Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bangkok. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.75 Kinh độ: 100.5167

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 05:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.45mps
  • Hướng gió: 41º NE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 54%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.75 Kinh độ: 100.5167

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 05:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.33mm
  • Sức gió: 3.85mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.75 Kinh độ: 100.5167

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 05:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.47mm
  • Sức gió: 2.83mps
  • Hướng gió: 354º N
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.75 Kinh độ: 100.5167

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 05:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.4mps
  • Hướng gió: 89º E
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.75 Kinh độ: 100.5167

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 05:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.99mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 05:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 30ºC 54% 3.33mps 55º NE 0mm 60%
  6:00 mưa rải rác 31ºC 80% 2.19mps 62º ENE 0.47mm 57%
  9:00 mưa rải rác 30ºC 94% 3.85mps 79º E 0.33mm 60%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 96% 3.35mps 52º NE 0.36mm 67%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 91% 2.83mps 354º N 0.47mm 73%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 100% 2.43mps 2º N 0.31mm 77%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 100% 0.4mps 89º E 0mm 76%
  24:00 mây dày đặc 28ºC 99% 2.82mps 77º ENE 0mm 63%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bangkok

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.16mps 72º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.77mps 313º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.88mps 328º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.78mps 264º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.62mps 92º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.46mps 2º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.62mps 211º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.91mps 206º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.51mps 199º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.12mps 188º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.22mps 190º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.44mps 204º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.85mps 222º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.3mps 350º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.27mps 16º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm