Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Singapore. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2905 Kinh độ: 103.852

  nhiều mây
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (20-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2905 Kinh độ: 103.852

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.86mps
  • Hướng gió: 344º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (20-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2905 Kinh độ: 103.852

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.39mps
  • Hướng gió: 325º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2905 Kinh độ: 103.852

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5225mm
  • Sức gió: 4.77mps
  • Hướng gió: 324º NW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2905 Kinh độ: 103.852

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.81mps
  • Hướng gió: 352º N
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 21:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 26ºC 68% 4.8mps 350º N 0mm 97%
  6:00 nhiều mây 25ºC 64% 4.87mps 347º NNW 0mm 100%
  9:00 ít mây 25ºC 20% 4.86mps 344º NNW 0mm 100%
  12:00 ít mây 24ºC 24% 3.84mps 332º NNW 0mm 100%
  15:00 mây rải rác 26ºC 36% 3.39mps 325º NW 0mm 100%
  18:00 ít mây 28ºC 20% 4.04mps 300º WNW 0mm 94%
  21:00 mưa rải rác 28ºC 64% 4.77mps 324º NW 0.5225mm 88%
  24:00 mưa rải rác 27ºC 24% 3.09mps 334º NNW 1.445mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Singapore

Thứ 6

Dự báo ngày 19-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.45mps 355º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.04mps 301º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.51mps 283º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.68mps 317º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.31mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.81mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.82mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.59mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.71mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.87mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.42mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.38mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.34mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-02-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.13mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-02-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.41mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm