Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lai Châu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (30-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  clear sky
  19ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 14:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.67mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 881mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (30-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  clear sky
  29ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 14:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 880mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (30-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 14:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 178º S
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 879mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 14:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.4mps
  • Hướng gió: 207º SSW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 880mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  clear sky
  22ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 14:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 222º SW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 881mb
 • Cập nhật lúc 14:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 21ºC 0% 0.8mps 352º N 0mm 87%
  6:00 clear sky 27ºC 0% 0.51mps 39º NE 0mm 71%
  9:00 clear sky 29ºC 8% 0.76mps 139º SE 0mm 62%
  12:00 ít mây 29ºC 24% 0.78mps 176º S 0mm 60%
  15:00 mây rải rác 26ºC 48% 0.71mps 178º S 0mm 68%
  18:00 nhiều mây 23ºC 56% 0.62mps 193º SSW 0mm 78%
  21:00 mây rải rác 22ºC 44% 0.4mps 207º SSW 0mm 84%
  24:00 mây rải rác 21ºC 36% 0.71mps 229º SW 0mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lai Châu

Thứ 7

Dự báo ngày 29-07-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.67mps 357º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 881mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-07-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.76mps 140º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 880mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 31-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.86mps 218º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 879mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.85mps 212º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 880mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.97mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 869mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.98mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 868mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-08-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.89mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 868mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-08-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.82mps 288º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 868mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 06-08-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.71mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 869mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 07-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.57mps 326º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 870mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 08-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.33mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 871mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 09-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.92mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 870mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 10-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.92mps 203º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 870mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.86mps 209º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 870mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.94mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 869mbar
Xem thêm