Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Mộc Châu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (14-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.3422 Kinh độ: 104.3446

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 928mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (14-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.3422 Kinh độ: 104.3446

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.01mm
  • Sức gió: 1.13mps
  • Hướng gió: 66º ENE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 924mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (14-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.3422 Kinh độ: 104.3446

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.135mm
  • Sức gió: 1.02mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 927mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (15-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.3422 Kinh độ: 104.3446

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.455mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 925mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (15-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.3422 Kinh độ: 104.3446

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.445mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 927mb
 • Cập nhật lúc 01:22
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.17mps 83º E 0.13mm 94%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.16mps 74º ENE 0.0099999999999998mm 84%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 56% 1.13mps 66º ENE 0.01mm 82%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 92% 0.91mps 82º E 0.06mm 89%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.02mps 87º E 0.135mm 95%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 80% 1.05mps 85º E 0.81mm 99%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 88% 1.01mps 100º E 0.455mm 99%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 92% 1.07mps 45º NE 0.155mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Mộc Châu

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.17mps 84º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 928mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.16mps 66º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.17mps 73º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.07mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.06mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.12mps 74º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.14mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.02mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 914mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.97mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 912mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.09mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.1mps 68º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.69mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 0.75mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 0.82mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-10-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.46mps 71º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 920mbar
Xem thêm