Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lai Châu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3997 Kinh độ: 103.4517

  mưa rải rác
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 11:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.98mps
  • Hướng gió: 219º SW
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 22%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3997 Kinh độ: 103.4517

  mây rải rác
  19ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 11:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 128º SE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 30%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3997 Kinh độ: 103.4517

  ít mây
  17ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 11:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.12mps
  • Hướng gió: 2º N
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 21%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3997 Kinh độ: 103.4517

  trời quang mây
  16ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 11:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.14mps
  • Hướng gió: 46º NE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 1%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3997 Kinh độ: 103.4517

  trời quang mây
  27ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 11:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.73mps
  • Hướng gió: 226º SW
  • Độ ẩm: 49%
  • Độ che phủ: 9%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 11:21
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 23% 2.09mps 217º SW 0.2mm 67%
  6:00 mây rải rác 23ºC 43% 1.29mps 212º SSW 0mm 64%
  9:00 mây rải rác 19ºC 30% 0.77mps 128º SE 0mm 73%
  12:00 mây rải rác 19ºC 37% 0.2mps 237º WSW 0mm 75%
  15:00 ít mây 17ºC 21% 0.12mps 2º N 0mm 86%
  18:00 trời quang mây 16ºC 0% 0.08mps 358º N 0mm 90%
  21:00 trời quang mây 16ºC 1% 0.14mps 46º NE 0mm 93%
  24:00 trời quang mây 23ºC 9% 1.48mps 226º SW 0mm 65%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lai Châu

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.11mps 218º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.78mps 229º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.31mps 185º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.83mps 203º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.78mps 223º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.78mps 224º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.6mps 203º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.74mps 183º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.64mps 79º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.46mps 73º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.36mps 63º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.48mps 79º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.86mps 70º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.72mps 67º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.58mps 62º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm