Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (25-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 13:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.51mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 921mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (25-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 13:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 343º NNW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 922mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (26-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  mây rải rác
  20ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 13:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 334º NNW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 924mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (26-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 13:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 0.42mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 923mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (26-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 13:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 287º WNW
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 922mb
 • Cập nhật lúc 13:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 29ºC 48% 1.01mps 236º SW 0mm 57%
  6:00 mây rải rác 28ºC 36% 0.76mps 309º NW 0mm 66%
  9:00 ít mây 24ºC 24% 0.66mps 343º NNW 0mm 79%
  12:00 nhiều mây 21ºC 64% 0.36mps 30º NNE 0mm 90%
  15:00 mây rải rác 20ºC 32% 0.77mps 334º NNW 0mm 93%
  18:00 mưa vừa 19ºC 44% 0.16mps 86º E 11.5mm 96%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 36% 0.42mps 97º E 0.5mm 93%
  24:00 quang mây 27ºC 0% 1.06mps 214º SW 0mm 76%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Thứ 6

Dự báo ngày 25-04-2014
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.17mps 283º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 935mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.06mps 305º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 935mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.13mps 75º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 940mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-04-2014
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.04mps 42º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 940mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.17mps 82º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 940mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.01mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-05-2014
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.26mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.96mps 122º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 928mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.03mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.11mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-05-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.29mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-05-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.98mps 315º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-05-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.4mps 125º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-05-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.35mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 934mbar
Xem thêm