Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Hới. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 01:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.24mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 01:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.29mps
  • Hướng gió: 193º SSW
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 01:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.09mps
  • Hướng gió: 203º SSW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 01:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.64mps
  • Hướng gió: 218º SW
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  37ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 01:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.34mps
  • Hướng gió: 239º WSW
  • Độ ẩm: 40%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 01:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 33ºC 100% 5.34mps 227º SW 0mm 52%
  6:00 mây dày đặc 33ºC 100% 4.36mps 232º SW 0mm 53%
  9:00 mây dày đặc 31ºC 100% 3.29mps 193º SSW 0mm 61%
  12:00 mây dày đặc 29ºC 100% 2.79mps 183º S 0mm 68%
  15:00 mây dày đặc 29ºC 100% 2.09mps 203º SSW 0mm 70%
  18:00 mây dày đặc 29ºC 100% 2.71mps 192º SSW 0mm 69%
  21:00 mây dày đặc 30ºC 97% 2.64mps 218º SW 0mm 62%
  24:00 mây dày đặc 34ºC 100% 4.9mps 225º SW 0mm 48%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Hới

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.73mps 227º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.07mps 227º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.34mps 227º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.63mps 156º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.38mps 120º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.21mps 77º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.81mps 227º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.19mps 211º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.53mps 230º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.82mps 129º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.63mps 96º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.9mps 75º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.45mps 218º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.63mps 211º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.16mps 210º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm