Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sa Pa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  ít mây
  22ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 12:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 2º N
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 912mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 12:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 61º ENE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 910mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  nhiều mây
  19ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 12:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 913mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 12:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 912mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (26-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 12:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 41º NE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 914mb
 • Cập nhật lúc 12:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 22ºC 24% 0.84mps 110º ESE 0mm 90%
  6:00 quang mây 24ºC 8% 0.86mps 2º N 0mm 80%
  9:00 mây rải rác 24ºC 44% 0.77mps 61º ENE 0mm 76%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 76% 0.8mps 87º E 1mm 96%
  15:00 nhiều mây 19ºC 64% 0.77mps 65º ENE 0mm 98%
  18:00 mưa rải rác 19ºC 92% 0.71mps 103º ESE 2mm 98%
  21:00 mây dày đặc 18ºC 92% 0.66mps 58º ENE 0mm 99%
  24:00 mây dày đặc 18ºC 92% 0.71mps 35º NE 0mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sa Pa

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.59mps 329º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 966mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.96mps 346º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.01mps 344º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.65mps 142º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.2mps 64º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.82mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.09mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.02mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 926mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.64mps 64º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.02mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.97mps 119º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.88mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 0.77mps 104º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 933mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 0.56mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 935mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 0.64mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 937mbar
Xem thêm