Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quy Nhơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.93mps
  • Hướng gió: 210º SSW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.26mps
  • Hướng gió: 175º S
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.79mm
  • Sức gió: 3.28mps
  • Hướng gió: 208º SSW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.41mm
  • Sức gió: 2.54mps
  • Hướng gió: 218º SW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.03mps
  • Hướng gió: 210º SSW
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 03:08
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 30ºC 100% 0.37mps 250º WSW 0mm 67%
  6:00 mây dày đặc 30ºC 100% 1.7mps 207º SSW 0mm 68%
  9:00 mây dày đặc 29ºC 100% 3.26mps 175º S 0mm 73%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 100% 4.1mps 192º SSW 0.32mm 82%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 100% 3.28mps 208º SSW 0.79mm 81%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 100% 3.17mps 212º SSW 2.08mm 86%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 100% 2.54mps 218º SW 0.41mm 84%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 100% 2.88mps 179º S 0mm 75%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quy Nhơn

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.1mps 192º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.75mps 168º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.34mps 248º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.11mps 142º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.54mps 254º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.78mps 265º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.41mps 251º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.75mps 252º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.6mps 261º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.22mps 251º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.8mps 256º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.36mps 253º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.75mps 262º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.84mps 273º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-06-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.58mps 258º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm