Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sa Pa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (29-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 07:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.3925mm
  • Sức gió: 0.78mps
  • Hướng gió: 206º SSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 910mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (29-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 07:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.045mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 198º SSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 911mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (29-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 07:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 227º SW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 907mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (29-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 07:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0049999999999999mm
  • Sức gió: 0.36mps
  • Hướng gió: 209º SSW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 909mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (30-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mưa vừa
  16ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 07:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.045mm
  • Sức gió: 0.46mps
  • Hướng gió: 302º WNW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 907mb
 • Cập nhật lúc 07:21
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 15ºC 88% 0.75mps 198º SSW 2.855mm 97%
  6:00 mưa rải rác 15ºC 88% 0.78mps 206º SSW 0.3925mm 97%
  9:00 mưa rải rác 17ºC 88% 0.87mps 198º SSW 0.045mm 93%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 48% 0.9mps 236º SW 0.025mm 84%
  15:00 mây rải rác 22ºC 32% 0.81mps 227º SW 0mm 78%
  18:00 mây rải rác 18ºC 32% 0.66mps 217º SW 0mm 87%
  21:00 mưa rải rác 17ºC 80% 0.36mps 209º SSW 0.0049999999999999mm 91%
  24:00 mưa vừa 16ºC 92% 0.05mps 99º E 4.48mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sa Pa

Thứ 7

Dự báo ngày 28-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.75mps 199º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 909mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.9mps 237º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 909mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.91mps 237º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-03-2015
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.12mps 244º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.09mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-04-2015
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.93mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-04-2015
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.76mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-04-2015
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.58mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 919mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-04-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.36mps 301º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-04-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.51mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-04-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.54mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.03mps 324º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.74mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.26mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.03mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 924mbar
Xem thêm