Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hòa Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 15:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.5mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 337º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 15:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 1.7mps
  • Hướng gió: 333º NNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 15:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 323º NW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 15:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 353º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (26-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 15:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 2.46mps
  • Hướng gió: 9º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 15:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 21ºC 92% 1.86mps 332º NNW 5mm 100%
  6:00 mưa vừa 21ºC 92% 1.67mps 337º NNW 4.5mm 100%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.7mps 333º NNW 3mm 99%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.47mps 329º NNW 3mm 99%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.56mps 323º NW 3mm 99%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.76mps 339º NNW 3mm 99%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 92% 2.11mps 353º N 1mm 99%
  24:00 mây dày đặc 21ºC 92% 2.21mps 347º NNW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hòa Bình

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.86mps 332º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.21mps 348º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.06mps 332º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.24mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.18mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.14mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.17mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.14mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 965mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.94mps 338º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.19mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.27mps 134º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.08mps 119º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.08mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
quang mây

Quang Mây

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.21mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-11-2014
quang mây

Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.23mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 980mbar
Xem thêm