Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hòa Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 10.515mm
  • Sức gió: 3.04mps
  • Hướng gió: 59º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 8.3325mm
  • Sức gió: 2.23mps
  • Hướng gió: 5º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.67mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 276º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.16500000000001mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 344º NNW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 01:21
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 26ºC 92% 2.59mps 77º ENE 9.2713mm 98%
  6:00 mưa vừa 25ºC 80% 2.21mps 62º ENE 9.1075mm 98%
  9:00 mưa vừa 24ºC 92% 3.04mps 59º ENE 10.515mm 100%
  12:00 mưa vừa 23ºC 92% 3.61mps 52º NE 4.9275mm 99%
  15:00 mưa vừa 23ºC 92% 2.23mps 5º N 8.3325mm 100%
  18:00 mưa vừa 23ºC 92% 2.41mps 301º WNW 8.895mm 100%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 100% 2.22mps 276º W 2.67mm 100%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 92% 1.66mps 348º NNW 0.2mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hòa Bình

Thứ 3

Dự báo ngày 10-10-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.68mps 79º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-10-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.41mps 301º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.16mps 315º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-10-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.43mps 36º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 972mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.36mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.9mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.45mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.67mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.64mps 349º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.02mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.44mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 974mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.28mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.36mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.36mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 973mbar
Xem thêm