Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Singapore. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (18-08-2022)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  mưa rải rác
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 23:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.63mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (18-08-2022)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 23:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.36mm
  • Sức gió: 4.51mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 67%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (19-08-2022)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 23:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.81mm
  • Sức gió: 4.34mps
  • Hướng gió: 129º SE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 7%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (19-08-2022)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 23:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.51mm
  • Sức gió: 4.29mps
  • Hướng gió: 153º SSE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 42%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (19-08-2022)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  mưa vừa
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 23:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.3mm
  • Sức gió: 3.88mps
  • Hướng gió: 188º S
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 62%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 23:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 29ºC 56% 4.74mps 181º S 0.64mm 70%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 69% 4.46mps 164º SSE 0.79mm 68%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 67% 4.51mps 140º SE 0.36mm 72%
  12:00 trời quang mây 28ºC 5% 4.89mps 135º SE 0mm 75%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 7% 4.34mps 129º SE 1.81mm 79%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 48% 4.21mps 152º SSE 2.22mm 79%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 42% 4.29mps 153º SSE 1.51mm 78%
  24:00 mưa rải rác 28ºC 73% 4.69mps 173º S 2.8mm 73%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Singapore

Thứ 5

Dự báo ngày 18-08-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.15mps 133º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-08-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.18mps 180º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-08-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.12mps 210º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-08-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.42mps 203º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-08-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.7mps 214º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-08-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.05mps 205º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-08-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.68mps 172º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-08-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.12mps 147º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-08-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.14mps 167º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-08-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.4mps 193º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-08-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.27mps 26º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-08-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.13mps 355º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-08-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.46mps 348º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-08-2022
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.18mps 242º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-09-2022
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 9.59mps 242º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm