Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Xoài. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  nhiều mây
  36ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.71mps
  • Hướng gió: 162º SSE
  • Độ ẩm: 49%
  • Độ che phủ: 82%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.79mps
  • Hướng gió: 161º SSE
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 61%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.83mps
  • Hướng gió: 161º SSE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 58%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.64mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây dày đặc
  40ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.93mps
  • Hướng gió: 293º WNW
  • Độ ẩm: 26%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 17:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 35ºC 73% 2.82mps 291º WNW 0mm 36%
  6:00 nhiều mây 36ºC 71% 5.37mps 209º SSW 0mm 33%
  9:00 nhiều mây 30ºC 61% 5.79mps 161º SSE 0mm 54%
  12:00 ít mây 27ºC 18% 3.97mps 153º SSE 0mm 67%
  15:00 nhiều mây 25ºC 58% 2.83mps 161º SSE 0mm 74%
  18:00 mây dày đặc 24ºC 100% 1.38mps 127º SE 0mm 83%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 100% 1.64mps 145º SE 0mm 75%
  24:00 mây dày đặc 34ºC 100% 0.66mps 15º NNE 0mm 41%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Xoài

Thứ 7

Dự báo ngày 13-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.33mps 190º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.1mps 159º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

38ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.47mps 156º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-04-2024
ít mây

ít Mây

35ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.72mps 150º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.03mps 148º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.13mps 175º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.31mps 130º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.41mps 169º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.69mps 166º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.66mps 141º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.52mps 165º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.1mps 150º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.88mps 158º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.36mps 160º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.34mps 211º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm