Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thông tin về sân bay quốc tế Cần Thơ

 • ICAO: VVCT
 • IATA: VCA
 • Điểm đến: Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt, Nha Trang, Hải Phòng, Vinh
 • Số đường băng: 1
 • Loại đường băng: nhựa đường
 • Chiều dài đường băng: 1500m
 • Năm xây dựng: 1962
 • Bay đêm: không


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0333 Kinh độ: 105.7833

  nhiều mây
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0333 Kinh độ: 105.7833

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.29mps
  • Hướng gió: 107º ESE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0333 Kinh độ: 105.7833

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.79mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0333 Kinh độ: 105.7833

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.4mps
  • Hướng gió: 47º NE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 89%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0333 Kinh độ: 105.7833

  mưa vừa
  29ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.63mm
  • Sức gió: 2.13mps
  • Hướng gió: 68º ENE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 78%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 06:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 28ºC 60% 4.2mps 88º E 0mm 75%
  6:00 mưa rải rác 28ºC 77% 4.99mps 102º ESE 0.15mm 75%
  9:00 mây dày đặc 25ºC 94% 3.29mps 107º ESE 0mm 85%
  12:00 mây dày đặc 25ºC 99% 3.63mps 101º E 0mm 86%
  15:00 mây dày đặc 25ºC 93% 3.79mps 101º E 0mm 84%
  18:00 nhiều mây 24ºC 84% 2.71mps 85º E 0mm 89%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 89% 2.4mps 47º NE 0mm 90%
  24:00 nhiều mây 29ºC 61% 3.08mps 36º NE 0mm 70%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới sân bay quốc tế Cần Thơ

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.96mps 72º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.88mps 101º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.71mps 84º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.5mps 126º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.4mps 44º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.69mps 143º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.58mps 146º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.16mps 99º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.31mps 127º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.97mps 101º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.34mps 161º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.83mps 216º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.55mps 294º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.33mps 251º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.37mps 142º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm