Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Mỹ Tho. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (25-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  mây rải rác
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.5mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (25-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.225mm
  • Sức gió: 3.42mps
  • Hướng gió: 214º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (25-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 186º S
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (26-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.625mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 303º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (26-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 05:59
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 32ºC 36% 1.86mps 211º SSW 0mm 87%
  6:00 mây rải rác 33ºC 32% 2.12mps 182º S 0mm 76%
  9:00 mưa vừa 27ºC 12% 3.42mps 214º SW 7.225mm 100%
  12:00 mưa vừa 27ºC 56% 1.31mps 206º SSW 3.88mm 97%
  15:00 mây dày đặc 27ºC 88% 1.32mps 186º S 0mm 97%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 88% 1.37mps 191º S 0mm 97%
  21:00 mưa vừa 25ºC 64% 0.87mps 303º WNW 4.625mm 100%
  24:00 ít mây 27ºC 24% 1.26mps 8º N 0mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Mỹ Tho

Thứ 5

Dự báo ngày 25-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.86mps 212º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-05-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.76mps 191º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.62mps 111º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.39mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-05-2017
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.72mps 113º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.12mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.48mps 293º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.61mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.62mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.56mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.56mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.99mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.63mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.99mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.52mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1017mbar
Xem thêm