Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sa Pa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (19-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mưa rải rác
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.72mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 902mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (20-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0175mm
  • Sức gió: 0.51mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 900mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (20-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0075mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 197º SSW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 901mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (20-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.165mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 95º E
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 898mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (20-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  ít mây
  21ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 900mb
 • Cập nhật lúc 12:59
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 56% 0.72mps 58º ENE 0.014mm 93%
  6:00 mưa rải rác 19ºC 76% 0.62mps 92º E 0.015mm 96%
  9:00 mưa rải rác 19ºC 76% 0.51mps 100º E 0.0175mm 96%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 76% 0.51mps 67º ENE 0.015mm 94%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 8% 0.61mps 197º SSW 0.0075mm 84%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 24% 0.86mps 157º SSE 1.025mm 81%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 20% 0.87mps 95º E 0.165mm 78%
  24:00 ít mây 23ºC 24% 0.82mps 78º ENE 0mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sa Pa

Thứ 7

Dự báo ngày 19-08-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.72mps 104º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 901mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.86mps 157º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 900mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-08-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.72mps 165º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 898mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-08-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.9mps 250º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 897mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-08-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.02mps 289º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.77mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.99mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.01mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 918mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.45mps 226º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.1mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-08-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.76mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.34mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.01mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.09mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 921mbar
Xem thêm