Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Krabi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 8.0726 Kinh độ: 98.9105

  mây dày đặc
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 8.0726 Kinh độ: 98.9105

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.88mm
  • Sức gió: 4.68mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 8.0726 Kinh độ: 98.9105

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.28mm
  • Sức gió: 3.75mps
  • Hướng gió: 69º ENE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 62%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 8.0726 Kinh độ: 98.9105

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.01mm
  • Sức gió: 3.53mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 8.0726 Kinh độ: 98.9105

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.11mm
  • Sức gió: 3.08mps
  • Hướng gió: 72º ENE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 07:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 27ºC 96% 4.87mps 96º E 0mm 76%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 99% 5.05mps 94º E 0.65mm 80%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 91% 4.68mps 88º E 0.88mm 86%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 58% 4.11mps 79º E 0.74mm 90%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 62% 3.75mps 69º ENE 2.28mm 92%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 100% 3.61mps 63º ENE 1.28mm 91%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 97% 3.53mps 60º ENE 1.01mm 91%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 96% 3.16mps 60º ENE 2.93mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Krabi

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.38mps 98º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.93mps 81º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.03mps 90º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.99mps 79º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.25mps 79º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.7mps 74º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.31mps 64º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.5mps 49º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.31mps 41º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.04mps 76º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.13mps 78º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.6mps 60º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.34mps 245º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.62mps 260º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.79mps 235º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm