Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sa Pa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (06-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 07:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 902mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (06-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 07:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.85mps
  • Hướng gió: 226º SW
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 903mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (06-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 07:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.8mps
  • Hướng gió: 239º WSW
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 901mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (06-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mây rải rác
  20ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 07:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.67mps
  • Hướng gió: 166º SSE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 904mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (07-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 07:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.63mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 903mb
 • Cập nhật lúc 07:55
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 22ºC 20% 1.17mps 242º WSW 0mm 67%
  6:00 ít mây 23ºC 20% 0.86mps 234º SW 0mm 73%
  9:00 quang mây 27ºC 0% 0.85mps 226º SW 0mm 61%
  12:00 quang mây 28ºC 0% 0.91mps 230º SW 0mm 54%
  15:00 quang mây 28ºC 0% 0.8mps 239º WSW 0mm 54%
  18:00 quang mây 23ºC 0% 0.25mps 118º ESE 0mm 63%
  21:00 mây rải rác 20ºC 48% 0.67mps 166º SSE 0mm 72%
  24:00 nhiều mây 21ºC 80% 0.61mps 167º SSE 0mm 71%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sa Pa

Thứ 4

Dự báo ngày 06-05-2015
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.91mps 231º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 903mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-05-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.77mps 234º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 903mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-05-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.86mps 240º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 902mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-05-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.86mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 919mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.95mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.82mps 211º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.96mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.76mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.85mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.92mps 214º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.35mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 918mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-05-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.01mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.98mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-05-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.33mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-05-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.93mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 917mbar
Xem thêm