Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sa Pa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (05-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 14:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 46%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 906mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (05-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  quang mây
  23ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 14:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.25mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 43%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 905mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (06-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  quang mây
  19ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 14:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 907mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (06-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  quang mây
  16ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 14:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 907mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (06-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 14:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 247º WSW
  • Độ ẩm: 46%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 907mb
 • Cập nhật lúc 14:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 26ºC 0% 1.41mps 243º WSW 0mm 46%
  6:00 quang mây 26ºC 0% 1.57mps 242º WSW 0mm 42%
  9:00 quang mây 23ºC 0% 1.25mps 230º SW 0mm 43%
  12:00 quang mây 21ºC 0% 1.16mps 229º SW 0mm 49%
  15:00 quang mây 19ºC 0% 0.97mps 232º SW 0mm 58%
  18:00 quang mây 17ºC 0% 0.77mps 235º SW 0mm 67%
  21:00 quang mây 16ºC 0% 0.81mps 234º SW 0mm 76%
  24:00 quang mây 25ºC 0% 0.82mps 245º WSW 0mm 54%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sa Pa

Thứ 5

Dự báo ngày 05-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.96mps 75º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.26mps 88º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 958mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.06mps 66º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 960mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.22mps 80º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.97mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 932mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.96mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.8mps 88º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.76mps 95º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.59mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.65mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 927mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.18mps 65º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.79mps 119º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.57mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.99mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.01mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 929mbar
Xem thêm