Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sa Pa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (17-10-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 00:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.24mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 903mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (17-10-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 00:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.04mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 33º NNE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 905mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (17-10-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 00:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0049999999999999mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 25º NNE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 902mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (17-10-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mây rải rác
  14ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 00:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.6mps
  • Hướng gió: 56º NE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 905mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (18-10-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  nhiều mây
  14ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 00:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 25º NNE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 904mb
 • Cập nhật lúc 00:41
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 14ºC 80% 0.77mps 27º NNE 0.265mm 96%
  6:00 mưa rải rác 14ºC 76% 0.77mps 31º NNE 0.08mm 95%
  9:00 mưa rải rác 16ºC 88% 0.82mps 33º NNE 0.04mm 88%
  12:00 mưa rải rác 17ºC 80% 0.87mps 26º NNE 0.02mm 82%
  15:00 mưa rải rác 18ºC 56% 0.87mps 25º NNE 0.0049999999999999mm 80%
  18:00 mây rải rác 16ºC 32% 0.71mps 55º NE 0mm 85%
  21:00 mây rải rác 14ºC 36% 0.6mps 56º NE 0mm 91%
  24:00 mưa rải rác 14ºC 76% 0.66mps 38º NE 0.01mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sa Pa

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.76mps 31º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 903mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.82mps 34º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 905mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.77mps 39º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.91mps 70º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.01mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.92mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 926mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1mps 88º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.05mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 933mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.97mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.01mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.03mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.03mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 927mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.02mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-10-2017
mưa to

Mưa To

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.96mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 927mbar
Xem thêm