Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thông tin về sân bay quốc tế Phú Bài (Huế)

 • ICAO: VVPB
 • IATA: HUI
 • Điểm đến: Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Số đường băng: 1
 • Loại đường băng: bê tông
 • Chiều dài đường băng: 2675m
 • Năm xây dựng: ?
 • Bay đêm: có


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (26-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.2mps
  • Hướng gió: 300º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (26-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa vừa
  17ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.275mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 358º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 968mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (27-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.7mm
  • Sức gió: 1.33mps
  • Hướng gió: 3º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 966mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (27-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa vừa
  18ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.07mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 5º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 969mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (27-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.53mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 354º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 966mb
 • Cập nhật lúc 23:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 18ºC 100% 2.12mps 327º NNW 2.8mm 99%
  6:00 mưa vừa 17ºC 92% 1.42mps 346º NNW 5.22mm 99%
  9:00 mưa vừa 17ºC 100% 1.32mps 358º N 3.275mm 99%
  12:00 mưa rải rác 17ºC 92% 1.28mps 2º N 2.94mm 99%
  15:00 mưa rải rác 17ºC 92% 1.33mps 3º N 2.7mm 99%
  18:00 mưa rải rác 17ºC 100% 1.46mps 5º N 2.6mm 99%
  21:00 mưa vừa 18ºC 92% 1.52mps 5º N 3.07mm 100%
  24:00 mưa rải rác 18ºC 92% 1.51mps 0º N 2.05mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới sân bay quốc tế Phú Bài (Huế)

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.76mps 316º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.52mps 6º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.3mps 344º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.36mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.1mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.72mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.15mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 990mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.59mps 342º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.19mps 344º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.25mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.01mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.67mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.63mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.52mps 194º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.82mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 986mbar
Xem thêm