Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sa Pa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:38am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  quang mây
  4ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 4ºC

  Thấp nhất: 3ºC

  Cập nhật lúc 00:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.44mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 916mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:38am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  quang mây
  4ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 4ºC

  Thấp nhất: 3ºC

  Cập nhật lúc 00:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 322º NW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 915mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:38am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  quang mây
  15ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 4ºC

  Thấp nhất: 3ºC

  Cập nhật lúc 00:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.9mps
  • Hướng gió: 197º SSW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 912mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:38am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  quang mây
  8ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 4ºC

  Thấp nhất: 3ºC

  Cập nhật lúc 00:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 226º SW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 911mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (21-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:38am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  quang mây
  2ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 4ºC

  Thấp nhất: 3ºC

  Cập nhật lúc 00:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 258º WSW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 911mb
 • Cập nhật lúc 00:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 3ºC 0% 0.48mps 30º NNE 0mm 94%
  6:00 nhiều mây 3ºC 68% 0.86mps 337º NNW 0mm 93%
  9:00 quang mây 4ºC 0% 0.71mps 322º NW 0mm 94%
  12:00 quang mây 12ºC 0% 0.56mps 233º SW 0mm 82%
  15:00 quang mây 15ºC 0% 0.9mps 197º SSW 0mm 69%
  18:00 quang mây 15ºC 0% 0.85mps 212º SSW 0mm 68%
  21:00 quang mây 8ºC 0% 0.66mps 226º SW 0mm 91%
  24:00 quang mây 4ºC 0% 0.61mps 228º SW 0mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sa Pa

Thứ 6

Dự báo ngày 19-12-2014
quang mây

Quang Mây

5ºC
 • Cao nhất: 5ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 1.11mps 209º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-12-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 1.05mps 112º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 966mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 0.92mps 39º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.17mps 123º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 0.97mps 135º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 0.99mps 99º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 0.82mps 142º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 0.96mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

10ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 0.96mps 104º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 925mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

9ºC
 • Cao nhất: 9ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 0.92mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

9ºC
 • Cao nhất: 9ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 0.92mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

10ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 0.91mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-12-2014
quang mây

Quang Mây

10ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 0.95mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 0.83mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-01-2015
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 0.72mps 207º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 923mbar
Xem thêm