Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hòa Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (01-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  quang mây
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 04:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 202º SSW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (01-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 04:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.4mps
  • Hướng gió: 210º SSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (01-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  quang mây
  31ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 04:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (01-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 04:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 185º S
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (02-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 04:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.18mps
  • Hướng gió: 197º SSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 995mb
 • Cập nhật lúc 04:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 24ºC 0% 1.51mps 186º S 0mm 95%
  6:00 quang mây 23ºC 0% 0.96mps 202º SSW 0mm 95%
  9:00 quang mây 25ºC 0% 1.4mps 210º SSW 0mm 92%
  12:00 mây rải rác 29ºC 32% 1.46mps 160º SSE 0mm 87%
  15:00 quang mây 31ºC 8% 1.76mps 140º SE 0mm 80%
  18:00 mưa rải rác 29ºC 32% 1.21mps 197º SSW 3mm 84%
  21:00 quang mây 28ºC 0% 1.61mps 185º S 0mm 88%
  24:00 quang mây 26ºC 8% 1.71mps 172º S 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hòa Bình

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.76mps 150º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.46mps 117º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.12mps 312º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 957mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.35mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 957mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.14mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 956mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.81mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 957mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.21mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 956mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.17mps 312º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 957mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-08-2014
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.41mps 293º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 957mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-08-2014
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.7mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 959mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-08-2014
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.91mps 221º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-08-2014
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.32mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 958mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.64mps 310º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 957mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.99mps 303º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 957mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.18mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 957mbar
Xem thêm