Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sa Pa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 14:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 905mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 14:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.78mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 907mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (23-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mây dày đặc
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 14:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 96º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 907mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (23-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 14:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 908mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 14:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 907mb
 • Cập nhật lúc 14:40
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 21ºC 80% 0.86mps 70º ENE 0mm 85%
  6:00 nhiều mây 20ºC 76% 0.86mps 89º E 0mm 86%
  9:00 mây dày đặc 19ºC 92% 0.78mps 109º ESE 0mm 90%
  12:00 mây dày đặc 18ºC 88% 0.73mps 90º E 0mm 94%
  15:00 mây dày đặc 17ºC 92% 0.76mps 96º E 0mm 96%
  18:00 mây dày đặc 17ºC 92% 0.88mps 74º ENE 0mm 97%
  21:00 mưa rải rác 17ºC 100% 0.97mps 79º E 1mm 98%
  24:00 mây dày đặc 18ºC 92% 0.92mps 90º E 0mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sa Pa

Thứ 2

Dự báo ngày 22-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.87mps 37º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.04mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 912mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.91mps 64º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.05mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.02mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1mps 206º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 914mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.01mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.97mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-10-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.03mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.89mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.95mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.08mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 917mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-10-2014
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.73mps 119º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.02mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 916mbar
Xem thêm