Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phủ Lý. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.1mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 54%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa to
  28ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 19.98mm
  • Sức gió: 1.02mps
  • Hướng gió: 102º ESE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.2mps
  • Hướng gió: 34º NE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 314º NW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  36ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.25mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 999mb
 • Cập nhật lúc 02:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 33ºC 100% 2.26mps 0º N 0mm 64%
  6:00 mưa rải rác 34ºC 100% 2.28mps 17º NNE 0.68mm 57%
  9:00 mưa to 28ºC 100% 1.02mps 102º ESE 19.98mm 89%
  12:00 mưa to 26ºC 100% 0.9mps 251º WSW 29.23mm 90%
  15:00 mây dày đặc 27ºC 100% 1.2mps 34º NE 0mm 89%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 100% 1.33mps 345º NNW 0.23mm 89%
  21:00 mây dày đặc 27ºC 100% 1.11mps 314º NW 0mm 83%
  24:00 nhiều mây 32ºC 82% 0.81mps 292º WNW 0mm 67%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phủ Lý

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa rất to

Mưa Rất To

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.1mps 46º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.31mps 152º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.84mps 127º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.45mps 125º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.74mps 132º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.44mps 112º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.02mps 148º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.05mps 342º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.06mps 341º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.96mps 143º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.57mps 135º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.87mps 136º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.55mps 163º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.2mps 157º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.25mps 266º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 999mbar
Xem thêm