Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bà Rịa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.57mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 89%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.17mps
  • Hướng gió: 96º E
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 89%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.15mps
  • Hướng gió: 85º E
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.27mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.65mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 12:39
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 29ºC 97% 3.99mps 118º ESE 0mm 61%
  6:00 mây dày đặc 28ºC 91% 4.59mps 109º ESE 0mm 65%
  9:00 mây dày đặc 25ºC 89% 4.17mps 96º E 0mm 79%
  12:00 mây dày đặc 24ºC 100% 4.15mps 96º E 0mm 85%
  15:00 mây dày đặc 24ºC 96% 4.15mps 85º E 0mm 88%
  18:00 mây dày đặc 22ºC 91% 2.53mps 83º E 0mm 90%
  21:00 mây dày đặc 23ºC 95% 2.27mps 71º ENE 0mm 82%
  24:00 mây dày đặc 28ºC 100% 3.56mps 84º E 0mm 56%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bà Rịa

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.63mps 110º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.02mps 109º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.98mps 104º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.6mps 104º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.32mps 96º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.13mps 100º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.85mps 102º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.94mps 98º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.16mps 107º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.64mps 102º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.86mps 130º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.44mps 195º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.04mps 216º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.82mps 185º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.04mps 80º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm