Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  mây rải rác
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 06:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.98mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 928mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 06:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 929mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  23ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 06:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 210º SSW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 926mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (22-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  nhiều mây
  17ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 06:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 929mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 06:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 116º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 928mb
 • Cập nhật lúc 06:12
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 13ºC 44% 0.96mps 106º ESE 0mm 96%
  6:00 mây dày đặc 14ºC 88% 0.96mps 97º E 0mm 98%
  9:00 mưa rải rác 18ºC 56% 0.76mps 99º E 0.5mm 89%
  12:00 quang mây 23ºC 0% 0.97mps 186º S 0mm 74%
  15:00 quang mây 23ºC 0% 0.88mps 210º SSW 0mm 67%
  18:00 mây rải rác 18ºC 44% 0.88mps 149º SSE 0mm 88%
  21:00 nhiều mây 17ºC 80% 0.77mps 101º E 0mm 92%
  24:00 mây dày đặc 17ºC 92% 0.96mps 74º ENE 0mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Thứ 6

Dự báo ngày 21-11-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.96mps 106º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.76mps 99º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 929mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.61mps 216º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.22mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.22mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.83mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.35mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.24mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.03mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 924mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.24mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.14mps 214º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.08mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.19mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.27mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.12mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 927mbar
Xem thêm