Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sa Pa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (24-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 01:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 0.62mps
  • Hướng gió: 59º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 912mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (24-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 01:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.5mm
  • Sức gió: 0.75mps
  • Hướng gió: 355º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 912mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (24-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 01:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 183º S
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 911mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (24-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  nhiều mây
  18ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 01:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 910mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  nhiều mây
  17ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 01:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 67º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 912mb
 • Cập nhật lúc 01:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 16ºC 92% 0.62mps 59º ENE 2mm 99%
  6:00 mưa vừa 16ºC 92% 0.36mps 331º NNW 3.5mm 99%
  9:00 mưa rải rác 16ºC 88% 0.75mps 355º N 1.5mm 99%
  12:00 mây rải rác 18ºC 44% 0.79mps 53º NE 0mm 95%
  15:00 nhiều mây 20ºC 76% 0.76mps 183º S 0mm 89%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 76% 0.62mps 164º SSE 0.5mm 91%
  21:00 nhiều mây 18ºC 64% 0.76mps 83º E 0mm 97%
  24:00 mây dày đặc 18ºC 92% 0.71mps 67º ENE 0mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sa Pa

Thứ 5

Dự báo ngày 23-10-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.87mps 92º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 912mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-10-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.72mps 155º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.42mps 20º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 914mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.03mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.85mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.93mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.01mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.12mps 274º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.8mps 291º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.96mps 281º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 915mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.01mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.49mps 310º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1mps 208º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.37mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.65mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 919mbar
Xem thêm