Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (24-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  mây rải rác
  17ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 21:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 929mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  ít mây
  14ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 21:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 68º ENE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 929mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  ít mây
  14ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 21:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 25º NNE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 930mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 21:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 17º NNE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 929mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 21:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 0.8mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 929mb
 • Cập nhật lúc 21:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 17ºC 44% 0.86mps 94º E 0mm 82%
  6:00 mây rải rác 15ºC 32% 0.76mps 93º E 0mm 92%
  9:00 ít mây 14ºC 20% 0.82mps 68º ENE 0mm 96%
  12:00 ít mây 13ºC 20% 0.81mps 66º ENE 0mm 97%
  15:00 ít mây 14ºC 24% 0.86mps 25º NNE 0mm 97%
  18:00 quang mây 20ºC 8% 0.99mps 353º N 0mm 81%
  21:00 ít mây 23ºC 12% 0.81mps 17º NNE 0mm 72%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 88% 0.97mps 115º ESE 1mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Thứ 6

Dự báo ngày 24-10-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.86mps 95º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.99mps 353º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 931mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.84mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.3mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.19mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.04mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.17mps 298º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.19mps 311º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.17mps 342º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 922mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.15mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.04mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.95mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.91mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.15mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.12mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 930mbar
Xem thêm