Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hòa Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (05-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 01:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.1075mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 335º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (06-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 01:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6.29mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 970mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (06-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 01:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.35mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 971mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (06-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 01:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.37mps
  • Hướng gió: 356º N
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 968mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (06-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 01:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.025mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 970mb
 • Cập nhật lúc 01:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 92% 0.58mps 313º NW 1.33mm 97%
  6:00 mưa vừa 22ºC 92% 0.91mps 325º NW 3.405mm 99%
  9:00 mưa vừa 21ºC 92% 0.97mps 0º N 6.29mm 99%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.27mps 51º NE 1.56mm 100%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 88% 1.16mps 108º ESE 0.35mm 95%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 76% 1.34mps 353º N 0.015000000000001mm 86%
  21:00 mây rải rác 25ºC 36% 1.37mps 356º N 0mm 84%
  24:00 ít mây 23ºC 12% 0.86mps 351º N 0mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hòa Bình

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.58mps 313º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.34mps 354º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-07-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.15mps 89º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-07-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.42mps 37º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.33mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.5mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.4mps 344º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 965mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.05mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.16mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.39mps 126º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.36mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.27mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.09mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.77mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 963mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.61mps 280º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 960mbar
Xem thêm