Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thông tin về sân bay quốc tế Phú Bài (Huế)

 • ICAO: VVPB
 • IATA: HUI
 • Điểm đến: Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Số đường băng: 1
 • Loại đường băng: bê tông
 • Chiều dài đường băng: 2675m
 • Năm xây dựng: ?
 • Bay đêm: có


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 300º WNW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.825mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 35º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 959mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.56mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 311º NW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 960mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.074999999999999mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 213º SSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 959mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.26mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 29º NNE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 958mb
 • Cập nhật lúc 01:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 76% 1.32mps 35º NE 2.3925mm 90%
  6:00 mưa vừa 26ºC 88% 0.96mps 317º NW 3.7275mm 93%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 80% 0.61mps 35º NE 0.825mm 99%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 88% 1mps 286º WNW 1.14mm 100%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 92% 0.66mps 311º NW 2.56mm 99%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 88% 0.92mps 215º SW 1.515mm 98%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 92% 0.76mps 213º SSW 0.074999999999999mm 97%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 32% 1.16mps 18º NNE 0.030000000000001mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới sân bay quốc tế Phú Bài (Huế)

Thứ 4

Dự báo ngày 11-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.26mps 3º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-10-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.16mps 19º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.43mps 345º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 958mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.33mps 345º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.3mps 344º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 9.72mps 334º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 12.39mps 344º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.33mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.36mps 332º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.65mps 317º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.57mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.67mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.27mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.51mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.78mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 990mbar
Xem thêm