Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thông tin về sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang)

 • ICAO: VVCR
 • IATA: CXR
 • Điểm đến: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội
 • Số đường băng: 1
 • Loại đường băng: bê tông
 • Chiều dài đường băng: 3048m
 • Năm xây dựng: 1965
 • Bay đêm: có


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9214 Kinh độ: 109.1591

  ít mây
  29ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 07:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 320º NW
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9214 Kinh độ: 109.1591

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 07:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.75mm
  • Sức gió: 2.75mps
  • Hướng gió: 261º W
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 83%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9214 Kinh độ: 109.1591

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 07:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.38mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 89%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9214 Kinh độ: 109.1591

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 07:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 77%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9214 Kinh độ: 109.1591

  mưa rải rác
  32ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 07:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.31mm
  • Sức gió: 4.32mps
  • Hướng gió: 144º SE
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 07:32
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 32ºC 11% 5.19mps 145º SE 0mm 57%
  6:00 mưa rải rác 31ºC 47% 3.22mps 208º SSW 1.16mm 64%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 83% 2.75mps 261º W 0.75mm 80%
  12:00 mây dày đặc 25ºC 91% 2.56mps 231º SW 0mm 78%
  15:00 mây dày đặc 24ºC 89% 2.38mps 256º WSW 0mm 81%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.87mps 244º WSW 0mm 80%
  21:00 nhiều mây 27ºC 77% 0.96mps 243º WSW 0mm 68%
  24:00 mây dày đặc 32ºC 94% 2.31mps 90º E 0mm 55%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang)

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.62mps 202º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.32mps 144º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.88mps 143º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.45mps 148º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.71mps 146º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.1mps 129º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.75mps 235º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.74mps 230º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.51mps 267º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.89mps 289º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.69mps 262º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.96mps 233º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.07mps 152º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.79mps 163º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.5mps 130º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm