Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mây dày đặc
  11ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 04:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.46mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mây rải rác
  16ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 04:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 129º SE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  nhiều mây
  13ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 04:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.83mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 59%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 04:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 126º SE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 04:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.05mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 40%
  • Độ che phủ: 45%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 04:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 20ºC 89% 2.47mps 112º ESE 0mm 62%
  6:00 mây rải rác 22ºC 46% 3.05mps 117º ESE 0mm 56%
  9:00 mây rải rác 16ºC 40% 3.1mps 129º SE 0mm 78%
  12:00 nhiều mây 14ºC 56% 2.21mps 146º SE 0mm 85%
  15:00 nhiều mây 13ºC 59% 1.83mps 136º SE 0mm 93%
  18:00 nhiều mây 13ºC 76% 1.64mps 128º SE 0mm 90%
  21:00 mây dày đặc 14ºC 87% 1.67mps 126º SE 0mm 87%
  24:00 nhiều mây 21ºC 78% 1.73mps 112º ESE 0mm 60%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.16mps 122º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.04mps 126º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.14mps 131º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.8mps 121º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.4mps 132º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.4mps 144º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.67mps 267º
 • Độ ẩm: 14%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.23mps 274º
 • Độ ẩm: 15%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.09mps 258º
 • Độ ẩm: 13%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.59mps 129º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.95mps 126º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.41mps 139º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.82mps 118º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.37mps 130º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.32mps 134º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm