Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Mumbai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 07:31am Mặt trời lặn: 08:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.0144 Kinh độ: 72.8479

  mưa rải rác
  26ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 07:31am Mặt trời lặn: 08:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.0144 Kinh độ: 72.8479

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.91mm
  • Sức gió: 5.49mps
  • Hướng gió: 224º SW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 37%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 07:31am Mặt trời lặn: 08:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.0144 Kinh độ: 72.8479

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.45mm
  • Sức gió: 6.35mps
  • Hướng gió: 228º SW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 14%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 07:31am Mặt trời lặn: 08:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.0144 Kinh độ: 72.8479

  mưa vừa
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.06mm
  • Sức gió: 4.91mps
  • Hướng gió: 218º SW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 07:31am Mặt trời lặn: 08:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.0144 Kinh độ: 72.8479

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.89mm
  • Sức gió: 5.96mps
  • Hướng gió: 210º SSW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 01:41
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 29ºC 53% 5.95mps 218º SW 0.59mm 75%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 49% 6.59mps 221º SW 2.49mm 76%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 37% 5.49mps 224º SW 1.91mm 78%
  12:00 mưa rải rác 29ºC 14% 6.41mps 225º SW 0.9mm 78%
  15:00 mưa rải rác 29ºC 14% 6.35mps 228º SW 2.45mm 78%
  18:00 mưa rải rác 28ºC 58% 5.64mps 222º SW 2.06mm 81%
  21:00 mưa vừa 28ºC 79% 4.91mps 218º SW 3.06mm 79%
  24:00 mưa rải rác 28ºC 95% 5.68mps 209º SSW 1.23mm 78%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Mumbai

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.84mps 205º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.79mps 216º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 8.29mps 210º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.8mps 223º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.94mps 198º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.43mps 225º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.37mps 240º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.57mps 223º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.16mps 259º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.17mps 253º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 12.4mps 228º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 11.15mps 232º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 10.82mps 240º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 9.93mps 236º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 12.61mps 231º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm