Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thông tin về sân bay quốc tế Phú Bài (Huế)

  • ICAO: VVPB
  • IATA: HUI
  • Điểm đến: Hà Nội, Hồ Chí Minh
  • Số đường băng: 1
  • Loại đường băng: bê tông
  • Chiều dài đường băng: 2675m
  • Năm xây dựng: ?
  • Bay đêm: có


  • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

    Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:15pm

    Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

    mưa vừa
    24ºC

    Mưa Rào

    Cao nhất: 27ºC

    Thấp nhất: 23ºC

    Cập nhật lúc 07:45

    Xem thêm
    • Lượng mưa : 0mm
    • Sức gió: 3.09mps
    • Hướng gió: 70º ENE
    • Độ ẩm: 100%
    • Độ che phủ: 75%
    • Áp suất: 1016mb
  • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

    Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:15pm

    Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

    mưa vừa
    23ºC

    Mưa Vừa

    Cao nhất: 27ºC

    Thấp nhất: 23ºC

    Cập nhật lúc 07:45

    Xem thêm
    • Lượng mưa : 3.02mm
    • Sức gió: 4.3mps
    • Hướng gió: 85º E
    • Độ ẩm: 94%
    • Độ che phủ: 83%
    • Áp suất: 1015mb
  • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

    Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:15pm

    Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

    mưa rải rác
    23ºC

    Mưa Rải Rác

    Cao nhất: 27ºC

    Thấp nhất: 23ºC

    Cập nhật lúc 07:45

    Xem thêm
    • Lượng mưa : 2.79mm
    • Sức gió: 3.28mps
    • Hướng gió: 99º E
    • Độ ẩm: 95%
    • Độ che phủ: 98%
    • Áp suất: 1015mb
  • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

    Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:15pm

    Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

    mưa rải rác
    23ºC

    Mưa Rải Rác

    Cao nhất: 27ºC

    Thấp nhất: 23ºC

    Cập nhật lúc 07:45

    Xem thêm
    • Lượng mưa : 2.06mm
    • Sức gió: 2.17mps
    • Hướng gió: 94º E
    • Độ ẩm: 94%
    • Độ che phủ: 93%
    • Áp suất: 1015mb
  • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

    Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:15pm

    Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

    mưa rải rác
    25ºC

    Mưa Rải Rác

    Cao nhất: 27ºC

    Thấp nhất: 23ºC

    Cập nhật lúc 07:45

    Xem thêm
    • Lượng mưa : 2.25mm
    • Sức gió: 3.37mps
    • Hướng gió: 59º ENE
    • Độ ẩm: 89%
    • Độ che phủ: 94%
    • Áp suất: 1013mb
  • Cập nhật lúc 07:45
    Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
    3:00 mưa vừa 26ºC 80% 4.86mps 79º E 3.85mm 85%
    6:00 mưa vừa 25ºC 70% 4.9mps 75º ENE 3.15mm 89%
    9:00 mưa vừa 23ºC 83% 4.3mps 85º E 3.02mm 94%
    12:00 mưa rải rác 23ºC 100% 3.4mps 105º ESE 2.71mm 95%
    15:00 mưa rải rác 23ºC 98% 3.28mps 99º E 2.79mm 95%
    18:00 mưa rải rác 23ºC 96% 2.37mps 96º E 2.22mm 95%
    21:00 mưa rải rác 23ºC 93% 2.17mps 94º E 2.06mm 94%
    24:00 mưa rải rác 25ºC 93% 3.47mps 70º ENE 1.96mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới sân bay quốc tế Phú Bài (Huế)

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
  • Cao nhất: 27ºC
  • Thấp nhất: 23ºC
  • Sức gió: 5.1mps 78º
  • Độ ẩm: 83%
  • Lượng mưa : mm
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
  • Cao nhất: 25ºC
  • Thấp nhất: 23ºC
  • Sức gió: 3.68mps 66º
  • Độ ẩm: 88%
  • Lượng mưa : mm
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
  • Cao nhất: 26ºC
  • Thấp nhất: 22ºC
  • Sức gió: 2.79mps 31º
  • Độ ẩm: 84%
  • Lượng mưa : mm
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
  • Cao nhất: 24ºC
  • Thấp nhất: 22ºC
  • Sức gió: 1.72mps 335º
  • Độ ẩm: 89%
  • Lượng mưa : mm
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa to

Mưa To

21ºC
  • Cao nhất: 23ºC
  • Thấp nhất: 20ºC
  • Sức gió: 4.68mps 358º
  • Độ ẩm: 96%
  • Lượng mưa : mm
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
  • Cao nhất: 25ºC
  • Thấp nhất: 20ºC
  • Sức gió: 3.21mps 86º
  • Độ ẩm: 82%
  • Lượng mưa : mm
  • Độ che phủ: 83%
  • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
  • Cao nhất: 27ºC
  • Thấp nhất: 21ºC
  • Sức gió: 3.32mps 86º
  • Độ ẩm: 73%
  • Lượng mưa : 0mm
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
ít mây

ít Mây

27ºC
  • Cao nhất: 27ºC
  • Thấp nhất: 22ºC
  • Sức gió: 3.36mps 87º
  • Độ ẩm: 76%
  • Lượng mưa : 0mm
  • Độ che phủ: 19%
  • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
  • Cao nhất: 27ºC
  • Thấp nhất: 22ºC
  • Sức gió: 3.51mps 84º
  • Độ ẩm: 78%
  • Lượng mưa : 0mm
  • Độ che phủ: 52%
  • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
ít mây

ít Mây

26ºC
  • Cao nhất: 28ºC
  • Thấp nhất: 22ºC
  • Sức gió: 4.18mps 90º
  • Độ ẩm: 73%
  • Lượng mưa : 0mm
  • Độ che phủ: 18%
  • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
ít mây

ít Mây

27ºC
  • Cao nhất: 28ºC
  • Thấp nhất: 21ºC
  • Sức gió: 3.27mps 76º
  • Độ ẩm: 68%
  • Lượng mưa : 0mm
  • Độ che phủ: 14%
  • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
  • Cao nhất: 27ºC
  • Thấp nhất: 21ºC
  • Sức gió: 3.05mps 79º
  • Độ ẩm: 72%
  • Lượng mưa : 0mm
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
  • Cao nhất: 27ºC
  • Thấp nhất: 20ºC
  • Sức gió: 2.96mps 37º
  • Độ ẩm: 68%
  • Lượng mưa : mm
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
  • Cao nhất: 24ºC
  • Thấp nhất: 23ºC
  • Sức gió: 7.9mps 72º
  • Độ ẩm: 96%
  • Lượng mưa : mm
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa to

Mưa To

23ºC
  • Cao nhất: 23ºC
  • Thấp nhất: 20ºC
  • Sức gió: 8.28mps 103º
  • Độ ẩm: 93%
  • Lượng mưa : mm
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm