Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Mỹ Tho. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3606 Kinh độ: 106.3658

  mưa rải rác
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3606 Kinh độ: 106.3658

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.61mps
  • Hướng gió: 95º E
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (20-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3606 Kinh độ: 106.3658

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.74mps
  • Hướng gió: 66º ENE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3606 Kinh độ: 106.3658

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.58mps
  • Hướng gió: 1º N
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3606 Kinh độ: 106.3658

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.83mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 23:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 29ºC 80% 3.75mps 63º ENE 0.0275mm 81%
  6:00 mây rải rác 29ºC 48% 5.22mps 88º E 0mm 73%
  9:00 ít mây 27ºC 24% 5.61mps 95º E 0mm 77%
  12:00 nhiều mây 26ºC 68% 6.2mps 87º E 0mm 78%
  15:00 mây dày đặc 26ºC 92% 4.74mps 66º ENE 0mm 73%
  18:00 ít mây 25ºC 20% 2.4mps 31º NNE 0mm 83%
  21:00 mây rải rác 24ºC 44% 2.58mps 1º N 0mm 91%
  24:00 ít mây 28ºC 12% 2.27mps 54º NE 0mm 74%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Mỹ Tho

Thứ 6

Dự báo ngày 19-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.75mps 64º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-01-2018
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.83mps 83º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.07mps 97º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3mps 151º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.12mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.5mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.86mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.31mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.25mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.96mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.55mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.82mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.84mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-02-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.78mps 78º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-02-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.89mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm