Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hòa Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  clear sky
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 06:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.295mm
  • Sức gió: 4.61mps
  • Hướng gió: 161º SSE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  clear sky
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 06:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 06:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 295º WNW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mưa vừa
  33ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 06:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.64mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 06:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.16mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 06:00
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 28ºC 8% 4.82mps 156º SSE 0mm 75%
  6:00 ít mây 28ºC 20% 4.06mps 154º SSE 0mm 80%
  9:00 clear sky 27ºC 8% 2.1mps 133º SE 0mm 87%
  12:00 clear sky 28ºC 8% 0.46mps 349º N 0mm 88%
  15:00 ít mây 31ºC 12% 1.12mps 295º WNW 0mm 83%
  18:00 clear sky 34ºC 8% 1.96mps 134º SE 0mm 75%
  21:00 mưa vừa 33ºC 24% 2.87mps 127º SE 3.64mm 74%
  24:00 mưa vừa 28ºC 20% 2.31mps 169º S 3.05mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hòa Bình

Thứ 6

Dự báo ngày 23-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.61mps 162º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.96mps 135º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.94mps 158º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.02mps 125º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.7mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.18mps 65º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.47mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.44mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.85mps 139º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 964mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.52mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.65mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.48mps 210º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.64mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.33mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.67mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 962mbar
Xem thêm