Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Điên Biên Phủ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (26-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 21:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.4125mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 927mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (26-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 21:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.625mm
  • Sức gió: 0.93mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 931mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (26-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 21:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.36mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 928mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (26-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 21:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.335mm
  • Sức gió: 0.92mps
  • Hướng gió: 107º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 931mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (27-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  mưa rải rác
  13ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 21:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.355mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 116º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 930mb
 • Cập nhật lúc 21:17
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 17ºC 100% 0.86mps 112º ESE 0.63mm 96%
  6:00 mưa rải rác 16ºC 100% 0.92mps 112º ESE 1.165mm 98%
  9:00 mưa rải rác 16ºC 92% 0.93mps 117º ESE 2.625mm 100%
  12:00 mưa rải rác 17ºC 92% 0.96mps 116º ESE 1.42mm 94%
  15:00 mưa rải rác 17ºC 100% 0.97mps 109º ESE 0.36mm 86%
  18:00 mưa rải rác 16ºC 88% 0.87mps 104º ESE 0.44mm 91%
  21:00 mưa rải rác 15ºC 88% 0.92mps 107º ESE 0.335mm 93%
  24:00 mưa rải rác 14ºC 80% 0.88mps 119º ESE 0.46mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Điên Biên Phủ

Thứ 7

Dự báo ngày 25-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.86mps 98º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 927mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.96mps 117º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.96mps 101º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 931mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.01mps 172º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.11mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.06mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.15mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.85mps 122º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 925mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.96mps 226º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.94mps 194º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.13mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.02mps 280º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.69mps 282º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.1mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 918mbar
Xem thêm