Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phuket. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 8 Kinh độ: 98.25

  mây rải rác
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 07:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 8 Kinh độ: 98.25

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 07:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.31mm
  • Sức gió: 5.61mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 81%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 8 Kinh độ: 98.25

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 07:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.38mm
  • Sức gió: 5.19mps
  • Hướng gió: 86º E
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 52%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 8 Kinh độ: 98.25

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 07:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.88mm
  • Sức gió: 4.2mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 8 Kinh độ: 98.25

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 07:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.75mm
  • Sức gió: 5.61mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 07:15
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 28ºC 42% 4.23mps 76º ENE 0mm 75%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 67% 5.88mps 100º E 0.81mm 81%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 81% 5.61mps 93º E 2.31mm 85%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 20% 5.36mps 90º E 1.94mm 87%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 52% 5.19mps 86º E 2.38mm 87%
  18:00 mưa vừa 25ºC 89% 4.45mps 88º E 3.06mm 88%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 95% 4.2mps 92º E 1.88mm 88%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 99% 4.03mps 87º E 2.69mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phuket

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.6mps 100º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.61mps 104º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.29mps 111º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.47mps 97º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.41mps 79º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.92mps 61º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.1mps 80º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.41mps 301º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.12mps 226º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.73mps 73º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.22mps 82º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.84mps 274º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.63mps 313º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.08mps 320º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.54mps 312º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm