Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phủ Lý. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 04:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 04:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.38mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 04:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.39mps
  • Hướng gió: 62º ENE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 04:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.62mps
  • Hướng gió: 25º NNE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 04:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.34mps
  • Hướng gió: 53º NE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 04:10
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 14ºC 100% 1.75mps 10º N 0mm 77%
  6:00 mây dày đặc 15ºC 100% 1.4mps 82º E 0mm 75%
  9:00 mây dày đặc 16ºC 100% 1.38mps 100º E 0mm 78%
  12:00 mây dày đặc 16ºC 100% 1.97mps 79º E 0mm 84%
  15:00 mây dày đặc 15ºC 100% 1.39mps 62º ENE 0mm 86%
  18:00 mây dày đặc 15ºC 100% 0.79mps 81º E 0mm 87%
  21:00 mây dày đặc 16ºC 100% 0.62mps 25º NNE 0mm 87%
  24:00 mây dày đặc 17ºC 100% 1.12mps 9º N 0mm 83%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phủ Lý

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

14ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.67mps 359º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.58mps 96º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.67mps 351º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.65mps 352º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.83mps 348º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.14mps 150º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.3mps 133º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.22mps 126º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.46mps 117º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.55mps 4º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.46mps 100º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.9mps 356º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.77mps 125º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.58mps 123º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.59mps 136º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm