Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lai Châu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (20-02-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 6ºC

  Thấp nhất: 6ºC

  Cập nhật lúc 18:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.72mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 916mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (21-02-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 6ºC

  Thấp nhất: 6ºC

  Cập nhật lúc 18:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015mm
  • Sức gió: 0.7mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 884mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (21-02-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  clear sky
  15ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 6ºC

  Thấp nhất: 6ºC

  Cập nhật lúc 18:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 885mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (21-02-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  clear sky
  22ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 6ºC

  Thấp nhất: 6ºC

  Cập nhật lúc 18:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.02mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 50%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 885mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (21-02-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  clear sky
  19ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 6ºC

  Thấp nhất: 6ºC

  Cập nhật lúc 18:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 46%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 885mb
 • Cập nhật lúc 18:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 17ºC 92% 0.97mps 226º SW 0mm 57%
  6:00 mây dày đặc 16ºC 100% 0.76mps 215º SW 0mm 61%
  9:00 mưa rải rác 16ºC 92% 0.7mps 237º WSW 0.015mm 67%
  12:00 mưa rải rác 16ºC 88% 0.61mps 255º WSW 0.045mm 75%
  15:00 clear sky 15ºC 0% 0.76mps 220º SW 0mm 77%
  18:00 clear sky 20ºC 0% 0.86mps 224º SW 0mm 60%
  21:00 clear sky 22ºC 0% 1.02mps 232º SW 0mm 50%
  24:00 clear sky 22ºC 0% 1.06mps 229º SW 0mm 46%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lai Châu

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2017
ít mây

ít Mây

6ºC
 • Cao nhất: 6ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 0.55mps 197º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 891mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 0.83mps 224º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 891mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 0.83mps 108º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 893mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 0.71mps 207º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 888mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.05mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 874mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.33mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 876mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.17mps 226º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 878mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.09mps 219º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 878mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.04mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 879mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 0.95mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 883mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

8ºC
 • Cao nhất: 8ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 884mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

10ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 0.97mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 884mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

9ºC
 • Cao nhất: 9ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 0.9mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 885mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 0.97mps 151º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 884mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 885mbar
Xem thêm