Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (16-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  19ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 23:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 923mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (17-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  17ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 23:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 921mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (17-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 23:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 186º S
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 924mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (17-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 23:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.02mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 49%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 920mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (17-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  20ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 23:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.85mps
  • Hướng gió: 171º S
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 922mb
 • Cập nhật lúc 23:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 19ºC 0% 0.71mps 141º SE 0mm 93%
  6:00 quang mây 18ºC 0% 0.87mps 148º SSE 0mm 97%
  9:00 quang mây 17ºC 8% 0.87mps 117º ESE 0mm 98%
  12:00 mây rải rác 17ºC 44% 1.11mps 120º ESE 0mm 97%
  15:00 quang mây 24ºC 0% 0.97mps 186º S 0mm 80%
  18:00 quang mây 28ºC 0% 1.01mps 224º SW 0mm 56%
  21:00 quang mây 29ºC 0% 1.02mps 215º SW 0mm 49%
  24:00 quang mây 23ºC 0% 0.87mps 182º S 0mm 65%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Thứ 4

Dự báo ngày 16-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.74mps 148º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 936mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.11mps 282º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 936mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.06mps 273º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 937mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.12mps 292º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 936mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-04-2014
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.89mps 120º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 936mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-04-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.07mps 272º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 936mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.32mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.3mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.02mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-04-2014
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.31mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.99mps 210º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 925mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.23mps 124º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.3mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.16mps 136º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.96mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 926mbar
Xem thêm