Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lai Châu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3995 Kinh độ: 103.45

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.72mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 916mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3995 Kinh độ: 103.45

  quang mây
  21ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.36mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 917mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3995 Kinh độ: 103.45

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 25º NNE
  • Độ ẩm: 46%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 916mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3995 Kinh độ: 103.45

  quang mây
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.72mps
  • Hướng gió: 119º ESE
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 915mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3995 Kinh độ: 103.45

  quang mây
  19ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 916mb
 • Cập nhật lúc 19:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 21ºC 44% 0.72mps 54º NE 0mm 90%
  6:00 quang mây 21ºC 0% 0.72mps 50º NE 0mm 90%
  9:00 quang mây 21ºC 0% 0.36mps 8º N 0mm 89%
  12:00 quang mây 26ºC 0% 0.87mps 27º NNE 0mm 60%
  15:00 quang mây 29ºC 0% 0.86mps 25º NNE 0mm 46%
  18:00 quang mây 29ºC 0% 0.83mps 39º NE 0mm 47%
  21:00 quang mây 24ºC 0% 0.72mps 119º ESE 0mm 61%
  24:00 quang mây 20ºC 0% 0.67mps 83º E 0mm 78%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lai Châu

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.72mps 55º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.86mps 25º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.81mps 257º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 913mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.86mps 122º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 912mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.77mps 305º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 912mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.57mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.73mps 140º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.49mps 293º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.97mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.91mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 910mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.75mps 217º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 911mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.77mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 910mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.91mps 209º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 910mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.88mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.04mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 912mbar
Xem thêm