Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hòa Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (24-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  quang mây
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 01:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (24-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  quang mây
  15ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 01:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.02mps
  • Hướng gió: 257º WSW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 971mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (24-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 01:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 969mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (24-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 01:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 970mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (25-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mây rải rác
  17ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 01:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.9mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 970mb
 • Cập nhật lúc 01:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 16ºC 0% 0.86mps 137º SE 0mm 95%
  6:00 quang mây 15ºC 0% 0.81mps 207º SSW 0mm 95%
  9:00 quang mây 15ºC 0% 1.02mps 257º WSW 0mm 95%
  12:00 quang mây 23ºC 0% 0.95mps 216º SW 0mm 78%
  15:00 quang mây 27ºC 0% 1.16mps 134º SE 0mm 61%
  18:00 quang mây 26ºC 0% 0.91mps 121º ESE 0mm 63%
  21:00 mây rải rác 21ºC 32% 1.07mps 115º ESE 0mm 82%
  24:00 ít mây 19ºC 20% 0.86mps 120º ESE 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hòa Bình

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-11-2014
ít mây

ít Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.86mps 120º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-11-2014
ít mây

ít Mây

21ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.25mps 324º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-11-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.06mps 50º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.06mps 111º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-11-2014
ít mây

ít Mây

22ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.37mps 226º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.6mps 349º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.33mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 975mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.87mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.41mps 138º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.8mps 134º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.27mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.35mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.18mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 2.7mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 986mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-12-2014
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.63mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 984mbar
Xem thêm