Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quy Nhơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 11:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 34%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 11:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.09mps
  • Hướng gió: 188º S
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 38%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 11:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.68mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 41%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 11:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 274º W
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 60%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 11:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.88mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 42%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 11:17
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 26ºC 33% 2.56mps 103º ESE 0mm 73%
  6:00 mây rải rác 26ºC 38% 2.04mps 128º SE 0mm 73%
  9:00 mây rải rác 24ºC 38% 1.09mps 188º S 0mm 82%
  12:00 ít mây 23ºC 12% 1.64mps 231º SW 0mm 83%
  15:00 mây rải rác 22ºC 41% 1.68mps 253º WSW 0mm 85%
  18:00 mây dày đặc 22ºC 93% 1.8mps 255º WSW 0mm 86%
  21:00 nhiều mây 22ºC 60% 2.01mps 274º W 0mm 86%
  24:00 ít mây 25ºC 15% 0.67mps 52º NE 0mm 75%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quy Nhơn

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.61mps 112º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
ít mây

ít Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.05mps 254º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.03mps 28º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.5mps 5º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.55mps 18º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.24mps 34º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.44mps 7º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.56mps 5º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.11mps 36º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.98mps 25º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 11.61mps 4º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 11.17mps 14º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 8.89mps 1º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 10.92mps 2º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 11.32mps 349º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar
Xem thêm