Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lai Châu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (20-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  nhiều mây
  16ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 10:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.54mps
  • Hướng gió: 197º SSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 887mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (21-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 10:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.145mm
  • Sức gió: 0.68mps
  • Hướng gió: 191º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 886mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (21-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  mưa vừa
  14ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 10:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.835mm
  • Sức gió: 0.84mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 888mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (21-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  mây rải rác
  19ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 10:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 199º SSW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 883mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (21-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 10:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.15mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 238º WSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 885mb
 • Cập nhật lúc 10:45
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 15ºC 80% 0.62mps 259º W 0mm 94%
  6:00 mưa rải rác 15ºC 68% 0.33mps 266º W 0.02mm 93%
  9:00 mưa rải rác 14ºC 92% 0.68mps 191º S 0.145mm 96%
  12:00 mưa rải rác 14ºC 92% 0.87mps 185º S 2.405mm 100%
  15:00 mưa vừa 14ºC 92% 0.84mps 229º SW 4.835mm 100%
  18:00 mưa rải rác 16ºC 76% 0.87mps 171º S 0.855mm 96%
  21:00 mây rải rác 19ºC 48% 0.81mps 199º SSW 0mm 81%
  24:00 mưa rải rác 15ºC 80% 0.67mps 229º SW 0.245mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lai Châu

Thứ 2

Dự báo ngày 20-03-2017
ít mây

ít Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.54mps 198º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 887mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.87mps 172º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 886mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-03-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 0.87mps 254º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 884mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-03-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 0.97mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 875mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 0.98mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 876mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.77mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 875mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.03mps 194º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 875mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.97mps 150º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 878mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 0.89mps 197º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 877mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.85mps 194º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 877mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa to

Mưa To

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.07mps 214º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 876mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.45mps 229º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 874mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.56mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 874mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.6mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 875mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.31mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 877mbar
Xem thêm