Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hòa Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (28-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.4mm
  • Sức gió: 2mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (28-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0825mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 12º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (28-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0050000000000003mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (28-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 326º NW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (29-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  nhiều mây
  19ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 267º W
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 22:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 19ºC 92% 1.61mps 350º N 0.58mm 99%
  6:00 mưa rải rác 19ºC 88% 2.16mps 5º N 1.15mm 100%
  9:00 mưa rải rác 19ºC 92% 2.57mps 12º NNE 0.0825mm 99%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 88% 3.16mps 36º NE 0.06mm 90%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 76% 2.22mps 36º NE 0.0050000000000003mm 88%
  18:00 nhiều mây 23ºC 64% 1.91mps 30º NNE 0mm 86%
  21:00 nhiều mây 21ºC 56% 0.87mps 326º NW 0mm 85%
  24:00 nhiều mây 20ºC 68% 1.28mps 220º SW 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hòa Bình

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2mps 1º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.16mps 37º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.52mps 333º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.51mps 170º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.18mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.92mps 158º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.15mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.15mps 135º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.37mps 124º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.42mps 78º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 970mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.72mps 137º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.69mps 140º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.44mps 127º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.06mps 146º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.25mps 64º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 970mbar
Xem thêm