Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Krabi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 8.0726 Kinh độ: 98.9105

  mây rải rác
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 04:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 8.0726 Kinh độ: 98.9105

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 04:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.36mps
  • Hướng gió: 261º W
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 8.0726 Kinh độ: 98.9105

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 04:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.74mps
  • Hướng gió: 288º WNW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 8.0726 Kinh độ: 98.9105

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 04:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.38mps
  • Hướng gió: 280º W
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 8.0726 Kinh độ: 98.9105

  nhiều mây
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 04:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.69mps
  • Hướng gió: 261º W
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 71%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 04:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 31ºC 47% 2.87mps 239º WSW 0mm 73%
  6:00 nhiều mây 30ºC 73% 4.44mps 217º SW 0mm 72%
  9:00 mây dày đặc 29ºC 100% 3.36mps 261º W 0mm 77%
  12:00 mây dày đặc 29ºC 100% 3.33mps 280º W 0mm 77%
  15:00 mây dày đặc 28ºC 91% 2.74mps 288º WNW 0mm 76%
  18:00 mây dày đặc 28ºC 100% 2.56mps 271º W 0mm 80%
  21:00 mây dày đặc 28ºC 100% 2.38mps 280º W 0mm 79%
  24:00 nhiều mây 30ºC 68% 2.63mps 263º W 0mm 72%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Krabi

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.44mps 217º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.27mps 288º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.78mps 210º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.81mps 229º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.22mps 131º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.71mps 231º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.39mps 252º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.72mps 252º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.89mps 238º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.75mps 224º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.36mps 219º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.87mps 228º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.51mps 223º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.75mps 210º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.48mps 222º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm