Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hòa Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mây dày đặc
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 04:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 302º WNW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 04:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.36mps
  • Hướng gió: 358º N
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 04:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 51º NE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 04:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (24-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 04:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 1.25mps
  • Hướng gió: 325º NW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 04:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 21ºC 88% 1.43mps 332º NNW 0mm 95%
  6:00 nhiều mây 21ºC 76% 1.88mps 339º NNW 0mm 92%
  9:00 nhiều mây 25ºC 76% 2.36mps 358º N 0mm 80%
  12:00 nhiều mây 27ºC 64% 2.11mps 18º NNE 0mm 73%
  15:00 mây rải rác 26ºC 44% 1.56mps 51º NE 0mm 72%
  18:00 mây rải rác 22ºC 32% 1.42mps 91º E 0mm 83%
  21:00 mây rải rác 21ºC 48% 1.07mps 97º E 0mm 94%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.06mps 345º NNW 0.5mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hòa Bình

Thứ 4

Dự báo ngày 22-10-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.43mps 333º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-10-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.36mps 358º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-10-2014
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.87mps 6º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.22mps 295º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.22mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.02mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.22mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.12mps 195º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.23mps 276º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.08mps 135º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.32mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 966mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.25mps 127º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.32mps 138º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.04mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.17mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 971mbar
Xem thêm