Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sa Pa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mưa rải rác
  20ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 11:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.25mps
  • Hướng gió: 193º SSW
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 30%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mây rải rác
  15ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 11:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.92mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 39%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  ít mây
  13ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 11:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 257º WSW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 21%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  trời quang mây
  13ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 11:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.33mps
  • Hướng gió: 247º WSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 9%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 11:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.83mps
  • Hướng gió: 176º S
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 23%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 11:59
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 19ºC 36% 1.26mps 194º SSW 0.14mm 69%
  6:00 mây rải rác 18ºC 43% 0.89mps 175º S 0mm 71%
  9:00 mây rải rác 15ºC 39% 0.92mps 231º SW 0mm 83%
  12:00 mây rải rác 14ºC 30% 0.71mps 249º WSW 0mm 85%
  15:00 ít mây 13ºC 21% 0.61mps 257º WSW 0mm 91%
  18:00 trời quang mây 13ºC 7% 0.4mps 256º WSW 0mm 93%
  21:00 trời quang mây 13ºC 9% 0.33mps 247º WSW 0mm 94%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 17% 0.61mps 171º S 0.11mm 71%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sa Pa

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.26mps 194º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
ít mây

ít Mây

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.92mps 170º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.06mps 147º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.04mps 147º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.15mps 188º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.92mps 198º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.37mps 85º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.54mps 92º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.32mps 75º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

7ºC
 • Cao nhất: 7ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 1.48mps 71º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

10ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 1.28mps 61º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
ít mây

ít Mây

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 1.01mps 127º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 1.42mps 87º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 1.24mps 91º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 1.05mps 101º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm