Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Singapore. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (04-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  nhiều mây
  26ºC

  Mưa Rào Cường độ Nhẹ

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 09:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 280º W
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (05-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 09:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.76mps
  • Hướng gió: 218º SW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (05-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 09:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.21mps
  • Hướng gió: 245º WSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (05-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 09:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.3mps
  • Hướng gió: 184º S
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (05-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 09:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.16mps
  • Hướng gió: 171º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 09:05
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 27ºC 76% 3.47mps 218º SW 0mm 96%
  6:00 nhiều mây 26ºC 76% 2.87mps 171º S 0mm 100%
  9:00 nhiều mây 28ºC 56% 3.76mps 218º SW 0mm 95%
  12:00 nhiều mây 28ºC 64% 4.82mps 166º SSE 0mm 96%
  15:00 nhiều mây 29ºC 64% 5.21mps 245º WSW 0mm 94%
  18:00 mây rải rác 29ºC 48% 4.72mps 181º S 0mm 93%
  21:00 mây rải rác 29ºC 36% 3.3mps 184º S 0mm 90%
  24:00 mây rải rác 29ºC 32% 2.72mps 160º SSE 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Singapore

Thứ 7

Dự báo ngày 04-11-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.61mps 221º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-11-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.21mps 246º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.47mps 351º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-11-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.11mps 200º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.87mps 136º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-11-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.04mps 170º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.49mps 142º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.2mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.27mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.55mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.35mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.8mps 336º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.78mps 335º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.61mps 282º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.27mps 305º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm