Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bà Rịa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  nhiều mây
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 16:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.71mps
  • Hướng gió: 129º SE
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 16:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.66mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 16:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.04mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 67%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 16:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.54mps
  • Hướng gió: 95º E
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  nhiều mây
  33ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 16:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.59mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 73%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 16:57
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 32ºC 83% 8.37mps 128º SE 0mm 52%
  6:00 mây dày đặc 31ºC 94% 7.24mps 132º SE 0mm 57%
  9:00 mây dày đặc 27ºC 100% 5.66mps 118º ESE 0mm 73%
  12:00 nhiều mây 27ºC 75% 6.46mps 114º ESE 0mm 74%
  15:00 nhiều mây 27ºC 67% 6.04mps 110º ESE 0mm 76%
  18:00 nhiều mây 27ºC 73% 5.9mps 108º ESE 0mm 74%
  21:00 nhiều mây 28ºC 76% 6.54mps 95º E 0mm 70%
  24:00 mây dày đặc 32ºC 100% 6.74mps 109º ESE 0mm 51%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bà Rịa

Thứ 7

Dự báo ngày 13-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.37mps 128º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.67mps 128º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.42mps 139º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.95mps 139º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.87mps 165º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.51mps 179º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.86mps 183º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.19mps 167º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.61mps 156º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.78mps 167º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.51mps 163º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.54mps 168º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.42mps 163º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.51mps 165º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.83mps 174º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm