Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  mây rải rác
  19ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 13:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 85º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 920mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  21ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 13:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 921mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 13:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 11º N
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 920mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  23ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 13:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 919mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  18ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 13:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 920mb
 • Cập nhật lúc 13:28
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 20ºC 48% 0.77mps 76º ENE 0mm 94%
  6:00 mây rải rác 19ºC 48% 0.87mps 85º E 0mm 94%
  9:00 quang mây 21ºC 0% 1.11mps 60º ENE 0mm 88%
  12:00 quang mây 26ºC 0% 0.87mps 353º N 0mm 69%
  15:00 quang mây 28ºC 0% 1.11mps 11º N 0mm 53%
  18:00 quang mây 28ºC 0% 1.08mps 18º NNE 0mm 53%
  21:00 quang mây 23ºC 0% 0.77mps 50º NE 0mm 70%
  24:00 quang mây 20ºC 0% 0.77mps 120º ESE 0mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
ít mây

ít Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.82mps 82º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 935mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.96mps 60º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 934mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.06mps 343º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 932mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.06mps 63º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 931mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.17mps 87º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.93mps 299º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.57mps 284º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.27mps 276º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.24mps 286º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.35mps 284º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 917mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.95mps 301º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.06mps 313º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.04mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.73mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.58mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 918mbar
Xem thêm