Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hòa Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 1.3mps
  • Hướng gió: 19º NNE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 3º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 331º NNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 329º NNW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.32mps
  • Hướng gió: 341º NNW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 16:02
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 25ºC 92% 2.06mps 351º N 4mm 97%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 92% 1.67mps 10º N 1mm 96%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.86mps 3º N 3mm 99%
  12:00 mưa vừa 22ºC 92% 1.51mps 322º NW 7mm 98%
  15:00 mưa vừa 22ºC 92% 1.76mps 331º NNW 4mm 99%
  18:00 mưa vừa 22ºC 92% 1.45mps 315º NW 12mm 98%
  21:00 mưa vừa 22ºC 92% 2.01mps 329º NNW 6mm 98%
  24:00 mưa vừa 23ºC 92% 2.43mps 340º NNW 7mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hòa Bình

Thứ 4

Dự báo ngày 27-08-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.06mps 352º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-08-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.01mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-08-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.26mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-08-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.39mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 964mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-08-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.07mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.6mps 139º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.17mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.32mps 122º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.17mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.84mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.01mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 962mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-09-2014
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.12mps 290º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar
Xem thêm