Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hòa Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (27-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa rải rác
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.37mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 201º SSW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 174º S
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.95mps
  • Hướng gió: 154º SSE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 23:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 92% 0.76mps 161º SSE 0.5mm 98%
  6:00 mây dày đặc 22ºC 92% 1.16mps 143º SE 0mm 99%
  9:00 nhiều mây 22ºC 76% 1.37mps 167º SSE 0mm 99%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 88% 1.31mps 204º SSW 1mm 99%
  15:00 ít mây 25ºC 20% 1.66mps 201º SSW 0mm 90%
  18:00 mây rải rác 27ºC 36% 1.97mps 177º S 0mm 81%
  21:00 mây rải rác 26ºC 44% 2.11mps 174º S 0mm 79%
  24:00 nhiều mây 24ºC 56% 2.06mps 163º SSE 0mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hòa Bình

Thứ 5

Dự báo ngày 27-11-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.56mps 130º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.31mps 264º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.37mps 240º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 976mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
ít mây

ít Mây

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.33mps 344º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.41mps 46º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.13mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.55mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.21mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.44mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.15mps 329º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 982mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.46mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.98mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.84mps 324º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.51mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.82mps 337º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 977mbar
Xem thêm