Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pattaya. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9333 Kinh độ: 100.8833

  mây dày đặc
  33ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 11:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 260º W
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9333 Kinh độ: 100.8833

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 11:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.7mps
  • Hướng gió: 213º SSW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9333 Kinh độ: 100.8833

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 11:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.34mps
  • Hướng gió: 181º S
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9333 Kinh độ: 100.8833

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 11:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.68mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9333 Kinh độ: 100.8833

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 11:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 249º WSW
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 11:59
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 31ºC 89% 2.24mps 261º W 0mm 65%
  6:00 mây dày đặc 30ºC 94% 2.98mps 247º WSW 0mm 68%
  9:00 mây dày đặc 27ºC 94% 2.7mps 213º SSW 0mm 76%
  12:00 mây dày đặc 27ºC 100% 2.82mps 194º SSW 0mm 77%
  15:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.34mps 181º S 0mm 78%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 92% 1.81mps 167º SSE 0mm 79%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 94% 1.68mps 140º SE 0mm 79%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 100% 1.86mps 169º S 0mm 68%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pattaya

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.01mps 217º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.07mps 255º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.26mps 248º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.54mps 252º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.15mps 33º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.56mps 238º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.28mps 217º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.49mps 221º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.94mps 51º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.03mps 59º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.8mps 54º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 9.66mps 43º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.91mps 47º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 7.1mps 28º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.1mps 37º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm