Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (20-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 20:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.465mm
  • Sức gió: 0.51mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 925mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (20-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 20:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 8.505mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 307º NW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 927mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (20-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 20:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.365mm
  • Sức gió: 0.7mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 925mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (20-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 20:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.235mm
  • Sức gió: 0.47mps
  • Hướng gió: 283º WNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 928mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (21-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 20:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.685mm
  • Sức gió: 0.31mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 926mb
 • Cập nhật lúc 20:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 20ºC 92% 0.51mps 109º ESE 7.465mm 99%
  6:00 mưa to 20ºC 92% 0.33mps 180º S 12.11mm 98%
  9:00 mưa vừa 21ºC 92% 0.71mps 307º NW 8.505mm 98%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.76mps 0º N 2.9mm 99%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.7mps 28º NNE 1.365mm 98%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.71mps 358º N 0.37mm 99%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.47mps 283º WNW 0.235mm 99%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 92% 0.56mps 6º N 1.87mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Thứ 4

Dự báo ngày 19-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.77mps 107º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-07-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.76mps 0º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.11mps 63º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-07-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.11mps 94º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 929mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.1mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-07-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.9mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-07-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.08mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-07-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.07mps 71º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.11mps 78º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-07-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.97mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.1mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 917mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.11mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 31-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.05mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.07mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1mps 282º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 915mbar
Xem thêm