Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hòa Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (14-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mưa rải rác
  17ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 02:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (14-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 02:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.29mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (15-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 02:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.255mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 358º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (15-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 02:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.039999999999999mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 6º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (15-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 02:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.2mm
  • Sức gió: 2.67mps
  • Hướng gió: 35º NE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 02:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 17ºC 92% 2.28mps 16º NNE 0.17mm 96%
  6:00 mưa rải rác 15ºC 92% 1.67mps 34º NE 0.235mm 100%
  9:00 mưa rải rác 15ºC 92% 1.66mps 31º NNE 0.29mm 100%
  12:00 mưa rải rác 15ºC 92% 1.76mps 5º N 0.15mm 100%
  15:00 mưa rải rác 14ºC 92% 1.56mps 358º N 0.255mm 100%
  18:00 mưa rải rác 15ºC 92% 1.56mps 23º NNE 0.14mm 100%
  21:00 mưa rải rác 17ºC 68% 2.06mps 6º N 0.039999999999999mm 100%
  24:00 mưa rải rác 18ºC 92% 2.27mps 22º NNE 0.06mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hòa Bình

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.74mps 11º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.06mps 6º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.81mps 27º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1032mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 1.48mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 1.67mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
quang mây

Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 2.7mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 1.47mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 1.33mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 1.38mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 0.98mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.45mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.88mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.13mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.39mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.38mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 973mbar
Xem thêm