Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lai Châu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3997 Kinh độ: 103.4517

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.845mm
  • Sức gió: 0.47mps
  • Hướng gió: 266º W
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 920mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3997 Kinh độ: 103.4517

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.36mm
  • Sức gió: 0.57mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 921mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3997 Kinh độ: 103.4517

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.050000000000001mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 239º WSW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 921mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3997 Kinh độ: 103.4517

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.45mps
  • Hướng gió: 273º W
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 920mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3997 Kinh độ: 103.4517

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.77mm
  • Sức gió: 0.26mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 922mb
 • Cập nhật lúc 01:25
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 92% 0.47mps 266º W 2.845mm 98%
  6:00 mưa vừa 20ºC 92% 0.67mps 192º SSW 6.48mm 98%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 100% 0.57mps 229º SW 1.36mm 99%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 88% 0.81mps 193º SSW 0.52mm 98%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 44% 0.66mps 239º WSW 0.050000000000001mm 85%
  18:00 ít mây 26ºC 24% 0.77mps 247º WSW 0mm 76%
  21:00 nhiều mây 24ºC 76% 0.45mps 273º W 0mm 84%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 88% 0.22mps 354º N 2.53mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lai Châu

Thứ 6

Dự báo ngày 25-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.41mps 27º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.66mps 240º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 921mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-05-2018
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.87mps 56º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-05-2018
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.53mps 37º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-05-2018
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.84mps 155º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-05-2018
mưa rất to

Mưa Rất To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.66mps 206º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-05-2018
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.82mps 113º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.62mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-06-2018
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.78mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 914mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-06-2018
mưa rất to

Mưa Rất To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.81mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-06-2018
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.68mps 295º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 912mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-06-2018
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.84mps 125º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 911mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.02mps 74º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 911mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.03mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.95mps 195º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 912mbar
Xem thêm