Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hòa Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.
[adsense width="468" height="60" dataadslot="3302730555"]

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (27-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 164º SSE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (27-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 976mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (27-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.3425mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 214º SW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 975mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (28-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  ít mây
  20ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 264º W
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 975mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (28-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.03mm
  • Sức gió: 1.02mps
  • Hướng gió: 278º W
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 974mb
 • Cập nhật lúc 09:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 20ºC 68% 1.21mps 244º WSW 0mm 93%
  6:00 nhiều mây 24ºC 76% 1.07mps 122º ESE 0mm 84%
  9:00 mây rải rác 27ºC 48% 1.36mps 124º SE 0mm 76%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 80% 0.72mps 137º SE 1.4675mm 79%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 64% 0.91mps 214º SW 2.3425mm 97%
  18:00 ít mây 20ºC 20% 1.02mps 216º SW 0mm 97%
  21:00 ít mây 20ºC 24% 0.81mps 264º W 0mm 97%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 48% 0.81mps 256º WSW 0.0049999999999994mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hòa Bình

Thứ 2

Dự báo ngày 27-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.07mps 122º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.12mps 191º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.41mps 49º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.38mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-05-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.49mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.67mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 969mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.11mps 203º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-05-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.89mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-05-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.96mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.26mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.33mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.46mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.72mps 140º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 976mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.99mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.27mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 972mbar
Xem thêm

[adsense width="200" height="90" dataadslot="6380621358"] [adsense width="200" height="90" dataadslot="6380621358"]