Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Singapore. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  nhiều mây
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 06:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 06:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.91mps
  • Hướng gió: 149º SSE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 06:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.46mps
  • Hướng gió: 153º SSE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (26-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 06:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.18mps
  • Hướng gió: 152º SSE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 06:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.42mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 06:00
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 27ºC 56% 5.26mps 136º SE 0mm 91%
  6:00 clear sky 28ºC 0% 5.52mps 142º SE 0mm 92%
  9:00 mây rải rác 28ºC 48% 5.91mps 149º SSE 0mm 91%
  12:00 nhiều mây 29ºC 76% 5.91mps 152º SSE 0mm 93%
  15:00 nhiều mây 30ºC 64% 5.46mps 153º SSE 0mm 89%
  18:00 mây rải rác 30ºC 48% 5.81mps 152º SSE 0mm 89%
  21:00 ít mây 29ºC 12% 5.18mps 152º SSE 0mm 90%
  24:00 clear sky 29ºC 8% 5.36mps 145º SE 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Singapore

Thứ 5

Dự báo ngày 25-05-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.81mps 130º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-05-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.46mps 153º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-05-2017
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.86mps 141º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-05-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.32mps 143º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.27mps 126º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.59mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.74mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.98mps 155º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.52mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.7mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.06mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.38mps 191º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.23mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.13mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.66mps 173º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm