Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Điên Biên Phủ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (30-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 334º NNW
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 916mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (30-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.64mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 153º SSE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 915mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.83mm
  • Sức gió: 0.65mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 917mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.67mm
  • Sức gió: 0.62mps
  • Hướng gió: 274º W
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 917mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 236º SW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 916mb
 • Cập nhật lúc 13:29
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 34ºC 20% 0.96mps 334º NNW 0mm 57%
  6:00 mây rải rác 33ºC 32% 0.58mps 117º ESE 0mm 55%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 20% 0.76mps 153º SSE 0.64mm 79%
  12:00 mưa vừa 23ºC 20% 0.57mps 230º SW 4.165mm 92%
  15:00 mưa vừa 21ºC 24% 0.65mps 235º SW 4.83mm 94%
  18:00 mưa vừa 21ºC 80% 0.71mps 298º WNW 3.115mm 93%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 80% 0.62mps 274º W 1.67mm 94%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 56% 0.91mps 239º WSW 0.0099999999999998mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Điên Biên Phủ

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.96mps 334º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 31-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.96mps 237º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.9mps 234º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.11mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.15mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.09mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-08-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.01mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 914mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 06-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.1mps 296º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 07-08-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.08mps 287º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 08-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.95mps 302º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 09-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.12mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 10-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.11mps 226º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.1mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.1mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 915mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.09mps 229º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 915mbar
Xem thêm