Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thủ Dầu Một. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.63mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.99mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.81mps
  • Hướng gió: 119º ESE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 50%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.2mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 67%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9667 Kinh độ: 106.65

  mây rải rác
  37ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.2mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 31%
  • Độ che phủ: 42%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 04:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 34ºC 38% 1.57mps 162º SSE 0mm 41%
  6:00 nhiều mây 33ºC 69% 5.73mps 148º SSE 0mm 43%
  9:00 mây dày đặc 29ºC 88% 5.99mps 131º SE 0mm 55%
  12:00 mây rải rác 27ºC 32% 4.08mps 119º ESE 0mm 62%
  15:00 mây rải rác 26ºC 50% 2.81mps 119º ESE 0mm 68%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 89% 1.77mps 97º E 0mm 69%
  21:00 nhiều mây 26ºC 67% 1.2mps 97º E 0mm 67%
  24:00 mây rải rác 32ºC 32% 0.92mps 344º NNW 0mm 45%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thủ Dầu Một

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.35mps 131º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.49mps 153º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.32mps 153º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.12mps 148º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.17mps 147º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.41mps 142º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.94mps 169º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.69mps 151º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

37ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.67mps 153º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.78mps 142º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.89mps 146º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.36mps 161º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.37mps 139º
 • Độ ẩm: 23%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.83mps 135º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.95mps 170º
 • Độ ẩm: 26%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm