Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (08-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  mưa rải rác
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 14:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 920mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (08-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 14:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 196º SSW
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 919mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (08-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  22ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 14:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 920mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (09-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  ít mây
  19ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 14:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 919mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (09-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 14:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 920mb
 • Cập nhật lúc 14:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 12% 0.67mps 148º SSE 0.03mm 87%
  6:00 quang mây 29ºC 0% 0.77mps 160º SSE 0mm 73%
  9:00 quang mây 29ºC 0% 0.86mps 196º SSW 0mm 68%
  12:00 quang mây 25ºC 0% 0.76mps 143º SE 0mm 81%
  15:00 quang mây 22ºC 0% 0.97mps 112º ESE 0mm 92%
  18:00 quang mây 20ºC 0% 0.81mps 103º ESE 0mm 95%
  21:00 ít mây 19ºC 12% 0.81mps 93º E 0mm 96%
  24:00 ít mây 21ºC 20% 0.97mps 75º ENE 0mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Thứ 4

Dự báo ngày 08-07-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.07mps 65º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 934mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.05mps 52º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 933mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.91mps 60º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 933mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.92mps 31º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 931mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.73mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.93mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.15mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.12mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.04mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.1mps 278º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1mps 278º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 917mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.77mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.03mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.04mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.92mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 919mbar
Xem thêm