Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sa Pa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (23-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  clear sky
  22ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.47mps
  • Hướng gió: 102º ESE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 902mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (23-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  clear sky
  29ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.62mps
  • Hướng gió: 236º SW
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 899mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (23-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  clear sky
  15ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.31mps
  • Hướng gió: 180º S
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 901mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (24-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mưa rải rác
  12ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.01mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 900mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (24-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.025mm
  • Sức gió: 0.25mps
  • Hướng gió: 42º NE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 903mb
 • Cập nhật lúc 23:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 30ºC 8% 0.47mps 102º ESE 0mm 69%
  6:00 clear sky 32ºC 0% 0.63mps 231º SW 0mm 53%
  9:00 clear sky 29ºC 0% 0.62mps 236º SW 0mm 53%
  12:00 clear sky 21ºC 0% 0.27mps 160º SSE 0mm 64%
  15:00 clear sky 15ºC 8% 0.31mps 180º S 0mm 70%
  18:00 clear sky 13ºC 8% 0.41mps 179º S 0mm 72%
  21:00 mưa rải rác 12ºC 12% 0.61mps 121º ESE 0.01mm 76%
  24:00 mưa rải rác 13ºC 24% 0.71mps 110º ESE 0.035mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sa Pa

Thứ 5

Dự báo ngày 23-03-2017
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.63mps 232º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 901mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-03-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.49mps 253º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 901mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.71mps 117º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 903mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.93mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.02mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 932mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.84mps 139º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.78mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.68mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.56mps 299º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.99mps 92º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 928mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.89mps 125º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.71mps 184º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.17mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.53mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.96mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 921mbar
Xem thêm