Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Mumbai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 08:27am Mặt trời lặn: 07:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.0144 Kinh độ: 72.8479

  mây rải rác
  26ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 07:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.54mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 31%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 08:27am Mặt trời lặn: 07:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.0144 Kinh độ: 72.8479

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 07:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.87mps
  • Hướng gió: 310º NW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 29%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 08:27am Mặt trời lặn: 07:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.0144 Kinh độ: 72.8479

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 07:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.82mps
  • Hướng gió: 353º N
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 39%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 08:27am Mặt trời lặn: 07:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.0144 Kinh độ: 72.8479

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 07:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.5mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 08:27am Mặt trời lặn: 07:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.0144 Kinh độ: 72.8479

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 07:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.75mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 72%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 07:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 29ºC 26% 1.98mps 91º E 0mm 66%
  6:00 mây rải rác 29ºC 36% 3.66mps 303º WNW 0mm 60%
  9:00 mây rải rác 28ºC 29% 5.87mps 310º NW 0mm 69%
  12:00 nhiều mây 28ºC 66% 5.78mps 335º NNW 0mm 71%
  15:00 mây rải rác 27ºC 39% 3.82mps 353º N 0mm 70%
  18:00 mây rải rác 27ºC 34% 2.31mps 49º NE 0mm 70%
  21:00 nhiều mây 27ºC 56% 2.5mps 60º ENE 0mm 67%
  24:00 mây dày đặc 27ºC 95% 2.98mps 60º ENE 0mm 62%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Mumbai

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.09mps 303º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.14mps 331º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.9mps 315º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.95mps 325º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.87mps 308º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.96mps 301º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.38mps 307º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.54mps 242º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.27mps 302º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.92mps 300º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.36mps 310º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.23mps 316º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.1mps 324º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.35mps 310º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.89mps 293º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm