Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Mộc Châu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (05-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.3422 Kinh độ: 104.3446

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 02:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 242º WSW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 934mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (06-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.3422 Kinh độ: 104.3446

  mây dày đặc
  13ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 02:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 279º W
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 934mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (06-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.3422 Kinh độ: 104.3446

  mưa rải rác
  13ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 02:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.41mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 6º N
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 933mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (06-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.3422 Kinh độ: 104.3446

  nhiều mây
  19ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 02:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.15mps
  • Hướng gió: 37º NE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 933mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (06-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.3422 Kinh độ: 104.3446

  nhiều mây
  16ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 02:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 933mb
 • Cập nhật lúc 02:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 14ºC 92% 0.86mps 242º WSW 0mm 77%
  6:00 mây dày đặc 11ºC 100% 0.86mps 353º N 0mm 99%
  9:00 mây dày đặc 13ºC 92% 1.06mps 279º W 0mm 79%
  12:00 mưa to 13ºC 92% 1.06mps 267º W 13.63mm 91%
  15:00 mưa rải rác 13ºC 92% 1.11mps 6º N 0.41mm 91%
  18:00 mưa rải rác 13ºC 92% 0.95mps 317º NW 0.29mm 100%
  21:00 nhiều mây 19ºC 68% 1.15mps 37º NE 0mm 74%
  24:00 mưa rải rác 14ºC 92% 1.15mps 345º NNW 1.31mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Mộc Châu

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-11-2017
mây dày đặc

Mây Dày đặc

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.97mps 58º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 934mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-11-2017
mưa to

Mưa To

13ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.95mps 317º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 935mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.16mps 19º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 934mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-11-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.14mps 69º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 931mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.14mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.08mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.12mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 916mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.79mps 295º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.14mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.09mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.97mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.13mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.05mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.06mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 920mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.1mps 74º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 921mbar
Xem thêm