Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 04:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.51mps
  • Hướng gió: 280º W
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 04:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 2.46mps
  • Hướng gió: 280º W
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  nhiều mây
  19ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 04:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.89mps
  • Hướng gió: 270º W
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 04:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 77%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 04:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.92mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 30%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 04:21
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 21ºC 83% 3.22mps 303º WNW 0mm 92%
  6:00 mây dày đặc 22ºC 90% 3.19mps 311º NW 0mm 89%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 94% 2.46mps 280º W 0.13mm 93%
  12:00 nhiều mây 20ºC 67% 2.06mps 278º W 0mm 96%
  15:00 nhiều mây 19ºC 74% 1.89mps 270º W 0mm 94%
  18:00 nhiều mây 19ºC 67% 1.87mps 271º W 0mm 95%
  21:00 nhiều mây 20ºC 77% 0.97mps 237º WSW 0mm 92%
  24:00 mây rải rác 25ºC 33% 2.5mps 79º E 0mm 71%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.85mps 311º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.38mps 74º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.18mps 78º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.91mps 56º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.11mps 284º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.77mps 12º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.26mps 106º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.82mps 109º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.04mps 102º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.62mps 295º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.82mps 337º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.63mps 56º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.4mps 58º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.01mps 87º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.28mps 46º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm