Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 05:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.15mps
  • Hướng gió: 228º SW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  nhiều mây
  32ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 05:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.71mps
  • Hướng gió: 201º SSW
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 05:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.05mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 53%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 05:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.05mps
  • Hướng gió: 260º W
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mây dày đặc
  38ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 05:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 316º NW
  • Độ ẩm: 41%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 999mb
 • Cập nhật lúc 05:21
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 37ºC 96% 7.11mps 254º WSW 0mm 43%
  6:00 mây dày đặc 37ºC 90% 8.79mps 250º WSW 0mm 42%
  9:00 nhiều mây 32ºC 80% 2.71mps 201º SSW 0mm 57%
  12:00 mây rải rác 30ºC 42% 1.67mps 190º S 0mm 66%
  15:00 nhiều mây 30ºC 53% 2.05mps 229º SW 0mm 64%
  18:00 nhiều mây 29ºC 73% 2.07mps 243º WSW 0mm 68%
  21:00 mây dày đặc 30ºC 86% 2.05mps 260º W 0mm 69%
  24:00 mây dày đặc 36ºC 100% 4.21mps 260º W 0mm 49%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vinh

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.79mps 250º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

37ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.8mps 39º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.47mps 331º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.48mps 251º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.88mps 184º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.37mps 224º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.46mps 80º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.45mps 41º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.68mps 4º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.67mps 308º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.25mps 283º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.33mps 239º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.75mps 247º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.17mps 238º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.1mps 224º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm