Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lai Châu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (27-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  mưa vừa
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 22:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.415mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 73º ENE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 886mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (28-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 22:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.61mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 75º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 888mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (28-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 22:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015000000000001mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 89º E
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 890mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (28-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 22:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.52mm
  • Sức gió: 0.85mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 886mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (28-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 22:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.945mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 889mb
 • Cập nhật lúc 22:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 16ºC 92% 0.76mps 66º ENE 3.255mm 99%
  6:00 mưa vừa 15ºC 92% 0.7mps 72º ENE 4.37mm 99%
  9:00 mưa rải rác 15ºC 92% 0.81mps 75º ENE 0.61mm 99%
  12:00 mưa rải rác 14ºC 88% 0.81mps 76º ENE 0.094999999999999mm 98%
  15:00 mưa rải rác 17ºC 64% 0.86mps 89º E 0.015000000000001mm 90%
  18:00 mưa rải rác 19ºC 88% 0.88mps 110º ESE 0.060000000000002mm 86%
  21:00 mưa rải rác 17ºC 88% 0.85mps 113º ESE 0.52mm 94%
  24:00 mưa rải rác 16ºC 88% 0.77mps 115º ESE 0.405mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lai Châu

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.76mps 74º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 886mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.88mps 111º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 888mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.86mps 186º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 888mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.09mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 876mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.92mps 214º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 877mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.23mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 875mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.19mps 229º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 875mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.88mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 876mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.27mps 229º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 874mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.88mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 874mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.21mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 874mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.07mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 874mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.06mps 190º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 874mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.05mps 200º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 875mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.97mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 875mbar
Xem thêm