Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuy Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.17mps
  • Hướng gió: 75º ENE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.65mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 14%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 60%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 270º W
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 15%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.52mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 12:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 26ºC 56% 2.39mps 72º ENE 0mm 73%
  6:00 mây rải rác 26ºC 31% 1.44mps 55º NE 0mm 74%
  9:00 ít mây 23ºC 14% 0.65mps 100º E 0mm 86%
  12:00 mây rải rác 22ºC 42% 0.44mps 230º SW 0mm 88%
  15:00 nhiều mây 21ºC 60% 1.07mps 250º WSW 0mm 90%
  18:00 ít mây 21ºC 16% 1.55mps 270º W 0mm 92%
  21:00 ít mây 22ºC 15% 1.56mps 270º W 0mm 90%
  24:00 nhiều mây 26ºC 52% 1.13mps 35º NE 0mm 76%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuy Hòa

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.39mps 72º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.52mps 48º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.72mps 26º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.96mps 16º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.36mps 18º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.38mps 29º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.98mps 29º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.96mps 14º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.29mps 41º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.33mps 22º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 9.63mps 10º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 8.85mps 15º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.5mps 358º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.19mps 352º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 9.02mps 354º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar
Xem thêm