Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sa Pa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (26-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 08:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.215mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 202º SSW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 904mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (26-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 08:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 903mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (26-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 08:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.73mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 902mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (27-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 08:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.21mm
  • Sức gió: 0.7mps
  • Hướng gió: 193º SSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 903mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (27-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 08:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.41mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 903mb
 • Cập nhật lúc 08:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 76% 0.81mps 202º SSW 0.215mm 90%
  6:00 ít mây 25ºC 20% 0.86mps 228º SW 0mm 82%
  9:00 quang mây 28ºC 8% 0.96mps 225º SW 0mm 65%
  12:00 quang mây 28ºC 8% 0.85mps 230º SW 0mm 62%
  15:00 nhiều mây 25ºC 64% 0.73mps 229º SW 0mm 70%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 88% 0.75mps 200º SSW 1.065mm 86%
  21:00 mưa vừa 21ºC 48% 0.7mps 193º SSW 5.21mm 88%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 88% 0.65mps 179º S 2.01mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sa Pa

Thứ 3

Dự báo ngày 26-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.96mps 225º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 903mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.9mps 219º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 902mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-05-2015
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.91mps 223º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 901mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.97mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.83mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 919mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.89mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.09mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.72mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.87mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.9mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.74mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.91mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 915mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-06-2015
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.84mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-06-2015
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.88mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 915mbar
Xem thêm