Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pleiku. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 11:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.74mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 42%
  • Độ che phủ: 60%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  nhiều mây
  19ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 11:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.72mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  nhiều mây
  17ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 11:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.3mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 69%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 11:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 55º NE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 89%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 11:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.62mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 26%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 11:37
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 28ºC 72% 1.48mps 137º SE 0mm 45%
  6:00 mây dày đặc 28ºC 91% 2.71mps 144º SE 0mm 46%
  9:00 nhiều mây 19ºC 76% 1.72mps 99º E 0mm 85%
  12:00 mây dày đặc 18ºC 96% 1.73mps 64º ENE 0mm 92%
  15:00 nhiều mây 17ºC 69% 1.3mps 54º NE 0mm 94%
  18:00 nhiều mây 17ºC 78% 1.28mps 72º ENE 0mm 94%
  21:00 mây dày đặc 19ºC 89% 1.26mps 55º NE 0mm 84%
  24:00 mây dày đặc 28ºC 100% 1.18mps 65º ENE 0mm 49%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pleiku

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.71mps 144º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.57mps 120º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.65mps 88º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.82mps 82º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.52mps 87º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.58mps 112º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.05mps 89º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.94mps 72º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.06mps 49º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.6mps 57º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.31mps 41º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.81mps 39º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.82mps 42º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 5.53mps 35º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.62mps 27º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar
Xem thêm