Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sa Pa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mưa rải rác
  20ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.46mps
  • Hướng gió: 349º N
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 909mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 0.07mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 910mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 907mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 910mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (02-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.340231 Kinh độ: 103.844147

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 75º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 910mb
 • Cập nhật lúc 05:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 18ºC 88% 0.46mps 316º NW 3mm 98%
  6:00 mưa vừa 18ºC 92% 0.41mps 320º NW 4.5mm 97%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 56% 0.07mps 130º SE 2mm 92%
  12:00 ít mây 24ºC 24% 0.08mps 228º SW 0mm 86%
  15:00 mây dày đặc 23ºC 88% 0.91mps 106º ESE 0mm 85%
  18:00 nhiều mây 21ºC 68% 0.76mps 68º ENE 0mm 91%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.82mps 70º ENE 0.5mm 94%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 64% 0.76mps 61º ENE 3mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sa Pa

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.91mps 118º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.15mps 107º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 962mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.22mps 129º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.01mps 104º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1mps 166º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.46mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.04mps 121º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 931mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.96mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 932mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.91mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 934mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.96mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 933mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.05mps 113º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 931mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.84mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 931mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.91mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 931mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 13-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.96mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 933mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.85mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 931mbar
Xem thêm