Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hòa Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mây rải rác
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.87mps
  • Hướng gió: 346º NNW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  quang mây
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 4º N
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 970mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 350º N
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 969mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 356º N
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 968mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  quang mây
  22ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 251º WSW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 968mb
 • Cập nhật lúc 13:32
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 21ºC 32% 0.92mps 357º N 0mm 87%
  6:00 ít mây 20ºC 12% 0.97mps 332º NNW 0mm 88%
  9:00 quang mây 24ºC 0% 1.21mps 4º N 0mm 80%
  12:00 ít mây 28ºC 12% 2.62mps 8º N 0mm 61%
  15:00 ít mây 29ºC 12% 2.86mps 350º N 0mm 58%
  18:00 ít mây 30ºC 12% 2.08mps 349º N 0mm 55%
  21:00 mây rải rác 26ºC 32% 0.77mps 356º N 0mm 66%
  24:00 quang mây 23ºC 8% 1.07mps 236º SW 0mm 80%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hòa Bình

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.86mps 24º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.86mps 350º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.41mps 8º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 966mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.31mps 50º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.34mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.8mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.93mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.38mps 190º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.04mps 289º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.3mps 286º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 966mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.47mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.71mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.02mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.18mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.69mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 965mbar
Xem thêm