Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Singapore. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  nhiều mây
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 330º NNW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.415mm
  • Sức gió: 3.57mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.16mps
  • Hướng gió: 129º SE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (28-06-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  clear sky
  28ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.91mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (28-06-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.9mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 21:28
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 26ºC 68% 3.01mps 142º SE 0mm 97%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 24% 2.96mps 141º SE 0.0025mm 93%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 24% 3.57mps 146º SE 0.415mm 90%
  12:00 nhiều mây 30ºC 68% 4.16mps 137º SE 0mm 85%
  15:00 nhiều mây 29ºC 56% 4.16mps 129º SE 0mm 87%
  18:00 clear sky 29ºC 8% 4.36mps 131º SE 0mm 89%
  21:00 clear sky 28ºC 0% 3.91mps 122º ESE 0mm 94%
  24:00 clear sky 28ºC 0% 3.42mps 110º ESE 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Singapore

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.08mps 135º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.57mps 147º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.11mps 126º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.55mps 130º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.33mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.8mps 113º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.1mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.12mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.51mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.04mps 150º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.99mps 169º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.17mps 153º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.28mps 158º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.91mps 153º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.43mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm