Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (23-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  clear sky
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.13mm
  • Sức gió: 0.98mps
  • Hướng gió: 348º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 933mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (23-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  clear sky
  22ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 928mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (24-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  clear sky
  16ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 929mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (24-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  clear sky
  15ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 162º SSE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 929mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (24-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  clear sky
  30ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 248º WSW
  • Độ ẩm: 39%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 929mb
 • Cập nhật lúc 23:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 29ºC 0% 1.33mps 253º WSW 0mm 35%
  6:00 clear sky 29ºC 0% 1.22mps 246º WSW 0mm 34%
  9:00 clear sky 22ºC 0% 0.87mps 225º SW 0mm 56%
  12:00 clear sky 18ºC 0% 1.11mps 248º WSW 0mm 59%
  15:00 clear sky 16ºC 0% 0.86mps 259º W 0mm 71%
  18:00 clear sky 14ºC 0% 0.76mps 202º SSW 0mm 73%
  21:00 clear sky 15ºC 0% 0.61mps 162º SSE 0mm 77%
  24:00 clear sky 27ºC 0% 0.6mps 138º SE 0mm 51%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Thứ 5

Dự báo ngày 23-03-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.33mps 254º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-03-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.01mps 248º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.96mps 153º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 931mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa to

Mưa To

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.03mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.12mps 98º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 931mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.05mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.08mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.87mps 207º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.22mps 283º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.04mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 927mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.11mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.72mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.33mps 288º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.81mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.06mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 921mbar
Xem thêm