Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Điên Biên Phủ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (26-10-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  mưa rải rác
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.79mps
  • Hướng gió: 68º ENE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 927mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (27-10-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0275mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 76º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 927mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (27-10-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.05mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 96º E
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 929mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (27-10-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.93mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 925mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (27-10-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.495mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 77º ENE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 928mb
 • Cập nhật lúc 02:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 19ºC 48% 0.82mps 62º ENE 0.0725mm 95%
  6:00 mưa rải rác 17ºC 32% 0.79mps 60º ENE 0.0325mm 98%
  9:00 mưa rải rác 18ºC 92% 0.86mps 76º ENE 0.0275mm 98%
  12:00 mưa rải rác 18ºC 92% 0.96mps 77º ENE 0.085mm 97%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 76% 1.01mps 96º E 0.05mm 89%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 24% 0.98mps 91º E 0.005mm 76%
  21:00 nhiều mây 23ºC 80% 0.93mps 65º ENE 0mm 74%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 64% 0.79mps 67º ENE 0.055mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Điên Biên Phủ

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.79mps 69º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.01mps 96º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.03mps 79º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 929mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.02mps 67º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 932mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.57mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 931mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-10-2017
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.41mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-11-2017
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.29mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-11-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.21mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.43mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-11-2017
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.23mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 927mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-11-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.28mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.74mps 68º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 931mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-11-2017
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.24mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.17mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.14mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 928mbar
Xem thêm