Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Mộc Châu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.3422 Kinh độ: 104.3446

  mưa rải rác
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 06:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.46mps
  • Hướng gió: 169º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 926mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (28-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.3422 Kinh độ: 104.3446

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 06:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.09mm
  • Sức gió: 0.89mps
  • Hướng gió: 159º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 925mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.3422 Kinh độ: 104.3446

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 06:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.009999999999998mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 186º S
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 927mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.3422 Kinh độ: 104.3446

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 06:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0050000000000026mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 126º SE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 924mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.3422 Kinh độ: 104.3446

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 06:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.085mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 162º SSE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 926mb
 • Cập nhật lúc 06:40
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.46mps 169º S 0.07mm 96%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.56mps 197º SSW 0.13mm 98%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.89mps 159º SSE 0.09mm 100%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 88% 1.05mps 202º SSW 0.055mm 97%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 76% 1.21mps 186º S 0.009999999999998mm 86%
  18:00 nhiều mây 28ºC 80% 0.96mps 171º S 0mm 75%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 92% 1.16mps 126º SE 0.0050000000000026mm 73%
  24:00 mưa vừa 22ºC 76% 0.56mps 271º W 9.79mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Mộc Châu

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.86mps 63º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.96mps 171º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.1mps 255º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.15mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 912mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.74mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 911mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.46mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 910mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.3mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.85mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.61mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.83mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.12mps 284º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.44mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 907mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.48mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 905mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.66mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.8mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 908mbar
Xem thêm