.26mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3606 Kinh độ: 106.3658

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.16mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 18:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 34ºC 36% 3.13mps 118º ESE 0mm 56%
  6:00 ít mây 33ºC 20% 2.91mps 121º ESE 0mm 53%
  9:00 trời quang mây 29ºC 8% 3.75mps 118º ESE 0mm 63%
  12:00 trời quang mây 26ºC 0% 4.22mps 118º ESE 0mm 82%
  15:00 trời quang mây 25ºC 0% 3.37mps 124º SE 0mm 90%
  18:00 mây rải rác 24ºC 36% 3.11mps 122º ESE 0mm 92%
  21:00 nhiều mây 25ºC 76% 3.26mps 121º ESE 0mm 86%
  24:00 mây rải rác 29ºC 48% 4.01mps 110º ESE 0mm 70%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Mỹ Tho

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.78mps 112º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.01mps 110º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-03-2018
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.46mps 99º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-04-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.45mps 159º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-04-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.16mps 147º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.75mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.83mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.92mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-04-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.25mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.63mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.05mps 74º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.27mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.7mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.74mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.11mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm