Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hòa Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  ít mây
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 12:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.32mps
  • Hướng gió: 129º SE
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 38%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 12:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.87mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 49%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 12:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.93mps
  • Hướng gió: 173º S
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 12:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.57mps
  • Hướng gió: 154º SSE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 12:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.64mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 12:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 28ºC 11% 1.85mps 115º ESE 0mm 64%
  6:00 mây rải rác 28ºC 35% 2.65mps 107º ESE 0mm 64%
  9:00 mây rải rác 24ºC 49% 1.87mps 139º SE 0mm 84%
  12:00 mây rải rác 22ºC 31% 1.7mps 182º S 0mm 94%
  15:00 mây rải rác 23ºC 40% 0.93mps 173º S 0mm 93%
  18:00 mây dày đặc 23ºC 98% 0.27mps 188º S 0mm 92%
  21:00 mây dày đặc 23ºC 99% 0.57mps 154º SSE 0mm 91%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 99% 1.04mps 129º SE 0mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hòa Bình

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.65mps 107º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.86mps 136º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.16mps 145º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.82mps 148º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.31mps 160º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.65mps 118º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.15mps 60º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.86mps 48º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

14ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.7mps 27º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.6mps 38º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

15ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.55mps 11º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.9mps 97º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.46mps 92º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.51mps 30º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.15mps 39º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm