Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Mộc Châu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (12-02-2017)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.3422 Kinh độ: 104.3446

  mưa rải rác
  18ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 7ºC

  Thấp nhất: 7ºC

  Cập nhật lúc 20:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 935mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (12-02-2017)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.3422 Kinh độ: 104.3446

  mưa rải rác
  9ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 7ºC

  Thấp nhất: 7ºC

  Cập nhật lúc 20:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 1.2mps
  • Hướng gió: 89º E
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 941mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (12-02-2017)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.3422 Kinh độ: 104.3446

  nhiều mây
  13ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 7ºC

  Thấp nhất: 7ºC

  Cập nhật lúc 20:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.15mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 937mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (12-02-2017)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.3422 Kinh độ: 104.3446

  mưa rải rác
  10ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 7ºC

  Thấp nhất: 7ºC

  Cập nhật lúc 20:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0049999999999999mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 73º ENE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 940mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (13-02-2017)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.3422 Kinh độ: 104.3446

  mưa rải rác
  8ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 7ºC

  Thấp nhất: 7ºC

  Cập nhật lúc 20:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.035mm
  • Sức gió: 0.58mps
  • Hướng gió: 150º SSE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 938mb
 • Cập nhật lúc 20:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 7ºC 88% 1.06mps 67º ENE 0.21mm 98%
  6:00 mưa rải rác 7ºC 88% 1.03mps 81º E 0.27mm 99%
  9:00 mưa rải rác 9ºC 88% 1.2mps 89º E 0.11mm 90%
  12:00 mưa rải rác 12ºC 56% 1.16mps 87º E 0.025mm 73%
  15:00 nhiều mây 13ºC 68% 1.15mps 94º E 0mm 70%
  18:00 mưa rải rác 11ºC 76% 0.89mps 72º ENE 0.0050000000000001mm 77%
  21:00 mưa rải rác 10ºC 88% 0.88mps 73º ENE 0.0049999999999999mm 86%
  24:00 mưa rải rác 8ºC 56% 0.94mps 82º E 0.03mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Mộc Châu

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

7ºC
 • Cao nhất: 7ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 0.81mps 58º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 940mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.16mps 87º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 939mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2017
ít mây

ít Mây

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.16mps 103º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 939mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2017
ít mây

ít Mây

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.16mps 118º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 940mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 1.12mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 0.65mps 344º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 0.34mps 350º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.04mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 921mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.02mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.06mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 0.92mps 221º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.21mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.49mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.6mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.46mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 916mbar
Xem thêm