Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hòa Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (21-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  quang mây
  11ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 9ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 01:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.31mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  quang mây
  5ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 9ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 01:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 15º NNE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  quang mây
  11ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 9ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 01:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (22-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  quang mây
  14ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 9ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 01:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.57mps
  • Hướng gió: 43º NE
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (22-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  quang mây
  3ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 9ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 01:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.33mps
  • Hướng gió: 129º SE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 01:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 10ºC 0% 3.76mps 22º NNE 0mm 56%
  6:00 quang mây 8ºC 0% 2.51mps 22º NNE 0mm 60%
  9:00 quang mây 5ºC 0% 2.31mps 15º NNE 0mm 68%
  12:00 quang mây 3ºC 0% 1.96mps 4º N 0mm 74%
  15:00 quang mây 11ºC 0% 2.41mps 8º N 0mm 52%
  18:00 quang mây 14ºC 0% 1.86mps 18º NNE 0mm 48%
  21:00 quang mây 14ºC 0% 1.57mps 43º NE 0mm 47%
  24:00 quang mây 7ºC 0% 1.07mps 90º E 0mm 73%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hòa Bình

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-12-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

9ºC
 • Cao nhất: 9ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.66mps 33º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-12-2014
quang mây

Quang Mây

11ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 1.36mps 116º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-12-2014
quang mây

Quang Mây

12ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 1.32mps 333º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-12-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

12ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 0.92mps 297º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.42mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.4mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.43mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 2.16mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.69mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 0.91mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 0.96mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.41mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.47mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 1.21mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 991mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 1.41mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 983mbar
Xem thêm