Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (28-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:25am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 13:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 269º W
  • Độ ẩm: 36%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 926mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (28-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:25am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  20ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 13:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 925mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (01-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:25am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  13ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 13:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.46mps
  • Hướng gió: 264º W
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 928mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (01-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:25am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  12ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 13:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 89º E
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 929mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (01-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:25am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 13:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 184º S
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 928mb
 • Cập nhật lúc 13:12
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 27ºC 0% 1.06mps 269º W 0mm 36%
  6:00 quang mây 27ºC 0% 0.98mps 256º WSW 0mm 36%
  9:00 quang mây 20ºC 0% 0.76mps 225º SW 0mm 59%
  12:00 quang mây 15ºC 0% 0.76mps 206º SSW 0mm 70%
  15:00 quang mây 13ºC 0% 0.46mps 264º W 0mm 73%
  18:00 quang mây 12ºC 0% 0.46mps 290º WNW 0mm 77%
  21:00 quang mây 12ºC 0% 1.42mps 89º E 0mm 82%
  24:00 quang mây 21ºC 0% 0.85mps 98º E 0mm 67%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Thứ 7

Dự báo ngày 28-02-2015
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.66mps 279º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 940mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-03-2015
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.11mps 107º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 944mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-03-2015
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.71mps 9º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 939mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-03-2015
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.96mps 312º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 937mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.92mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.78mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.31mps 298º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.32mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 924mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.85mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.1mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.49mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.7mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.1mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-03-2015
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.22mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.09mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 929mbar
Xem thêm