Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sa Pa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.336 Kinh độ: 103.8427

  nhiều mây
  15ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 22:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 12.25mm
  • Sức gió: 0.65mps
  • Hướng gió: 297º WNW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 903mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.336 Kinh độ: 103.8427

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 22:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.03mm
  • Sức gió: 0.43mps
  • Hướng gió: 21º NNE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 902mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.336 Kinh độ: 103.8427

  mây dày đặc
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 22:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 901mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.336 Kinh độ: 103.8427

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 22:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 903mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.336 Kinh độ: 103.8427

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 22:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.62mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 899mb
 • Cập nhật lúc 22:57
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 21ºC 56% 0.51mps 185º S 0mm 69%
  6:00 nhiều mây 18ºC 76% 0.69mps 97º E 0mm 76%
  9:00 mưa rải rác 17ºC 92% 0.43mps 21º NNE 0.03mm 80%
  12:00 mưa rải rác 17ºC 92% 0.57mps 39º NE 0.045mm 85%
  15:00 mây dày đặc 17ºC 100% 0.66mps 71º ENE 0mm 86%
  18:00 mây dày đặc 17ºC 100% 0.71mps 108º ESE 0mm 87%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 92% 0.86mps 140º SE 0.015mm 84%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 80% 0.72mps 215º SW 0.0049999999999999mm 73%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sa Pa

Thứ 6

Dự báo ngày 16-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.36mps 207º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 901mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.72mps 215º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 901mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.88mps 228º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 903mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.88mps 226º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.74mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.02mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.58mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-03-2018
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.33mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.96mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 926mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.04mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.98mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.35mps 147º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.37mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.54mps 214º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.7mps 228º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 920mbar
Xem thêm