Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Singapore. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (16-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  mây rải rác
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 13:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (16-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 13:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.97mps
  • Hướng gió: 158º SSE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (17-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 13:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.37mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (17-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 13:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.86mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (17-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 13:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.51mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 13:21
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 29ºC 44% 5.11mps 189º S 0mm 84%
  6:00 ít mây 30ºC 24% 5.01mps 173º S 0mm 82%
  9:00 ít mây 29ºC 12% 4.97mps 158º SSE 0mm 85%
  12:00 mây rải rác 29ºC 32% 5.1mps 142º SE 0mm 90%
  15:00 mây rải rác 28ºC 44% 5.37mps 143º SE 0mm 92%
  18:00 mây rải rác 28ºC 36% 5.66mps 140º SE 0mm 93%
  21:00 mây rải rác 29ºC 48% 5.86mps 146º SE 0mm 90%
  24:00 nhiều mây 30ºC 56% 6.56mps 149º SSE 0mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Singapore

Thứ 7

Dự báo ngày 16-09-2017
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.06mps 208º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-09-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.56mps 150º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-09-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.53mps 129º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.52mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.87mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.3mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-09-2017
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.16mps 133º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-09-2017
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.18mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.69mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.25mps 99º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.92mps 136º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.21mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.87mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.65mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.65mps 158º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm