Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (29-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  trời quang mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 18:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.46mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 924mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (29-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  trời quang mây
  19ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 18:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.75mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 929mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  trời quang mây
  14ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 18:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 77º ENE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 931mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 18:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.029999999999999mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 932mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 18:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 931mb
 • Cập nhật lúc 18:09
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 24ºC 8% 0.28mps 163º SSE 0mm 73%
  6:00 trời quang mây 25ºC 8% 1.06mps 300º WNW 0mm 65%
  9:00 trời quang mây 19ºC 0% 0.75mps 97º E 0mm 83%
  12:00 trời quang mây 16ºC 0% 0.77mps 89º E 0mm 93%
  15:00 trời quang mây 14ºC 8% 0.87mps 77º ENE 0mm 96%
  18:00 mưa rải rác 14ºC 12% 0.86mps 74º ENE 0.02mm 97%
  21:00 mưa rải rác 15ºC 92% 0.96mps 94º E 0.029999999999999mm 96%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 44% 1.06mps 140º SE 0.04mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.28mps 163º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 931mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.06mps 147º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 931mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.12mps 123º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 932mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-04-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.04mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.65mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.95mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.15mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-04-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.93mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.54mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 935mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-04-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.1mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 931mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 0.33mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.48mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.11mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.12mps 64º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-04-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.06mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 925mbar
Xem thêm