Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Điên Biên Phủ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.406 Kinh độ: 103.032

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 19:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 921mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.406 Kinh độ: 103.032

  quang mây
  21ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 19:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.36mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 921mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.406 Kinh độ: 103.032

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 19:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 16º NNE
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 921mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.406 Kinh độ: 103.032

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 19:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 919mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.406 Kinh độ: 103.032

  quang mây
  20ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 19:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.51mps
  • Hướng gió: 129º SE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 921mb
 • Cập nhật lúc 19:42
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 21ºC 36% 0.82mps 79º E 0mm 91%
  6:00 nhiều mây 21ºC 64% 0.37mps 37º NE 0mm 92%
  9:00 quang mây 21ºC 0% 0.36mps 22º NNE 0mm 89%
  12:00 quang mây 26ºC 0% 1.02mps 26º NNE 0mm 68%
  15:00 ít mây 29ºC 12% 1.06mps 16º NNE 0mm 51%
  18:00 quang mây 29ºC 0% 0.98mps 40º NE 0mm 45%
  21:00 ít mây 25ºC 12% 0.87mps 81º E 0mm 61%
  24:00 quang mây 21ºC 0% 0.77mps 98º E 0mm 78%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Điên Biên Phủ

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.97mps 88º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 912mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.21mps 0º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 912mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.21mps 322º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 910mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.06mps 285º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 909mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.12mps 98º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 908mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.11mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.07mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.95mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.96mps 220º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.04mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 918mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.92mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.03mps 214º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.32mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.01mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 919mbar
Xem thêm