Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sa Pa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (22-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mây rải rác
  24ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 897mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (22-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.025mm
  • Sức gió: 0.72mps
  • Hướng gió: 217º SW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 896mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.04mm
  • Sức gió: 0.62mps
  • Hướng gió: 242º WSW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 898mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.16mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 224º SW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 898mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.21mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 209º SSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 897mb
 • Cập nhật lúc 06:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 26ºC 48% 0.96mps 210º SSW 0mm 73%
  6:00 nhiều mây 26ºC 68% 0.9mps 217º SW 0mm 70%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 64% 0.72mps 217º SW 0.025mm 74%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 80% 0.16mps 183º S 0.015mm 81%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 88% 0.62mps 242º WSW 0.04mm 84%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 88% 0.81mps 231º SW 1.8mm 92%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 80% 0.77mps 224º SW 0.16mm 93%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 80% 0.81mps 215º SW 0.42mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sa Pa

Thứ 5

Dự báo ngày 22-06-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.96mps 210º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 896mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.96mps 210º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 897mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.76mps 196º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 896mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.96mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.62mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.69mps 274º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.81mps 308º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.6mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.86mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.87mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 918mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.96mps 221º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.95mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.86mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.84mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.67mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 920mbar
Xem thêm