Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lai Châu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-10-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 01:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.01mm
  • Sức gió: 0.84mps
  • Hướng gió: 25º NNE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 885mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-10-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 01:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.575mm
  • Sức gió: 0.79mps
  • Hướng gió: 38º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 887mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 01:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.18mm
  • Sức gió: 0.79mps
  • Hướng gió: 35º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 885mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 01:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.105mm
  • Sức gió: 0.83mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 887mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 01:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.525mm
  • Sức gió: 0.7mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 885mb
 • Cập nhật lúc 01:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 19ºC 88% 0.84mps 25º NNE 1.01mm 89%
  6:00 mưa rải rác 18ºC 92% 0.78mps 37º NE 1.365mm 97%
  9:00 mưa rải rác 18ºC 92% 0.79mps 38º NE 1.575mm 98%
  12:00 mưa rải rác 18ºC 92% 0.76mps 29º NNE 1.87mm 99%
  15:00 mưa rải rác 18ºC 92% 0.79mps 35º NE 1.18mm 98%
  18:00 mưa rải rác 18ºC 92% 0.81mps 30º NNE 0.029999999999999mm 97%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 100% 0.83mps 20º NNE 0.105mm 96%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 92% 0.81mps 68º ENE 0.565mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lai Châu

Thứ 3

Dự báo ngày 10-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.91mps 29º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 886mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.83mps 21º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 887mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.86mps 82º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 889mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.91mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 873mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.8mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 874mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.81mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 877mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.95mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 878mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 877mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 0.99mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 877mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 876mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.06mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 875mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.03mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 879mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.97mps 194º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 875mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.95mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 875mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.99mps 209º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 875mbar
Xem thêm