Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  nhiều mây
  23ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 927mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.18mps
  • Hướng gió: 197º SSW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 925mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.5mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 925mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (02-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 927mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (02-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 89º E
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 928mb
 • Cập nhật lúc 09:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 18ºC 56% 0.96mps 59º ENE 0mm 97%
  6:00 quang mây 23ºC 8% 0.97mps 142º SE 0mm 84%
  9:00 quang mây 27ºC 0% 1.18mps 197º SSW 0mm 69%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 20% 0.06mps 98º E 2mm 78%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 32% 0.86mps 79º E 1.5mm 93%
  18:00 nhiều mây 20ºC 76% 0.77mps 96º E 0mm 94%
  21:00 nhiều mây 20ºC 76% 0.76mps 90º E 0mm 96%
  24:00 nhiều mây 20ºC 64% 0.76mps 84º E 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.97mps 143º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 927mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.87mps 103º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.07mps 110º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 932mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.14mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.19mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.09mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.19mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.18mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 930mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.19mps 98º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.13mps 122º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.21mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.18mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 13-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.18mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.11mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.13mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 929mbar
Xem thêm