Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại New Delhi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 06:53am Mặt trời lặn: 08:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 28.6128 Kinh độ: 77.2311

  trời quang mây
  34ºC

  Cao nhất: 46ºC

  Thấp nhất: 37ºC

  Cập nhật lúc 07:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.09mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 36%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 06:53am Mặt trời lặn: 08:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 28.6128 Kinh độ: 77.2311

  trời quang mây
  46ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 46ºC

  Thấp nhất: 37ºC

  Cập nhật lúc 07:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.89mps
  • Hướng gió: 289º WNW
  • Độ ẩm: 11%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 06:53am Mặt trời lặn: 08:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 28.6128 Kinh độ: 77.2311

  trời quang mây
  41ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 46ºC

  Thấp nhất: 37ºC

  Cập nhật lúc 07:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.9mps
  • Hướng gió: 269º W
  • Độ ẩm: 19%
  • Độ che phủ: 6%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 06:53am Mặt trời lặn: 08:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 28.6128 Kinh độ: 77.2311

  trời quang mây
  38ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 46ºC

  Thấp nhất: 37ºC

  Cập nhật lúc 07:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.47mps
  • Hướng gió: 281º W
  • Độ ẩm: 26%
  • Độ che phủ: 2%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 06:53am Mặt trời lặn: 08:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 28.6128 Kinh độ: 77.2311

  trời quang mây
  44ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 46ºC

  Thấp nhất: 37ºC

  Cập nhật lúc 07:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.23mps
  • Hướng gió: 295º WNW
  • Độ ẩm: 17%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 999mb
 • Cập nhật lúc 07:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 39ºC 0% 5.19mps 297º WNW 0mm 26%
  6:00 trời quang mây 43ºC 0% 5.38mps 287º WNW 0mm 18%
  9:00 trời quang mây 46ºC 0% 5.89mps 289º WNW 0mm 11%
  12:00 trời quang mây 44ºC 9% 5.65mps 266º W 0mm 12%
  15:00 trời quang mây 41ºC 6% 6.9mps 269º W 0mm 19%
  18:00 trời quang mây 39ºC 0% 6.33mps 275º W 0mm 23%
  21:00 trời quang mây 38ºC 2% 6.47mps 281º W 0mm 26%
  24:00 trời quang mây 39ºC 0% 7.36mps 294º WNW 0mm 24%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại New Delhi

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-06-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

41ºC
 • Cao nhất: 46ºC
 • Thấp nhất: 37ºC
 • Sức gió: 7.79mps 266º
 • Độ ẩm: 21%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-06-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

44ºC
 • Cao nhất: 47ºC
 • Thấp nhất: 38ºC
 • Sức gió: 7.44mps 295º
 • Độ ẩm: 17%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

43ºC
 • Cao nhất: 45ºC
 • Thấp nhất: 37ºC
 • Sức gió: 8.01mps 288º
 • Độ ẩm: 20%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

41ºC
 • Cao nhất: 44ºC
 • Thấp nhất: 35ºC
 • Sức gió: 7.52mps 262º
 • Độ ẩm: 24%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

40ºC
 • Cao nhất: 44ºC
 • Thấp nhất: 36ºC
 • Sức gió: 6.97mps 279º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

41ºC
 • Cao nhất: 44ºC
 • Thấp nhất: 36ºC
 • Sức gió: 6.13mps 283º
 • Độ ẩm: 25%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

42ºC
 • Cao nhất: 45ºC
 • Thấp nhất: 37ºC
 • Sức gió: 5.82mps 290º
 • Độ ẩm: 20%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

44ºC
 • Cao nhất: 46ºC
 • Thấp nhất: 38ºC
 • Sức gió: 7.08mps 281º
 • Độ ẩm: 17%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

44ºC
 • Cao nhất: 46ºC
 • Thấp nhất: 38ºC
 • Sức gió: 6.54mps 297º
 • Độ ẩm: 18%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

41ºC
 • Cao nhất: 44ºC
 • Thấp nhất: 38ºC
 • Sức gió: 6.18mps 267º
 • Độ ẩm: 24%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

41ºC
 • Cao nhất: 44ºC
 • Thấp nhất: 37ºC
 • Sức gió: 9.65mps 9º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

40ºC
 • Cao nhất: 44ºC
 • Thấp nhất: 35ºC
 • Sức gió: 6.57mps 242º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

38ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 32ºC
 • Sức gió: 5.96mps 129º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 33ºC
 • Sức gió: 3.96mps 147º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 998mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.59mps 181º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1000mbar
Xem thêm