Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (25-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  ít mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 267º W
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 926mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.885mm
  • Sức gió: 0.6mps
  • Hướng gió: 354º N
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 928mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.28mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 331º NNW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 929mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  clear sky
  28ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.02mps
  • Hướng gió: 307º NW
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 928mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.68mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 41º NE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 927mb
 • Cập nhật lúc 06:57
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 22ºC 24% 0.66mps 314º NW 0mm 85%
  6:00 mây rải rác 20ºC 48% 0.72mps 32º NNE 0mm 92%
  9:00 mưa rải rác 18ºC 36% 0.6mps 354º N 0.885mm 97%
  12:00 mưa vừa 17ºC 32% 0.76mps 25º NNE 3.025mm 99%
  15:00 mưa rải rác 18ºC 32% 0.86mps 331º NNW 1.28mm 97%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 20% 0.97mps 291º WNW 0.004999999999999mm 83%
  21:00 clear sky 28ºC 0% 1.02mps 307º NW 0mm 68%
  24:00 ít mây 28ºC 12% 1.03mps 307º NW 0mm 63%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.96mps 268º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.02mps 307º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.07mps 87º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.1mps 92º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.03mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 927mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.04mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.45mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.48mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.87mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.57mps 280º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.44mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.5mps 127º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 922mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.78mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.97mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.03mps 274º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 920mbar
Xem thêm