Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  12ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 08:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 933mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  16ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 08:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.93mps
  • Hướng gió: 168º SSE
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 930mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  9ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 08:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 151º SSE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 929mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (21-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  3ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 08:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 929mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (21-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.316669 Kinh độ: 103.900002

  quang mây
  3ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 08:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 62º ENE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 933mb
 • Cập nhật lúc 08:40
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 2ºC 0% 0.95mps 79º E 0mm 91%
  6:00 quang mây 12ºC 0% 1.11mps 117º ESE 0mm 70%
  9:00 quang mây 16ºC 0% 0.93mps 168º SSE 0mm 59%
  12:00 quang mây 16ºC 0% 0.96mps 182º S 0mm 56%
  15:00 quang mây 9ºC 0% 0.76mps 151º SSE 0mm 84%
  18:00 quang mây 5ºC 0% 0.52mps 111º ESE 0mm 87%
  21:00 quang mây 3ºC 0% 0.61mps 127º SE 0mm 86%
  24:00 quang mây 3ºC 0% 1.37mps 98º E 0mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Thứ 7

Dự báo ngày 20-12-2014
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 0.92mps 142º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 945mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-12-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.57mps 68º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-12-2014
quang mây

Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 1.07mps 119º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 947mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-12-2014
quang mây

Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 0.64mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 1.2mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 1.16mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 931mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

10ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.12mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 0.97mps 115º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 930mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.13mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 934mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 1.11mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 934mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 1.12mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 932mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-12-2014
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 1.1mps 104º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-2015
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 1.17mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.14mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

10ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.13mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 930mbar
Xem thêm