Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (26-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:43am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  23ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 16:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 249º WSW
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 927mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (26-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:43am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  12ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 16:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.46mps
  • Hướng gió: 249º WSW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 929mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (27-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:43am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  9ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 16:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 55º NE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 928mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (27-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:43am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  17ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 16:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.95mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 930mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (27-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:43am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  22ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 16:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 269º W
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 925mb
 • Cập nhật lúc 16:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 23ºC 0% 1.07mps 249º WSW 0mm 51%
  6:00 quang mây 16ºC 0% 0.57mps 231º SW 0mm 76%
  9:00 quang mây 12ºC 0% 0.46mps 249º WSW 0mm 83%
  12:00 quang mây 10ºC 0% 0.15mps 162º SSE 0mm 86%
  15:00 quang mây 9ºC 0% 0.76mps 55º NE 0mm 88%
  18:00 ít mây 8ºC 20% 0.86mps 69º ENE 0mm 91%
  21:00 quang mây 17ºC 0% 0.95mps 101º E 0mm 79%
  24:00 quang mây 22ºC 0% 0.98mps 265º W 0mm 53%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Thứ 2

Dự báo ngày 26-01-2015
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.07mps 300º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 942mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-01-2015
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.98mps 230º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 942mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.32mps 267º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 940mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-01-2015
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.91mps 206º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 942mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-01-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.06mps 122º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-01-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.07mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 929mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.08mps 129º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.13mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.11mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 931mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.08mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 935mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

7ºC
 • Cao nhất: 7ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 0.92mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 937mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 1.16mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 936mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-02-2015
quang mây

Quang Mây

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 1.18mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 935mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-02-2015
quang mây

Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: -1ºC
 • Sức gió: 1.18mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 931mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-02-2015
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 1.09mps 68º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 929mbar
Xem thêm