Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sa Pa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (26-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  quang mây
  14ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 05:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.32mps
  • Hướng gió: 324º NW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 907mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (26-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  quang mây
  19ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 05:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.89mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 909mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (26-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  quang mây
  21ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 05:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 209º SSW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 905mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (26-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  quang mây
  12ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 05:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.68mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 908mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (27-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  nhiều mây
  13ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 05:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 173º S
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 907mb
 • Cập nhật lúc 05:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 14ºC 0% 0.32mps 324º NW 0mm 97%
  6:00 ít mây 12ºC 20% 0.31mps 186º S 0mm 95%
  9:00 quang mây 19ºC 0% 0.89mps 234º SW 0mm 85%
  12:00 quang mây 22ºC 0% 0.82mps 220º SW 0mm 67%
  15:00 quang mây 21ºC 0% 0.66mps 209º SSW 0mm 69%
  18:00 quang mây 15ºC 0% 0.53mps 188º S 0mm 88%
  21:00 quang mây 12ºC 0% 0.68mps 157º SSE 0mm 90%
  24:00 mây rải rác 12ºC 36% 0.76mps 153º SSE 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sa Pa

Thứ 3

Dự báo ngày 25-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.77mps 205º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.21mps 90º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.17mps 47º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.06mps 298º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 0.95mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 920mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 0.78mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.9mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.96mps 176º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.5mps 172º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.85mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.93mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.8mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 927mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.74mps 196º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.73mps 182º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.95mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 920mbar
Xem thêm