Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Mộc Châu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8531 Kinh độ: 104.621

  quang mây
  18ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 19:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 935mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8531 Kinh độ: 104.621

  quang mây
  15ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 19:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.72mps
  • Hướng gió: 310º NW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 922mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8531 Kinh độ: 104.621

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 19:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 923mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8531 Kinh độ: 104.621

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 19:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.18mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 921mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8531 Kinh độ: 104.621

  ít mây
  19ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 19:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 923mb
 • Cập nhật lúc 19:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 18ºC 0% 1.06mps 79º E 0mm 83%
  6:00 quang mây 16ºC 0% 0.77mps 74º ENE 0mm 91%
  9:00 quang mây 15ºC 0% 0.72mps 310º NW 0mm 91%
  12:00 quang mây 19ºC 0% 0.81mps 249º WSW 0mm 87%
  15:00 mây rải rác 25ºC 48% 1.22mps 31º NNE 0mm 63%
  18:00 nhiều mây 24ºC 56% 1.06mps 47º NE 0mm 64%
  21:00 ít mây 25ºC 12% 1.18mps 23º NNE 0mm 60%
  24:00 quang mây 22ºC 0% 0.72mps 308º NW 0mm 74%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Mộc Châu

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.86mps 24º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.86mps 350º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.41mps 8º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 966mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.31mps 50º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.37mps 69º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.33mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.27mps 336º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.99mps 289º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.21mps 290º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.35mps 330º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 964mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.07mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.16mps 196º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.23mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.93mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.85mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 964mbar
Xem thêm