Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sa Pa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (31-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:43am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mây rải rác
  10ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 10ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 03:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.83mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 912mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (31-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:43am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mây dày đặc
  11ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 10ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 03:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.94mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 914mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (31-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:43am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  nhiều mây
  15ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 10ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 03:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 913mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (31-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:43am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mưa rải rác
  12ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 10ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 03:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 913mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (01-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:43am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mưa rải rác
  10ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 10ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 03:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 915mb
 • Cập nhật lúc 03:55
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 10ºC 44% 0.84mps 71º ENE 0mm 93%
  6:00 mây dày đặc 11ºC 92% 0.83mps 87º E 0mm 96%
  9:00 mây dày đặc 11ºC 92% 0.94mps 80º E 0mm 95%
  12:00 mưa rải rác 12ºC 88% 0.81mps 67º ENE 0.5mm 95%
  15:00 nhiều mây 15ºC 76% 0.91mps 79º E 0mm 82%
  18:00 mưa rải rác 14ºC 92% 0.92mps 107º ESE 0.5mm 85%
  21:00 mưa rải rác 12ºC 92% 0.82mps 80º E 1mm 98%
  24:00 mưa vừa 11ºC 92% 0.88mps 83º E 4mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sa Pa

Thứ 6

Dự báo ngày 30-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

10ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.06mps 93º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-01-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.16mps 98º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 969mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.14mps 98º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.1mps 53º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-02-2015
nhiều mây

Nhiều Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.21mps 87º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.93mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

9ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 0.56mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 933mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

7ºC
 • Cao nhất: 7ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 0.94mps 132º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 934mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

7ºC
 • Cao nhất: 7ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 0.96mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 932mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

10ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 0.79mps 204º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

9ºC
 • Cao nhất: 9ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 0.87mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 0.86mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 0.83mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-02-2015
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.8mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.8mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 922mbar
Xem thêm