Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (15-02-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mây rải rác
  19ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 14:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 85º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 920mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (15-02-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  ít mây
  18ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 14:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 940mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (15-02-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  ít mây
  14ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 14:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 938mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (16-02-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  ít mây
  9ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 14:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 89º E
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 939mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (16-02-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa rải rác
  9ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 14:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.055mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 938mb
 • Cập nhật lúc 14:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 9ºC 32% 0.83mps 99º E 0mm 98%
  6:00 mưa rải rác 14ºC 44% 0.61mps 88º E 0.005mm 86%
  9:00 ít mây 18ºC 20% 0.96mps 135º SE 0mm 67%
  12:00 ít mây 19ºC 12% 1.11mps 134º SE 0mm 63%
  15:00 ít mây 14ºC 24% 0.91mps 113º ESE 0mm 79%
  18:00 ít mây 11ºC 12% 0.82mps 112º ESE 0mm 92%
  21:00 ít mây 9ºC 12% 0.81mps 89º E 0mm 93%
  24:00 ít mây 8ºC 24% 0.81mps 87º E 0mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.01mps 146º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 937mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.76mps 164º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 932mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.52mps 265º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.83mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.25mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.77mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.79mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.14mps 95º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 931mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.07mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 934mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.13mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 934mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.36mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 936mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 0.94mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 935mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.01mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 931mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 1.05mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.14mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 928mbar
Xem thêm