Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hòa Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (18-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  nhiều mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 175º S
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (18-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 171º S
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (18-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa vừa
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.5mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (18-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (19-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa to
  22ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 12.5mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 325º NW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 06:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 25ºC 56% 2.23mps 165º SSE 0mm 87%
  6:00 ít mây 26ºC 24% 1.62mps 175º S 0mm 89%
  9:00 nhiều mây 29ºC 64% 2.56mps 171º S 0mm 80%
  12:00 nhiều mây 30ºC 76% 2.13mps 147º SSE 0mm 78%
  15:00 mưa vừa 28ºC 92% 1.5mps 97º E 3.5mm 86%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 88% 1.07mps 72º ENE 0mm 92%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 92% 1.31mps 50º NE 0.5mm 95%
  24:00 mưa vừa 24ºC 92% 1.62mps 351º N 3.5mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hòa Bình

Thứ 4

Dự báo ngày 17-09-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.23mps 165º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.56mps 171º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.56mps 338º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-09-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.52mps 14º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.25mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-09-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.88mps 340º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-09-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.16mps 64º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-09-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.15mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-09-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.25mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.2mps 141º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-09-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.91mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 967mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.1mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.26mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.2mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.97mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 968mbar
Xem thêm