Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Điên Biên Phủ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (20-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  clear sky
  21ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 22:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 921mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (20-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 22:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 251º WSW
  • Độ ẩm: 48%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 918mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (20-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  clear sky
  22ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 22:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 921mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (21-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  clear sky
  19ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 22:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 274º W
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 920mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (21-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3833 Kinh độ: 103.0167

  clear sky
  28ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 22:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.92mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 923mb
 • Cập nhật lúc 22:49
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 28ºC 0% 1.01mps 253º WSW 0mm 55%
  6:00 mây rải rác 30ºC 32% 1.22mps 251º WSW 0mm 45%
  9:00 mây rải rác 29ºC 36% 1.07mps 251º WSW 0mm 48%
  12:00 ít mây 25ºC 24% 0.86mps 258º WSW 0mm 59%
  15:00 clear sky 22ºC 0% 1.07mps 256º WSW 0mm 68%
  18:00 ít mây 21ºC 20% 0.81mps 264º W 0mm 75%
  21:00 clear sky 19ºC 0% 0.71mps 274º W 0mm 82%
  24:00 clear sky 21ºC 0% 0.59mps 258º WSW 0mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Điên Biên Phủ

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.22mps 251º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.96mps 261º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.01mps 95º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 923mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.09mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-04-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.93mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.1mps 229º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.59mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.03mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.02mps 148º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.02mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 924mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.13mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.34mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.6mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.37mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.17mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 919mbar
Xem thêm