Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sa Pa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (04-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 21:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.75mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 900mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (05-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mưa to
  19ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 21:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 17.64mm
  • Sức gió: 0.26mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 901mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (05-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mưa to
  19ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 21:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 19.73mm
  • Sức gió: 0.31mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 902mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (05-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 21:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.79mm
  • Sức gió: 0.95mps
  • Hướng gió: 41º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 902mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (05-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 21:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14999999999999mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 46º NE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 902mb
 • Cập nhật lúc 21:12
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 92% 0.71mps 88º E 0.75mm 87%
  6:00 mưa vừa 20ºC 92% 0.4mps 51º NE 11.005mm 98%
  9:00 mưa to 19ºC 92% 0.26mps 106º ESE 17.64mm 99%
  12:00 mưa to 19ºC 92% 0.51mps 165º SSE 23.68mm 99%
  15:00 mưa to 19ºC 92% 0.31mps 65º ENE 19.73mm 99%
  18:00 mưa vừa 19ºC 92% 0.76mps 36º NE 8.14mm 99%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 92% 0.95mps 41º NE 1.79mm 99%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 100% 0.91mps 39º NE 0.40000000000001mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sa Pa

Thứ 7

Dự báo ngày 04-07-2015
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.31mps 263º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 899mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-07-2015
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.95mps 41º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 902mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-07-2015
ít mây

ít Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.43mps 100º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 902mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.9mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.78mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.99mps 98º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.91mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.97mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 920mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.02mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.81mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.98mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.68mps 171º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.9mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.76mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.95mps 277º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 917mbar
Xem thêm