Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (16-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 11:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 282º WNW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 919mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (16-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 11:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 292º WNW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 915mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (16-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 11:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 301º WNW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 916mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (17-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 11:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.67mps
  • Hướng gió: 349º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 914mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (17-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 11:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 354º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 916mb
 • Cập nhật lúc 11:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 80% 1.11mps 282º WNW 1mm 90%
  6:00 nhiều mây 25ºC 76% 0.73mps 2º N 0mm 85%
  9:00 ít mây 26ºC 12% 1.11mps 292º WNW 0mm 80%
  12:00 nhiều mây 24ºC 68% 0.76mps 306º NW 0mm 86%
  15:00 nhiều mây 22ºC 64% 0.77mps 301º WNW 0mm 93%
  18:00 mây rải rác 22ºC 44% 0.77mps 318º NW 0mm 96%
  21:00 nhiều mây 21ºC 80% 0.67mps 349º N 0mm 98%
  24:00 mây dày đặc 22ºC 92% 0.93mps 350º N 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Thứ 3

Dự báo ngày 16-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.71mps 278º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 933mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-09-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.96mps 307º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.81mps 307º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.04mps 277º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-09-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.17mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 923mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-09-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.72mps 281º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.99mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-09-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.85mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.12mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-09-2014
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.11mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.15mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.19mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 926mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.17mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.11mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.14mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 927mbar
Xem thêm