Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pattaya. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9333 Kinh độ: 100.8833

  nhiều mây
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 07:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.15mps
  • Hướng gió: 262º W
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9333 Kinh độ: 100.8833

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 07:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.01mps
  • Hướng gió: 180º S
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9333 Kinh độ: 100.8833

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 07:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.94mps
  • Hướng gió: 236º SW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9333 Kinh độ: 100.8833

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 07:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.64mm
  • Sức gió: 3.08mps
  • Hướng gió: 249º WSW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9333 Kinh độ: 100.8833

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 07:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.08mps
  • Hướng gió: 239º WSW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 07:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 31ºC 63% 4.02mps 230º SW 0mm 65%
  6:00 nhiều mây 31ºC 63% 2.04mps 181º S 0mm 62%
  9:00 nhiều mây 28ºC 79% 6.01mps 180º S 0mm 76%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 75% 4.79mps 171º S 0.6mm 80%
  15:00 mây dày đặc 28ºC 87% 3.94mps 236º SW 0mm 79%
  18:00 mưa rải rác 29ºC 100% 3.81mps 243º WSW 0.34mm 74%
  21:00 mưa rải rác 28ºC 100% 3.08mps 249º WSW 0.64mm 75%
  24:00 mây dày đặc 30ºC 87% 2.87mps 258º WSW 0mm 66%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pattaya

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.01mps 180º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.99mps 179º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.46mps 241º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.92mps 246º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.91mps 250º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 9.57mps 240º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 9.97mps 246º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 10.3mps 253º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 10.57mps 247º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.98mps 257º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 9.58mps 257º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.52mps 232º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.17mps 230º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.49mps 200º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.59mps 218º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm