Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Điên Biên Phủ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (21-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:42am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  ít mây
  12ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 20:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.72mps
  • Hướng gió: 255º WSW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 924mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (21-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:42am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  clear sky
  24ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 20:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 925mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (21-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:42am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 20:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 42%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 921mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (21-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:42am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  clear sky
  19ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 20:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.13mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 924mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:42am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  clear sky
  15ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 20:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 248º WSW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 923mb
 • Cập nhật lúc 20:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 18ºC 24% 0.96mps 235º SW 0mm 69%
  6:00 mây rải rác 16ºC 36% 0.86mps 227º SW 0mm 83%
  9:00 clear sky 24ºC 0% 1.01mps 234º SW 0mm 55%
  12:00 clear sky 27ºC 8% 1.51mps 231º SW 0mm 44%
  15:00 clear sky 26ºC 0% 1.66mps 230º SW 0mm 42%
  18:00 clear sky 22ºC 0% 1.55mps 232º SW 0mm 46%
  21:00 clear sky 19ºC 0% 1.13mps 240º WSW 0mm 55%
  24:00 clear sky 17ºC 0% 1.06mps 246º WSW 0mm 64%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Điên Biên Phủ

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.92mps 231º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.51mps 232º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.21mps 245º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.02mps 241º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.9mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.93mps 137º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 927mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.08mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.08mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.15mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.17mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 932mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.18mps 68º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.12mps 78º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.13mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 924mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-03-2017
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.82mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-03-2017
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.84mps 354º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 922mbar
Xem thêm