Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.83mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.59mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.33mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.18mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 12:41
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 100% 1.69mps 146º SE 0.19mm 88%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 100% 1.42mps 133º SE 0.12mm 84%
  9:00 mây dày đặc 23ºC 91% 1.59mps 133º SE 0mm 85%
  12:00 mây dày đặc 22ºC 90% 1.39mps 142º SE 0mm 87%
  15:00 mây dày đặc 22ºC 94% 1.33mps 97º E 0mm 91%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 100% 1.22mps 87º E 0.21mm 95%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 100% 1.12mps 99º E 0.14mm 94%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 100% 1.02mps 116º ESE 0.16mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.18mps 139º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.67mps 108º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.4mps 138º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.44mps 154º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.27mps 152º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.9mps 156º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 5.2mps 38º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.06mps 19º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.82mps 15º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

11ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.92mps 15º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

14ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.83mps 358º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.93mps 3º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.66mps 8º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

19ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.34mps 7º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1025mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.29mps 6º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm