Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Điên Biên Phủ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.8225mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 66º ENE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 922mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  mưa vừa
  19ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.4mm
  • Sức gió: 0.78mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 922mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.4575mm
  • Sức gió: 0.17mps
  • Hướng gió: 222º SW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 923mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.185mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 62º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 923mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  mưa vừa
  19ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.98mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 924mb
 • Cập nhật lúc 01:22
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 80% 0.79mps 106º ESE 0.8425mm 85%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.81mps 161º SSE 2.0725mm 90%
  9:00 mưa vừa 19ºC 92% 0.78mps 109º ESE 7.4mm 99%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.86mps 55º NE 2.2325mm 98%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 64% 0.17mps 222º SW 1.4575mm 92%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.01mps 50º NE 0.4025mm 86%
  21:00 mưa vừa 21ºC 92% 0.86mps 62º ENE 3.185mm 98%
  24:00 mưa vừa 20ºC 92% 0.5mps 112º ESE 4.205mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Điên Biên Phủ

Thứ 3

Dự báo ngày 10-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.16mps 66º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-10-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.86mps 55º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.96mps 44º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-10-2017
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.98mps 84º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.93mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 919mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.18mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.08mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.17mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.2mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.19mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.91mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.18mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 922mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.52mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.94mps 279º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 923mbar
Xem thêm