Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Điên Biên Phủ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  clear sky
  22ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.89mps
  • Hướng gió: 67º ENE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 918mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 917mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.98mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 918mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 206º SSW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 915mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.685mm
  • Sức gió: 0.46mps
  • Hướng gió: 228º SW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 918mb
 • Cập nhật lúc 05:42
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 20ºC 0% 0.89mps 67º ENE 0mm 92%
  6:00 nhiều mây 20ºC 64% 0.37mps 117º ESE 0mm 96%
  9:00 nhiều mây 20ºC 68% 0.76mps 223º SW 0mm 94%
  12:00 nhiều mây 21ºC 68% 0.72mps 221º SW 0mm 93%
  15:00 nhiều mây 25ºC 64% 0.98mps 241º WSW 0mm 82%
  18:00 clear sky 28ºC 8% 0.87mps 213º SSW 0mm 68%
  21:00 mây rải rác 29ºC 44% 1.01mps 206º SSW 0mm 64%
  24:00 mây rải rác 26ºC 44% 0.82mps 211º SSW 0mm 75%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Điên Biên Phủ

Thứ 6

Dự báo ngày 23-06-2017
ít mây

ít Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.75mps 58º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.87mps 214º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 917mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.01mps 224º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.93mps 227º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.07mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.02mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.11mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.02mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.06mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 916mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.15mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.03mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.03mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.33mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.46mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.35mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 915mbar
Xem thêm