Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (24-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  nhiều mây
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 02:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.185mm
  • Sức gió: 0.51mps
  • Hướng gió: 282º WNW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 921mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (25-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 02:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.23mm
  • Sức gió: 0.26mps
  • Hướng gió: 5º N
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 920mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (25-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 02:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.045mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 921mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (25-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 02:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 918mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (25-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 02:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.67mps
  • Hướng gió: 275º W
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 921mb
 • Cập nhật lúc 02:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 22ºC 68% 0.57mps 125º SE 0mm 83%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 92% 0.51mps 282º WNW 0.185mm 84%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 76% 0.26mps 5º N 2.23mm 96%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 80% 0.76mps 239º WSW 0.07mm 96%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 36% 0.77mps 234º SW 0.045mm 84%
  18:00 quang mây 28ºC 0% 0.96mps 271º W 0mm 64%
  21:00 quang mây 29ºC 0% 0.96mps 259º W 0mm 60%
  24:00 ít mây 25ºC 24% 0.41mps 1º N 0mm 71%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-05-2015
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.67mps 276º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-05-2015
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.16mps 278º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-05-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.1mps 261º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-05-2015
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.33mps 262º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.34mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.61mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.47mps 276º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 917mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.12mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.04mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.06mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.37mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.55mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.06mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.71mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 912mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.42mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 913mbar
Xem thêm