Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lai Châu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (14-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  mưa rải rác
  15ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 02:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 181º S
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 889mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (15-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  mưa rải rác
  12ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 02:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0025mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 13º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 889mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (15-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 02:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.075mm
  • Sức gió: 0.39mps
  • Hướng gió: 10º N
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 891mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (15-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 02:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.72mps
  • Hướng gió: 206º SSW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 888mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (15-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  mây rải rác
  17ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 02:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 221º SW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 890mb
 • Cập nhật lúc 02:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 13ºC 8% 0.66mps 181º S 0.0225mm 94%
  6:00 clear sky 12ºC 0% 0.27mps 28º NNE 0mm 97%
  9:00 mưa rải rác 12ºC 56% 0.71mps 13º NNE 0.0025mm 98%
  12:00 mưa rải rác 14ºC 68% 0.71mps 45º NE 0.0275mm 97%
  15:00 mưa rải rác 17ºC 76% 0.39mps 10º N 0.075mm 90%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 8% 0.34mps 195º SSW 0.04mm 75%
  21:00 mây rải rác 21ºC 44% 0.72mps 206º SSW 0mm 73%
  24:00 mưa rải rác 18ºC 56% 0.61mps 202º SSW 0.005mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lai Châu

Thứ 3

Dự báo ngày 14-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.67mps 164º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 888mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.39mps 10º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 891mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.82mps 226º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 890mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.88mps 225º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 888mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.89mps 159º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 879mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.74mps 171º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 879mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.81mps 182º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 877mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.82mps 197º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 877mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 0.8mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 880mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 0.9mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 883mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 0.86mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 880mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 0.93mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 878mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 0.97mps 115º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 880mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 881mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.99mps 167º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 880mbar
Xem thêm