Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Hới. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  trời quang mây
  27ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 11:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.9mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 11:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.02mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 71%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 11:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.71mps
  • Hướng gió: 165º SSE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 11:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 188º S
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 59%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 11:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 11:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 26ºC 10% 3.76mps 100º E 0mm 74%
  6:00 nhiều mây 25ºC 54% 3.67mps 116º ESE 0mm 81%
  9:00 nhiều mây 23ºC 71% 4.02mps 142º SE 0mm 93%
  12:00 mây dày đặc 23ºC 86% 3mps 159º SSE 0mm 94%
  15:00 mây dày đặc 23ºC 93% 1.71mps 165º SSE 0mm 94%
  18:00 nhiều mây 23ºC 80% 1.85mps 154º SSE 0mm 94%
  21:00 nhiều mây 23ºC 59% 0.82mps 188º S 0mm 92%
  24:00 ít mây 26ºC 13% 0.99mps 44º NE 0mm 79%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Hới

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.13mps 106º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.96mps 79º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.42mps 109º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.25mps 113º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
ít mây

ít Mây

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.2mps 98º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.58mps 107º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.91mps 77º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.86mps 47º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 7.32mps 307º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 9mps 0º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 7.17mps 313º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 6.82mps 346º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5.96mps 316º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 8.17mps 359º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 7.91mps 2º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm