Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sa Pa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (12-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mưa rải rác
  11ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 11ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 02:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.085mm
  • Sức gió: 0.8mps
  • Hướng gió: 82º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 904mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mưa rải rác
  10ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 11ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 02:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.7375mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 903mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mưa rải rác
  13ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 11ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 02:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.215mm
  • Sức gió: 0.68mps
  • Hướng gió: 166º SSE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 904mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (13-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 11ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 02:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.035mm
  • Sức gió: 0.55mps
  • Hướng gió: 182º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 901mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (13-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mưa rải rác
  13ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 11ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 02:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.305mm
  • Sức gió: 0.72mps
  • Hướng gió: 73º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 904mb
 • Cập nhật lúc 02:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 11ºC 92% 0.8mps 82º E 1.085mm 100%
  6:00 mưa rải rác 11ºC 92% 0.86mps 86º E 0.84mm 100%
  9:00 mưa rải rác 10ºC 92% 0.77mps 80º E 0.7375mm 100%
  12:00 mưa rải rác 10ºC 92% 0.77mps 79º E 0.315mm 100%
  15:00 mưa rải rác 13ºC 88% 0.68mps 166º SSE 0.215mm 99%
  18:00 mưa rải rác 15ºC 68% 0.7mps 193º SSW 0.0975mm 96%
  21:00 mưa rải rác 16ºC 56% 0.55mps 182º S 0.035mm 96%
  24:00 mưa rải rác 14ºC 88% 0.77mps 79º E 0.185mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sa Pa

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.72mps 65º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 903mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 0.68mps 167º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 904mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.96mps 75º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.67mps 110º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 0.87mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 932mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 0.92mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 937mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 1mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 938mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
quang mây

Quang Mây

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: -1ºC
 • Sức gió: 1.06mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 936mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
quang mây

Quang Mây

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: -2ºC
 • Sức gió: 0.8mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 934mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 0.62mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 1.02mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 933mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 1.04mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 932mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 0.92mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 934mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.01mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 933mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.05mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 931mbar
Xem thêm