Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hòa Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (25-03-2017)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mưa rải rác
  0ºC

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (26-03-2017)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mưa rải rác
  13ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.64mm
  • Sức gió: 3.38mps
  • Hướng gió: 21º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (26-03-2017)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.3mm
  • Sức gió: 5.16mps
  • Hướng gió: 24º NNE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1030mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (26-03-2017)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0099999999999998mm
  • Sức gió: 4.56mps
  • Hướng gió: 33º NNE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (26-03-2017)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mây rải rác
  13ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.77mps
  • Hướng gió: 43º NE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1030mb
 • Cập nhật lúc 22:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 15ºC 92% 3.03mps 39º NE 0.19mm 93%
  6:00 mưa rải rác 14ºC 92% 2.87mps 30º NNE 0.68mm 100%
  9:00 mưa rải rác 13ºC 92% 3.38mps 21º NNE 0.64mm 100%
  12:00 mưa rải rác 13ºC 92% 4.37mps 20º NNE 2.02mm 100%
  15:00 mưa rải rác 14ºC 92% 5.16mps 24º NNE 0.3mm 93%
  18:00 mưa rải rác 16ºC 100% 5.11mps 25º NNE 0.02mm 83%
  21:00 mưa rải rác 16ºC 88% 4.56mps 33º NNE 0.0099999999999998mm 82%
  24:00 nhiều mây 14ºC 68% 4.47mps 32º NNE 0mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hòa Bình

Thứ 7

Dự báo ngày 25-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.01mps 47º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 5.11mps 26º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.27mps 13º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.36mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.62mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.87mps 146º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.77mps 158º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.19mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 979mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.2mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.37mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.37mps 170º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.04mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.2mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.16mps 113º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.55mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 968mbar
Xem thêm