Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (19-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 08:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.71mm
  • Sức gió: 0.85mps
  • Hướng gió: 155º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 932mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (19-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 08:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0050000000000008mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 933mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (19-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 08:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.165mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 933mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (20-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 08:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 0.84mps
  • Hướng gió: 129º SE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 934mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (20-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 08:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.145mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 102º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 935mb
 • Cập nhật lúc 08:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 17ºC 92% 0.96mps 136º SE 0.3425mm 100%
  6:00 mưa rải rác 18ºC 80% 1.07mps 137º SE 0.094999999999999mm 92%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 80% 1.11mps 134º SE 0.0050000000000008mm 81%
  12:00 mưa rải rác 19ºC 92% 0.95mps 121º ESE 0.29mm 90%
  15:00 mưa rải rác 17ºC 88% 0.86mps 135º SE 0.165mm 95%
  18:00 mưa rải rác 17ºC 80% 0.87mps 122º ESE 0.014999999999999mm 98%
  21:00 mưa rải rác 16ºC 92% 0.84mps 129º SE 0.14mm 98%
  24:00 mưa rải rác 16ºC 92% 0.84mps 113º ESE 0.29mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Thứ 7

Dự báo ngày 18-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.85mps 155º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 932mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.07mps 138º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 935mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.01mps 83º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 936mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.05mps 144º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 936mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.06mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.14mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 933mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.59mps 64º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 937mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.15mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 935mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.09mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 934mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.13mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 932mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.11mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.99mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.06mps 296º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 0.71mps 313º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.81mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 926mbar
Xem thêm