Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hòa Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (29-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  quang mây
  36ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.32mps
  • Hướng gió: 228º SW
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (29-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 248º WSW
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 965mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (30-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.97mps
  • Hướng gió: 245º WSW
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 967mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (30-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.67mps
  • Hướng gió: 260º W
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 969mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (30-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.8mm
  • Sức gió: 1.15mps
  • Hướng gió: 325º NW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 969mb
 • Cập nhật lúc 17:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 33ºC 0% 2.68mps 249º WSW 0mm 60%
  6:00 quang mây 34ºC 0% 2.07mps 253º WSW 0mm 58%
  9:00 quang mây 30ºC 0% 1.21mps 248º WSW 0mm 60%
  12:00 ít mây 27ºC 12% 1.08mps 240º WSW 0mm 70%
  15:00 quang mây 27ºC 8% 1.97mps 245º WSW 0mm 63%
  18:00 quang mây 27ºC 8% 2.7mps 256º WSW 0mm 67%
  21:00 quang mây 28ºC 0% 2.67mps 260º W 0mm 70%
  24:00 quang mây 32ºC 8% 2.32mps 267º W 0mm 65%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hòa Bình

Thứ 6

Dự báo ngày 29-05-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.68mps 249º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.32mps 267º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 970mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-05-2015
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.62mps 44º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.35mps 140º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.39mps 137º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.53mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.45mps 204º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.03mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.77mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 964mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-06-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.21mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-06-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.73mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-06-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.86mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-06-2015
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.79mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-06-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 2.53mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar
Xem thêm