Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hưng Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 11:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.78mps
  • Hướng gió: 159º SSE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 11:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.16mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 58%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 11:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.58mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 55%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 11:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 165º SSE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 11:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.12mm
  • Sức gió: 3.84mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 11:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 25ºC 100% 4.78mps 159º SSE 0mm 74%
  6:00 mây dày đặc 26ºC 95% 4.72mps 145º SE 0mm 69%
  9:00 nhiều mây 24ºC 58% 3.16mps 148º SSE 0mm 82%
  12:00 ít mây 23ºC 17% 2.37mps 162º SSE 0mm 90%
  15:00 nhiều mây 24ºC 55% 2.58mps 157º SSE 0mm 86%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 100% 1.98mps 158º SSE 0.14mm 87%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 100% 1.52mps 165º SSE 0mm 87%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 100% 3.32mps 163º SSE 0mm 75%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hưng Yên

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.78mps 159º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.08mps 159º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.83mps 139º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.94mps 144º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.33mps 165º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.13mps 175º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.63mps 350º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.87mps 354º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.08mps 354º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 5.63mps 354º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 6.32mps 4º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.17mps 127º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

16ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.28mps 20º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

18ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.67mps 352º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.3mps 3º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm