Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hòa Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (27-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.22mm
  • Sức gió: 1.13mps
  • Hướng gió: 335º NNW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (27-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0125mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 985mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (27-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0050000000000001mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 981mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (27-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.05mm
  • Sức gió: 1.02mps
  • Hướng gió: 128º SE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 982mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (28-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.81333 Kinh độ: 105.338333

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.075mm
  • Sức gió: 1.04mps
  • Hướng gió: 181º S
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 980mb
 • Cập nhật lúc 06:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 18ºC 92% 1.06mps 97º E 0.2175mm 100%
  6:00 mưa rải rác 18ºC 88% 1.06mps 131º SE 0.0875mm 100%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 80% 1.36mps 111º ESE 0.0125mm 96%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 80% 1.41mps 105º ESE 0.0125mm 91%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 68% 1.36mps 118º ESE 0.0050000000000001mm 86%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 48% 1.01mps 121º ESE 0.085mm 90%
  21:00 mưa rải rác 18ºC 44% 1.02mps 128º SE 0.05mm 97%
  24:00 nhiều mây 18ºC 56% 0.76mps 153º SSE 0mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hòa Bình

Thứ 5

Dự báo ngày 26-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.06mps 97º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.41mps 106º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.42mps 108º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 979mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.71mps 92º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.08mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.1mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.77mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-04-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.2mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-04-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.07mps 284º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.97mps 179º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 968mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.66mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.45mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.6mps 134º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.84mps 183º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.18mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 972mbar
Xem thêm