Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thông tin về sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang)

 • ICAO: VVCR
 • IATA: CXR
 • Điểm đến: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội
 • Số đường băng: 1
 • Loại đường băng: bê tông
 • Chiều dài đường băng: 3048m
 • Năm xây dựng: 1965
 • Bay đêm: có


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9214 Kinh độ: 109.1591

  nhiều mây
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.73mps
  • Hướng gió: 345º NNW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9214 Kinh độ: 109.1591

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.22mps
  • Hướng gió: 352º N
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9214 Kinh độ: 109.1591

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.96mps
  • Hướng gió: 342º NNW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9214 Kinh độ: 109.1591

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.29mm
  • Sức gió: 4.04mps
  • Hướng gió: 4º N
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9214 Kinh độ: 109.1591

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.39mps
  • Hướng gió: 15º NNE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 06:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 24ºC 83% 4.45mps 3º N 0mm 94%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 92% 4.29mps 3º N 0.17mm 90%
  9:00 mây dày đặc 25ºC 100% 4.22mps 352º N 0mm 87%
  12:00 mây dày đặc 24ºC 100% 4.29mps 342º NNW 0mm 87%
  15:00 mây dày đặc 24ºC 100% 3.96mps 342º NNW 0mm 87%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 100% 3.78mps 354º N 0.19mm 88%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 100% 4.04mps 4º N 0.29mm 88%
  24:00 mưa rải rác 27ºC 100% 4.34mps 6º N 0.36mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang)

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.55mps 6º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.61mps 19º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.77mps 34º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.03mps 24º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.77mps 20º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.29mps 21º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.82mps 42º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.91mps 42º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.7mps 48º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.6mps 32º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.1mps 37º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.06mps 29º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.47mps 217º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.61mps 187º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.39mps 143º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm