Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.03mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.23mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.07mps
  • Hướng gió: 188º S
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.47mps
  • Hướng gió: 191º S
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mây dày đặc
  38ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.71mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 39%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 02:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 35ºC 47% 5.28mps 59º ENE 0mm 45%
  6:00 nhiều mây 32ºC 73% 3.41mps 102º ESE 0mm 58%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 100% 1.86mps 160º SSE 0.23mm 74%
  12:00 mây dày đặc 27ºC 100% 1.27mps 173º S 0mm 76%
  15:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.07mps 188º S 0mm 78%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 100% 1.61mps 196º SSW 0mm 75%
  21:00 mây dày đặc 29ºC 100% 1.47mps 191º S 0mm 65%
  24:00 mây dày đặc 35ºC 100% 1.63mps 45º NE 0mm 44%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.28mps 59º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.72mps 63º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.45mps 62º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.79mps 89º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.46mps 68º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.31mps 39º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.65mps 93º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.94mps 197º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.3mps 33º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.97mps 59º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.74mps 65º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.69mps 169º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.8mps 70º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.15mps 49º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.96mps 52º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm