Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thông tin về sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang)

 • ICAO: VVCR
 • IATA: CXR
 • Điểm đến: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội
 • Số đường băng: 1
 • Loại đường băng: bê tông
 • Chiều dài đường băng: 3048m
 • Năm xây dựng: 1965
 • Bay đêm: có


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (29-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9167 Kinh độ: 109.1486

  trời quang mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 176º S
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (29-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9167 Kinh độ: 109.1486

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.8mps
  • Hướng gió: 41º NE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9167 Kinh độ: 109.1486

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.42mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9167 Kinh độ: 109.1486

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.96mps
  • Hướng gió: 9º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9167 Kinh độ: 109.1486

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.01mps
  • Hướng gió: 34º NE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 18:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 27ºC 0% 3.78mps 53º NE 0mm 76%
  6:00 trời quang mây 26ºC 8% 3.41mps 63º ENE 0mm 82%
  9:00 ít mây 24ºC 20% 2.8mps 41º NE 0mm 92%
  12:00 mây rải rác 23ºC 36% 3.47mps 16º NNE 0mm 96%
  15:00 mây rải rác 23ºC 32% 3.42mps 8º N 0mm 99%
  18:00 nhiều mây 23ºC 76% 3.61mps 7º N 0mm 99%
  21:00 nhiều mây 23ºC 76% 3.96mps 9º N 0mm 98%
  24:00 nhiều mây 25ºC 56% 4.11mps 23º NNE 0mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang)

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.68mps 30º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.11mps 24º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.96mps 17º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.93mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.37mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-04-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.98mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.8mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.03mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-04-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.94mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.49mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 986mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.27mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.63mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.96mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.92mps 68º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-04-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.34mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 983mbar
Xem thêm