Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bangalore. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 07:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9762 Kinh độ: 77.6033

  mây rải rác
  26ºC

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 07:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9762 Kinh độ: 77.6033

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.93mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 69%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 07:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9762 Kinh độ: 77.6033

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.61mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 07:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9762 Kinh độ: 77.6033

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.42mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 07:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9762 Kinh độ: 77.6033

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.95mps
  • Hướng gió: 89º E
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 12:33
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 25ºC 34% 4.02mps 100º E 0mm 68%
  6:00 mây rải rác 26ºC 38% 3.54mps 98º E 0mm 60%
  9:00 nhiều mây 23ºC 69% 3.93mps 88º E 0mm 70%
  12:00 mây dày đặc 21ºC 99% 3.83mps 95º E 0mm 76%
  15:00 mây dày đặc 21ºC 99% 3.61mps 92º E 0mm 79%
  18:00 mây dày đặc 20ºC 99% 3.76mps 91º E 0mm 85%
  21:00 mây dày đặc 20ºC 100% 3.42mps 88º E 0mm 86%
  24:00 mây dày đặc 20ºC 100% 3.79mps 87º E 0mm 83%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bangalore

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.3mps 86º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.99mps 89º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.02mps 95º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
ít mây

ít Mây

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.69mps 94º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.57mps 84º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.38mps 94º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.94mps 101º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.7mps 94º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.4mps 108º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5.33mps 96º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5.28mps 85º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.75mps 81º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.57mps 113º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.77mps 96º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.96mps 108º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1014mbar
Xem thêm