Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.25mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.15mm
  • Sức gió: 7.2mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 52%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.91mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.97mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  nhiều mây
  34ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.14mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 50%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 17:40
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 29ºC 100% 3.2mps 110º ESE 0mm 65%
  6:00 nhiều mây 32ºC 80% 4.81mps 122º ESE 0mm 55%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 52% 7.2mps 122º ESE 1.15mm 72%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 41% 4.13mps 104º ESE 1.13mm 85%
  15:00 mây rải rác 24ºC 32% 3.91mps 110º ESE 0mm 93%
  18:00 mây rải rác 23ºC 47% 2.67mps 103º ESE 0mm 96%
  21:00 nhiều mây 25ºC 68% 1.97mps 115º ESE 0mm 87%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 99% 2.01mps 102º ESE 0mm 66%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Thứ 7

Dự báo ngày 13-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.27mps 129º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.49mps 217º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7mps 179º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.52mps 150º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.01mps 116º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.69mps 113º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.96mps 98º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.15mps 101º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.81mps 95º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.62mps 98º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.16mps 113º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.84mps 99º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.2mps 106º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.67mps 130º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.69mps 110º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm