Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lai Châu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 213º SSW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 880mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 881mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.11mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 224º SW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 881mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 216º SW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 880mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.5333 Kinh độ: 103.35

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0099999999999998mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 202º SSW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 879mb
 • Cập nhật lúc 05:15
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 21ºC 20% 0.71mps 213º SSW 0mm 77%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 44% 0.72mps 211º SSW 0.0049999999999999mm 88%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 56% 0.66mps 244º WSW 0.02mm 93%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 88% 0.6mps 200º SSW 0.035mm 95%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 80% 0.86mps 224º SW 2.11mm 93%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 36% 0.72mps 213º SSW 0.08mm 81%
  21:00 mây rải rác 26ºC 44% 0.76mps 216º SW 0mm 74%
  24:00 nhiều mây 26ºC 76% 0.87mps 207º SSW 0mm 72%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lai Châu

Thứ 6

Dự báo ngày 23-06-2017
ít mây

ít Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.85mps 214º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 880mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.76mps 216º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 880mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.72mps 203º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 882mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.85mps 217º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 871mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.76mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 871mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.28mps 135º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 871mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.87mps 189º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 871mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.88mps 204º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 870mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.95mps 197º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 869mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.94mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 870mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.83mps 203º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 870mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.92mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 873mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.9mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 874mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.91mps 205º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 870mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.97mps 195º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 869mbar
Xem thêm