Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thông tin về sân bay Liên Khương (Đà Lạt)

 • ICAO: VVDL
 • IATA: DLI
 • Điểm đến: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Cần Thơ
 • Số đường băng: 1
 • Loại đường băng: nhựa đường
 • Chiều dài đường băng: 3250m
 • Năm xây dựng: 1961
 • Bay đêm: có


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 06:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 06:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 57º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 06:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.35mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 06:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 06:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.85mps
  • Hướng gió: 75º ENE
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 06:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 19ºC 99% 2.75mps 72º ENE 0mm 79%
  6:00 mưa rải rác 18ºC 100% 1.96mps 63º ENE 0.24mm 88%
  9:00 mây dày đặc 16ºC 99% 1.81mps 57º ENE 0mm 98%
  12:00 mây dày đặc 15ºC 99% 1.84mps 49º NE 0mm 97%
  15:00 mây dày đặc 15ºC 100% 1.35mps 58º ENE 0mm 97%
  18:00 mây dày đặc 15ºC 100% 1.48mps 46º NE 0mm 96%
  21:00 mây dày đặc 16ºC 100% 1.56mps 52º NE 0mm 90%
  24:00 mây dày đặc 21ºC 97% 2.15mps 66º ENE 0mm 64%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới sân bay Liên Khương (Đà Lạt)

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.91mps 66º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.15mps 66º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.43mps 88º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.88mps 47º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.52mps 61º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.43mps 43º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.59mps 137º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.69mps 128º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.61mps 98º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.19mps 102º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.03mps 24º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.31mps 21º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa to

Mưa To

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.72mps 291º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rất to

Mưa Rất To

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 5.96mps 264º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.36mps 167º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1014mbar
Xem thêm