Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  11ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 12ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 01:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 203º SSW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 926mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  10ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 12ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 01:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.7mps
  • Hướng gió: 185º S
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 926mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 12ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 01:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 276º W
  • Độ ẩm: 49%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 924mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  15ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 12ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 01:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.8mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 924mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (30-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  11ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 12ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 01:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.78mps
  • Hướng gió: 207º SSW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 925mb
 • Cập nhật lúc 01:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 11ºC 0% 0.78mps 188º S 0mm 84%
  6:00 quang mây 10ºC 0% 0.77mps 186º S 0mm 86%
  9:00 quang mây 10ºC 0% 0.7mps 185º S 0mm 85%
  12:00 quang mây 22ºC 0% 0.85mps 193º SSW 0mm 65%
  15:00 quang mây 24ºC 0% 1.06mps 276º W 0mm 49%
  18:00 quang mây 23ºC 0% 0.88mps 273º W 0mm 54%
  21:00 quang mây 15ºC 0% 0.8mps 230º SW 0mm 76%
  24:00 quang mây 12ºC 0% 0.79mps 193º SSW 0mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
quang mây

Quang Mây

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.76mps 221º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 940mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.11mps 236º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 941mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.99mps 217º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 941mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.17mps 81º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 945mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.07mps 92º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 947mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.12mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.08mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 932mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.08mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 0.78mps 74º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 928mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.98mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.14mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 932mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.15mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 934mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 1.14mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 934mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-12-2014
quang mây

Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 2mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 935mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-12-2014
quang mây

Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 1.34mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 934mbar
Xem thêm