Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sa Pa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (22-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mây dày đặc
  18ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.93mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 913mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  nhiều mây
  17ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 912mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 912mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 0.89mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 911mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 0.83mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 911mb
 • Cập nhật lúc 21:49
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 19ºC 92% 0.9mps 93º E 0mm 82%
  6:00 mưa rải rác 18ºC 80% 0.81mps 83º E 0.5mm 88%
  9:00 nhiều mây 17ºC 68% 0.76mps 91º E 0mm 92%
  12:00 mưa rải rác 17ºC 92% 0.59mps 59º ENE 0.5mm 94%
  15:00 mưa rải rác 17ºC 92% 0.76mps 106º ESE 0.5mm 98%
  18:00 mưa vừa 17ºC 92% 0.86mps 88º E 3.5mm 98%
  21:00 mưa rải rác 18ºC 92% 0.89mps 110º ESE 0.5mm 95%
  24:00 mưa rải rác 18ºC 92% 0.99mps 77º ENE 0.5mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sa Pa

Thứ 4

Dự báo ngày 22-10-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.82mps 101º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.99mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.07mps 122º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.13mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 929mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.89mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.77mps 155º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.69mps 178º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.99mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.99mps 71º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.86mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.84mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 927mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.45mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.01mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.94mps 142º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.9mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 923mbar
Xem thêm