Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hòa Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa rải rác
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 20:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.2mps
  • Hướng gió: 326º NW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 20:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 0.47mps
  • Hướng gió: 316º NW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 967mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 20:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 317º NW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 967mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 20:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 966mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 20:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 72º ENE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 965mb
 • Cập nhật lúc 20:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.5mps 265º W 0.5mm 99%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.76mps 350º N 1mm 98%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.47mps 316º NW 0.5mm 99%
  12:00 nhiều mây 21ºC 80% 0.31mps 307º NW 0mm 99%
  15:00 nhiều mây 21ºC 76% 0.87mps 317º NW 0mm 99%
  18:00 mây rải rác 25ºC 48% 1.07mps 46º NE 0mm 89%
  21:00 nhiều mây 26ºC 80% 1.17mps 70º ENE 0mm 82%
  24:00 nhiều mây 26ºC 80% 1.07mps 77º ENE 0mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hòa Bình

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.96mps 76º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.58mps 346º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.67mps 353º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.4mps 119º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.91mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 963mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-09-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.94mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.03mps 220º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.21mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.05mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.22mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.12mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.86mps 308º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 965mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-09-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.77mps 354º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-09-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.07mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-09-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.1mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 967mbar
Xem thêm