Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.57mm
  • Sức gió: 1.45mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 71%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  trời quang mây
  20ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 144º SE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  ít mây
  20ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.39mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  trời quang mây
  29ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.99mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 18:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 23% 2.1mps 113º ESE 0.34mm 65%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 60% 1.9mps 111º ESE 0.84mm 78%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 71% 1.45mps 141º SE 0.57mm 95%
  12:00 ít mây 20ºC 11% 1.26mps 144º SE 0mm 96%
  15:00 trời quang mây 20ºC 8% 1.26mps 144º SE 0mm 98%
  18:00 trời quang mây 19ºC 10% 0.39mps 173º S 0mm 98%
  21:00 ít mây 20ºC 12% 0.39mps 120º ESE 0mm 96%
  24:00 ít mây 26ºC 14% 1.27mps 103º ESE 0mm 65%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.42mps 112º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.45mps 119º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.25mps 134º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.4mps 100º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.36mps 150º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.44mps 144º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.29mps 104º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.26mps 133º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2023
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.83mps 329º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.73mps 136º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.55mps 111º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.87mps 121º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.7mps 100º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.79mps 98º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.66mps 131º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm