Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (21-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  mây rải rác
  19ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 96º E
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 924mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (21-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 924mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (21-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 168º SSE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 924mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (21-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 0.8mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 923mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (22-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.26mps
  • Hướng gió: 318º NW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 925mb
 • Cập nhật lúc 03:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 19ºC 32% 0.81mps 133º SE 0mm 96%
  6:00 mây rải rác 19ºC 44% 0.86mps 96º E 0mm 97%
  9:00 nhiều mây 20ºC 68% 1.07mps 99º E 0mm 95%
  12:00 nhiều mây 24ºC 68% 1.12mps 178º S 0mm 84%
  15:00 nhiều mây 25ºC 56% 0.96mps 168º SSE 0mm 78%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 48% 0.92mps 276º W 1.5mm 83%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 88% 0.8mps 204º SSW 0.5mm 90%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 68% 0.61mps 171º S 1mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Thứ 4

Dự báo ngày 20-08-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.76mps 132º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 939mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.21mps 112º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 937mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-08-2014
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.08mps 264º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 938mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-08-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.07mps 261º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 937mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-08-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.15mps 253º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 936mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-08-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.16mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-08-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.16mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.19mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.2mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.2mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-08-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.32mps 124º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 922mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.12mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.03mps 334º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.9mps 320º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 920mbar
Xem thêm