Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.74mps
  • Hướng gió: 15º NNE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.21mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 326º NW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.1mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.3mps
  • Hướng gió: 341º NNW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 1.37mps
  • Hướng gió: 219º SW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 02:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 30ºC 100% 2.59mps 324º NW 0.13mm 76%
  6:00 mây dày đặc 29ºC 100% 2.49mps 328º NNW 0mm 79%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 100% 2.22mps 326º NW 0.21mm 88%
  12:00 mưa vừa 26ºC 100% 0.54mps 247º WSW 6.72mm 95%
  15:00 mưa vừa 25ºC 100% 1.11mps 48º NE 3.1mm 98%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 100% 0.8mps 344º NNW 0.11mm 98%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 100% 1.3mps 341º NNW 0mm 96%
  24:00 mây dày đặc 28ºC 99% 0.08mps 45º NE 0mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.59mps 324º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.08mps 135º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.41mps 134º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.53mps 132º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.75mps 143º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.35mps 129º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.01mps 139º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.67mps 339º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.31mps 307º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.22mps 137º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.41mps 144º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.97mps 145º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.88mps 155º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.99mps 136º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.4mps 324º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar
Xem thêm