Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bangkok. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.75 Kinh độ: 100.5167

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 03:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.75 Kinh độ: 100.5167

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 03:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 199º SSW
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.75 Kinh độ: 100.5167

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 03:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.5mps
  • Hướng gió: 242º WSW
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.75 Kinh độ: 100.5167

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 03:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.14mps
  • Hướng gió: 236º SW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.75 Kinh độ: 100.5167

  mưa rải rác
  35ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 03:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 4.38mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 03:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 35ºC 88% 3.24mps 204º SSW 0mm 48%
  6:00 mây dày đặc 33ºC 96% 4.24mps 196º SSW 0mm 53%
  9:00 mưa rải rác 31ºC 100% 3.1mps 199º SSW 0.13mm 62%
  12:00 mây dày đặc 30ºC 100% 4mps 252º WSW 0mm 61%
  15:00 mây dày đặc 29ºC 100% 3.5mps 242º WSW 0mm 65%
  18:00 mây dày đặc 28ºC 100% 2.99mps 238º WSW 0mm 68%
  21:00 mây dày đặc 29ºC 100% 3.14mps 236º SW 0mm 67%
  24:00 mây dày đặc 33ºC 100% 4.28mps 242º WSW 0mm 53%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bangkok

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.3mps 201º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.05mps 209º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6mps 197º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.39mps 198º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.97mps 190º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.16mps 228º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.51mps 236º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.44mps 240º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.98mps 214º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.92mps 221º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.58mps 229º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.13mps 216º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.32mps 215º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.95mps 208º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.55mps 183º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm