Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hòa Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (30-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  ít mây
  30ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 320º NW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (30-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  ít mây
  36ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.88mps
  • Hướng gió: 183º S
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (30-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mưa vừa
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.305mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 64º ENE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  clear sky
  32ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 309º NW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 13:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 33ºC 12% 1.91mps 325º NW 0mm 88%
  6:00 ít mây 36ºC 12% 1.66mps 279º W 0mm 78%
  9:00 ít mây 36ºC 20% 1.88mps 183º S 0mm 71%
  12:00 mưa rải rác 31ºC 20% 1.86mps 155º SSE 2.525mm 77%
  15:00 mưa vừa 28ºC 36% 2.12mps 113º ESE 3.305mm 82%
  18:00 ít mây 27ºC 12% 1.7mps 120º ESE 0mm 89%
  21:00 clear sky 26ºC 8% 0.96mps 64º ENE 0mm 94%
  24:00 clear sky 27ºC 8% 1.77mps 22º NNE 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hòa Bình

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.66mps 280º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 31-07-2017
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.21mps 247º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.9mps 290º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.44mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.28mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.08mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.01mps 276º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 961mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 06-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.86mps 305º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 07-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.5mps 308º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 08-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.61mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 09-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.25mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 10-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.15mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.2mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.79mps 98º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 962mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.83mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 962mbar
Xem thêm