Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Trà Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.78mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.61mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 18%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.78mps
  • Hướng gió: 95º E
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 60%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.44mps
  • Hướng gió: 82º E
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.9347 Kinh độ: 106.3453

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.13mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 48%
  • Độ che phủ: 85%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 04:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 33ºC 50% 7.49mps 88º E 0mm 45%
  6:00 mây rải rác 31ºC 38% 6.92mps 94º E 0mm 51%
  9:00 ít mây 26ºC 18% 5.61mps 94º E 0mm 74%
  12:00 mây rải rác 26ºC 35% 5.87mps 96º E 0mm 77%
  15:00 nhiều mây 26ºC 60% 6.78mps 95º E 0mm 77%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 94% 6.92mps 90º E 0mm 76%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 93% 6.44mps 82º E 0mm 74%
  24:00 mây dày đặc 31ºC 92% 8.3mps 84º E 0mm 51%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Trà Vinh

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.6mps 91º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.3mps 84º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.52mps 89º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.17mps 90º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.94mps 92º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.87mps 89º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.97mps 106º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.26mps 147º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.61mps 144º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.5mps 110º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.16mps 93º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
ít mây

ít Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.92mps 95º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.71mps 91º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.26mps 92º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.75mps 101º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm