Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pleiku. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 03:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 246º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 03:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.43mm
  • Sức gió: 1.53mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 03:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.44mm
  • Sức gió: 1.33mps
  • Hướng gió: 248º WSW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 03:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.22mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 03:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 3.14mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 03:29
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 27ºC 100% 4.48mps 254º WSW 0.13mm 66%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 100% 3.49mps 249º WSW 0.75mm 74%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 100% 1.53mps 237º WSW 2.43mm 94%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 99% 1.81mps 266º W 0.12mm 94%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 99% 1.33mps 248º WSW 0.44mm 95%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 100% 1.28mps 274º W 0.14mm 96%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 100% 2.57mps 253º WSW 0.22mm 92%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 100% 5.39mps 261º W 0mm 73%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pleiku

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.58mps 259º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.39mps 261º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.85mps 246º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.43mps 251º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.98mps 264º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.66mps 262º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.65mps 261º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.52mps 270º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.56mps 242º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.72mps 246º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.41mps 270º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.95mps 268º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.48mps 266º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.17mps 266º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.93mps 265º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm