Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thông tin về sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang)

 • ICAO: VVCR
 • IATA: CXR
 • Điểm đến: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội
 • Số đường băng: 1
 • Loại đường băng: bê tông
 • Chiều dài đường băng: 3048m
 • Năm xây dựng: 1965
 • Bay đêm: có


 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (21-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9167 Kinh độ: 109.1486

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 23:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.15mm
  • Sức gió: 4.81mps
  • Hướng gió: 5º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (21-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9167 Kinh độ: 109.1486

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 23:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 8.035mm
  • Sức gió: 3.86mps
  • Hướng gió: 349º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (21-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9167 Kinh độ: 109.1486

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 23:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.074999999999999mm
  • Sức gió: 4.06mps
  • Hướng gió: 6º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (21-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9167 Kinh độ: 109.1486

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 23:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.32mm
  • Sức gió: 4.21mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (22-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9167 Kinh độ: 109.1486

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 23:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.885mm
  • Sức gió: 4.29mps
  • Hướng gió: 9º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 23:25
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 92% 4.81mps 5º N 0.15mm 99%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 92% 4.43mps 6º N 1.825mm 100%
  9:00 mưa vừa 22ºC 92% 3.86mps 349º N 8.035mm 100%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 92% 4.14mps 357º N 0.335mm 99%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 92% 4.06mps 6º N 0.074999999999999mm 98%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 92% 4.31mps 10º N 0.12mm 100%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 92% 4.21mps 0º N 0.32mm 100%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 92% 3.96mps 359º N 0.16mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang)

Thứ 7

Dự báo ngày 20-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.91mps 13º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.86mps 349º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.82mps 19º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.8mps 13º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.66mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.11mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.73mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 982mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.15mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.61mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.86mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-01-2018
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.78mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-02-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.03mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-02-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.51mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-02-2018
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.78mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 983mbar
Xem thêm