Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.93mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 925mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (20-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.8mm
  • Sức gió: 0.7mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 928mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (21-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.295mm
  • Sức gió: 0.62mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 927mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (21-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.41mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 245º WSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 929mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.035mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 926mb
 • Cập nhật lúc 13:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 30ºC 36% 0.93mps 103º ESE 0mm 64%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 76% 0.81mps 89º E 0.525mm 76%
  9:00 mưa vừa 21ºC 64% 0.7mps 157º SSE 4.8mm 96%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 80% 0.33mps 136º SE 0.17mm 97%
  15:00 mưa vừa 21ºC 92% 0.62mps 235º SW 5.295mm 99%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 88% 0.66mps 124º SE 1.28mm 99%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 92% 0.86mps 245º WSW 0.41mm 97%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 92% 0.86mps 159º SSE 0.029999999999999mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Thứ 4

Dự báo ngày 20-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.97mps 296º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.86mps 246º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.97mps 76º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 931mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.98mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 922mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.1mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.99mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.5mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.03mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.53mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.49mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.69mps 311º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 921mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.04mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.8mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.12mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.14mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 925mbar
Xem thêm