Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (21-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 931mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (21-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 928mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (21-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 75º ENE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 928mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (22-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 69º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 930mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (22-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.9mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 930mb
 • Cập nhật lúc 10:10
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 24ºC 0% 0.85mps 83º E 0mm 95%
  6:00 ít mây 30ºC 12% 1.01mps 79º E 0mm 78%
  9:00 mây rải rác 32ºC 32% 1.01mps 23º NNE 0mm 65%
  12:00 nhiều mây 31ºC 56% 0.97mps 63º ENE 0mm 65%
  15:00 mây rải rác 27ºC 32% 0.81mps 75º ENE 0mm 79%
  18:00 mây rải rác 24ºC 36% 0.81mps 72º ENE 0mm 92%
  21:00 ít mây 23ºC 12% 0.77mps 69º ENE 0mm 97%
  24:00 mây rải rác 22ºC 44% 0.84mps 73º ENE 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Thứ 3

Dự báo ngày 21-10-2014
ít mây

ít Mây

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.01mps 79º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 931mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.06mps 125º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 931mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.23mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.21mps 92º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.16mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 927mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.17mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.24mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.01mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.62mps 172º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.11mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.93mps 176º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.69mps 172º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 925mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.82mps 171º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.11mps 138º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.77mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 926mbar
Xem thêm