Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hòa Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  ít mây
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 03:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 169º S
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 03:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 179º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 03:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 03:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (02-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 03:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 53º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 03:41
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 21ºC 12% 1.06mps 165º SSE 0mm 97%
  6:00 mây dày đặc 22ºC 92% 1.16mps 184º S 0mm 98%
  9:00 mây rải rác 25ºC 32% 1.62mps 179º S 0mm 96%
  12:00 quang mây 28ºC 8% 1.63mps 150º SSE 0mm 87%
  15:00 mây dày đặc 27ºC 92% 2.11mps 139º SE 0mm 85%
  18:00 nhiều mây 24ºC 56% 1.86mps 145º SE 0mm 93%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 56% 1.27mps 157º SSE 0.5mm 98%
  24:00 mây rải rác 22ºC 36% 0.71mps 137º SE 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hòa Bình

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.01mps 209º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.42mps 151º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 977mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.87mps 48º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.37mps 102º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.42mps 291º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.04mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.51mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.54mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.44mps 132º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-11-2014
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.53mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-11-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.56mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-11-2014
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.64mps 344º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-11-2014
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.6mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 13-11-2014
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.51mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-11-2014
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.42mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 981mbar
Xem thêm