Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sa Pa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (25-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 21:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 249º WSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 898mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (25-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 21:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.67mm
  • Sức gió: 0.22mps
  • Hướng gió: 282º WNW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 900mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 21:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.14mm
  • Sức gió: 0.26mps
  • Hướng gió: 269º W
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 899mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 21:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.42mm
  • Sức gió: 0.42mps
  • Hướng gió: 324º NW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 902mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 21:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 0.46mps
  • Hướng gió: 260º W
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 898mb
 • Cập nhật lúc 21:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 23ºC 36% 0.71mps 249º WSW 0mm 82%
  6:00 nhiều mây 20ºC 80% 0.56mps 243º WSW 0mm 88%
  9:00 mưa rải rác 18ºC 64% 0.22mps 282º WNW 1.67mm 92%
  12:00 mưa rải rác 17ºC 80% 0.3mps 309º NW 2.285mm 96%
  15:00 mưa rải rác 17ºC 80% 0.26mps 269º W 2.14mm 97%
  18:00 mưa rải rác 17ºC 88% 0.16mps 283º WNW 1.41mm 96%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 68% 0.42mps 324º NW 0.42mm 92%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 20% 0.47mps 276º W 0.35mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sa Pa

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.72mps 256º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 899mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.47mps 277º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 900mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.87mps 82º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 903mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.95mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.89mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 928mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.76mps 194º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.9mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.86mps 220º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.84mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-05-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.08mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.9mps 115º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 923mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.91mps 210º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.82mps 196º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.6mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 921mbar
Xem thêm