Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Mộc Châu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.3422 Kinh độ: 104.3446

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 13:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.18mps
  • Hướng gió: 275º W
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 919mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.3422 Kinh độ: 104.3446

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 13:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.16mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 918mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (03-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.3422 Kinh độ: 104.3446

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 13:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 920mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.3422 Kinh độ: 104.3446

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 13:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.18mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 918mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.3422 Kinh độ: 104.3446

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 13:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 920mb
 • Cập nhật lúc 13:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 32ºC 20% 1.18mps 275º W 0mm 72%
  6:00 mưa vừa 26ºC 68% 1.11mps 266º W 3.2mm 99%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 88% 1.07mps 244º WSW 2.16mm 84%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 76% 0.92mps 251º WSW 0.045mm 84%
  15:00 nhiều mây 22ºC 56% 0.86mps 256º WSW 0mm 91%
  18:00 mây rải rác 22ºC 44% 0.85mps 249º WSW 0mm 93%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 80% 0.96mps 243º WSW 0.18mm 94%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 44% 1.11mps 231º SW 0.28mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Mộc Châu

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.11mps 266º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.51mps 272º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.12mps 275º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 922mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 06-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.05mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 07-08-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 908mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 08-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.05mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 908mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 09-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.09mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 909mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 10-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.06mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 909mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.07mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 908mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.91mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 907mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.91mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.89mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 909mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.93mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 910mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.92mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 910mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.14mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 910mbar
Xem thêm