Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa rải rác
  18ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 05:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 269º W
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 929mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (20-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 05:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06mm
  • Sức gió: 0.41mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 926mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (20-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 05:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.075mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 267º W
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 928mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 05:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0049999999999999mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 284º WNW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 923mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 05:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 925mb
 • Cập nhật lúc 05:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 17ºC 80% 0.86mps 269º W 0.0225mm 99%
  6:00 mưa rải rác 17ºC 92% 0.46mps 101º E 0.125mm 100%
  9:00 mưa rải rác 17ºC 88% 0.41mps 106º ESE 0.06mm 100%
  12:00 mưa rải rác 18ºC 92% 0.86mps 285º WNW 0.105mm 99%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 80% 1.12mps 267º W 0.075mm 93%
  18:00 ít mây 24ºC 12% 0.71mps 339º NNW 0mm 81%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 36% 1.06mps 284º WNW 0.0049999999999999mm 77%
  24:00 mây rải rác 22ºC 32% 0.65mps 7º N 0mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Thứ 6

Dự báo ngày 19-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.66mps 163º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.71mps 340º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 925mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.07mps 259º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.14mps 275º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.06mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.09mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-05-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.71mps 155º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-05-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.44mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.48mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 921mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.58mps 217º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.89mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.05mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-06-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.98mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.02mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 920mbar
Xem thêm