Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Mỹ Tho. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  mây dày đặc
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.49mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.02mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.54mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 26º NNE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.33mm
  • Sức gió: 2.35mps
  • Hướng gió: 67º ENE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 81%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 06:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 27ºC 100% 3.11mps 103º ESE 0mm 74%
  6:00 mây dày đặc 27ºC 99% 3.54mps 108º ESE 0mm 77%
  9:00 mây dày đặc 25ºC 99% 3.02mps 118º ESE 0mm 86%
  12:00 mây dày đặc 25ºC 95% 2.94mps 108º ESE 0mm 86%
  15:00 mây dày đặc 24ºC 97% 2.54mps 98º E 0mm 89%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 98% 1.63mps 53º NE 0.12mm 94%
  21:00 nhiều mây 24ºC 80% 1.96mps 26º NNE 0mm 91%
  24:00 nhiều mây 29ºC 74% 2.34mps 29º NNE 0mm 69%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Mỹ Tho

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.53mps 85º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.88mps 119º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.7mps 120º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.97mps 132º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.33mps 147º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.55mps 118º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.47mps 132º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.47mps 90º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.84mps 106º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.04mps 132º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.03mps 143º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.58mps 336º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.08mps 319º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.24mps 258º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.76mps 132º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm