Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (29-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  mưa rải rác
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 920mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.5mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 921mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (29-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.92mps
  • Hướng gió: 273º W
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 919mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (29-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 12mm
  • Sức gió: 0.7mps
  • Hướng gió: 153º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 921mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (30-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 0.52mps
  • Hướng gió: 44º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 920mb
 • Cập nhật lúc 05:29
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 92% 0.86mps 137º SE 0.5mm 99%
  6:00 mưa vừa 20ºC 92% 0.68mps 172º S 5mm 99%
  9:00 mưa vừa 21ºC 92% 0.71mps 39º NE 3.5mm 98%
  12:00 nhiều mây 23ºC 80% 0.61mps 104º ESE 0mm 91%
  15:00 nhiều mây 24ºC 76% 0.92mps 273º W 0mm 86%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 92% 0.66mps 23º NNE 1.5mm 92%
  21:00 mưa vừa 20ºC 92% 0.7mps 153º SSE 12mm 100%
  24:00 mưa vừa 19ºC 92% 0.33mps 123º ESE 10mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Thứ 2

Dự báo ngày 28-07-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.71mps 105º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.06mps 166º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-07-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.07mps 151º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.12mps 252º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.04mps 309º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.93mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 916mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.07mps 277º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.11mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.08mps 184º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.87mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.16mps 279º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.32mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.18mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 916mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-08-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.13mps 221º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-08-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.14mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 918mbar
Xem thêm