Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thông tin về sân bay Liên Khương (Đà Lạt)

 • ICAO: VVDL
 • IATA: DLI
 • Điểm đến: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Cần Thơ
 • Số đường băng: 1
 • Loại đường băng: nhựa đường
 • Chiều dài đường băng: 3250m
 • Năm xây dựng: 1961
 • Bay đêm: có


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 06:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.72mps
  • Hướng gió: 281º W
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa vừa
  17ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 06:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.35mm
  • Sức gió: 0.62mps
  • Hướng gió: 7º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 06:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.23mm
  • Sức gió: 0.95mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 06:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.29mm
  • Sức gió: 1.05mps
  • Hướng gió: 288º WNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 06:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.7mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 249º WSW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 06:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 47% 0.28mps 207º SSW 2.52mm 66%
  6:00 mưa vừa 21ºC 78% 0.9mps 259º W 4.05mm 84%
  9:00 mưa vừa 17ºC 98% 0.62mps 7º N 4.35mm 99%
  12:00 mưa rải rác 18ºC 100% 0.57mps 224º SW 0.84mm 97%
  15:00 mưa rải rác 17ºC 100% 0.95mps 256º WSW 0.23mm 99%
  18:00 mưa rải rác 16ºC 100% 0.78mps 289º WNW 0.21mm 100%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 96% 1.05mps 288º WNW 0.29mm 94%
  24:00 mưa vừa 21ºC 96% 1.52mps 279º W 3.48mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới sân bay Liên Khương (Đà Lạt)

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.82mps 201º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.64mps 242º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.9mps 270º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.93mps 284º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.75mps 288º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.51mps 290º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.64mps 290º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.74mps 280º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.04mps 295º
 • Độ ẩm: 101%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.17mps 291º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.68mps 282º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.53mps 302º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.41mps 157º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.77mps 191º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.06mps 281º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm