Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 08:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 214º SW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 922mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 08:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.5mm
  • Sức gió: 0.46mps
  • Hướng gió: 325º NW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 923mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 08:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 129º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 922mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (27-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 08:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 923mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 08:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.5mm
  • Sức gió: 0.32mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 923mb
 • Cập nhật lúc 08:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 23ºC 88% 0.82mps 214º SW 0mm 93%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 80% 0.8mps 243º WSW 1.5mm 87%
  9:00 mưa vừa 23ºC 64% 0.46mps 325º NW 4.5mm 98%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 36% 1.05mps 199º SSW 0.5mm 86%
  15:00 nhiều mây 24ºC 56% 0.77mps 129º SE 0mm 90%
  18:00 mây dày đặc 22ºC 88% 0.63mps 171º S 0mm 96%
  21:00 nhiều mây 22ºC 76% 0.71mps 170º S 0mm 97%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.56mps 309º NW 0.5mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Thứ 7

Dự báo ngày 26-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.46mps 325º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 923mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.86mps 58º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.76mps 204º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.07mps 242º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.97mps 259º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.46mps 338º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.06mps 305º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.04mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 913mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.08mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.14mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.18mps 214º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.18mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.14mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.18mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.14mps 194º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 917mbar
Xem thêm