Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Singapore. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (29-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2905 Kinh độ: 103.852

  nhiều mây
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (29-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2905 Kinh độ: 103.852

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.85mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2905 Kinh độ: 103.852

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.57mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2905 Kinh độ: 103.852

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.91mps
  • Hướng gió: 16º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2905 Kinh độ: 103.852

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 13º NNE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 18:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 29ºC 56% 1.63mps 36º NE 0mm 92%
  6:00 mưa vừa 28ºC 24% 2.11mps 74º ENE 7.305mm 100%
  9:00 mây rải rác 28ºC 36% 2.85mps 32º NNE 0mm 99%
  12:00 ít mây 27ºC 12% 4.17mps 29º NNE 0mm 100%
  15:00 ít mây 27ºC 20% 4.57mps 20º NNE 0mm 100%
  18:00 mây rải rác 26ºC 32% 4.31mps 13º NNE 0mm 100%
  21:00 mây rải rác 27ºC 44% 3.91mps 16º NNE 0mm 100%
  24:00 trời quang mây 28ºC 8% 3.76mps 15º NNE 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Singapore

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.63mps 36º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.21mps 13º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.32mps 10º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-04-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.21mps 321º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.38mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-04-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.78mps 330º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.1mps 343º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.9mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.81mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-04-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.81mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-04-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.54mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.45mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-04-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.38mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.94mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.5mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm