Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại New Delhi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 08:28am Mặt trời lặn: 06:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 28.6128 Kinh độ: 77.2311

  trời quang mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 06:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.38mps
  • Hướng gió: 342º NNW
  • Độ ẩm: 49%
  • Độ che phủ: 58%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 08:28am Mặt trời lặn: 06:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 28.6128 Kinh độ: 77.2311

  trời quang mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 06:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.17mps
  • Hướng gió: 326º NW
  • Độ ẩm: 29%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 08:28am Mặt trời lặn: 06:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 28.6128 Kinh độ: 77.2311

  trời quang mây
  21ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 06:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.74mps
  • Hướng gió: 351º N
  • Độ ẩm: 34%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 08:28am Mặt trời lặn: 06:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 28.6128 Kinh độ: 77.2311

  trời quang mây
  18ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 06:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.45mps
  • Hướng gió: 21º NNE
  • Độ ẩm: 40%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 08:28am Mặt trời lặn: 06:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 28.6128 Kinh độ: 77.2311

  trời quang mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 06:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 316º NW
  • Độ ẩm: 29%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 06:39
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 19ºC 0% 1.93mps 342º NNW 0mm 66%
  6:00 trời quang mây 22ºC 0% 2.22mps 302º WNW 0mm 46%
  9:00 trời quang mây 24ºC 0% 2.17mps 326º NW 0mm 29%
  12:00 trời quang mây 22ºC 0% 1.6mps 344º NNW 0mm 31%
  15:00 trời quang mây 21ºC 0% 1.74mps 351º N 0mm 34%
  18:00 trời quang mây 20ºC 0% 1.87mps 12º NNE 0mm 37%
  21:00 trời quang mây 18ºC 0% 1.45mps 21º NNE 0mm 40%
  24:00 trời quang mây 19ºC 0% 1.34mps 359º N 0mm 38%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại New Delhi

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.31mps 305º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.14mps 277º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.49mps 306º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.92mps 329º
 • Độ ẩm: 23%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.13mps 318º
 • Độ ẩm: 19%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.62mps 320º
 • Độ ẩm: 14%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.99mps 311º
 • Độ ẩm: 14%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.36mps 300º
 • Độ ẩm: 15%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.46mps 116º
 • Độ ẩm: 19%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.84mps 110º
 • Độ ẩm: 21%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.7mps 53º
 • Độ ẩm: 23%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.44mps 301º
 • Độ ẩm: 21%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.62mps 306º
 • Độ ẩm: 16%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.06mps 302º
 • Độ ẩm: 14%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.27mps 311º
 • Độ ẩm: 14%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm